Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


21 - 26 / 26
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
21.
Vpliv e-poslovanja v podjetju Plastoform, d. o. o.
Žiga Barbuč, 2019

Opis: Diplomska naloga predstavlja e-poslovanje v podjetju Plastoform, d. o. o. V nalogi sem se osredotočil na možne izboljšave, ki so bile vpeljane na mojo pobudo za optimizacijo omenjenega področja. V teoretičnem delu naloge je najprej predstavljeno e-poslovanje in njegove prednosti ter slabosti. Poleg tega je predstavljeno tudi podjetje Plastoform, d. o. o. in aplikacije, s katerimi podjetje posluje. V empiričnem delu naloge so podrobno opisani in s slikovnim gradivom predstavljeni trije projekti vpeljave novih rešitev e-poslovanja. V podjetju smo v proizvodnjo namestili računalniške tablice, nove računalnike in vpeljali računalniško izpolnjevanje embalirnih listov. Namen predlaganih izboljšav je bil zaposlenim v podjetju olajšali delo in ga pospešiti. Zato sem s pomočjo opazovanja, z lastno udeležbo in z izvedbo intervjujev z direktorjem in vodjo informatike skušal dobiti povratne informacije glede implementacije in uporabe novih rešitev.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: e-poslovanje, proizvodnja, računalniške tablice, informacijska varnost, informacijski sistem
Objavljeno: 24.09.2019; Ogledov: 3066; Prenosov: 1

22.
Sodobni informacijski sistemi za upravljanje sredstev
Matjaž Forjan, 2019

Opis: Informacijske tehnologije se v sodobnem času razvijajo s »svetlobno hitrostjo«. Tako rekoč vsak dan se na trgu pojavljajo novi tipi programske opreme oziroma rešitev. Na trgu je precej ponudnikov informacijskih rešitev – od tradicionalnih velikih igralcev, kot sta npr. IBM in SAP, do velikega števila manjših ponudnikov, ki nudijo bolj okleščene rešitve s posledično krepko nižjo ceno. V sklopu informacijskih rešitev za podjetja smo v diplomskem delu izpostavili informacijske sisteme, ki se osredotočajo na upravljanje s sredstvi. Informacijske sisteme za upravljanje s sredstvi smo razdelili v dve glavni skupini: na informacijske sisteme EAM, ki so v osnovi namenjeni velikim podjetjem oziroma korporacijam, ter informacijske sisteme CMMS, ki jih v glavnem uporabljajo mala in srednja podjetja. V diplomskem delu smo pregledali najbolj priljubljene sisteme za upravljanje sredstev EAM in CMMS in preverili, v čem se razlikujejo. Ugotovili smo, da je za izbiro najbolj optimalnega sistema za določeno podjetje/organizacijo ključno, da najprej opredeli, kateri vidiki vzdrževanja so zanje najpomembnejši, nato pa podrobno razišče funkcionalnosti in zmožnosti posameznih sistemov in se na podlagi ugotovitev odloči za najprimernejši sistem EAM ali CMMS.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Informacijski sistem, EAM, CMMS, upravljanje s sredstvi, IBM Maximo, SAP EAM, Hippo, eMaint, Maintenance Connection.
Objavljeno: 02.10.2019; Ogledov: 2028; Prenosov: 136
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

23.
Evalvacija informacijskega sistema - modul registracija delovnega časa
Ida Murn, 2020

Opis: Evalvacija informacijskih sistemov predstavlja pomemben korak v vsakem poslovanju. Na podlagi izvedene evalvacije, ki jo lahko opravimo v različnih življenjskih ciklih vsakega projekta se lahko odločimo o nadaljnjih korakih in odločitvah, preverimo že implementirane odločitve in na podlagi rezultatov opravimo popravke. V magistrski nalogi sem predstavila izvedeno evalvacijo nakupa modula informacijskega sistema za registracijo delovnega časa zaposlenih in njene rezultate. Skozi nalogo sem predstavila teoretična izhodišča beleženja delovnega časa na splošno in kakšne so zahteve glede tega v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Raziskala sem, kaj pravijo teoretiki o sami evalvaciji, njenih metodah in katere izmed njih so najbolj primerne za obravnavano tematiko ter o razlogih za to. Evalvacijo sem izvajala v dveh korakih: ob implementaciji informacijskega sistema v organizaciji in po enoletni uporabi ter ju primerjala med seboj.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: evalvacija, informacijski sistem, poslovanje, projekt, življenjski cikel projekta, implementacija
Objavljeno: 28.08.2020; Ogledov: 1915; Prenosov: 0

24.
Razvoj informacijskega sistema za e-vzdrževanje prenosnega plinovodnega omrežja
Igor Miletić, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Danes se v se več uspešnih organizacij od ostalih razlikuje prav po tem, da se na spremembe v nemir n em poslovnem okolju hitro odziva jo . V magistrski nalogi nas zanima odgovor na raziskovalno vprašanje, ki se glasi: % Ali z razvojem aplikacije e - informacijskega sistema za spremljanje vzdrževanja plinovodnega sistema povečamo učinkovitost, kakovost in varnost opravljanja vzdrževalnega procesa ?% Namen: Namen magistrske naloge je posn etek stanja obstoječega vzdrževalnega procesa plinovodnega sistema ter razvoj novega informacijskega sistema e - vzdrževanje, ki bo celovito, kakovostno in varnostno podpiral vzdrževalno funkcijo v podjetju. Metoda: Uporabili bomo deduktivno metodo ter prou čili in analizirali literaturo bistven ih avtorjev , s ciljem izpopolniti naše znanje s področja razvoja informacijskih sistemov . Z analizo obstoječega informacijskega sistema vzdrževalne funkcije bomo s % flowchart % diagram om prikazali proces obstoječe vzdrž evalne funkcije ter z ERM ( angl. Entity Relationship Model ) prikazali model podatkov vzdrževalne funkcije prenosnega plinovodnega omrežja. Rezultati: Rezultati so razvoj s pridobitvijo informacijskega sistem a , ki bo omogočal vodenje in spremljanje vzdrževaln ih posegov na prenosnem plinovodnem omrežju . Le - ta bo vzdrževalcem omogoča l učinkovito, jas n o , kakovostno in varno opravljanje svojega vsakdanjega dela. Proces vzdrževanja bo temelji l na najboljši praksi in bil podprt z najsodobnejšimi sistemi sp letne tehnologije z uporabo integrirane baze podatkov. Organizacija: O rganizacija bo pridobila e - informacijski sistem za spremljanje vzdrževanja plinovodnega sistema, ki bo predstavlja l sistemski model informati zacije vzdrževalne funkcije. Družba: Podjetje se zave da svoje družbene odgovornosti ter pomembnosti pravilnega ravnanj a z zemeljskim plinom , ki ne dopušča napak, zato se s pridobitvijo takšne vrste informacijskega sistema, ki omogoča učinkovito in zanesljivo vzdrževanje , verjetnost nastank a n e želenih dogodkov bodisi v naravnem okolju bodisi na področju družbe zmanjša na najmanjšo stopnjo . Originalnost: Izvirnost raziskave je v tem, da je opazovano eno izmed podjetij v Republiki Sloveniji, ki je operater prenosnega sistema zemeljskega plina , pri katerem bo razvit in izveden e - informacijski sistem. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Omejili smo se le na e no izmed organizacijskih enot, ki je zadolžena za vzdrževanje prenosnega plinovodnega sistema. Za n adaljnje raziskave predlagamo razmislek o z m ožnosti h proučevanja nadgradnje pridobljenega inform acijskega sistema in novih rešitvah , kajti globalizacija in povezanost sveta se kaže ta skozi sisteme informacijskih tehnologij ter omrežij, ki omogočajo vsak dan večje hitrosti sporazumevalno - prenosnih po ti prenosa podatkov.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: e - informacijski sistem, prenosno plinovodno omrežje, vzdrževanje, proces, PDCA, razvoj, VPS, SWOT
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 710; Prenosov: 46
.pdf Celotno besedilo (2,04 MB)

25.
Učinkovitost omejevalnih ukrepov Evropske unije za preprečevanje kibernetskih napadov
Anamarija Klemenčič, 2022

Opis: Kibernetski napadi v zadnjih letih predstavljajo vse večji globalni problem, zato je Evropska unija leta 2019 sprejela omejevalne ukrepe za preprečevanje kibernetskih napadov, s katerimi skuša omejiti nevarnost kiberkriminala v državah članicah. Magistrsko delo opredeljuje problematiko kibernetskih napadov na območju Evropske unije in skuša na podlagi različnih raziskovalnih metod določiti učinkovitost omejevalnih ukrepov, ki jih je Evropska unija sprejela zoper kibernetske napade. Teoretični del magistrskega dela posega predvsem po zgodovinski in deskriptivni metodi ter definira osnovne pojme in prikaže razvoj oziroma nastanek kibernetskih napadov in omejevalnih ukrepov v Evropski uniji. V raziskovalnem delu pa so z normativno analizo proučeni sekundarni pravni akti (s poudarkom na omejevalnih ukrepih), sprejeti za ohranjanje kibernetske varnosti. S primerjalnopravno metodo sta analizirana pravna sistema Republike Slovenije in Zvezne republike Nemčije na področju izvajanja omejevalnih ukrepov Evropske unije. Na koncu so določeni kriteriji oziroma merila, ki so v pomoč pri iskanju odgovora na ključno raziskovalno vprašanje. Ugotovitve glede učinkovitosti oziroma možnih izboljšav omejevalnih ukrepov Evropske unije so zbrane, predstavljene in ovrednotene v zaključku. Na podlagi izbranih meril je ugotovljeno, da omejevalni ukrepi Evropske unije vsebujejo nekatere pomanjkljivosti in nepopolnosti. Največji problem je izvajanje omejevalnih ukrepov v državah članicah, saj še vedno nista zagotovljena ustrezen nadzor in sodelovanje med državami članicami. Težave pa se pojavljajo tudi pri zagotavljanju učinkovitega sodnega varstva. V prihodnje bo zato treba graditi na izboljšanju pravnih aktov s slogovnega, pravnega, političnega in predvsem praktičnega vidika, kar lahko dosežemo z nadaljnjimi analizami in diskurzi. Magistrsko delo prispeva k nadgrajevanju in razvoju pravnih aktov Evropske unije in njihovemu učinkovitejšemu izvajanju. Raziskava lahko ključno prispeva k razumevanju nujnosti omejevalnih ukrepov za preprečevanje kibernetskih napadov, saj je področje kiberkriminala v pravni literaturi še dokaj neraziskano. Delo želi opozoriti na preteče kibernetske grožnje (npr. kibernetski terorizem in kibernetsko vojskovanje) in graditi na učinkovitosti sredstev, ki preprečujejo te grožnje.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: kibernetski napad, informacijski sistem, kibernetski kriminal, kibernetska varnost, Evropska unija, omejevalni ukrepi, skupna zunanja in varnostna politika
Objavljeno: 23.11.2022; Ogledov: 407; Prenosov: 53
.pdf Celotno besedilo (1018,70 KB)

26.
Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo in izplačilo nadomestil
Agata Maselj, 2022

Opis: Elektronsko vlaganje zahtevkov za refundacijo nadomestil je delodajalcem omogočeno preko državnega informacijskega sistema SPOT. Refundacijski zahtevki se lahko vložijo preko sistema SPOT z neposrednim vnosom podatkov v elektronski obrazec na spletnem portalu SPOT, ali preko spletnega vmesnika, ki omogoča prenos podatkov iz uporabnikovega sistema za obračun plač na zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje preko sistema SPOT na ZZZS. Za samostojne zavezance in fizične osebe pa elektronsko vlaganje vlog za direktno izplačilo nadomestil ni omogočeno, zato bo potrebna nadgradnja sistema, ki bo prispevala k še večji uporabi elektronskega načina vlaganja in odpravi administrativnih ovir. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in opisali postopke za uveljavljanje pravice do nadomestil plače med začasno zadržanostjo od dela. Podrobneje je predstavljeno ročno in elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač preko portala SPOT in vlaganje individualnih zahtevkov. V empiričnem delu je bila izvedena analiza vloženih zahtevkov za refundacije in identificirane prednosti oziroma pomanjkljivosti elektronskih zahtevkov v primerjavi z navadnimi zahtevki. Prav tako smo na podlagi analiz prikazali dopolnitve oziroma nadgradnje sistemov. Izvedena analiza postopkov vlaganja zahtevkov in praktične izkušnje uporabnikov so nas pripeljali do ugotovitve, da bo nadgradnja sistema prispevala k odpravi administrativnih ovir za vlagatelje in prinesla prednosti vsem udeležencem v procesu.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: elektronsko vlaganje, zahtevki za nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, nadgradnja sistemov, administrativne ovire, državni informacijski sistem SPOT
Objavljeno: 23.11.2022; Ogledov: 400; Prenosov: 22
.pdf Celotno besedilo (2,09 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh