Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


91 - 100 / 120
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
91.
Smernice Združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu
Snježana Barišić, 2020

Opis: Človekove pravice so eden od temeljev pravne države, s katerimi mora biti skladna zakonodaja, življenje in delo v družbi. Razvijati so se začele skupaj z modernimi državami in jih v obliki mednarodnih konvencij prerasle. Med tem so državo prerasle velike gospodarske družbe, znotraj katerih ljudje delajo, te družbe pa vplivajo na življenja ljudi. Zato je vedno bolj pomembno dvoje: da se človekove pravice spoštujejo v gospodarstvu in ker je to globalizirano, da veljajo pravice po vsem svetu. V ta namen je Organizacija združenih narodov pripravila Smernice za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, Slovenija pa sprejela Akcijski načrt. Naloga se sprašuje, kako se v tem okviru spoštujejo ČP v gospodarstvu v Sloveniji. Analizira Smernice in jih primerja s slovenskim Akcijskim načrtom. Ugotavlja, da je zakonodajalec v Sloveniji kot posebej pomembne teme izluščil preprečevanje diskriminacije, varstvo okolja, varstvo temeljnih delavskih pravic in razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic. Primerja dobre prakse v tujih in slovenski gospodarskih družbah. Pri slednjih so predvsem tista v državni lasti posebej aktivna na tem področju, čeprav bi jih lahko bilo še veliko več. Na koncu naloga analizira tudi poročila varuha človekovih pravic. Na podlagi vseh teh analiz naloga ugotavlja, da se ČPvG v Sloveniji razmeroma dobro spoštujejo, da pa je še vedno prostor za izboljšave.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Organizacija združenih narodov, gospodarstvo, človekove pravice, poslovanje, spoštovanje človekovih pravic
Objavljeno: 09.03.2021; Ogledov: 1006; Prenosov: 103
.pdf Celotno besedilo (631,32 KB)

92.
93.
Spletna trgovina
Sabina Jenko, 2019

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: spletne trgovine, izdelki, potrošniki, prodajalci, poslovanje, nakupovanje
Objavljeno: 25.05.2021; Ogledov: 1432; Prenosov: 73
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

94.
Odnos Slovencev do spletnega nakupovanja
Barbara Leben, 2012

Opis: Ta magistrska naloga se posveča odnosu Slovencev do spletnega nakupovanja. Tema me je pritegnila, saj je v Sloveniji področje spletnega nakupovanja v zadnjih letih naraščalo, kar kaže na veliko potenciala, ki ga tovrsten nakup ima. To sem tudi podrobneje raziskala. V teoretičnem delu je predstavljen pojem elektronskega poslovanja, razvoj in področja elektronskega poslovanja, pojem spletnega nakupovanja, razvoj spletnega nakupovanja, generacije potrošnikov, vrste artiklov, sestavni deli spletne trgovine, zaupanje potrošnikov, prednosti in slabosti spletnega nakupovanja ter pravice in navodila za spletno nakupovanje. V svoji raziskavi sem izvedla osem polstrukturiranih intervjujev med slovenskimi spletnimi kupci. Vsak izmed njih je dobil deset enakih vprašanj, ki so se nanašala na razloge za spletni nakup, najpogostejši razlog za spletni nakup, pogostost nakupa, internetno varnost, zaupanje v spletno nakupovanje, kraj nakupa, izdelke ter način plačila. Na koncu sledi empirični del. V tem delu so predstvaljeni razultati analize, kjer lahko vidimo, da slovenski kupci raje nakupujejo v slovenskih spletnih trgovinah. Število nakupov je zelo različno. Nekateri nakupujejo občasno, spet drugi bolj pogosto. Slovenski kupci prav tako dobro sami skrbijo za varnost spletnega nakupovanja.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: elektronsko poslovanje, spletno nakupovanje, internet, svetovni splet, nakupovanje, izdelek, stranka
Objavljeno: 07.06.2021; Ogledov: 1543; Prenosov: 80
.pdf Celotno besedilo (1,18 MB)

95.
Brezpapirno poslovanje v oddelku računovodstva
Špela Vdovič, 2021

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: brezpapirno poslovanje, elektronsko arhiviranje, računovodska dokumentacija, modeliranje poslovnega procesa
Objavljeno: 24.06.2021; Ogledov: 1103; Prenosov: 106
.pdf Celotno besedilo (940,12 KB)

96.
Digitalno preoblikovanje poslovanja kmetije
Irena Labohar, 2021

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: digitalizacija, elektronsko poslovanje, digitalni marketing, kmetije, poslovno obveščanje, magistrsko delo
Objavljeno: 01.07.2021; Ogledov: 910; Prenosov: 150
.pdf Celotno besedilo (2,47 MB)

97.
Ravnanje z dokumentarnim gradivom s poudarkom na elektronskem vročanju v FURS
Sabina Potočnik, 2020

Opis: V diplomski nalogi smo obravnavali ravnanje z dokumentarnim gradivom s poudarkom na elektronskem vročanju v Finančni upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Da Finančna uprava to nalogo opravlja strokovno in kvalitetno, je zelo pomembna njena dobra organizacija, teritorialna razvejanost in njeno usklajeno delo. Za lažje razumevanje delovanja FURS smo v ta namen opisali njeno organiziranost, dostopnost, poslovanje s strankami, preučili smo, katere naloge opravlja FURS, ter ali omogoča popoln servis in dostopnost v finančnih pisarnah. Na osnovi Uredbe o upravnem poslovanju smo opisali področje ravnanja z dokumentarnim gradivom kot elektronskim poslovanjem v FURS. Opredelili smo se do pravnih aktov, ki urejajo vse od organizacije do urejenega pisarniškega poslovanja. Preučili smo področje e-Poslovanja in delovne postopke v glavni pisarni predvsem v postopanju in evidentiranju pošte s stopnjo tajnosti %INTERNO%, ki so še vedno v fizični obliki in evidentirajo v dvojne evidence, čeprav je določeno, da organi poslujejo elektronsko prek svojega uradnega elektronskega naslova. Na kratko smo se dotaknili nastajanja problema pri označevanju internih dokumentov z oznako %DAVČNA TAJNOST%, kjer se označujejo samo izhodni dokumenti, torej tisti, ki jih organ posreduje drugemu naslovniku, ne pa tudi lastni (uradni zaznamki, sporočila, vhodni dokumenti), kar naroča Pravilnik o izvajanju ZDavP-2. Poseben poudarek smo namenili področju elektronskega poslovanja v finančnem uradu oziroma elektronskem vročanju preko novega davčnega informacijskega sistema e-Davki, ki ga je FURS (prej DURS) odprl 17.12.2003. Osredotočili smo se na sistem e-Davkov, preko katerega spletnega servisa lahko vse pravne in fizične osebe poslujejo s finančno upravo, ter prikazali ovire, prednosti in slabosti. Ob nizanju številnih področij in vse večje računalniške pismenosti ter razvoja informacijske tehnologije, ki jih FURS mora izvrševati, smo z nalogo poskušali odgovoriti na hipotezo, s katero smo želeli potrditi ali zavreči dejstvo o upravičenosti odprtja portala e-Davki, preko katerega poteka elektronsko vročanje. Hipotezo smo podkrepili tako, da smo primerjali e-Storitve s področja davčne uprave naše sosede Republike Hrvaške z eStoritvami FURS. Z opisom upravnega poslovanja v FURS smo želeli pritrditi dejstvu, da je dobro organizirana in ima dobro zastavljene cilje, saj ključno področje FURS ostaja nadaljnja digitalizacija poslovanja, širjenje elektronskega poslovanja z zavezanci, kot tudi nadgraditev mobilne aplikacije, kot portala e-Davki. Preko literature in pravnih virov ter s pomočjo Uredbe o upravnem poslovanju, ki so zajeti v vsebini naloge, smo tako iskali odgovor na postavljeno hipotezo. Preko navedenih področij, ki so v nalogi opisana in podkrepljena z argumenti, se potrdi hipoteza, da je ravnanje z dokumentarnim gradivom ter elektronskim vročanjem v FURS ustrezno
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: upravno poslovanje, elektronsko vročanje, FURS, dokumentarno gradivo, e-Davki
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 1064; Prenosov: 78
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

98.
Trenutni položaj podjetnic v Sloveniji in ovire pri odločanju za žensko podjetništvo
Slavica Kostevc, 2012

Opis: Diplomsko delo zajema najprej teoretična izhodišča s kratko predstavitvijo podjetništva kot procesa ustvarjanja dobička, ki se povečuje z ustvarjanjem posameznikov, ki prevzemajo vsa tveganja. V nalogi so podana temeljna načela podjetništva v Sloveniji, podjetništvo v svetu in v Evropski uniji, s poudarkom na ženskem podjetništvu in dejanskemu stanju na tem področju. Navedena dejstva so podkrepljena z izkušnjami podjetnic, ki nam predstavijo žensko podjetništvo iz osebne izkušnje, z delovanjem v lokalnem okolju. V nalogi smo ugotovili vzroke, dejavnike, ki vplivajo na (ne)odločitev žensk za podjetniško pot. Na svetu je sicer več kot polovica žensk, vendar je kljub temu njihovo zastopstvo v podjetništvu še vedno dokaj skromno. Neizkoriščen podjetniški potencial predstavljajo tudi Slovenke. Po deležu podjetnic Slovenija sodi med države EU z najmanj podjetnicami, in čeprav je pred leti slovensko žensko podjetništvo vodilo vsaj med balkanskimi državami, so jo zdaj skoraj vse že prehitele. Tiste, ki pa se vendarle odločajo za podjetniško pot, izbirajo predvsem "ženske" dejavnosti, kot je na primer frizerska, kozmetična, računovodska. Primarne podatke za lastno empirično raziskavo smo zbrali s pomočjo fokusne skupine, in sicer podjetnic iz lokalnega okolja (občina Brežice). Cilj izvedene kvalitativne empirične raziskave je bil, da na podlagi pridobljenih rezultatov potrdi ali pa zavrže zastavljeno hipotezo po kateri bosta pomanjkanje samozavesti in prevladujoči model ženske v slovenski družbi ključna zaviralna razloga za vstop žensk v podjetništvo. Pridobljene podatke smo analizirali in ustrezno interpretirali. Delo se zaključi s sklepnimi misli o ženskem podjetništvu pri nas in njegovih perspektivah v bližnji prihodnosti.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: podjetništvo, žensko podjetništvo, podjetnice, poslovanje, dejavnost, razlogi, ovire, lokalni nivo
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 689; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (1,04 MB)

99.
Izboljšanje kakovosti procesa obvladovanja dokumentacije
Zdenka Lunar, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje: Raziskovalno vprašanje je, kakšne so možnosti za izboljšavo kakovosti procesa obvladovanja dokumentacije v organizaciji. Namen: Namen raziskave je, da organizacija pridobi obvladljiv proces dela z dokumentacijo in arhiviranje podatkov v skladu z zakonodajo. Pripravljena bodo notranja pravila in klasifikacijski načrt, ki sta pogoj za prehod na brezpapirno poslovanje. Metoda : Teoretičen del naloge temelji na podlagi že napisane literature. Uporabljena je strokovna literatura s področja kakovosti, procesnih pristopov in procesa obvladovanja dokumentacije. Praktičen del naloge temelji na metodi opazovanja in metodi pisnih virov. Rezultati: Rezultati raziskave kažejo, da je interes vodstva i n interes zaposlenih, da se spremeni način procesa obvladovanja dokumentacije v organizaciji in da so potrebne izboljšave sistema vodenja dokumentacije s prehodom na elektronsko poslovanje. Organizacija: Za organizacijo je ta raziskava pomembna, saj se bo organizacija lažje odločila, ali bo spremenila način dela in prešla na elektronsko poslovanje in s tem izboljšala kakovost procesa obvladovanja dokumentacije. Družba: Za družbo je ta raziskava pomembna, saj bo s prehodom na brezpapirno poslovanje potekalo poslovanje elektronsko, kar pomeni prihranek pri tiskanju dokumentov in papirju ter s tem tudi prispevek k varovanju okolja. Z bolj sistematično urejeno dokumentacijo se zmanjšuje čas čakanja uporabnikov za pridobitev dokumentov. Originalnost: Organizacija dobi povratno informacijo, na podlagi katere bo oblikovala učinkovitejši sistem obvladovanja in arhiviranja dokumentacije. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Omejitev raziskave je v tem, da zaposleni niso najbolj seznanjeni, kaj prinaša sprememba elektronskega arhiviranja, in so v spremembo vključeni zaradi nujnosti sprememb v procesu obvladovanja dokumentacije. Dodatno vrednost elektronskega arhiviranja bodo razumeli, ko bodo morali vzpostaviti urejenost dela z dokumentacijo in ko bodo morali upravljati z elektronsko aplikacijo.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: dokumentacija, arhivi, procesi, kakovost, e-poslovanje, e-registrator, notranja pravila, klasifikacijski načrt
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 693; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (1,12 MB)

100.
Poslovni načrt za rast podjetja Ekspogrupa d. o. o.
Tamara Katič, 2021

Opis: Sejemska dejavnost je ena izmed prvih trgovskih dejavnosti, ki so se pojavile. Po več tisoč letih uspešnega delovanja pa je v današnjem času sejemska dejavnost pod pritiskom, določene aktivnosti se digitalizirajo, dodaten problem za panogo pa predstavlja pandemija Covid-19. V diplomskem delu obravnavamo potencial poslovanja podjetja Ekspogrupa d. o. o., ki uspešno posluje v sejemski dejavnosti že slabo desetletje. Kot ostali konkurenti se je tudi obravnavano podjetje srečalo z negativnimi posledicami pandemije. V okviru diplomskega dela smo upoštevali vse kategorije poslovnega načrta in ugotovili, da bi bilo za podjetje najbolj smiselno, da bi se s svojo ponudbo v večji meri selilo na druge trge. Tako bi podjetje povečalo prihodke in posledično dobiček.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: poslovni načrt, rast podjetja, sejemska dejavnost, poslovanje podjetja, analiza poslovanja
Objavljeno: 14.10.2021; Ogledov: 664; Prenosov: 59
.pdf Celotno besedilo (942,64 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh