Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Ocena bolečine pri starostniku z demenco
Maja Nišandžić, 2017

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: ocenjevalne lestvice, izobraževanje, standardizacija, kognitivne sposobnosti
Objavljeno: 08.01.2019; Ogledov: 1539; Prenosov: 100
.pdf Celotno besedilo (1015,22 KB)

2.
Fizioterapevtska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo
Ana Mesojedec, 2019

Opis: Multipla skleroza (MS) je kronična vnetna bolezen osrednjega živčevja, za katero je značilnih več potekov in stopenj. Bistvo obravnave bolnikov z MS, ki imajo težave s kronično šibkostjo, nestabilno hojo in slabšo koordinacijo, je fizioterapevtska obravnava. Le-ta med drugim vključuje kinezioterapijo, respiratorno fizioterapijo, protibolečinsko terapijo, hidroterapijo, raztezanje in zmanjševanje oviranosti pri hoji z uporabo pripomočkov za hojo. Metoda dela v nalogi je bila pregled literature. Angleška literatura je bila iskana v podatkovni bazi PubMed. Pregled ustrezne literature je pokazal, da je optimalen fizioterapevtski program za obravnavo bolnika z MS prilagojen težavam in ciljem posameznega bolnika. Skupinske vadbe pozitivno vplivajo na ravnotežje, funkcionalni status, spastičnost, utrujenost in kakovost življenja oseb z MS. FES (funkcionalna električna stimulacija) statistično pomembno izboljša padajoče stopalo in stabilnost kolka, zmanjša vpliv MS in pogostost padcev. S treningom prostovoljne maksimalne mišične kontrakcije lahko dolgotrajno povečamo mišično moč bolnikov z MS. S treningom inspiratornih in ekspiratornih mišic lahko bolniki z MS izboljšujejo mišično moč dihalnih mišic ter tako zmanjšujejo utrujenost. Terapevtska vadba v vodi povečuje funkcionalne sposobnosti, ravnotežje in zaznavanje utrujenosti pri bolnikih z MS. Iz uporabljene literature lahko sklepamo, da ima fizioterapevtska obravnava bolnikov z MS velik pomen za kakovost njihovega življenja. Na področju optimalnih metod in postopkov pri fizioterapevtski obravnavi bolnikov z MS so potrebne nadaljnje raziskave.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: multipla skleroza, fizioterapija, rehabilitacija, kakovost življenja bolnikov z MS, funkcionalne sposobnosti
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 3034; Prenosov: 466
.pdf Celotno besedilo (627,86 KB)

3.
Znanje tržnika "ključ" za uspeh organizacije pred konkurenco
Barbara Košir, 2013

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: management znanja, trženje, tržnik, trženjska znanja, trženjske sposobnosti
Objavljeno: 15.01.2021; Ogledov: 576; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

4.
Spremembe v podjetju zaradi staranja delovne sile
Maja Novak, 2015

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: spremembe, staranje, delovna sila, prilagajanje, sposobnosti, trg dela
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 634; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (833,24 KB)

5.
Prometna kultura in varnejši vozniki
Olga Ribič, 2021

Opis: Šola vožnje v učnih procesih že oblikovano osebo usposobi za voznika začetnika, ki se pogosto ne zaveda posledic neupoštevanja predpisov in nepravilne vožnje, saj z njimi ni bila dovolj nazorno seznanjena. Ko pride do nesreče, se pogosto sprašujemo, ali so šole vožnje naredile dovolj, da bodo prihodnji vozniki upoštevali predpise in navodila inštruktorjev, predavateljev tudi po opravljenem vozniškem izpitu. Torej, ali je šola vožnje kandidata pravilno usmerjala. Da bi lahko dobili uspešne voznike, je treba oblikovati primerno prometno-varnostno kulturo v družbi. Kljub temu da se ljudje med seboj razlikujemo, je temelj družb, ki imajo nizko stopnjo umrljivosti zaradi prometnih nesreč, izoblikovana prometno-varnostna kultura. V nalogi smo analizirali možnosti za izboljšanje učinkovitosti učnih procesov v šolah vožnje, predvsem z vidika privzgojenih osebnostnih lastnosti, ki bi bile temelj varnih in kulturnih voznikov. Ugotoviti smo želeli s katerimi metodami in postopki bi lahko šole vožnje uspešno vplivale na zavedanje prihodnjih voznikov o pomenu ustrezne varnostne kulture v prometu. Cilj je ugotoviti ali imajo mladi vozniki sploh razvite osebnostne lastnosti, ki jim omogočajo varno vožnjo ter ali bi lahko s primerno vzgojo v šolah vožnje povečali slovensko prometno-varnostno kulturo nevarnih voznikov. Pri tem smo si pomagali s kombinacijo deskriptivnega in analitičnega pristopa. V analitičnem delu naloge smo tako s pomočjo spletne ankete med slovenskim prebivalstvom analizirali mnenje anketirancev o stanju prometne kulture pri nas in o možnostih izboljšav. Prav tako smo predstavili nekatere primere dobre prakse iz tujine. Na osnovi opravljenega dela ugotavljamo, da bi lahko s primerno vzgojo in izobraževanjem prihodnjih voznikov prometno-varnostno kulturo v Sloveniji izboljšali. V nalogi smo skozi odgovore na raziskovalna vprašanja dokazali, da je to mogoče.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: vozniki, sposobnosti, čustva, osebnost, prometno-varnostna kultura, prometna varnost, šola vožnje, magistrske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 464; Prenosov: 59
.pdf Celotno besedilo (1,34 MB)

6.
Vodenje in zadovoljstvo sodelavcev v občinskih upravah
Polona Kambič, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Zanima nas, a li se znanj a in sposobnosti vodje odražajo na zadovoljstv u sodelavcev z delom, kar bomo i zvedeli s pomočjo postavljenih raziskovalnih tez. Namen: Namen raziskave je raziskati znanja in sposobnosti, ki jih mora imeti vodja občinske uprave treh obravnavanih občin , da bi lahko vodila sodelavce k doseganju čim večjega zadovoljstva na delovnem mestu. Zanima nas vpliv čustvene inteligence, etike, morale in vre dnot na vodenje, pregledali pa bomo tudi vodenje z vidika družbene odgovornosti in timskega pristopa k delu. Metoda: Za teoretični del naloge smo uporabili metodo kompilacije, s katero smo preučili domačo in tujo strokovno literaturo, ki smo jo z navedeno metodo citirali, povzemali in navajali. Podatke, s katerimi smo oblikovali empirični del naloge in raziskali obravnavani pojav, smo pre učili s pomočjo študije primera , ki je primerna za majhne vzorce . Za analizo podatkov je bila opravljena kvalitativna in kvantitativna obdelava z me šano metodo , in sicer , z intervjujem kot metodo kvalitativne analize , in z anketiranjem k ot metodo kvantitativne analize. Z mešano metodo smo želeli doseči isti cilj, a hkrati pridobiti bolj objektivne rezultate kvalitativne anal ize in odkriti %kaj in zakaj% in ne %koliko%, zato so uporabljeni glavni merski postopki besedni opisi. Rezultati: Rezultati povedo, da se znanja in sposobnosti vodje pomembno odražajo na zadovoljstv u sodelavcev z delom. Primanjkljaj potrebnih kompetenc vo dje je povezan z načinom vodenja, ki se je oblikoval v odvisnosti od nje nega pogleda na čustva, etiko, moralo, na vrednote, družbeno odgovornost in timski pristop dela ter v odvisnosti od pričakovanj nje nih sodelavcev. Pomembno je spoznanje, da se vodja v procesu vodenja ves čas giblje v krogu nenehnega učenja in nadgrajevanja svojih znanj in kompetenc, s katerimi dopolnjuje svoj način vodenja tako, da so sodelavci vedno bolj zadovoljni s svojim delom. Organizacija: Raziskava prispeva k razumevanju vloge v odij v občinskih upravah in opozarja na pomen pravega ravnanja v odnosu do sodelavcev . Organizacija, ki želi biti uspešna, mora posvečati veliko vlogo ravnanju s sodelavci , saj je bistvo uspešnega vodenja v tem, da vodja doseže zadovoljstvo svojih sodelavc ev, ki bodo le tako lahko dali vse od sebe in prispevali k doseganju ciljev organizacije in s tem k njeni uspešnosti. Družba: Občinska uprava je postavljena zato, da bi v kar največji meri zadovoljevala po trebe svojih občanov , k akovosten servis občanom kot uporabnikom storitev pa lahko nudijo le zadovoljni sodelavci v občinski upravi. Originalnost: V občinskih upravah obravnavanih občin še ni so bile izvedene raziskav e o vplivu znanj in sposobnosti vodij na zadovoljstvo sodelavcev z delom. Zato bo ta raziska va, ob upoštevanju ugotovitev in priporočil v posamezni občinski upravi, pripomogla k bolj pozornemu vodenju z namenom večanja zadovoljstva sodelavcev z delom v procesu stalnega učenja in izboljševanja. Ugotovitev, ali so izvedeni ukrepi obrodili sadove, p a bodo dala nova merjenja, analize in primerjave le - teh, ki jih je nujno kontinuirano izvajati. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : V raziskavo se je vključila večina sodelavcev , vendar je bil vzorec kljub temu majhen in je v vseh treh občinskih upravah skupa j štel le 45 oseb, kar je gotovo neke vrste omejitev. Povprečne vrednosti dobljenih odgovorov na trditve so zaradi tega temu primerne , vendar pa odgovori odražajo dejansko stanje v posamezni organizaciji, ki smo jih zaradi njihove majhnosti lahko obravnava li tudi po posameznem sodelavcu in ne le po povprečnih vrednostih , kar je prednost raziskave . Omejitev te raziskave je tudi v tem, da je njena avtorica neposredno nadrejena eni izmed vodij, po drugi strani pa je omejujoč tudi sam vpliv prisotnosti raziskov alca pri izvedbi intervjujev. V bodoče bi bilo smiselno izvesti raziskavo še na večjem številu občinskih uprav, ki bi bile po številu sodelavcev primerljivih velikosti. Širitev obsega raziskovanja bi prihodnjim raziskovalcem omogočila primerjalno anali zo z adovoljstva v občinskih upravah glede na njihovo velikost.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: občinska uprava, znanje, sposobnosti, način vodenja, zadovoljstvo sodelavcev, ravnanje z ljudmi, motivacija, nenehno učenje, magistrske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 399; Prenosov: 27
.pdf Celotno besedilo (2,17 MB)

7.
Vpliv multimedije na razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri predšolskih otrocih
Ana Glušič, 2021

Opis: V magistrski nalogi obravnavam vpliv multimedije na razvoj ritmičnega in melodičnega posluha pri predšolskih otrocih. Predstavljam kvalitativno raziskavo, v okviru katere so otroci v eksperimentalni in kontrolni skupini enajst dni zapored prepevali izbrano pesem. V eksperimentalni skupini so otroci ob petju pesem spremljali ob avdio-video vsebini, v kontrolni skupini pa so peli brez nje. Prvi in zadnji dan raziskave sem otroke opazovala in izvedla prirejen test glasbenih sposobnosti po E. E. Gordonu. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da so otroci v kontrolni skupini, kjer ob petju niso uporabljali avdio-video vsebine, intonančno bolj točno zapeli izbrano pesem, medtem ko je bila pesem v obeh skupinah ritmično primerljivo dobro izvedena.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: multimedija, e-izobraževanje, predšolski otroci, glasbene sposobnosti, ritmični posluh, melodični posluh
Objavljeno: 25.02.2022; Ogledov: 241; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (1,60 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh