Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 8 / 8
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Uvajanje sistema kakovosti na področju preprečevanja okužb, povezanih z zdravstvom
Jan Javoršek, 2017

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: bolnišnične okužbe, okužbe, povezane z zdravstvom, nadzori, izboljševanje kakovosti
Objavljeno: 15.01.2018; Ogledov: 2276; Prenosov: 192
.pdf Celotno besedilo (692,29 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

2.
3.
Kazalniki kakovosti v procesu nenehnega izboljševanja dela v osnovni šoli
Nadja Pahor Bizjak, 2009

Opis: Tako kot na celotnem področju družbenega življenja se tudi na področju vzgoje in izobraževanja zanimanje za kakovost povečuje. V šolah to pomeni predvsem premik od zunanjega kontroliranja k notranjemu zagotavljanju in izboljševanju kakovosti. Pri modelu vodenja TQM, modelu odličnosti EFQM in modelu obvladovanja sprememb se pojavljajo ista področja delovanja oziroma dejavniki. V vseh modelih prepoznamo skupne gradnike: pomen in vpliv okolja, prepoznavanje in zadovoljevanje potreb uporabnikov, motiviranje in spodbujanje posameznikov, ustvarjanje ugodne klime in v kakovost usmerjene kulture, usmerjenost v rezultate ter poudarjen pomen voditeljstva. Tudi področja samoevalvacije v šolah se v ključnih vidikih prekrivajo s temeljnimi gradniki vodenja celovite kakovosti. Šole se same odločijo za metodo, način in obseg samoevalvacije, kar prinaša s seboj tudi nekaj pasti. Zgoraj opisana področja, ki so pomembna za izboljševanje kakovosti, smo zajeli v modelu kazalnikov kakovosti. Pripravili smo model, po katerem lahko šola redno spremlja, ocenjuje in evalvira področja svojega delovanja. Izdelan je ob upoštevanju izhodišč modela odličnosti in sistema uravnoteženih kazalnikov ter naslonitvi na rezultate projekta Modro oko. Pripravili smo osem kazalnikov, ki prikazujejo rezultate s področja uporabnikov, zaposlenih, družbe in vodenja. Za podporna orodja smo pripravili anketne vprašalnike. Za uvedbo in spremljanje kakovosti smo pripravili pristop, ki temelji na Demingovem PDCA ciklu.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: kazalniki kakovosti, kontroliranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, izboljševanje kakovosti, model poslovne odličnosti, EFQM, celovito obvladovanje kakovosti, obvladovanje sprememb
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 475; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

4.
5.
Celovito obvladovanje kakovosti v javnem zavodu
Nataša Cimermančič, 2013

Opis: i POVZETEK Raziskovalno vprašanje (RV): Nanaša se na način izboljševanja procesa v smislu delovanja Zavoda, ki ga ima v planu do leta 2016, kar sem s pomočjo primera tudi razložila. Celotna naloga je zasnovana tako, da pelje od teoretičnih izhodišč, opisa zavoda po delovnih področjih, njegovih bistvenih elementov za vzdrževanje kakovosti do praktičnega dela, kjer sem z opisom procesa uveljavljanja pravice do starostne pokojnine in s pomočjo mapiranja procesa prišla do možnih izboljšav. Namen: S pomočjo analize postopkov priti do konkretnih pripo ročil in posledično izboljšav procesa. V teoretičnem delu sem prikazala ključne sestavine, ki so potrebne za vodenje in obvladovanje kakovosti, v praktičnem delu pa sem z analizo postopka ugotavljala dejansko stanje in s pomočjo mapiranja postopka prišla d o konkretnih izboljšav. Metoda: Pri izdelavi naloge sem uporabila študij relevantne literature, študij dokumentacije, izvajanje procesa, časovno analizo in mapiranje procesa, v okviru katerega sem opravila razgovore z zaposlenimi. Na podlagi njihovega opis a sem naredila obrazec, v katerega se vpisala glavne elemente, ki so potrebni za izvajanje določene aktivnosti, in jih časovno omejila. Z metodo mapiranja procesa sem dokumentu sledila po aktivnostih tako, kot dejansko potuje. Rezultati: Dobljena analiza stanja nam kaže, kje so še možnosti za skrajševanje procesa. Ob fizičnem pregledu spisov sem si zastavila nov obrazec, v katerega sem vnesla glavne časovne elemente, ki so potem pokazali dejansko stanje. Šele s primerjavo analize aktivnosti in fizičnega pr egleda spisov sem ugotovila prednosti in slabosti samega procesa. Na podlagi le - teh pa sem podala možnosti za njegovo izboljšavo. Organizacija: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je po zakonu nosilec in izvajalec sistema obveznega pok ojninske ga in invalidskega zavarovanja v naši državi. Družba: V instituciji takega pomena je trajni sistematični pristop h kakovosti poslovanja nujnost, ki jo narekuje tako javni interes kot interes zaposlenih. Originalnost: Skozi celotno nalogo sem se osredotočila na ključna področja v procesu, to so: področje informacije, kadrov, dokumentacije in lokacije spisov. Analiza dejanskega stanja je pokazala, da imajo ravno ta področja največji vpliv na čas trajanja postopka. Omeji tve/nadaljnje raziskovanje: Pri vseh velikih spremembah pa se pojavljajo tudi dejavniki tveganja, ki so navznoter povezani s kompleksnostjo in obsegom nalog, upravljanjem človeških virov in težavami pri obvladovanju sprememb, medtem ko so navzven povezani s tveganji, ki jih prinašajo zaostrene gospodarske okoliščine, pa tudi neznanke v zvezi s pokojninsko reformo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: zavodi, obvladovanje kakovosti, analize, učinkovitost, mapiranje postopkov, izboljševanje procesov, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 358; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

6.
Poslovnik sistema vodenja kakovosti Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine
Tomaž Kordiš, 2013

Opis: Raziskovalno vprašanje(RV):Ali je možno z izdelavo Poslovnika sistema vodenjakakovosti izboljšati vodenje in poslovanje Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine? Namen:Namen raziskovanja je pregled stanja obstoječega sistema vodenja in delovanj azbornice, ki nima vzpostavljenih elementov sistemov vodenja kakovosti in dokumentiranihpostopkov vodenja. Na osnovi pregleda stanja,je potrebnoizdelati Poslovnik sistema vodenja kakovosti, ki je zasnovan na procesnem pristopu in vključuje politiko in cilje kakovosti terjasne odgovornosti z namenom,da se prepozna in določi pričakovanja odjemalcev in drugih zainteresiranih javnosti.Metoda :Preučevana tema je izpeljana z metodo zgodovinskega (historičnega )pregleda literature in drugih virov s področja sistemov vodenja kakovosti, modelov (Six sigma, BSC,EFQM) kakovostiinostalih sistemov vodenja.V nadaljevanju je izveden še pregledtrenutnega stanja vodenja in poslovanja zbornice, ki vključuje tudi pregled vse dokumentacije.V diplomski nalogi je uporabljena še opisna (deskriptivna) metoda,s katero so v Poslovniku dokumentirani ključni elementi sistema vodenja kakovosti, ki omogočajo vzpostavitev sistema vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 in izvedbo certificiranja tega sistema.Rezultati:Poslovnik je krovni dokument sistema vodenja kakovosti zbornice in omogoča vsem zaposlenim, da skozi usposabljanje spoznajo Poslovnik in ključne elemente sistema vodenja kakovostipo mednarodnem standardu ISO 9001:2008. Procesni pristop,dokumentirana politika in cilji kakovosti, jasno določene odgovornosti, aktivnosti indokumentacija omogočajo zaposlenim večjo učinkovitost in uspešnost pri rednem delu, prepoznavanju pričakovanj in zahtev odjemalcev ter nenehnem izboljševanju vodenja in poslovanja zbornice.Organizacija: Zbornicaje največje gospodarsko združenje v regiji, ki mora prepoznatipričakovanja in zahteve svojih članovter pri svojem delu upoštevati zakonske zahteve injavnost dela. Povečanje zavedanja pomena svojega dela vodstva in zaposlenih omogoča večjo sinergijo med zbornico in člani.Družba: Vodenje brez sistema ne omogoča nenehnega izboljševanja in zadovoljstvaodjemalcev zato so nujne spremembe takega sistema. Sistem vodenja kakovosti omogoča, da tako zaposleni,kot odjemalci in zainteresirana javnost dobi želene rezultate.Originalnost:Odločitev za izvedbo raziskave ter stanja obstoječega sistema vodenja in poslovanja zborniceje temeljila na lastnih izkušnjah na področju sistemov vodenja in vodenja organizacije. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine. Za izboljšanje zborničnega sistema je možno sistem vodenjavzpostaviti tudi v drugih zbornicah.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: sistem vodenja kakovosti, vodenje kakovosti, poslovnik, odgovornost, nenehno izboljševanje, procesni pristop, zadovoljstvo odjemalcev
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 420; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

7.
8.
Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh