Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 4 / 4
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Obvladovanje in vrednotenje informacijskih tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT
Peter Voglar, 2014

Opis: Obvladovanje informacijskih tehnologij (v nadaljevanju IT) v organizaciji predstavlja odgovornost in zavezanost vodstva k sprejemanju odločitev za optimizacijo in nadzor rabe IT virov skozi načrtovanje, nadzor, implementacijo in vrednotenje, z namenom dosega zastavljenih ciljev in to s pomočjo določenih mehanizmov. Celovito obvladovanje IT zagotavlja, da IT predstavlja dodano vrednost organizacije, s čim niţjim tveganjem. Za razumevanje raziskave smo predstavili teoretično ozadje COBIT - ovega celovitega okvirja obvladovanja IT, ki vsebuje domene strateške uskladitve, ustvarjanja vrednosti, upravljanje tveganj, upravljanja virov in merjenje procesov. Na podlagi ocenjenih potreb organizacije smo izbrali osemnajst COBIT-ovih procesov, ki smo jih ocenili po zrelostnem modelu, na podlagi intervjujev. Za vsak proces smo izdelali grafični zrelostni model, ki kaţe trenutno stanje organizacije, povprečje v panogi in cilj organizacije (pomembnost procesa).
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: obvladovanje IT, okvir COBIT, strateško načrtovanje, upravljanje virov, ustvarjanje vrednosti, upravljanje tveganj, merjenje procesov, arhitektura organizacije
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 1579; Prenosov: 99
.pdf Celotno besedilo (1,92 MB)

3.
Sodobna paradigma medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov
Sašo Murtič, 2012

Opis: Medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov v transportu je kompleksna in zahtevna naloga, ki od udeležencev v procesu izvajanja logističnih postopkov transporta zahteva specifična znanja, sposobnosti ter poslovne spretnosti. Obseg in vrsta logističnih procesov, vezanih na transportno dejavnost, je tako širok in zahteven, da smo se v nalogi omejili le na obravnavo logističnih procesov v cestnem transportu in vanj vključili organizacijo transporta, povezano s špedicijo in dejavnostmi, ki so nujne za izvedbo transporta. Delno in le teoretično smo se naslonili na dejavnosti skladišča, postopke nakladanja, prekladanja tovora, zavarovanja tovora ter nekatere druge ožje vrste logističnih procesov, ki so vezani za transport. Vsi ti postopki imajo časovno in prostorsko dimenzijo in zahtevajo sposobnost organizirati delo, poznavanje medorganizacijskih postopkov in povezav, poznavanje in obvladovanje tujih jezikov, domače in tuje kulture ter poslovnih običajev, poznavanje pravnih in drugih predpisov ter vrste drugih spretnosti, potrebnih za uspešno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Gre za logistične aktivnosti, ki tvorijo skupek natančno načrtovanih, med seboj koordiniranih, reguliranih in kontroliranih storitvenih aktivnosti, ki povezujejo vse postopke transporta, od pošiljatelja tovora do prejemnika tovora, z že vnaprej določenim ciljem, da se logistične procese opravi z minimalnimi vloženimi sredstvi ter da se z minimalnim potencialom maksimalno zadovoljijo zahteve naročnika. Podatke za preverjanje, analiziranje in pridobivanje odgovorov na vprašanja, povezana s transportom, smo z neposrednimi stiki in anketno raziskavo pridobili pri podjetjih, gospodarskih družbah in posameznikih (transportnih organizacijah), ki jim je transport osnovna dejavnost. Znanstvena, strokovna in druga razpoložljiva literatura je bila v pomoč za pripravo anketnega vprašalnika. Naša naloga je bila ugotoviti, ali v Sloveniji obstaja enoten model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportni dejavnosti. Žal so pridobljeni podatki dali relevantne dokaze, da transportne organizacije v Sloveniji nimajo izdelanega modela enotnega obvladovanja logističnih procesov. Zato smo z raziskavo in pregledom znanstvene literature, s pregledom dostopnega gradiva podjetij, gospodarskih družb in posameznikov, ki se ukvarjajo z organizacijo transporta in izvajanjem logističnih procesov, s pregledom predpisov in posameznih pogodb ter z anketno raziskavo poskušali dognati stanje medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov in na podlagi tega poiskati možnosti za pripravo ustreznega modela, ki bi transportne organizacije povezal in omogočil enotno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Za ugotavljanje dejanskega stanja in preverjanje ustreznosti pridobljenih podatkov smo postavili šest hipotez, ki so bile podlaga za pripravo anketnih vprašanj. Pripravljen anketni vprašalnik smo po elektronski in klasični pošti pošiljali transportnim organizacijam (podjetjem, gospodarskim družbam in posameznikom), ki jim je transport osnovna dejavnost. Odgovore smo prejemali enako. Število prejetih izpolnjenih anketnih vprašalnikov je bilo zadostno za analizo in preučitev organizacijskega stanja v transportu. Iz pridobljenega gradiva ter kvantitativne, faktorske in regresijske analize smo spoznali , da so bile hipoteze pravilno postavljene, rezultati raziskave pa so potrdili našo predpostavko, da v Sloveniji ne obstaja ustrezen model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu. Ugotovili smo, da je pri transportu ljudi in njihove prtljage stanje povsem drugačno, saj država prek gospodarske zbornice razpiše koncesije za šolske in redne potniške linije in jih razdeli prevoznikom po ustreznem ključu ali po izpolnjevanju zahtevanih kriterijev. Določen je postopek izvedbe transporta potnikov in dosežena cena za opravljeno storitev, kar za transport blaga ni mogoče uporabiti, saj je transport blaga prepuščen trgu ponudbe in povpraševanja. Ugotovitve v raziskovalnem procesu so bile podlaga za iskanje novih gradnikov in pripravo sodobne paradigme, ki bi omogočila izdelavo ustreznega modela. Ocenjujemo, da bi bilo splošno sprejet in potrjen model mogoče ponuditi vsem udeležencem v transportu v obliki predpisa, ustrezne edukacije ali kot model uspešne transportne prakse. Država bi lahko prek gospodarske in obrtne zbornice zagotovila enake možnosti medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov v transportu in v ta namen pripravila lokacijsko podlago za izvajanje logistične dejavnosti. Država to lahko naredi z državnim prostorskim načrtom, s katerim bi v prostor (podobno kot Luka Koper) umestila logistične centre, ki bi omogočili obvladovanje logističnih procesov in zagotovili vsaj približno enake možnosti vsem udeležencem v transportni dejavnosti. Slovenija bi lahko delovala kot enotna logistična platforma, kar ji nedvomno omogoča njena geografska in prostorska umeščenost. Ugotovitev neurejenega stanja je ustrezna podlaga za reorganizacijo in porazdelitev transportnega območja ter za ustanovitev organizacije ali združenja, ki bi skrbelo za enotno medorganizacijsko obvladovanje logističnih procesov. Statistična, faktorska in regresijska analiza pridobljenih podatkov so dale dovolj podlage in argumentov za pripravo nove paradigme, ki bi rabila kot vodilo podjetjem, gospodarskim družbam in posameznikom v medorganizacijskem obvladovanju logističnih procesov. Model medorganizacijskega obvladovanja logističnih procesov je prispevek znanosti, ki bo poskušal vsaj delno urediti stanje na tem področju. Zavedamo se, da je to dolgotrajen in nenehno spreminjajoč se proces, vendar smo prepričani, da je skrajni čas, da vsaj modelno poskusimo pomagati udeležencem v transportu.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: medorganizacijsko povezovanje, obvladovanje logističnih procesov, logistika, model, človeški viri, medsebojna komunikacija, medsebojno zaupanje, paradigma
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 407; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (3,30 MB)

4.
Celovito obvladovanje kakovosti v javnem zavodu
Nataša Cimermančič, 2013

Opis: i POVZETEK Raziskovalno vprašanje (RV): Nanaša se na način izboljševanja procesa v smislu delovanja Zavoda, ki ga ima v planu do leta 2016, kar sem s pomočjo primera tudi razložila. Celotna naloga je zasnovana tako, da pelje od teoretičnih izhodišč, opisa zavoda po delovnih področjih, njegovih bistvenih elementov za vzdrževanje kakovosti do praktičnega dela, kjer sem z opisom procesa uveljavljanja pravice do starostne pokojnine in s pomočjo mapiranja procesa prišla do možnih izboljšav. Namen: S pomočjo analize postopkov priti do konkretnih pripo ročil in posledično izboljšav procesa. V teoretičnem delu sem prikazala ključne sestavine, ki so potrebne za vodenje in obvladovanje kakovosti, v praktičnem delu pa sem z analizo postopka ugotavljala dejansko stanje in s pomočjo mapiranja postopka prišla d o konkretnih izboljšav. Metoda: Pri izdelavi naloge sem uporabila študij relevantne literature, študij dokumentacije, izvajanje procesa, časovno analizo in mapiranje procesa, v okviru katerega sem opravila razgovore z zaposlenimi. Na podlagi njihovega opis a sem naredila obrazec, v katerega se vpisala glavne elemente, ki so potrebni za izvajanje določene aktivnosti, in jih časovno omejila. Z metodo mapiranja procesa sem dokumentu sledila po aktivnostih tako, kot dejansko potuje. Rezultati: Dobljena analiza stanja nam kaže, kje so še možnosti za skrajševanje procesa. Ob fizičnem pregledu spisov sem si zastavila nov obrazec, v katerega sem vnesla glavne časovne elemente, ki so potem pokazali dejansko stanje. Šele s primerjavo analize aktivnosti in fizičnega pr egleda spisov sem ugotovila prednosti in slabosti samega procesa. Na podlagi le - teh pa sem podala možnosti za njegovo izboljšavo. Organizacija: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je po zakonu nosilec in izvajalec sistema obveznega pok ojninske ga in invalidskega zavarovanja v naši državi. Družba: V instituciji takega pomena je trajni sistematični pristop h kakovosti poslovanja nujnost, ki jo narekuje tako javni interes kot interes zaposlenih. Originalnost: Skozi celotno nalogo sem se osredotočila na ključna področja v procesu, to so: področje informacije, kadrov, dokumentacije in lokacije spisov. Analiza dejanskega stanja je pokazala, da imajo ravno ta področja največji vpliv na čas trajanja postopka. Omeji tve/nadaljnje raziskovanje: Pri vseh velikih spremembah pa se pojavljajo tudi dejavniki tveganja, ki so navznoter povezani s kompleksnostjo in obsegom nalog, upravljanjem človeških virov in težavami pri obvladovanju sprememb, medtem ko so navzven povezani s tveganji, ki jih prinašajo zaostrene gospodarske okoliščine, pa tudi neznanke v zvezi s pokojninsko reformo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: zavodi, obvladovanje kakovosti, analize, učinkovitost, mapiranje postopkov, izboljševanje procesov, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 351; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,13 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh