Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


21 - 28 / 28
Na začetekNa prejšnjo stran123Na naslednjo stranNa konec
21.
22.
Stališča do korelacij med ključnimi fizičnimi dejavniki stanovanjskih nepremičnin (NTP) in njihovo tržno vrednostjo
Jure Križnar, 2020

Opis: Nepremičnina je cenovno opredeljena. Lahko je samo objekt ali objekt in zemljišče. Za pridobitev cene nepremičnine je potrebno nepremičnino ovrednotiti. Vrednotenje je proces, ki ga opravlja ocenjevalec po določenih postopkih. Temu bi lahko rekli tudi proces vrednotenja. Na vrednotenje vplivajo ključni dejavniki, ki so medsebojno povezani. Ti dejavniki so: lokacija, velikost in sobnost, fizični in socioekonomski dejavniki ter drugi. Vsi ti dejavniki imajo podkategorije, ki se ocenjujejo na drugačen način, skupek vseh prinese ocenjeno vrednost nepremičnine. Dejavnikov je veliko, vendar smo bili omejeni s podatki, ki so nam bili na voljo. Za prikaz razmerja med ključnimi dejavniki, v korelaciji s tržno ceno in tlorisno površino stanovanja, je bila uporabljena metoda tržne primerjave oziroma primerjava prodaj. Pri prikazu razmerja smo se osredotočili na dejansko ceno stanovanj, ki so se prodala od leta 2015 do leta 2020. Namen raziskovalnega dela je bil ugotoviti, ali cena na kvadratni meter v povezavi z višjo neto tlorisno površino pada. Drug namen je bil ugotoviti, kako ključni dejavniki vplivajo na tržno ceno nepremičnin, vključno z neto tlorisno površino. Potrjeno je bilo, da cena na kvadratni meter v povezavi z večjo neto tlorisno površino pada. Ugotovljena je bila tudi pomembnost posameznega ključnega dejavnika, ki vpliva na tržno ceno stanovanj.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: nepremičnine, vrednotenje nepremičnin, tržna cene, neto tlorisna površina
Objavljeno: 31.12.2020; Ogledov: 614; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (684,63 KB)

23.
Sistematični pristop k usposabljanju in izobraževanju zaposlenih
Sabina Sevšek, 2010

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: Ekonomija, usposabljanje, razvoj zaposlenih, sistematični pristop, vrednotenje uspešnosti
Objavljeno: 12.01.2021; Ogledov: 493; Prenosov: 27
.pdf Celotno besedilo (818,49 KB)

24.
Vrednotenje rezultatov medlaboratorijskih in laboratorijskih primerjav v luči obladovanja kakovosti
Dejan Kralj, 2015

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Z medlaboratorijskimi primerjavami se vrednoti ustreznost meritev in metod v laboratoriju, z laboratorijskimi primerjavami pa usposobljenost vsakega posameznika. V raziskavi smo ugotavljali, kako uspešna je bila Nuklearna elektrarna Krško v medlaboratorijskih primerjavah analitičnega laboratorija ter kako uspešni so izvajalci medlaboratorijskih primerjav v Nuklearni elektrarni Krško. Namen: Namen in cilj raziskovanja je izboljša ti upravljanje kakovosti v kemijskem laboratoriju NEK, ugotoviti odstopanja posameznih izvajalcev primerjalnih analiz glede na NEK, odstopanja NEK glede na pravo vrednost in ostale jedrske elektrarne po svetu, definirati metodo za določitev ubežnikov v NEK , postaviti kriterije sprejemljivosti za odstopanja, definirati postopek v primeru odstopanj NEK v programu medlaboratorijskih primerjav ter odstopanja posameznih izvajalcev v laboratorijskih primerjavah v NEK. Metoda: V raziskavi smo za vrednotenje rezult atov medlaboratorijskih primerjav uporabili z - vrednost kot statistični pokazatelj položaja posamezne enote v statistični populaci ji glede na aritmetično sredino ob predpostavki o normalni porazdelitvi vr ednosti znaka, Shapiro - Wilkov test normalnosti , dvo stranski neodvisni Studentov t - test, Wilcoxonov neparametrični test ter Dixonov Q - test za določanje ubežnikov. Postavili smo tri hipoteze . Z vodstvom službe K emije smo postavili kriterije sprejemljivosti za število odstopanj v določenem časovnem obdobju. R ezultati: V nalogi smo ugotovili, da se rezultati Nuklearne elektrarne Krško, ki so predmet te raziskave, zelo dobro ujemajo z rezultati prave vrednosti referenčnega laboratorija in ostalih jedrskih elektrarn v programu primerjalnih meritev podjetja NWT te r da ni bistvenih odstopanj. Rezultati so pokazali, da so meritve in metode, opravljene v kemijskem laboratoriju NEK, ustrezne in zanesljive ter da so izvajalci primerjalnih analiz v NEK, ki sodelujejo v programu medlaboratorijskih primerjav, pri svojem de lu uspešni. Organizacija: Organizacija je s to raziskavo dobila podatke o ustreznosti meritev in met od v kemijskem laboratoriju NEK, ki so predmet te raziskave , ter o usposobljenosti izvajalcev medlaboratorijskih primerjav v NEK . S postavljenimi kriteriji sprejemljivosti se bo lahko spremljala in ovrednotila uspešnost laboratorija. Družba: Ustreznost in pravilnost opravljenih meritev v Nuklearni elektrarni Krško sta v javnosti zelo pomembn i , tako z vidika informiranosti javnosti kot tudi zaupanja v organiza cijo. Nuklearna elektrarna Krško lahko s to raziskavo pokaže, da so metode, ki so predmet te raziskave in s katerimi izvaja osebje službe Kemije v NEK meritve kontrolnih kemijskih parametrov, ustrezne in zanesljive. Originalnost: V nalogi smo razvili lastn o metodo za identifikacijo in obravnavo ubežnikov posameznih izvajalcev laboratorija NEK, ki sodelujejo v medlaboratorijskih in laboratorijskih primerjavah, metode za preverjanje ujemanja rezultatov NEK v medlaboratorijskih primerjavah in spremljanje trend a, ki bo omogočal preventivne ukrepe v primeru poslabšanja točnosti rezultatov. Postavili smo kriterije sprejemljivosti. Omejitve/nadaljnje raziskovanje : V raziskavi smo ovrednotili samo metode kontrolnih kemijskih parametrov , s katerimi laboratorij Nuklearne elektrarne Krško sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah. Raziskavo bi bilo potrebno razširiti na vse kemijske parametre, v katerih sodeluje NEK v programu medlaboratorijskih primerjav .
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: medlaboratorijske primerjave, laboratorijske primerjave, sheme preverjanja, vrednotenje, obvladovanje kakovosti, meritve, rezultat, Nuklearna elektrarna Krško
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 450; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (1,66 MB)

25.
Primerjava starih in novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin
Katarina Jamnik, 2021

Opis: Bistveni namen novega množičnega vrednotenja v Sloveniji je uvedba davka na nepremičnine in pa vzpostaviti celosten sistem vrednosti nepremičnin na enem mestu. Osnovo za vzpostavitev sistema množičnega vrednotenja pa tvorijo javne evidence; katere osnovne tri so: zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin. Za evidentiranje podatkov v zgoraj omenjene evidence je pristojna Geodetska uprava, ki na prvi stopnji vodi upravni postopek. V letu 2017 je bil sprejet nov Zakon o množičnem vrednotenju (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19), 1. 4. 2020 pa tudi Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20), s katerim hoče vlada izvesti novo množično vrednotenje pri nas, pod idejo, da so obstoječi podatki zastareli in tako posledično neprimerni. V magistrskem delu je opisan sistem množičnega vrednotenja pri nas, prav tako pa tudi stari in novi modeli, ki določajo vplive na posplošeno vrednost nepremičnin. Opisani so zgodovina množičnega vrednotenja in prvi zametki poizkusa vzpostavitve sistema vrednotenja pri nas. Ker je sodelovanje javnosti zelo pomemben steber pri oblikovanju modelov in sistema, je v tem delu pojasnjen postopek sodelovanja vseh akterjev pri oblikovanju modelov, prav tako pa tudi pravna varnost lastnikov nepremičnin, kot osnovna pravica vseh lastnikov nepremičnin. V zadnjem sklopu tega dela je bil izveden še izračun novih posplošenih tržnih vrednosti nepremičnin, izračunanih na podlagi treh različnih modelov, in pa natančna primerjava med starimi in novimi vrednostmi. Na koncu raziskave je bilo ugotovljeno, da so se vrednosti v povprečju povišale za 24 %, kar je bilo več od pričakovanih rezultatov.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: množično vrednotenje, modeli vrednotenja, katastri, tržna vrednost, nepremičnina
Objavljeno: 06.01.2022; Ogledov: 231; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (1,66 MB)

26.
Vpliv dovoljenja za objekt daljšega obstoja na tržno vrednost nepremičnin
Borut Kermolj, 2021

Opis: V Sloveniji je veliko nedovoljenih gradenj, ki jih bodo morali lastniki ustrezno legalizirati, če bodo želeli urediti njihovo pravno stanje in jih prodati. Ena izmed možnosti, ki jih omogoča trenutni Gradbeni zakon, je legalizacija objekta kot objekta daljšega obstoja. S tem načinom legalizacije želi zakonodajalec poenostaviti postopek legalizacije objektov. V magistrskem delu smo z anketnim vprašalnikom preverili mnenja poznavalcev nepremičnin, nepremičninskega trga in gradnje o vplivu legalizacije objekta kot objekta daljšega obstoja na njegovo tržno vrednost, o odločitvi investitorjev za tovrstno legalizacijo in o morebitnih ovirah oziroma pomislekih kupcev ob nakupu. Rezultati ankete kažejo, da se lastniki odločajo za tovrstno legalizacijo zaradi enostavnejšega in hitrejšega postopka ter nižjih stroškov ter da bi objekti daljšega obstoja morali doseči nekoliko nižjo vrednost na nepremičninskem trgu. Pridobljeni rezultati magistrskega dela bodo služili zainteresirani širši javnosti, ki bo prišla v stik z legalizacijo objektov, bodisi kot lastniki pri odločitvi o načinu legalizacije, nepremičninski agenti in projektanti pri svetovanju ali ocenjevalci vrednosti nepremičnin pri cenitvi. Kot kaže, legalizacija objekta kot objekta daljšega obstoja ne bo vplivala na njegovo tržno vrednost, vendar bi temu morali posvetiti več pozornosti.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: legalizacija, črna gradnja, trg nepremičnin, vrednotenje, pogojna veljavnost
Objavljeno: 28.01.2022; Ogledov: 148; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (5,70 MB)

27.
28.
Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh