Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 7 / 7
Na začetekNa prejšnjo stran1Na naslednjo stranNa konec
1.
Pravni vidiki pristopa Republike Srbije k Evropski uniji
Darko Georgiev, 2014

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Pravni red Evropske unije, usklajevanje zakonodaje, pravni vidiki, Republika Srbija
Objavljeno: 05.09.2017; Ogledov: 2904; Prenosov: 165
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

2.
Pomen načrtovanja prostorske ureditve skupnega pomena za državo in občino na primeru vojaškega kompleksa
Blanka Razpet, 2020

Opis: V slovenskem prostoru ima področje obrambe dva vidika prostorskega urejanja. Na eni strani se to področje obravnava kot vidik urejanja prostora, ki je v večji ali manjši meri prisoten v vseh oblikah delovanja in poseganja v prostor, na drugi strani gre za samostojen sektor z lastnimi zelo specifičnimi, prostorskimi razvojnimi zahtevami. Pri izdelavi diplomskega dela so uporabljene teoretične in empirične metode dela. Namen diplomske naloge je predstaviti problematiko prostorskega načrtovanja za potrebe obrambe države zaradi nasprotovanja lokalne skupnosti na nekaterih področjih v Sloveniji. Diplomska naloga se osredotoča na problematiko prostorskega urejanja skupnega pomena za državo in občino s primarno ureditvijo s področja obrambe. Cilj diplomske naloge pa je predstavitev uspešnega primera sodelovanja države in lokalne skupnosti pri načrtovanju prostorske ureditve in umeščanju objektov obrambe države v lokalno okolje v Sloveniji. Problem obravnava omejitve, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti in načela usklajevanja interesov v postopkih prostorskega urejanja na splošno in predvsem za obrambna območja v Sloveniji. Vsi našteti problemi obravnavajo izjemno široka področja, zato se predstavitev problema osredotoča le na bistvena načela usklajevanja in sodelovanja javnosti. Praksa na področju prostorskega načrtovanja za potrebe obrambe kaže, da je za uspešno umestitev prostorskih ureditev za potrebe obrambe v lokalno okolje pomembno doseganje kompromisov med razvojnimi in varstvenimi interesi že v idejnih fazah načrtovanja. Umeščanje prostorskih ureditev v prostor zahteva usklajeno delovanje vseh deležnikov tudi znotraj obrambnega resorja in tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo ter vključitev njenega sociopsihološkega vidika
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: prostorsko načrtovanje, obramba, sodelovanje javnosti, usklajevanje interesov, sociopsihološki vidik
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 818; Prenosov: 60
.pdf Celotno besedilo (1,48 MB)

3.
Družinska vloga zaposlenih žensk
Petra Polanc, 2014

Opis: Zaposlena ženska je danes nekaj povsem običajnega. Poleg tega je samoumevno, da je ženska partnerka in mati. Pogosto pa pozabimo, da je ženska oboje skupaj, torej zaposlena oseba s plačano službo ter pomemben družinski član. Naloga se tako osredotoča na družinsko vlogo zaposlenih žensk v občini Kanal ob Soči. Največjo težavo družinskega življenja žensk predstavlja prav usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja. Danes so časi še posebej neugodni, saj je plačano delo težko dobiti, nato pa ga je težko obdržati in uskladiti z družinskimi obveznostmi. Težava žensk pri usklajevanju obojega se je pojavila, ko so ženske množično začele vstopati na trg delovne sile in se tudi veliko bolj izobraževati kot nekoč. Problem se je stopnjeval do te točke, da danes ženske zaradi delovne negotovosti prelagajo materinstvo na kasnejše obdobje. Plačano delo žensk torej pomembno vpliva na kasnejšo odločitev za družino. V zadnjih letih je občutiti pomoč partnerjev, ki postaja iz leta v leto vidnejša. Tu se je pokazal velik napredek, pojavilo se je t. i. »novo očetovstvo«, ki je veliko prispevalo k usklajevanju plačanega dela in družinskega življenja žensk. Teoretični del magistrske naloge, v katerem smo orisali nekaj ustreznih pojmov za obravnavano temo, smo v empiričnem delu podkrepili s strukturiranimi intervjuji dvanajstih zaposlenih žensk iz občine Kanal ob Soči. Ugotavljali smo, kako zaposlene ženske v obravnavani občini usklajujejo plačano delo in družinske obveznosti, komu so razdeljene obveznosti v okviru družine ter ali se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega življenja. Rezultati empirične raziskave so potrdili rezultate oz. videnje teoretikov, da so ženske danes še vedno bolj obremenjene kot moški, vendar imajo vedno večjo pomoč svojih partnerjev pri lažjih nerutinskih opravilih.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: zaposlena ženska, družinsko življenje, novo očetovstvo, vloga ženske, usklajevanje plačanega dela in družinsko življenje, strukturiran intervju
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 884; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

4.
Vpliv kariere na zasebno življenje
Zdenka Pešut, 2012

Opis: Izbira med kariero ali zasebnim življenjem dandanes ni več aktualna. Vsak, ki se odloči za uspešno kariero, se mora soočiti predvsem z usklajevanjem obeh sfer življenja in se truditi za čim uspešnejše izvajanje le-tega. V magistrski nalogi smo se osredotočili na vpliv kariere na zasebno življenje vodstvenih in vodilnih delavcev – menedžerjev in menedžerk, zaposlenih v zasebnem sektorju, in njihovo usklajevanje obeh področij. S kvalitativno raziskavo smo na podlagi delno strukturiranih intervjujev z izbranimi sogovorniki obeh spolov, pridobili odgovore na vprašanja, zastavljena v prvem delu naloge. Predvsem nas je zanimalo njihovo delo, vpliv kariere na zasebno in družinsko življenje, stres na delovnem mestu, s katerim se soočajo vsakodnevno in kako izkoristijo svoj individualni prosti čas. Pridobili smo odgovore o usklajevanju njihovega poklicnega in zasebnega življenja, o težavah in ovirah, ki se pri tem pojavljajo ter o rešitvah, ki bi po njihovem mnenju pripomogle k uspešnejšemu usklajevanju obeh področij, s katerim trenutno niso povsem zadovoljni.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: družinsko življenje, individualni prosti čas, kariera, menedžer, stres, usklajevanje, zasebno življenje
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 794; Prenosov: 74
.pdf Celotno besedilo (1,42 MB)

5.
Položaj žensk na vodstvenih položajih v Sloveniji
Polona Sladič, 2018

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: menedžment, avtoriteta, ovire pri napredovanju, stili vodenja, konflikt, odnosi, usklajevanje, magistrske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 681; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

6.
Vpliv pandemije covida-19 na zaposlene in organizacijo dela v izbranem podjetju
Liljana Strmljan, 2022

Opis: V diplomski nalogi smo raziskali, kako je pandemija covida-19 vplivala na izbrano podjetje. Teoretični del opisuje, kje se je pandemija pričela in kdaj je virus dosegel tudi Slovenijo. Zanimalo nas je, kako je covid-19 vplival na socialne odnose in na usklajevanje dela in družine. Zaradi zajezitve virusa je bilo mnogo podjetij primoranih spremeniti način delovanja, zato smo raziskali, koliko so organizacije delo od doma opravljale pred pandemijo covida-19 in koliko med pandemijo. Teoretični del smo zaključili s predstavitvijo izbranega podjetja. Za potrebe empiričnega dela smo s pomočjo spletnega orodja 1KA izdelali spletni anketni vprašalnik, ki so ga izpolnili zaposleni izbranega podjetja. Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 20 zaposlenih, delno pa 22. S pridobljenimi podatki smo lahko odgovorili na tri raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili. Iz pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da je podjetje sprejelo več ukrepov, ki pa niso bistveno vplivali na delo zaposlenih, saj je bilo opravljeno enako dobro kot pred sprejetjem le-teh. Večina zaposlenih tudi ni imela večjih težav z usklajevanjem družine kot pred pandemijo covida-19. Prav tako smo iz odgovorov razbrali, da je podjetje med pandemijo covida-19 podpiralo svoje zaposlene tako z oskrbo potrebnih tehnologij kot pri usklajevanju dela in družine. Vse podatke smo grafično prikazali in jih ustrezno interpretirali.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: covid-19, usklajevanje, spremembe dela, družina, podjetje, diplomske naloge
Objavljeno: 09.01.2023; Ogledov: 307; Prenosov: 39
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

7.
VLOGA ŽENSKE V SODOBNI DRUŽBI
Karin Črnigoj, 2023

Opis: Diplomska naloga »Vloga ženske v sodobni družbi« obravnava problematiko neenakosti med moškim in žensko tako v javni kot zasebni sferi. Vloga ženske kot matere in gospodinje se je od industrijske revolucije do danes močno spremenila. Ženska je dobila še tretjo vlogo – zaposlena ženska, kar zanjo pomeni dvojno obremenitev, saj je v domači sferi ženska še vedno tista, ki opravlja večino neplačanega dela – gospodinji in skrbi za celotno družino. Tradicionalnost patriarhata je v 21. stoletju tako še vedno prisotna. Odločili smo se za kvantitativno metodo raziskovanja. S pomočjo anketnega vprašalnika smo želeli pridobiti mnenje žensk o ovirah oz. neenakostih pri izgradnji kariere v nasprotju z moškimi kolegi. Ugotovili smo, da se ženske še vedno srečujejo z diskriminacijo na delovnem mestu, čeprav so enako ali bolje usposobljene in izobražene od moških. Njihove kompetence se slabše vrednotijo od kompetenc moških, počasnejše pa je tudi njihovo poklicno napredovanje. Ovire se odražajo v oteženem iskanju zaposlitve zaradi otrok, diskriminaciji žensk in v plačnih razlikah. Vsem oviram je skupno to, da nimajo ničesar skupnega z znanjem in ostalimi kakovostmi, ki jih ženske lahko doprinesejo podjetju. Na podlagi raziskave smo ugotovili, da sta gospodinjstvo in vzgoja otrok v dvokariernih družinah še vedno domena žensk. Ženske se strinjajo, da bi lahko bila usklajenost med družino in kariero boljša, vendar so s trenutnim stanjem zadovoljne, saj so moški bolj vpeti v vzgojo otrok kot včasih. Nesimetrična delitev dela doma lahko negativno vpliva na počutje žensk. Ženske to občutijo kot preobremenjenost, izgorelost in v primanjkljaju časa zase.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: ženska, neenakost med spoloma, neenakopravnost, plačne razlike, ovire, usklajevanje dela in družine.
Objavljeno: 14.11.2023; Ogledov: 100; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (2,39 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh