Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


41 - 50 / 1968
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
Spodbujanje investicij v občinah
Matjaž Sanda, 2023

Opis: Investicije so pomembne za okolje ter pozitivno prispevajo h gospodarski rasti in krepitvi gospodarskega potenciala ter s tem k razvojnemu dohitevanju ostalih evropskih držav. V magistrskem delu je obravnavana tema glede investicijskih aktivnosti, ki jim Slovenija tako na državni kot na regionalni in lokalni ravni še vedno ni namenila dovolj pozornosti v preteklih letih, da bi prišlo do večje produktivnosti. V letu 2016 se je Slovenija že vrnila na pot razvojnega dohitevanja povprečja EU, vendar bo morala v prihodnje še bolj okrepiti investicijsko aktivnost za večjo produktivnost na način, da bo spodbujala investicije, vlagala v raziskovalno-razvojno dejavnost, informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter v usposabljanje zaposlenih, predvsem pa bo morala biti usmerjena v digitalno in zeleno preobrazbo gospodarstva, saj to tudi narekuje Program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 in so tudi prav tem ciljem namenjena EU sredstva. Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh poglavij, in sicer iz teoretičnega dela ter empiričnega dela. Namen magistrskega dela je bil preko analize ukrepov v investicijska vlaganja na regionalni ravni v sosednji državi Avstriji kot tudi v zahodni kohezijski regiji v Sloveniji, ugotoviti, kateri ukrepi bi bili primerni za spodbujanje investicij v vzhodni kohezijski regiji Slovenije, ki bi tudi pripomogli k prehodu v skupino regij v prehodu. Država Avstrija je bila izbrana zato, ker dosega nadpovprečno visoko rast produktivnosti, kar je cilj tudi Slovenije v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027. Ker je eden od specifičnih ciljev regionalne politike Slovenije v obdobju 2021–2027 tudi hitrejši razvoj kohezijske regije Vzhodna Slovenija, so obravnavani izvedeni ukrepi v Osrednjeslovenski regiji kot najrazvitejši regiji v Sloveniji ter ukrepi v Avstriji. Ker se lokalne skupnosti srečujejo s problemom nezadostnih finančnih sredstev za izvajanje naložb v javne investicije, so prikazana evropska kohezijska sredstva, ki bodo na voljo v programskem obdobju 2021–2027 za področja investicij ter primerjava po tematikah področji med obdobjema 2014–2020 in 2021–2027. Nazadnje pa so predstavljeni primeri ukrepov investicijskih vlaganj, ki bi jih lahko Pomurska regija posnemala pri uresničevanju ciljev hitrejšega razvoja regije.
Ključne besede: investicije, kohezijska sredstva, lokalna skupnost, naložbe, regionalna politika, EU sredstva, partnerstvo
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 247; Prenosov: 29
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

42.
Zadovoljstvo stanovalcev s površinskim stanovanjskim standardom v Sloveniji
Primož Melanšek, 2023

Opis: Zadovoljstvo posameznika s stanovanjem lahko proučujemo z različnih vidikov, saj ga opredeljujejo tako njegove fizikalne lastnosti kot nekatere težko merljive in neotipljive lastnosti, ki so vezane na lokacijo in medosebne odnose v soseski. Stanovanjski standard združuje različne elemente, ki služijo kot kazalniki kakovosti stanovanja in bivanja v njem. Eden od pomembnejših elementov, ki ga je mogoče tudi izmeriti, je velikost stanovanja. Če v času Jugoslavije in začetkov samostojne slovenske države površinskemu stanovanjskemu standardu niso posvečali posebne pozornosti pri načrtovanju in gradnji novih stanovanj, so se v evropskih državah z velikostjo stanovanj, prenaseljenostjo in težavami, ki jih ta povzroči, ukvarjali že v 19. in 20. stoletju. Cilj magistrskega dela je s pomočjo relevantne literature določiti pomen stanovanj in njihov vpliv na zadovoljstvo stanovalcev, proučiti razvoj površinskih stanovanjskih standardov v Jugoslaviji, Sloveniji in drugih državah Evropske unije, primerjati izbrane statistične kazalnike o stanovanjskem standardu v Sloveniji in izbranih državah Evropske unije ter z empirično raziskavo določiti povezavo med zadovoljstvom stanovalcev in velikostjo stanovanj. Za doseganje prvega delnega cilja opredelitve pomena stanovanj in njihovega vpliva na zadovoljstvo stanovalcev smo uporabili metodo analize vsebine in deskripcije relevantnih virov in literature. Razvoj stanovanjskih standardov ter izbrane kazalnike stanovanjskih standardov v različnih državah med seboj primerjamo s primerjalno metodo, medtem ko v zadnjem delu uporabimo kvantitativno metodo raziskovanja in izvedemo anketo, ki jo analiziramo. Ugotovimo, da so Slovenci v povprečju zadovoljni tako s stanovanjem v okviru bivalnega zadovoljstva kot s površinskim stanovanjskim standardom. Obenem ugotovimo, da je površinski stanovanjski standard v Republiki Sloveniji višji od povprečja v državah Evropske unije.
Ključne besede: stanovanje, velikost stanovanja, stanovanjski standard, površinski stanovanjski standard, stanovanjska problematika, stanovalci, bivalno okolje, zadovoljstvo prebivalcev
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 236; Prenosov: 25
.pdf Celotno besedilo (3,74 MB)

43.
Kurdsko vprašanje skozi prizmo pravice o samoodločbi
Petra Doles, 2023

Opis: Kurdska manjšina in z njo povezano t. i. kurdsko vprašanje v mednarodno-pravnem političnem okviru predstavlja eno izmed zahtevnejših in s tem najbolj zanimivih vprašanj v spektru uveljavljanja pravice do samoodločbe. Notranja razdeljenost in različnosti znotraj skupine, preganjanost in zatiranje s strani vseh obkrožujočih držav, obenem pa kulturološke, geopolitične in ostale značilnosti marginalne skupine, ki de facto šteje kar 35–40 milijonov ljudi, odreja določene bazalne karakteristike, zaradi katerih se lahko sprašujemo o možnostih in dejanski izvedbi pravice o samoodločbi. Glavni cilj magistrskega dela je poglobljen pregled tematike kurdskega vprašanja skozi kronološko analizo dogodkov in pravice do samoodločbe ter ugotovitev, ali je pravica naroda do samoodločbe po mednarodnem pravu absolutna in temu primerno varovana ter uveljavljana ne glede na etnični, politični in socialni status. Skozi magistrsko delo je preučevano vprašanje, ali ima kurdska manjšina dejansko možnost uveljavitve pravice do samoodločbe. Osrednji del dela je posvečen zlasti opredelitvi pojma »ljudstva« in njegovim komponentam in s tem potrjena ali ovržena teza, ali kurdska manjšina omenjenemu pojmu ustreza in s tem posledično izpolnjuje pogoje za teoretično možnost uveljavljanja pravice do samoodločbe, hkrati pa bo v delu raziskovana razlika med uveljavljanjem omenjene pravice na bližnjem vzhodu in v razvitejšem delu sveta.
Ključne besede: Kurdi, mednarodna politika, diplomacija, Bližnji vzhod, mednarodno pravo, pravica do samoodločbe, kurdsko vprašanje, etnične skupine, manjšine, človekove pravice
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 249; Prenosov: 23
.docx Celotno besedilo (181,40 KB)

44.
Uporaba procesov projektnega managementa pri investiciji v obnovo stanovanjskega objekta za namene prodaje na trgu
Nika Mori Markus, 2023

Opis: V obdobju pandemije covida-19 se je povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah povečalo. Aktualizirale so se naložbe v obnovo obstoječih stanovanjskih nepremičnin za prodajo na trgu. Razloga za to sta povečano povpraševanje in omejena ponudba novogradenj, zaradi česar so naložbe v obstoječe stanovanjske objekte aktualne in donosne. Ker se nepremičninski trg obnaša ciklično, je potreba po čimhitrejši obnovi objekta velika. Pri tem investitor nosi veliko tveganje, saj mora v čimkrajšem časovnem obdobju projekt dokončati, da se trg ne obrne navzdol. Nabava materiala za prenovo mora biti hitra, izdelan mora biti projektni načrt, da se lahko projekt učinkovito upravlja in da prenova poteka brez nepotrebnih zadržkov. V magistrskem delu je bilo uporabljenih več različnih raziskovalnih metod. Kot temeljna metoda je bila uporabljena metoda deskripcije oz. opisna metoda. Poleg nje so bile skozi celotno delo uporabljene tudi analitična in sintetična metoda ter metoda indukcije in dedukcije. Namen magistrskega dela je s pomočjo študije primera analizirati transparentnost in učinkovitost izvedbe projektov naložb v obnove stanovanjskih objektov z namenom prodaje ter dokazati, da se lahko z uporabo projektnega managementa doseže večja donosnost projektov naložb v obnove stanovanjskih objektov in transparentnost, poleg tega pa se lahko tudi zmanjša tveganja, ki nastopijo pri takem projektu. Cilji magistrskega dela so izvesti splošen pregled trga nepremičnin v Sloveniji, predstaviti pomen uporabe procesov projektnega managementa pri izvedbi projektov, v okviru študijskega primera obnove stanovanjskega objekta za namen prodaje analizirati uporabo procesov projektnega managementa ter prikazati, kako je uporaba metod projektnega managementa
Ključne besede: projektni management, nepremičnine, obnova, investicija, projektni tim
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 285; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (936,48 KB)

45.
Svoboda gospodarske pobude v Evropski uniji
Matejka Javornik, 2023

Opis: Ko govorimo o temeljnih pravicah v Evropski uniji, nam najprej na misel pridejo človekove. In prav je tako. Človek je bil in mora še naprej biti glavni upravičenec temeljnih pravic. Najpomembnejše od njih, kot je recimo pravica do življenja se lahko nanašajo izključno na človeško bitje, fizično osebo. Vendar pa obstaja neizpodbitno dejstvo, da tudi podjetja, pravne osebe uživajo določene temeljne pravice, tako v nacionalnih pravnih sistemih kot v primarnem pravu EU. Poleg pravice do lastnine, zasebnosti in svobode govora ter različnih procesnih pravic, kot je pošteno sojenje je najbolj očitna svoboda gospodarske pobude. Zapisana je v 16. členu Listine o temeljnih pravicah v EU. Ta raziskava ugotavlja kakšne pravice in jamstva daje ta določba gospodarskim subjektom na notranjem trgu, ki ostaja osrednji element EU. Veljavno pravo ter nenehni in bogat tok sodb luksemburškega sodišča nam daje vedno jasnejšo sliko tudi o družbeni vlogi te določbe v visoko konkurenčnem, socialno tržnem gospodarstvu, katerega cilj je polna zaposlenost in družbeni napredek. Ta koncept predvideva ravnovesje med socialnimi in ekonomskimi pravicami. Kljub temu pa se ne sme pozabiti, da EU brez notranjega trga ne bi mogla preživeti. Magistrsko delo tako preučuje pomembnejšo sodno prakso, ki se nanaša na svobodo gospodarske pobude in v ospredje postavlja premisleke generalnih pravobranilcev in sodnikov, ko odločajo o teh zadevah. Analiza sodne prakse je pokazala, da svoboda gospodarske pobude ni absolutna pravica. Javnim organom so podeljena široka diskrecijska pooblastila, da v javnem interesu lahko tudi močno omejijo gospodarsko pobudo. Vendar v skladu z načelom sorazmernosti Sodišče Evropske Unije v vseh fazah postopka tehtanja in iskanja pravičnega ravnotežja ugotavlja ali so ti ukrepi nujni in če so, povzročene neugodnosti ne smejo presegati zastavljenih ciljev. To delo se v iskanju gotovosti v pravu in ob spoznanju, da gre med ekonomsko svobodo in pravnim odločanjem za močno povezavo, ne izogne niti analizi ekonomskih doktrin, niti analizi vedno bolj pogostih pozivov k temeljiti prenovi kapitalizma. Razlogi, da delo vključuje tako pravni kot ekonomski vidik, izhajajo iz dejstva, da je svoboda gospodarske pobude interdisciplinarni pojem. Moralna filozofija in tudi moralna teologija, mora ekonomsko podučeno dokazovati, v nasprotnem primeru se v svojih sodbah o gospodarskih vprašanjih lahko izrodi v goli moralizem.
Ključne besede: svoboda gospodarske pobude, družbena vloga, javni interes, načelo sorazmernosti, notranji trg, kapitalizem, blaginja
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 308; Prenosov: 28
.pdf Celotno besedilo (842,79 KB)

46.
Utjecaj preferencijalnih karakteristika na ekonomske aspekte vrednovanja nekretnina
Jasna Uršić, 2023

Opis: Z razvojem tehnologije in digitalizacije, sprejemanjem kulturnih, verskih in drugih razlikah, pospeševanjem vsakdanjega motorja življenja, človek danes bolj kot kdaj koli prej ima potrebo, da v svojem domu živi po svojih merilih. Vzpostaviti svoje osebno, popolno ravnovesje s prostorom, v katerem živimo, je želja in motiv vsakega človeka. Način, kako bomo izbrali svojo bodočo nepremičnino, zagotovo odgovarja na vprašanje, koliko ustreza našemu življenjskemu slogu, tudi ali si jo lahko privoščimo. Zaradi odgovorov na ta vprašanja pogledamo značilnosti in aspekte posamezne potencialne nepremičnine, ki vplivajo na kakovostno oceno njene vrednosti in kakovosti. V prispevku bo predstavljen vpliv gospodarstva posamezne države na nepremičninski trg, vloga nepremičninskega sektorja na celotno gospodarstvo ter pomen relevantnih podatkov celotnega procesa. V ta namen smo raziskali način zbiranja podatkov, njihovo vrednotenje in kompatibilnost metodologij glede na pozitivno zakonodajo Evropske unije. V podporo raziskavi delnega nepremičninskega trga je vzeto mesto Dubrovnik, ki zaradi svoje zgodovine in svojih značilnosti, danes pripada med mesta kis so pustila globok pečat v hrvaški in svetovni arhitekturi, gradbeništvu, prostornom načrtovanju in urbanizmu. Glavni instrument za preučevanje in razumevanje izgradnje Dubrovnika in njegovega urbanega fenomena je „Statut mesta Dubrovnik“, temeljni pisani zakon iz srednjega veka, danes pa prispeva k pomenu strateškega načrtovanja in vlaganja v razvoj, ki na končno potrjuje da ekskluzivnost območja mesta ni naključna, ampak je rezultat večstoletnega razvoja. Ob zajemanju temeljnih značilnosti nepremičninskega trga, njihove povezanosti z gospodarstvom kot celoto in z zgodovinskim raziskovanjem urbanega razvoja ter analizo naslednjega obdobja bodo med nastajanjem tega dela raziskane prihodnje usmeritve, tj. prednostne značilnosti, ki se že pojavljajo na nepremičninskih trgih, kot so „pametne rešitve/pametna mesta“, ki jih predstavljajo smernice kohezijske politike.
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 166; Prenosov: 10
.pdf Celotno besedilo (3,16 MB)

47.
Povijesni pregled stambene politike u Republici Hrvatskoj
Igor Barić, 2023

Opis: Javno stanovanje, poznato i kao socijalno stanovanje ili subvencionirano stanovanje, oblik je stambenoga vlasništva u kojem je nekretnina obično u vlasništvu državnog tijela, bilo središnjega ili lokalnog. Stambena politika dio je javnih ili državnih politika a bavi se pojmovima stanovanja i osiguravanja prava na stanovanje kako na državnoj tako i na lokalnoj razini. Stambena je politika povezana s gospodarskom politikom, politikom urbanizacije, regionalnim razvojem, politikom zaštite okoliša, zdravstvenom zaštitom, politikom i stabilnošću financijskoga sustava te, općenito, s tradicijom i kulturom stanovanja. Standard stanovanja prema različitim pokazateljima ponajbolje svjedoči o razvijenosti neke zemlje. Standard stanovanja u Hrvatskoj nepovoljniji je u velikim gradovima nego u manjim naseljima. U velikim je gradovima najizraženija stambena kriza. Aspekti stambene krize prepoznatljivi su u manjku stanova. Važan aspekt stambene krize je i rast cijena stanova. Sve manji broj kućanstava može si priuštiti kupnju stana u kojem će imati odgovarajući standard stanovanja. Stambena politika određene zemlje ovisi o nizu čimbenika, a u Republici Hrvatskoj temelji se na nekoliko zakonskih odredbi i pravilnika. Ovo istraživanje temeljilo se na sustavnom pregledu literature o stanovanju i povijesti stambene politike kako u svijetu tako i u Hrvatskoj. Osim toga u ovom radu provedeno je istraživanje nad 184 ispitanika o njihovim stambenim prilikama. Tijekom godina stambena se politika u Hrvatskoj mijenjala. Dok je Hrvatska bila dio Austro-Ugarske stambena politika bila je za to vrijeme jako dobro uređena, za vrijeme Jugoslavije stanarine su bile jako niske, no u kasnijim je godinama došlo do narušavanja stambene politike. Stambena politika nije uvijek imala istu političku podršku u Hrvatskoj. Različite su vlade imale različit pristup stambenoj politici i uređenjima stambene politike. Većina ispitanika u ovom istraživanju smatra da je stambena politika u proteklim razdobljima bila bolje uređena u Republici Hrvatskoj. Sve vlade trebaju imati jasno definirane političke odrednice prema stambenim prilikama, posebice mladih u Republici Hrvatskoj. Jasno usmjerena stambena politika omogućit će bolju demografsku sliku i bolje stambene prilike u Hrvatskoj.
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 184; Prenosov: 21
.pdf Celotno besedilo (2,04 MB)

48.
Prihodnost EU z vidika ustave za Evropo
Greti Manfreda, 2023

Opis: V magistrskem delu je obravnavan razvoj evropske integracije vse od prve ustanovne pogodbe dalje – Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo do zadnje, Lizbonske pogodbe, z namenom predstavitve politik, usmeritev in razvoja delovanja Evropske unije (EU) skozi čas. Obravnavani sta bili Bela knjiga o prihodnosti EU in Konferenca o prihodnosti EU, ki nakazujeta gibalo evropskega razvoja v naprej. Predstavljene so bile krize, ki so se pojavljale v zadnjih 20 letih, ter odzivanje Evropske unije nanje. Pomembno vprašanje, na katerega smo želeli odgovoriti, je predvsem, ali obstoječa »sui generis« ureditev Evropske unije zadostuje za spopadanje z izzivi, ali bi nemara EU morala sprejeti ustavni dokument in iti v smislu federativne ureditve? Kašno prihodnost bi prinesla ustavna ureditev Evropski uniji? Za ta namen je bil v magistrskem delu analiziran empiričen del, s pomočjo katerega smo potrdili naslednji hipotezi: anketiranci so slabo ozaveščeni o Konferenci za prihodnost Evrope in skupna evropska ustava nam prinaša bolj odporno, močnejšo in povezano Evropo. Hipoteza št. 2: anketiranci in evropska poslanca menijo, naj Evropa postane federacija s skupno ustavo, pa je bila zavrnjena. Rezultati so bili interpretirani na podlagi izpolnjenih 230 anketnih vprašalnikov in opravljenima intervjujema z evropskima poslancema Francem Bogovičem in Matjažem Nemcem. Zaključki, ki so predstavljeni v magistrskem delu, lahko služijo za nadaljnje raziskave, predvsem z vidika dojemanja Evropske unije in njene ureditve za naprej, in kot osnova za izvajanje in preverjanje slovenskega javnega mnenja. Evropska integracija se namreč prav danes srečuje z novo nastalo situacijo - vojno na evropskih tleh, ki nas ponovno spodbuja k razmisleku o tem, ali je Evropska unija v obstoječi konfederalni obliki dovolj močna, da preživi še naprej.
Ključne besede: Evropska unija, »sui generis«, razvoj, krize, ustava, federacija
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 199; Prenosov: 38
.pdf Celotno besedilo (623,68 KB)

49.
Aktivnosti Stanovanjskega sklada RS na področju reševanja stanovanjske problematike mladih v Sloveniji
Eva Lebar, 2023

Opis: Pravica do stanovanja je temeljna človekova pravica, in pomeni, da ima vsak človek, ne glede na premoženje, barvo, ali zdravstveno stanje, pravico do bivališča. Uspešno rešeno stanovanjsko vprašanje je eden izmed najpomembnejših mejnikov na poti osamosvajanja mladih. Stanovanje mlademu posamezniku predstavlja zavetje in okolje, v katerem je avtonomen, ki ga ustvarja na podlagi lastnih interesov; prostor, v katerem lahko preživlja svoj prosti čas, se druži in, tisto najpomembnejše, si ustvari družino. Stanovanjski položaj današnje mladine je izrazito odvisen od njihovih staršev oziroma sorodnikov, ki jim pri reševanju stanovanjskega problema lahko pomagajo. Med državnimi organi največ aktivnosti pri reševanju stanovanjske problematike mladih izvaja Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad. Namen magistrskega dela je bil preučiti aktivnosti Stanovanjskega sklada RS na področju reševanja stanovanjske problematike mladih. Raziskati in preučiti smo želeli, s kakšnimi stanovanjskimi težavami se soočajo mladi v Republiki Sloveniji. Prav tako smo želeli ugotoviti, kakšne aktivnosti izvaja Stanovanjski sklad RS na tem področju. Pri pripravi magistrskega dela so bile uporabljene normativna metoda, metoda deskripcije, analitična metoda, metoda indukcije, metoda intervjuja in kvantitativna metoda (metoda anketiranja). Rezultati so pokazali, da je v Republiki Sloveniji zelo prisoten problem stanovanjske problematike mladih, ker je stanovanjska politika zadnjih 30 let neučinkovita. Kljub temu pa Stanovanjski sklad RS poskuša na najboljši možen način in v okviru danih zmožnosti ter zakonodajnega okvirja reševati in blažiti to problematiko. Ugotovitve magistrskega dela so lahko v pomoč mladim, ki se srečujejo s to problematiko in bodo preko magistrskega dela lahko spoznali projekte oziroma aktivnosti Stanovanjskega sklada RS, ki bi jim koristili in pomagali rešiti stanovanjski problem. V pomoč so lahko tudi SSRS, saj je dobil potrditev, da mladi delovanja SSRS ne poznajo in da morajo več narediti na informiranju.
Ključne besede: stanovanjski sklad RS, stanovanjska problematika, mladi, stanovanjska politika, ReNSP15-25
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 208; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (1,11 MB)

50.
Odškodninska odgovornost za zdravniške napake s pregledom sodne prakse
Edi Babić, 2023

Opis: Temeljna značilnost medicine je varstvo zdravja in življenja pacientov, kar je mogoče zagotoviti le s kakovostno zdravstveno oskrbo, z upoštevanjem in uporabo najsodobnejših dognanj zdravstvene stroke ter ravnanjem zdravnika v skladu s pravili stroke in izkazovanjem visoke stopnje skrbnosti, ki se pri opravljanju zdravniškega poklica zahteva in utemeljeno pričakuje. Do strokovnih napak prihaja pri opravljanju vsakega poklica in v zdravstvu ni nič drugače. Nedvomno pa so strokovne napake v tem primeru najbolj nezaželene in včasih celo usodne. Temeljni namen magistrskega dela je celovito obravnavati problematiko odškodninske odgovornosti v primeru zdravniških napak, pri čemer dognanja teorije dopolnjujemo s stališči sodne prakse. Skladno z namenom magistrskega dela so cilji usmerjeni v analizo normativne ureditve odškodninske odgovornosti pri nas, preučitev razmerja zdravnik – pacient z vidika odgovornosti za zdravniško napako, analizo sodne prakse in predstavitev značilnosti nekrivdnega sistema odškodninske odgovornosti ter izzivov, ki jih prinaša razvoj umetne inteligence v zdravstvo na področju odškodninske odgovornosti. Skozi izčrpno predstavitev t. i. klasičnega sistema odškodninske odgovornosti za zdravniške napake, kot ga poznamo pri nas in ki je prevladujoč tudi v primerjalnem pravu, smo predstavili nekrivdni sistem odškodninske odgovornosti, ki pomeni odmik od klasičnih mehanizmov odškodninske odgovornosti. Primerjali smo značilnosti obeh sistemov odškodninske odgovornosti, njune prednosti in pomanjkljivosti ter opozorili na izzive, s katerimi se bodo klasični sistemi odškodninske odgovornosti soočali v zvezi z uvajanjem sistemov umetne inteligence v zdravstvo. Ugotavljamo, da bodo pravne reforme nujne in neizogibne ter da bodo odškodninski sistemi morali slediti razvoju digitalne tehnologije in uravnotežiti procesnopravni položaj strank s ciljem zaščititi pravice oškodovanca kot šibkejše stranke, saj bi v nasprotnem primeru lahko prihajalo tudi do situacij, ko bi oškodovanec, ki je škodo v posledici delovanja sistema umetne inteligence dejansko utrpel, ostal brez ustreznega nadomestila za tako nastalo škodo, kar pa je pravno nedopustno.
Ključne besede: odgovornost, zdravniška napaka, klasični sistem krivdne odškodninske odgovornosti, sistem nekrivdne odškodninske odgovornosti, sistemi umetne inteligence v zdravstvu
Objavljeno: 25.05.2023; Ogledov: 204; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (723,21 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh