Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

61 - 70 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
61.
Pred in poporodna telesna pripravljenost
Ina Dolenc, 2020

Opis: Uvod in namen: Nosečnost in obdobje po porodu sta izjemno pomembni obdobji. Namen diplomske naloge je natančneje opredeliti vpliv telesne vadbe na telesno pripravljenost posameznic v predporodnem obdobju in njihov kasnejši porod, ter natančneje pregledati vrste telesnih dejavnosti, ki so zanje primerne. Izpostaviti je potrebno tudi pomembnost krepitve mišic medeničnega dna in vpliv telesne pripravljenosti na kakovost življenja žensk v pred in poporodnem obdobju. Metode: S pomočjo kritične proučitve literature smo opravili pregled vidikov pred in poporodne telesne pripravljenosti. Pri poglobljenem študiju literature smo uporabili deskriptivno metodo. Poiskali smo članke in recenzirano literaturo, ki je bila objavljena v obdobju zadnjih desetih let, v angleškem jeziku. Rezultati: Raziskave kažejo pozitiven vpliv telesne vadbe na predporodno telesno pripravljenost in kasnejši porod. Telesna pripravljenost vpliva tudi na kakovost življenja žensk v poporodnem obdobju. Uporabnost: Predstavitev pozitivnih učinkov telesne vadbe in dobre telesne pripravljenosti v pred in po porodnem obdobju, ki je podana na podlagi pregleda strokovne in znanstvene literature. Omejitve: Omejitveni dejavniki pri pripravi diplomske naloge so majhno število preiskovancev v študijah, nedostopnost do celotnega besedila raziskav in študije, ki so bile starejše od desetih let.
Ključne besede: Telesna pripravljenost (physical fitness), predporodno obdobje (prepartum period), poporodno obdobje (postpartum period), vadba (exercise), nosečnost (pregnancy).
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 124; Prenosov: 15
.pdf Celotno besedilo (855,78 KB)

62.
Vpliv dodatne gibalne intervencije na izbrane funkcionalne teste mladih jadralcev
Valentina Baruca, 2020

Opis: Uvod in namen: Jadranje je šport, ki zahteva dobro telesno pripravljenost, zato priredili program dodatne gibalne intervencije. Namen diplomske naloge je bil to ovrednotiti. Metode: Vključenih je bilo 16 otrok, razdeljenih v dve skupini. Intervencijska skupina je imela dodatno gibalno intervencijo, ki je bila sestavljena iz vaj za krepitev mišične moči, izboljšanje ravnotežja in koordinacije. Potekala je 12 mesecev. Kontrolna skupina ni imela dodatnih treningov. Izvedli smo tri meritve: pred izvajanjem intervencije, med in po 12 mesecih. Merili smo sposobnost ohranjanja mirne stoje na podlagi z vgrajenimi pritiskovnimi senzorji, moč stiska pesti, telesno maso, telesno višino, meritve unilateralne stoje z odprtimi, zaprtimi očmi in stojo na nestabilni blazini. Rezultati: Skupini sta bili na začetku merjenj izenačeni (p > 0,05). Do signifikantnega interakcijskega učinka je prišlo pri parametru stiska dominantne pesti (p = 0,047) in pri testu unilateralne stoje z zaprtimi očmi (p = 0,015) medtem, ko je kontrolna skupina je kazala le trend izboljšanja (p = 0,067).Pri ostalih testih razlik nismo zasledili (p > 0,05). Uporabnost: Z dodatno gibalno intervencijo smo uspeli doseči izboljšanje moči stiska pesti ter enega izmed parametrov ravnotežja. Omejitve: Nizek numerus raziskave, za to populacijo nizka občutljivost testov in slaba kontrola aktivnosti izven gibalne intervencije.
Ključne besede: Optimist, jadranje, dodatna gibalna intervencija, gibalna sposobnost.
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 124; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (1,46 MB)

63.
FIZIOTERAPEVTSKA REHABILITACIJA PACIENTA PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI
Sebastjan Strmčnik, 2020

Opis: Uvod in namen: Možganska kap spada med žariščne možganskožilne bolezni in je posledica okvare možganskih žil. Pri ljudeh, po preboleli možganski kapi, se lahko pojavijo okvare na gibalnem področju ali na drugih področjih človekovega delovanja. Pri celostni obravnavi bolnika po možganski kapi, ki jo izvaja multidisciplinarna ekipa, je glavna naloga fizioterapevta, da z različnimi fizioterapevtskimi metodami in tehnikami vzpostavi vračanje motoričnih funkcij pri bolniku. V diplomski nalogi smo se osredotočili na proces rehabilitacijske obravnave bolnika po možganski kapi. Metode: Podatki so bili zbrani s pomočjo pregleda literature, objavljene v obdobju med letoma 2005 in 2019. Uporabljene so bile raziskave avtorjev, podprte z dokazi. Rezultate raziskav smo prikazali v obliki tabele. Rezultati: V pregled literature smo vključili 16 raziskav, ki so obravnavale fizioterapevtsko rehabilitacijo bolnika po preboleli možganski kapi. Ugotovitve študij so pokazale večjo učinkovitost kombiniranih metod in tehnik v fizioterapiji (PNF, Bobath, kinezioterapija, hidroterapija, FES) pri izboljšanju funkcionalnih sposobnosti bolnikov, ki so doživeli možgansko kap. Kombinirana terapija lahko učinkovito dopolnjuje standardno rehabilitacijo, kar je razvidno iz raziskav. Uporabnost: S pregledom člankov v Pubmedu lahko dokažemo, da fizioterapevtski postopki izboljšajo kakovost življenja bolnikov po možganski kapi. Omejitve: Potrebnih je še več raziskav na področju rehabilitacije, preprečevanja, ozaveščanja in zdravljenja možganske kapi.
Ključne besede: možganska kap, rehabilitacija, fizioterapevtska obravnava
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 167; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (1,81 MB)

64.
Vpliv učenja zahtevnih motoričnih spretnosti pri starostnikih
Anja Potočnik, 2020

Opis: S staranjem se zmanjša učinkovitost vidnega, vestibularnega in somatosenzoričnega oziroma proprioceptivnega sistema. Zmanjšanja se tudi gibljivost sklepov in mišična moč za ohranjanje oziroma vzpostavljanje ravnotežja, kar privede do padca. Z našo diplomsko nalogo želimo ugotoviti, ali lahko učenje zahtevnih motoričnih spretnosti vpliva na gibalne sposobnosti starostnikov. V obravnavani literaturi smo pregledali 10 raziskav, pri katerih smo izključili premalo število preiskovancev, obravnavo mlajših od 60 let, vsebinsko neskladna besedila z vsebino diplomskega dela, nezaključene raziskave in raziskave brez dostopa do celotnega besedila. Raziskave kažejo, da lahko z učenjem zahtevnih motoričnih spretnosti bistveno vplivamo na ravnotežje in druge gibalne sposobnosti starostnikov. Vadba vpliva tudi na spremembo anatomije možganov in vpliva na izboljšanje kognitivne zmogljivosti. S pregledom literature smo ugotovili, da imajo tisti, ki so obiskovali tečaj različnih motoričnih sposobnosti vsaj 2 meseca, izboljšane gibalne sposobnosti v primerjavi z neaktivnimi starostniki. Izboljšali so si dinamično ravnotežje, gibljivost, reakcijski čas in moč mišic. Zaradi izboljšane moči posturalnih mišic lahko vzdržujejo sproščeno telesno držo. Na koncu smo ugotovili, da ima lahko učenje motorične spretnosti potencialne koristi na senzorični in motorični sistem za vzdrževanje in ohranjanje ravnotežja med stojo. S takim učenjem bi si starejši izboljšali ravnotežje, lažje nadzorovali držo, prav tako bi se zmanjšalo število padcev.
Ključne besede: ravnotežje starostnikov, motorična kontrola, motorično učenje, senzorični sistemi, motorične spretnosti v starosti, vpliv vadbe v starosti
Objavljeno: 28.05.2020; Ogledov: 126; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

65.
66.
Načrtovanje rasti podjetja Mign, d. o. o.
Ajda Trampuš, 2020

Opis: V diplomskem delu se ukvarjamo z načrtovanjem rasti Športnega centra Fit-Fit, ki je v lasti gospodarske družbe Mign, d. o. o. Diplomsko delo poleg splošnih podatkov o podjetju ter podatkov o uporabljeni literaturi in virih vsebuje razloge za rast podjetja ter dejavnike, ki preprečujejo in pospešujejo rast, kakor tudi analizo panoge, raziskavo trga, marketinški načrt, razvoj storitve in finančno analizo, vključno s kazalniki uspešnosti. Analiziramo tudi poslovanje podjetja v preteklosti, nato pa z izsledki raziskave trga naredimo konkreten taktični načrt za nadaljnja štiri leta, skladno s strategijo rasti. Preučimo možno bodoče poslovanje tega podjetja. Poudarek je na opisu delovanja podjetja ter osredotočenosti na prihodnost. Raziskavo trga smo opravili s pomočjo ankete, ki nam je pomagala pridobiti koristne in pomembne informacije o trgu in interesih posameznikov. Preučili smo tudi nekaj konkurentov v okolici Ljubljane, da smo lahko njihove prednosti in slabosti primerjali s prednostmi in slabostmi obravnavanega podjetja. Preučili smo tudi ključne dobavitelje in izbrali najprimernejše. Po analizi vprašalnika smo sestavili bilanco stanja, poslovni izid in izkaz denarnega toka za načrtovana štiri leta.
Ključne besede: Poslovni načrt, rast podjetja, fitnes, storitve, dejavnost, analiza panoge.
Objavljeno: 14.05.2020; Ogledov: 133; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (1,58 MB)

67.
68.
Analiza poslovanja in strategija rasti podjetja Starles d. o. o.
Kaja Hudelja, 2020

Opis: V diplomskem delu je predstavljeno podjetje Starles, d. o. o., ki je bilo ustanovljeno leta 2006. Podjetje Starles, d. o. o., je specializirana trgovina z mizarskim okovjem in drugimi storitvami ter proizvodno dejavnostjo notranjega pohištva. Cilj diplomskega dela je analizirati dosedanje stanje podjetja ter na podlagi rezultatov napovedati njegove možnosti za rast in razvoj. V diplomskem delu smo analizirali notranje ter zunanje dejavnike s pomočjo PESTEL analize in Porterjeve analize petih sil. MOF analizo smo uporabili za pregled preteklih dejavnikov poslovanja, s pomočjo RECoIL analize pa ugotovili možnosti za rast podjetja. Za strategijo nadaljnje rasti podjetja smo uporabili Ansoffovo matriko, BCG matriko, SWOT ter TOWS analizo. Analiza bodoče rasti podjetja pa je bila narejena po modelu Allana Gibba. Prednosti podjetja so povezan kolektivni duh, kakovost, uporaba sodobne opreme in strojev ter sledenje trendom v lesni industriji. Strategija rasti v podjetju se načrtuje s pomočjo generične ter diverzificirane rasti, kar pomeni, da je potrebno povečati obseg ponudbe na sedanjih trgih ter izvesti uvajanje novega produkta na obstoječem trgu. Podjetje Starles, d. o. o., je v zadnjih letih dosegalo uspešne poslovne rezultate, kar je predstavljeno v analizi poslovanja za obdobje od leta 2016 do 2018, za nadaljnji dve leti poslovanja pa je narejena napoved rasti podjetja. V letu 2016 so čisti prihodki od prodaje znašali 2.083.500,72 € in so se letno povečevali, tako da so leta 2018 znašali 2.518.716,87 €, kar pomeni, da so se v dveh letih čisti prihodki povečali za 21 %. Čisti prihodki od prodaje naj bi glede na načrte oz. poslovne plane v letu 2020 znašali približno 70 % več kot v letu 2016, in sicer zaradi širjenja proizvodne dejavnosti podjetja. Skupaj s prihodki se posledično povečujejo tudi odhodki. Podjetje se želi še dodatno razširiti, kar za sabo prinese zaposlovanje dodatnega kadra in s tem povečanje stroškov dela.
Ključne besede: PESTEL analiza, Porterjeva analiza petih sil, MOF-analiza, RECoIL analiza, Ansoffova matrika, BCG matrika, SWOT analiza, TOWS matrika, napoved bodoče rasti podjetja.
Objavljeno: 10.05.2020; Ogledov: 119; Prenosov: 18
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

69.
Uvajanje novega ekoprodukta na planini v Posočju
Mitja Gaser, 2020

Ključne besede: mleko, mlečni izdelki, sir, sirni namaz
Objavljeno: 06.05.2020; Ogledov: 156; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (1,83 MB)

70.
Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh