Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 755
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
VPLIV MENTORSTVA NA RAZVOJ IN ZADRŽEVANJE KLJUČNIH KADROV V PODJETJU HISENSE
Filip Uranc, 2022

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen mentorski sistem podjetja Hisense Europe, ki je multinacionalna korporacija, ena izmed vodilnih proizvajalcev zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov. Posvetili smo se vprašanju, ali so v podjetju učinkovito uvedli mentorski sistem, ter kakšno vlogo ima mentorstvo pri motiviranju in zadrževanju ključnih kadrov v podjetju. S pomočjo teoretične raziskave smo lahko opisali teoretična izhodišča, da pa smo lahko odgovoril na raziskovalni vprašanji, smo v podjetju opravil intervjuje z osebami, ki so nam lahko glede mentorskega sistema podale največ uporabnih informacij.
Keywords: Hisense Europe, mentorstvo, zadrževanje kadra, ključni kadri, motivacija, vzpostavitev mentorskega sistema, razvoj zaposlenih.
Published: 02.07.2022; Views: 11; Downloads: 1
.pdf Fulltext (765,78 KB)

2.
Vloga trgovca in proizvajalca na nakupni poti izvajalca
Tilen Gradišek, 2022

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali vlogo trgovca in proizvajalca na nakupni poti izvajalca in dejavnike, ki so za izvajalce pomembni pri izbiri trgovca oz. proizvajalca materialov za njihovo delo. Videti je, da sta vlogi trgovca in proizvajalca zelo prepleteni, vendar pa imajo izvajalci do trgovcev in proizvajalcev jasno izoblikovana pričakovanja; oba morata zagotoviti dobro izkušnjo. Izvajalci od proizvajalca pričakujejo, da jim bo zagotovil dobro izkušnjo z izdelkom in da bo imel izdelek dobro denarno vrednost, od trgovca pa, da jim bo zagotovil dobro izkušnjo s storitvami, ki jih nudi – v prvi vrsti konkurenčne cene, dobro založenost in učinkovito dostavo. V diplomski nalogi smo se dotaknili tudi aktualnejših tem. Skozi nalogo smo ugotovili, da sta tudi digitalizacija in epidemija covida-19 precej vplivala na pomembnost dejavnikov, ki izvajalca nagovorijo k nakupu. Čeprav izvajalci nimajo veliko izkušenj s spletnimi storitvami niti jih ne vidijo kot nujno potrebne za svoje delo v prihodnosti, so v času epidemije postale pomembnejše. Hitrejše sprejemanje digitalnih storitev bodo gotovo povzročile nove generacije izvajalcev.
Keywords: trgovec, proizvajalec, izvajalec, nakupna pot, dejavniki nakupa, nakupne navade, spletne storitve
Published: 02.07.2022; Views: 11; Downloads: 1
.pdf Fulltext (570,26 KB)

3.
Učinkovitost lansiranja trajnostne znamke preko družbenih omrežij, primer znamke: Hemptouch
Hanna Ahmetagić, 2022

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavana učinkovitost lansiranja trajnostne blagovne znamke preko družbenega omrežja Instagram na primeru znamke Hemptouch. Opredeljeni so pojmi, kot sta trajnostni razvoj in trajnostnost, ter podrobneje opisani družbeno omrežje Instagram in oglaševanje preko družbenih omrežij. Izvedena je bila lastna raziskava, katere rezultati so prikazani v obliki grafov s komentarji. Uspešnost lansiranja je bila ocenjena z analizo profila podjetja Hemptouch na Instagramu, kjer je bilo ugotovljeno, da so v podjetju upoštevali načrt lansiranja blagovne znamke preko družbenih omrežij. Čeprav sta bili dve hipotezi od štirih ovrženi, je bilo ocenjeno, da je bilo lansiranje blagovne znamke Hemptouch uspešno. Ugotovljeno je bilo, da je več kot polovica vprašanih spoznala blagovno znamko na družbenih omrežjih, vendar pa je tudi več kot polovica anketirancev ni prepoznala kot trajnostno blagovno znamko. Po oceni največji izziv predstavlja priklic blagovne znamke, saj je naključno izbran oglas prepoznalo zgolj 37 odstotkov vprašanih.
Keywords: trajnostni razvoj, trajnostnost, družbena omrežja, Instagram, oglaševanje, vplivnež, Hemptouch.
Published: 02.07.2022; Views: 17; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,73 MB)

4.
Dejavniki uspeha prenosa lastništva v družinskih podjetjih
Dunja Koželj, 2022

Abstract: Družinska podjetja predstavljajo velik delež svetovnih poslovnih struktur. Po definiciji so edinstvena vrsta podjetij, v kateri sobivata dve različni družbeni vlogi, podjetnik in družinski član. Nasledstvo je eno najtežjih strateških vprašanj za upravljanje družinskega podjetja. Namen diplomskega dela je ugotoviti, kateri so dejavniki uspeha prenosa lastništva v družinskih podjetjih, kar bo v pomoč lastnikom družinskih podjetij, ki se odločajo za prepustitev poslov naslednikom. Kot dejavnike uspeha prenosa lastništva smo opredelili človeški kapital, motivacijo, odnos in socialni kapital, povprečne ocene vseh dejavnikov so relativno visoke, kar pomeni, da so vsi dejavniki za prenos lastništva po mnenju lastnikov podjetij, ki smo jih anketirali pomembni. Najpomembnejši pa je socialni kapital. V analizi raziskave smo zavrnili vse štiri zastavljene hipoteze, torej dejavnikov za prenos lastništva nismo povezali z demografskimi dejavniki.
Keywords: družinsko podjetje, družina, uspešnost, lastništvo, nasledstvo, demografski dejavniki.
Published: 13.06.2022; Views: 68; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,73 MB)

5.
Kadrovanje v izbranih lokalnih skupnostih
Petra Okorn, 2022

Abstract: Diplomsko delo obravnava kadrovanje v organih lokalnih skupnosti ter primerja proces in postopke kadrovanja v treh izbranih slovenskih občinah. Na doseganje zastavljenih ciljev organizacije pomembno vpliva ustrezna in pravilna izbira kadrov, ki morajo delovati strokovno, neodvisno in zakonito. Zbiranje podatkov je potekalo z intervjujem s tremi kadrovniki na obravnavanih občinah. Z njim smo pridobili osnovne informacije glede pridobivanja kadrov, kako poteka njihov izbor in katere metode pri tem uporabljajo. Uporabili smo tudi anonimni anketni vprašalnik, do katerega so zaposleni na obravnavanih občinah dostopali v elektronski obliki. Z vprašalnikom smo raziskali načine in metode, s katerimi so bili zaposleni izbrani in kako so izbirni postopki potekali, poleg tega smo podatke primerjali med izbranimi občinami.
Keywords: kadrovanje, načrtovanje kadrov, pridobivanje kadrov, izbor kadrov, kadri, zaposleni, uslužbenec, lokalna skupnost.
Published: 13.06.2022; Views: 65; Downloads: 1
.pdf Fulltext (1,30 MB)

6.
Smiselnost razširitve uporabe lastne, že uveljavljene znamke Mavi
Peter Golob, 2022

Abstract: V diplomski nalogi je opredeljen vpliv blagovne znamke na odločitve kupcev glede odnosa do izdelka ali storitve in glede nakupa izdelka ali storitve. Predstavljeni bodo osnovni pristopi za razvoj novega izdelka ter strategijo znamke MAVI. Na začetku je predstavljeno podjetje MAVI, d. o. o., ki se ukvarja s prodajo programov za vodovod, sanitarno opremo, ogrevanje ter prezračevanje različnih blagovnih znamk drugih proizvajalcev. V nadaljevanju je predstavljen pojem blagovne znamke, njena vloga in pomen ter upravljanje in zaščita blagovne znamke. V empiričnem delu naloge je na osnovi anketnega vprašalnika predstavljena raziskava o smiselnosti razširitve lastne blagovne znamke. Raziskava bo opravljena na vzorcu kupcev – inštalaterjev ter kupcev – končnih uporabnikov. Inštalaterji so pomembni, saj imajo neposredni stik z naročnikom kot izvajalec, monter.
Keywords: blagovna znamka, prepoznavnost, lastna blagovna znamka MAVI, trženje, raziskava.
Published: 13.06.2022; Views: 38; Downloads: 2
.pdf Fulltext (740,57 KB)

7.
Obratno mentorstvo kot most med generacijami : študija primera v dejavnosti športa
Sara Regina, 2022

Abstract: Mentorstvo je področje, ki se v poslovnem in zasebnem razvoju posameznikov in skupin uporablja in razvija že vrsto let. Obratno mentorstvo v poslovnem okolju – na delovnih mestih pa lahko pomeni tudi obliko sodelovanja, razvoja zaposlenih in premostitve medgeneracijskih razlik. S celovito obravnavo obratnega mentorstva pripomoremo k seznanitvi z njegovimi pozitivnimi koristmi, razumevanju smiselnosti in možnosti vpeljave v preučevano podjetje ter razpolagamo z implikacijami za različne organizacije. V uvodu pojasnimo značilnosti in trende na delovnem mestu, nato predstavimo tipologije mentorstev in coachinga ter se usmerimo v jedro naloge – obratno mentorstvo. To je paradoksalni odnos med običajno starejšim zaposlenim z več izkušnjami in mlajšim zaposlenim, ki prevzame vlogo mentorja s predajanjem sodobnih znanj in veščin. Kritični pregled literature zaključimo z dejavniki, priložnostmi in izzivi obratnega mentorstva ter prikazom pomenskega razvoja področja v preteklost. V raziskovalnem delu izvedemo študijo primera na osnovi triangulacije podatkov. V polstrukturiranih intervjujih, na podlagi študije opazovanega podjetja in validacijske fokusne skupine ugotavljamo prisotnost mentorstev v podjetju v športni panogi in možnosti za implementacijo obratnega mentorstva. Ključna spoznanja uporabimo za razvoj konceptualnega modela uvajanja obratnega mentorstva in oblikujemo predloge za druga podjetja.
Keywords: delo, generacije, mentorstvo, obratno mentorstvo, študija primera, model
Published: 13.06.2022; Views: 56; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,79 MB)

8.
Načrtovanje rasti podjetja ZIP center, d. o. o.
Jan Stres, 2022

Abstract: Namen diplomskega dela je oceniti trenutno stanje podjetja SIJ Zip center, d.o.o., na podlagi po-slovanja v preteklih letih, s ciljem ugotoviti in oceniti njegov potencial za nadaljnjo rast po investi-ciji v nov CNC-stroj. V okviru kvalitativne raziskave smo opravili poglobljen intervju z direktorico podjetja in podatke vključili v diplomsko delo. Postavili smo dve raziskovalni vprašanji, in sicer, katera strategija rasti je po Ansoffu najbolj primerna za podjetje ter v kolikšni meri je investicija v novo opremo finanč-no upravičena. Po Ansoffovi matriki ugotavljamo, da je za podjetje SIJ Zip center, d. o. o., najprimernejša strate-gija generične rasti. Planirani prihodki podjetja bi se z investicijo do leta 2024 povečali za 44,58 %, zato ocenjujemo, da je investicija v novo opremo finančno upravičena.
Keywords: Invalidsko podjetje, SWOT-analiza, PEST-analiza, MOF-analiza, RECoIL-analiza, BCG-matrika, rast podjetja, CNC-stroj
Published: 13.06.2022; Views: 49; Downloads: 3
.pdf Fulltext (1,04 MB)

9.
Trajnostno nakupno vedenje milenijcev v Sloveniji
Tjaša Stermecki, 2022

Abstract: Zaradi naraščajoče uporabe po vsem svetu nas trajnostni življenjski slog spodbuja k rabi naravnih virov in k skrbi za naše okolje. Ker generacija milenijcev najbolj stremi k trajnostni uporabi, nas je v diplomskem delu zanimalo njihovo nakupno vedenje. V teoretičnem delu smo opredelili nakupno vedenje uporabnikov, generacijo milenijcev in koncept trajnosti. V empiričnem delu smo spoznali, da milenijci sprejemajo trajnostne nakupne odločitve, vendar kljub svojim prepričanjem pogosto ravnajo drugače. Od trajnostne nakupne odločitve jih velikokrat odvrneta višja cena in slabša ponudba. Spoznali smo, da večja informiranost in čustveni tip nagovora povečata nakupno intenco trajnostnih izdelkov med slovenskimi milenijci.
Keywords: Trajnostno vedenje, trajnostni uporabnik, generacija Y, milenijci, nakupne navade milenijcev, trajnostna ozaveščenost.
Published: 13.06.2022; Views: 56; Downloads: 4
.pdf Fulltext (1,64 MB)

10.
Motivi za inoviranje in problematika na poti do podjetniških inovacij
Maja Boncelj Teraž, 2022

Abstract: V diplomski nalogi obravnavamo inovacije kot enega od ključnih dejavnikov za razvoj podjetij in njihov pomen za obstanek v konkurenčnem okolju. V teoretičnem delu smo opredelili in predstavili osnovne pojme o inovacijah in inovatorjih. Opisali smo, kako realizirati inovacije, in ugotovili, s kakšnimi problemi se podjetja soočajo na njihovi poti. Nazadnje smo predstavili inovacije, ki jih obravnavamo kot intelektualno lastnino. V empiričnem delu smo s pomočjo ankete raziskovali, kako imajo podjetja organizirane inovacijske procese, kako motivirajo zaposlene za inoviranje in kakšni so njihovi najpogostejši problemi pri realizaciji inovacij.
Keywords: inovacija, inovacijski proces, podjetje, financiranje, intelektualna lastnina, anketa.
Published: 13.06.2022; Views: 50; Downloads: 2
.pdf Fulltext (1,92 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top