Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


31 - 40 / 191
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
31.
RESPIRATORNA FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA ODRASLIH Z ASTMO
Žana Mencej, 2023

Abstract: Dihanje je proces, o katerem redko razmišljamo in mu ne namenjamo pozornosti. To zagotovo ne drži za pljučne bolnike, ki se pomembnosti dihanja zelo dobro zavedajo. V skupino pljučnih bolnikov uvrščamo tudi astmatike. Astma je ena izmed bolezni dihal, ki je zelo razširjena in predstavlja veliko breme za družbo, tako z zdravstvenega kot ekonomskega vidika, predvsem zato, ker se v večji meri pojavlja pri otrocih, ki naj bi predstavljali zdrav del poulacije. Poleg tega gre za kronično bolezen, kar pomeni, da je pomembno, da vzpostavimo učinkovit model obravnave, ki je prilagojen posamezniku. Da bi olajšali življenje bolnikov z astmo, se tako poslužujemo številnih načinov zdravljenja. Poleg najpogostejše oblike – farmakološkega zdravljenja – imamo pomembno vlogo pri obravnavi astmatikov tudi fizioterapevti s specialnimi znanji z respiratornega področja, ki predstavljamo del multidisciplinarnega tima. Pri obravnavi astmatikov se respiratorni fizioterapevti poslužujemo predvsem tehnik za izboljšanje čiščenja dihalnih poti in kontrole dihanja, cilj pa je, da s pomočjo nabora različnih tehnik pacient doseže želene funkcionalne zmožnosti, ki mu omogočajo čim bolj normalno življenje. Respiratorna fizioterapija je že mnogo let eden izmed ključnih delov obravnave bolnikov z respiratornimi disfunkcijami, saj so se metode in tehnike, ki jih uporabljamo, izkazale za učinkovite, čeprav za nekatere še ne obstajajo dejanski dokazi iz raziskav. Pomembno je, da respiratorni fizioterapevti kontinuirano utrjujemo svoje znanje s področja anatomije, fiziologije in patologije ter da poznamo tehnike, ki jih uporabljamo pri svojem delu, in vemo, kakšen vpliv imajo le-te na mehaniko dihanja. Poleg tega je pomemben tudi individualni pristop, ki je prilagojen posameznikovim potrebam ter ozaveščanje javnosti o vlogi in prepoznavnosti respiratorne fizioterapije.
Keywords: astma, fizioterapija, respiratorna fizioterapija, pljučne bolezni, zdravljenje astme
Published: 26.04.2023; Views: 338; Downloads: 42
.pdf Fulltext (478,77 KB)

32.
Sodobni fizioterapevtski pristopi rehabilitacije pri otrocih s cerebralno paralizo
Zala Seifert, 2023

Abstract: Cerebralna paraliza (CP) je statično oziroma psevdoprogresivno nevrološko stanje, ki prizadene otroke in je posledica poškodbe možganov, preden se možgani popolnoma razvijejo v prenatalnem ali zgodnjem postnatalnem obdobju. Obstajajo štiri glavne vrste CP, ki odražajo nenormalnosti v različnih delih možganov, njihova posledica pa so različni simptomi. Te vrste so spastična, diskinetična, ataktična in mešana CP. Zdravljenje CP vključuje fizioterapevtsko obravnavo in različne komplementarne terapije k standardni klinični terapiji. Glavni cilj fizioterapevtske obravnave je z uporabo sodobnih fizioterapevtskih metod in tehnik otroku omogočiti samostojno življenje z izboljšanjem njegovih funkcionalnih sposobnosti. Poglobljeno poznavanje razpoložljivih sodobnih metod in postopkov o rezultatih ocenjevanja cerebralne paralize nam pomaga pri rehabilitaciji otrok in doseganju boljših rezultatov. V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, ali so kombinirane fizioterapevtske terapije učinkovite pri izboljšanju gibljivosti otrok v primerjavi z eno samo tehniko rehabilitacije otrok s cerebralno paralizo. Kljub pomanjkljivi dostopni literaturi smo v diplomski nalogi s pregledom šestih raziskav preverili učinkovitost tako kombiniranih kot samostojnih metod fizioterapevtske rehabilitacije in prišli do ugotovitve, da uporaba kombiniranih sodobnih fizioterapevtskih metod rehabilitacije izboljšuje gibljivost pri otrocih s cerebralno paralizo. Oba pristopa pa navajata pozitivne rezultate pri fizioterapevtskem zdravljenju otrok s CP. Cerebralna paraliza je zelo občutljiva in spreminjajoča bolezen, ki vsakega posameznika prizadene na različen način. Ker poznamo več oblik cerebralne paralize, je za vsako stanje bolezni potrebna izbira primerne metode zdravljenja in postavitev realnih ciljev, kar bo povečalo uspešnost fizioterapije. Z uporabo kombiniranih fizioterapevtskih metod in tehnik rehabilitacije lahko otroku omogočimo izboljšanje funkcionalnih sposobnosti in samostojnejše življenje.
Keywords: cerebralna paraliza, sodobne terapije, fizioterapija, rehabilitacija otrok, nevrorehabilitacija
Published: 06.04.2023; Views: 388; Downloads: 78
.pdf Fulltext (612,25 KB)

33.
Vloga fizioterapevta pri rehabilitaciji po ginekoloških operacijah
Nina Vidačković, 2023

Abstract: Uvod in namen: Fizioterapevtska obravnava je v obdobju pred in po operativnem zdravljenju bolnika vključena že stoletja. Ima pomembno vlogo tudi v ginekologiji tako pred in po ginekoloških operacijah. S pregledom obstoječe strokovne literature smo želeli ugotoviti vrsto in učinkovitost fizioterapevtske obravnave po ginekoloških operacijah ter opisati možne zaplete zaradi neustrezne fizioterapije. Metode: Na podlagi iskalnih nizov po ključnih besedah smo opravili pregled literature v elektronskih bazah podatkov: PubMed, ScienceDirect, Google Scholar, PEDro in COBISS. Rezultati: Avtorji ugotavljajo izide vpliva fizioterapevtske obravnave pred ginekološkimi operacijami in po njih ter možne zaplete. Na podlagi pregleda literature lahko ugotovimo, da je fizioterapevtska obravnava po operaciji učinkovita, še bolj pa je, če se obravnava začne že pred njo. Uporabnost: Naloga izpostavlja pomen fizioterapevtske obravnave pri rehabilitaciji po ginekoloških operacijah in ozaveščanju pomembnosti pričetka obravnave že pred samo operacijo, da ne bi prišlo do zapletov. Omejitve: Omejitvene dejavnike pri pisanju diplomske naloge so predstavljali starost raziskav, nedostopnost do polne vsebine člankov in raziskav ter plačljivi članki. Ključne besede: ginekološke operacije, rehabilitacija, dejavniki tveganja, predoperativna fizioterapija, fizioterapija po ginekoloških operacijah fizioterapija, potek zdravljenja. Tip dela: Diplomska naloga 1. stopnje; Leto 2022, Fizioterapevtika, 43 (26) str., 2 pregl., 6 sl., 34 vir, Mentorica (Š. Smrkolj), Recenzent (F. Kresal)
Keywords: ginekološke operacije, rehabilitacija, dejavniki tveganja, predoperativna fizioterapija, fizioterapija po ginekoloških operacijah fizioterapija, potek zdravljenja.
Published: 21.03.2023; Views: 340; Downloads: 61
.pdf Fulltext (769,88 KB)

34.
Najpogostejše poškodbe rokometašev
Anže Dolničar, 2023

Abstract: Fizioterapevtska podpora v profesionalnih rokometnih timih je že nekaj časa stalna praksa. Pojavnost poškodb pri amaterskih športnikih je visoka, še pogosteje pa pride do poškodb pri profesionalnih športih, bodisi individualnih ali skupinskih. Rokomet je visoko intenziven šport, kjer so igralci neprestano v gibanju, kompleksni elementi rokometne igre kot so hitre spremembe gibanj, nenadna zaustavljanja, skoki ter najrazličnejši doskoki in gibanja v preži pa predstavljajo visoko tveganje za pojav poškodb. Glede na mehanizem poškodovanja ločimo akutne poškodbe in pa poškodbe, ki so posledica preobremenitve. Cilj raziskave je bil ugotoviti in analizirati najpogostejše poškodbe, ki se pojavljajo pri profesionalnih igralcih rokometa. Po analizi naše raziskave in pregledu znanstvenih člankov smo ugotovili, da so najpogostejše poškodbe v rokometu zvin skočnega sklepa, poškodba sprednjih kolenskih vezi (ACL), poškodbe dlani in prstov. To so akutne poškodbe, ki so največkrat posledica stika z drugim igralcem ali predmetom (npr. rokometna žoga). Najpogostejše poškodbe, ki pa so posledica obremenitve pa so poškodbe ramenskega obroča, ki pa so največkrat posledica nenehnih elementov meta žoge. Preučili in opredelili smo tudi najustreznejše postopke diagnosticiranja rokometnih poškodb, ter ugotovili, da je najustreznejša celostna diagnostika. Najpomembnejši je natančen fizioterapevtski pregled, ki vključuje vse splošne in specifične procese diagnosticiranja, pri katerem pa so lahko fizioterapevtu v pomoč tudi drugi za to usposobljeni zdravstveni delavci. Poleg tega, je pomembna tudi slikovna radiološka diagnostika, ki je fizioterapevtu v pomoč pri pravilnem diagnosticiranju. Največkrat uporabljene metode radiološkega diagnosticiranja so magnetna resonanca ter rentgensko slikanje. Rezultati naše raziskave so pomembni tako za športnike, kot tudi za vse zdravstvene delavce v športu in trenerje. Z ugotovitvami lahko pozitivno vplivamo na fizioterapevtsko prakso v športu.
Keywords: Rokomet, rokometne poškodbe, rehabilitacija poškodb, sprednja križna vez, zvin gležnja.
Published: 25.01.2023; Views: 405; Downloads: 52
.pdf Fulltext (910,15 KB)

35.
Vpliv fizioterapevtskih postopkov pri obravnavi primarne dismenoreje
Nika Pregarc, 2023

Abstract: Dismenoreja je pogosta ginekološka diagnoza, s katero s srečuje večina žensk v rodni dobi. O primarni dismenoreji govorimo, kadar ni očitne patologije v medenični votlini in se skoraj vedno prvič pojavi pred dvajsetim letom starosti. Namen diplomskega dela je s pregledom strokovne literature preučiti vpliv fizioterapije pri obravnavi bolnic s primarno dismenorejo. Želeli smo pridobiti nova znanja, s katerimi bomo lažje razumeli vlogo fizioterapije pri obravnavi primarne dismenoreje in ugotoviti, katere so najbolj učinkovite fizioterapevtske metode pri obravnavi žensk s primarno dismenorejo.
Keywords: fizioterapija, primarna dismenoreja, fizioterapevtski postopki
Published: 25.01.2023; Views: 406; Downloads: 57
.pdf Fulltext (886,17 KB)

36.
Osteoporoza - preprečevanje in fizioterapevtska obravnava
Kristina Žagar, 2022

Abstract: Osteoporoza je bolezen, ki jo označuje majhna kostna masa in mikroarhitekturne spremembe kostnega tkiva. Te vodijo k večji krhkosti kosti in posledično k večjemu tveganju za zlome. Je degenerativna kostna, sistemska bolezen in prizadene skelet. Posledica je povečano lomljene kosti, saj so te krhke in se zlomijo zaradi pomankanja kalcija. Če so kosti krhke, se lahko zlomijo bistveno hitreje in pogosteje kot navadno. Zlome zaradi osteoporoze zdravimo dalj časa, kot pri zdravi osebi in lahko povzročijo celo trajno invalidnost. Osteoporoza brez zdravljenja, napreduje brez bolečin in simptomov, dokler ne doživimo zloma. Telesna dejavnost je osnovna človekova potreba in zato telo potrebuje gibanje v vseh starostnih obdobjih, vse od otroštva, adolescence pa do starosti. Redno gibanje vpliva na povečevanje in ohranjanje kostne mase in preprečevanje izgube mineralne gostote kosti ter z njo podaljšujemo zdravo življenje. Gradimo in vzdržujemo naše kosti močne in zdrave. Ključne so tiste aktivnosti, ki proti kostem in mišicam delujejo težnostno. To so hoja, tek, hoja navzgor po stopnicah, ples… Za zdravljenje in preprečevanje osteoporoze v veliki večini priporočamo uporabo večnamenskega programa vadbe. To pomeni, da vključujemo vadbo za moč, telesno držo in koordinacijo, ravnotežje ter vadbo z visokimi silami, v kolikor ni to kontraindicirano. Pomembno je tudi, da je fizioterapevtska obravnava sestavljena v skladu s posameznikovimi sposobnostmi, željami, potrebami in stopnjo tveganja za osteoporotične zlome. Le tako lahko zagotovimo varnost.
Keywords: osteoporoza, preventiva osteoporoze, dejavniki tveganja za osteoporozo, osteoporoza in fizioterapevtska obravnava, fizioterapija.
Published: 20.01.2023; Views: 427; Downloads: 81
.pdf Fulltext (712,68 KB)

37.
Učinkovitost Schrothove metode pri obravnavi pacienta z adolescentno idiopatsko skoliozo
Lea Seničar, 2022

Abstract: Adolescentna idiopatska skolioza (AIS) se pojavlja pri mladostnikih v času hitre rasti, diagnosticirana je na podlagi merjenja Cobbovega kota, ki je večji od 10°. Skolioza nima točno določene etiologije, vendar obstajajo številne hipoteze, ki potrjujejo njen nastanek. Idiopatska skolioza se lahko razvije kadarkoli v obdobju otroštva in adolescence, zato je preventivno odkrivanje izrednega pomena pri preprečevanju njenega napredovanja. V zadnjih letih so bile objavljene številne raziskave, ki so dokazovale uspešnost multidisciplinarnega pristopa zdravljenja skolioze, z izvajanjem specifičnih fizioterapevtskih vaj. Zanimalo nas je, katera metoda je po priporočilih stroke učinkovita pri pacientih z AIS, katera pripomore k preprečevanju njenega napredovanja ter vpliva na kakovostnejše življenje pacientov. Osredotočili smo se na zdravljenje s Schrothovo metodo, saj so številne raziskave dokazale pozitivne učinke, predvsem na samopodobi pacientov in izboljšanju videza hrbtenice. Fizioterapevtske specifične vaje za zdravljenje skolioze temeljijo na učenju pravilnih samokorekcijskih vaj, ki so usmerjene v vadbo dnevnih aktivnosti ter stabiliziranju popravljene drže. Pozitivne učinke ima tudi izvajanje vaj rotacijskega kotnega dihanja, ki omogočajo širjenje in predihavanje pljučnega tkiva. Po proučitvi člankov smo ugotovili, da vodena Schrothova vadba izboljša posturalno stabilizacijo, kar vpliva na kakovostnejše življenje mladostnikov z idiopatsko skoliozo. Daljše obdobje zdravljenja s Schrothovo metodo zmanjša Cobbov kot, kar omogoči povečano gibljivost hrbtenice. Pri pacientih, po kirurškem posegu korekcije skolioze, avtorji priporočajo izvajanje Schrothovih vaj, z namenom odpravljanja bolečin in izboljšanja kakovosti življenja. Vedenje o pogostejšem napredovanju skolioze pri mladostnikih zahteva primarno oblikovanje fizioterapevtske obravnave. Obravnava pacientov s skoliozo potrebuje veliko strokovnega znanja, zato morajo biti fizioterapevti ustrezno izobraženi. S tem bi vplivali na potek in uspešnost fizioterapevtske obravnave teh pacientov
Keywords: Adolescentna idiopatske skolioze, mladostniki, konzervativno zdravljenje, Schroth metoda, fizioterapevtska obravnava
Published: 22.12.2022; Views: 483; Downloads: 79
.pdf Fulltext (656,73 KB)

38.
Rehabilitacija pacienta po totalni endoprotezi kolka
Nika Vičič, 2022

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili funkcionalni status pacientov pred in po totalni endoprotezi kolka. Opisali smo zgodovino uporabe endoprotez ter njihov razvoj. Predstavili smo zdravstveno obravnavo pacienta, ki jo izvajamo v ambulanti splošne medicine pred operativnim posegom totalne endoproteze ter obravnavo v specialistični ambulanti. Izpostavili smo različne pristope do operativnega polja, vrste endoprotez in možne zaplete po operaciji. Opredelili smo tudi pooperativno zgodnjo in pozno rehabilitacijo, ter pomen predoperativnega izobraževanja pacientov z endoprotezo kolka. Opisali smo raziskavo o uspešni uporabni tehniki rehabilitacije s pomočjo opazovanja akcij in motorične slike, ki jo uporabljamo že desetletja in prinaša zadovoljive rezultate, zlasti pri pacientih, ki so po operacijah imobilizirani. S proučitvijo literature in sintezo pridobljenih podatkov smo potrdili dve hipotezi in sicer, da se pacientom po totalni endoprotezi kolka, funkcionalni status izboljša, ter da je hitrost izboljšanja funkcionalnega statusa odvisna od vrste izbranega operativnega posega.
Keywords: Totalna kolčna endoproteza, pooperativna rehabilitacija, funkcionalni status, pooperativna fizioterapija.
Published: 22.12.2022; Views: 399; Downloads: 63
.pdf Fulltext (501,20 KB)

39.
Spodbujanje osnovnih čutov pri fizioterapevtski obravnavi starejših odraslih z demenco
Barbara Ajster, 2022

Abstract: Staranje je del življenja, ki prinaša fiziološke, psihološke in socialne spremembe. Podatki kažejo, da se razvite družbe pospešeno starajo, zato je smiselno razmišljati o kakovostnem staranju. Upad, ki vpliva na celotno življenje, je značilen na senzornem področju, povezan pa je tudi s kognitivnim delovanjem. Demenca prizadene vedno več starejših odraslih, večinoma so prisotni vedenjski in psihološki simptomi. Te simptome v večji meri blažijo s farmakološkimi metodami, nefarmakološke pa so precej neraziskane. Spodbujanje osnovnih čutov je intervencija, ki ne zahteva veliko izobraževanja, fizičnega prostora in finančnega vložka, lahko pa doprinese h kakovostnejši celostni obravnavi. Komunikacija poteka neverbalno, zato je primerna tudi za osebe s kognitivnim upadom. Intervencije multisenzorne stimulacije z različnimi aktivnostmi in pripomočki spodbujajo olfaktorni, taktilni, vidni, slušni in gustatorni sistem. Širina te intervencije omogoča, da uporabimo na posameznika usmerjen pristop. Dotik ima velik vpliv na nas v zaznavah, mislih, občutkih ali vedenju drugega. Pomemben je pri socialnih interakcijah ter ima vpliv na duševno zdravje. Roke in s tem tudi dotik so ključno orodje fizioterapevta, ki lahko poleg terapij z dotikom izrazi tudi skrb, empatijo, podporo in osebo tudi pomiri. Celostni bio-psiho-socialni model poudarja pomembnost vključevanja življenjskega sloga in psiholoških dejavnikov v obravnavo. Večina raziskav s področja multisenzorne stimulacije je metodološko šibkih in bi bilo za vključevanje senzornih intervencij v protokole treba to spremeniti. Kažejo se pozitivni učinki, vendar bi bilo potrebnih več kakovostnih raziskav z dobro zasnovo, velikim vzorcem, trdnimi dokazi in vključitvijo kontrolnih skupin.
Keywords: Bazalna stimulacija, multisenzorna stimulacija, spodbujanje čutov, fizioterapija, delovna terapija
Published: 21.12.2022; Views: 424; Downloads: 46
.pdf Fulltext (594,51 KB)

40.
Pogledi fizioterapevtov na problematiko psihosomatike in somatopsihike
Janja Koritnik, 2022

Abstract: Danes vemo, da duša in telo nista dve ločeni entiteti, vendar med seboj delujeta v vzročno-posledični odvisnosti. Posledično se je v zdravstvu uveljavil biopsihosocialni model zdravja, ki poleg telesnega dogajanja upošteva še psihološke in sociološke dejavnike. Upoštevanje psihosocialnih dejavnikov v procesu zdravljenja vpliva na izboljšanje kakovosti in uspeha fizioterapije. Namen diplomske naloge je preučiti problematiko psihosomatike in somatopsihike ter analizirati razlike v seznanjenosti fizioterapevtov s to problematiko in ugotoviti morebitno povezavo teh razlik s spolom ter delovno dobo fizioterapevta. Statistična analiza je potrdila, da prihaja do individualnih razlik v seznanjenosti fizioterapevtov s problematiko psihosomatike in somatopsihike, povezanosti teh razlik s spolom in delovno dobo pa nismo potrdili. Pri pregledu literature smo prišli do ugotovitev, da se fizioterapevti zavedajo pomembnosti psihološke podpore v fizioterapiji in jo dojemajo kot poklicno odgovornost. Diplomska naloga je uporabna predvsem z vidika ozaveščanja o pomembnosti biopsihosocialnega pristopa pri obravnavi pacienta. Prav tako naloga predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje raziskave tega področja.
Keywords: psihosomatika, somatopsihika, fizioterapija, psihoterapevtske metode
Published: 21.12.2022; Views: 355; Downloads: 35
.pdf Fulltext (606,04 KB)

Search done in 0 sec.
Back to top