Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


141 - 150 / 151
Na začetekNa prejšnjo stran78910111213141516Na naslednjo stranNa konec
141.
Ravnotežje in propriocepcija pri starostnikih
Tjaša Pevc, 2019

Opis: Namen diplomske naloge je bil predstaviti pomen ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih. V sklopu tega smo ugotavljali spremembe, ki se v času procesa staranja razvijejo v organizmu, in predstavili teorije staranja. Namen je bil tudi predstaviti pojavnost in problematiko padcev v starosti. Poleg tega smo raziskovali pomen, oceno in značilnosti ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih. Ob postavitvi hipotez in raziskovalnih vprašanj smo želeli ugotoviti prisotnost padcev pri obeh spolih. Ugotavljali smo tudi, ali trening ravnotežja vpliva na zmanjšanje tveganja za padce in na zmanjšanje strahu pred padci. Poleg tega smo raziskovali vpliv treninga mišične moči na izboljšanje ravnotežja in s tem posledično na zmanjšanje padcev pri starostnikih. V diplomski nalogi smo uporabili deskriptivno metodo. Podatke smo črpali iz virov slovenske in tuje literature, ki smo jih poiskali s pomočjo podatkovnih baz kot sta: PubMed in COBISS. Iskali smo jih po ključnih besedah: starostniki, padci v starosti, ravnotežje, propriocepcija in vadba ravnotežja. Iskali smo predvsem aktualno in novejšo literaturo. Pri pregledu literature smo tako obravnavali raziskave, v katere so bile vključene osebe od 60. leta starosti naprej. Pridobljene podatke, ki smo jih vključili v diplomsko delo, smo predhodno kritično analizirali. Avtorji ugotavljajo različne dejavnike tveganja za padce glede na spol. Dokazano je, da pogosteje padajo ženske. Avtorji so enotni, da ima vadba ravnotežja pozitivne vplive na zmanjšanje padcev in na zmanjšanje strahu pred ponovnim padcem. Le-ti ugotavljajo tudi, da vadba za izboljšanje mišične moči pomembno vpliva na izboljšanje ravnotežja. Iz dokazov v literaturi lahko sklepamo, da z vadbo ravnotežja in propriocepcije pri starostnikih pomembno prispevamo k zmanjševanju padcev in zmanjšanju strahu pred padci. Dokaze iz literature lahko praktično uporabljamo tako pri preventivni kot kurativni obravnavi starostnikov. V prihodnje je potrebno izvesti raziskave, ki bodo med sabo primerjale različne vrste vadbenih programov usmerjenih v ravnotežje in ugotavljale njihovo stopnjo učinkovitosti za zmanjšanje padcev in strahu pred padci.
Ključne besede: Starostniki, padci v starosti, ravnotežje, propriocepcija, vadba ravnotežja.
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 3095; Prenosov: 396
.pdf Celotno besedilo (938,01 KB)

142.
Fizioterapevtska obravnava bolnikov z multiplo sklerozo
Ana Mesojedec, 2019

Opis: Multipla skleroza (MS) je kronična vnetna bolezen osrednjega živčevja, za katero je značilnih več potekov in stopenj. Bistvo obravnave bolnikov z MS, ki imajo težave s kronično šibkostjo, nestabilno hojo in slabšo koordinacijo, je fizioterapevtska obravnava. Le-ta med drugim vključuje kinezioterapijo, respiratorno fizioterapijo, protibolečinsko terapijo, hidroterapijo, raztezanje in zmanjševanje oviranosti pri hoji z uporabo pripomočkov za hojo. Metoda dela v nalogi je bila pregled literature. Angleška literatura je bila iskana v podatkovni bazi PubMed. Pregled ustrezne literature je pokazal, da je optimalen fizioterapevtski program za obravnavo bolnika z MS prilagojen težavam in ciljem posameznega bolnika. Skupinske vadbe pozitivno vplivajo na ravnotežje, funkcionalni status, spastičnost, utrujenost in kakovost življenja oseb z MS. FES (funkcionalna električna stimulacija) statistično pomembno izboljša padajoče stopalo in stabilnost kolka, zmanjša vpliv MS in pogostost padcev. S treningom prostovoljne maksimalne mišične kontrakcije lahko dolgotrajno povečamo mišično moč bolnikov z MS. S treningom inspiratornih in ekspiratornih mišic lahko bolniki z MS izboljšujejo mišično moč dihalnih mišic ter tako zmanjšujejo utrujenost. Terapevtska vadba v vodi povečuje funkcionalne sposobnosti, ravnotežje in zaznavanje utrujenosti pri bolnikih z MS. Iz uporabljene literature lahko sklepamo, da ima fizioterapevtska obravnava bolnikov z MS velik pomen za kakovost njihovega življenja. Na področju optimalnih metod in postopkov pri fizioterapevtski obravnavi bolnikov z MS so potrebne nadaljnje raziskave.
Ključne besede: multipla skleroza, fizioterapija, rehabilitacija, kakovost življenja bolnikov z MS, funkcionalne sposobnosti
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 3207; Prenosov: 496
.pdf Celotno besedilo (627,86 KB)

143.
Komunikacijski pristopi za uspešno zdravstveno vzgojo mladih
Sabrina Luskovec, 2019

Opis: Uvod in namen: Komunikacija z mladostniki se lahko razlikuje od komunikacije z odraslim. Namen diplomske naloge je ugotoviti, kje imajo mladostniki največ težav pri komuniciranju, koliko naredijo za svoje zdravje in gibanje, kaj jim le to pomeni, katere vrednote so jim pomembne. Metode: Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval šestnajst vprašanj. Prejeli smo rešenih 60 anket, ki smo jih zbrali s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika ter s pomočjo učencev na Osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem. Rezultati: Mladostnikom anketirancem se zdi gibanje zelo pomembno. V svojem prostem času trenirajo določen šport oziroma telovadijo doma, vendar niso vsi prepričani v svoje lastno zdravje. O zdravju in zdravem načinu življenja pa se z vrstniki pogovarjajo le redko. Uporabnost: Kakovostna komunikacija z mladostniki je zelo pomembna v družinskem okolju, vseh poklicih, še posebno v zdravstvu, kamor sodi tudi fizioterapija. Poleg vseh naših izobraževanj in tečajev potrebujemo tudi izobraževanja na področju komunikacije. Omejitve: Množične pojave raziskujemo praviloma na vzorcih enot, namesto na celotnih populacijah, rezultate pa posplošimo (statistična indukcija) na celotne populacije. Vzorec prejetih izpolnjenih vprašalnikov je številčno skromen, zato ugotovitev ne moremo posplošiti na celotno populacijo. V našem primeru je populacija prevelika, da bi v raziskavo zajeli vse enote populacije, zato so rezultati posplošeni na podlagi vzorca.
Ključne besede: komunikacija, mladostnik, zdravje, vrednote, gibanje.
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 1643; Prenosov: 131
.pdf Celotno besedilo (1,10 MB)

144.
VPLIV RAZLIČNIH STRATEGIJ VZPOSTAVLJANJA STABILNOSTI TRUPA NA RAVNOTEŽJE MED UNILATERALNO STOJO
Tjaša Kovačič, 2019

Opis: Pri vzravnani drži gre za aktivnost telesa, ki je vodena preko aktivnega, pasivnega in nevralnega podsistema. Ravnotežje s pomočjo aktivacije mišic ohranja center mase telesa znotraj podporne ploskve. Delimo ga na statično in dinamično. V raziskavi smo opazovali statično ravnotežje, za katerega velja, da je najbolj ključno pri ohranjanju mirne stoje, pri čemer je glavna funkcija ohranjanje STP in centra mase telesa vertikalno nad podporno ploskvijo z minimalnim odstopanjem centra masnega središča. Na podlagi vnaprej prebrane literature smo se odločili za štiri kinezioterapevtske intervencije: (i) izvajanje krepilnih vaj za mišice medeničnega dna, (ii) izvajanje vaj za napenjanje m. transversus abdominis, (iii) izvajanje vaj za krepitev bracinga in (iv) izvajanje vaj za povečevanje togosti torakolumbalne fascie. Vse meritve smo izvedli na zdravi populaciji z namenom ugotovitve, kako kinezioterapevtske intervencije vplivajo na ohranjevanje unilateralne stoje. Namen diplomske naloge je bil proučiti razlike v vplivu in trajanju učinka štirih različnih kinezioterapevtskih intervencij na ravnotežje med unilateralno stojo. V raziskavi je sodelovalo 40 preiskovancev povprečne starosti 28,39 ± 9,34 let. Merili smo STP telesa na podlago v medialno-lateralni in anteriorno-posteriorni smeri. Meritve so bile zajete s pomočjo tenziometrične plošče. Pri primerjavi odprtih in zaprtih oči smo dobili statistično značilne podatke v obeh smereh gibanja (p <0,05). Nihanje v anteriorno-posteriorni smeri je imelo velik učinek (η2 >0,26). Prav tako je bil velik učinek med kinezioterapevtsko intervencijo abdominalni bracing in torakolumbalno fascio (d >0,80). Pri primerjavi leve in desne noge smo dobili statistično značilne podatke v anteriorno-posteriorni smeri in medialno-lateralni smeri nihanja STP (p <0,05). V obeh primerih je prišlo do srednje velikega učinka (η2 >0,13). Po končani študiji smo prišli do ugotovitve, da imajo vse štiri kinezioterapevtske intervencije pozitiven vpliv na ohranjanje unilateralne stoje. Skupina, ki je uporabljala vaje za povečevanje togosti torakolumbalne fascie, je prikazala najboljši vpliv. Prav tako ne vpliva pomen leve in desne noge na ohranjevanje unilateralne stoje, kot smo sprva predvidevali, ima pa zelo velik vpliv vidni dotok, ki veliko bolj vpliva na nihanje STP. V prihodnje bi bilo priporočljivo uporabiti kinematiko, s katero bi lahko gledali spremembo centra mase. Z večjim številom preiskovancev bi poskrbeli za večjo homogenost med raziskovalnimi skupinami.
Ključne besede: stabilnost, strategije ravnotežja, unilateralna stoja
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 1900; Prenosov: 129
.pdf Celotno besedilo (2,03 MB)

145.
Rehabilitacija pacientov z živčno-mišičnimi boleznimi
Tilen Bizjak Kazič, 2019

Opis: Uvod in namen: Živčno-mišične bolezni prizadenejo motorično enoto in/ali periferni motorični nevron. Zaradi številčnosti ŽMB je rehabilitacija kompleksna. Fizioterapevtska obravnava je pomemben del multidisciplinarnega pristopa. Metode: Metoda dela je pregled literature. Angleška literatura je bila iskana v podatkovnih bazah PubMeed, PEDro in Cochrane library. Rezultati: Skozi članke je razvidno, da se avtorji strinjajo s konceptom multidisciplinarne obravnave pacienta. Tudi fizioterapevtska rehabilitacija ima v sklopu celostne rehabilitacije vlogo pri obravnavanju bolečine, izgube mišične moči in izboljšanju funkcionalnih sposobnosti pacienta. Fizioterapevti se vključujejo na različna področja rehabilitacije, zato je pomembno obvladati različna znanja. V proces rehabilitacije se vključujejo tudi druge smernice rehabilitacije, kot je to alternativna medicina. Uporabnost: Pri pacientih so, glede na pregledano literaturo, najbolj problematične cone rehabilitacije bolečina, simptomatika dihal, izguba moči in psihološki vidik rehabilitacije. Vsa obravnavana področja so pomembna z vidika življenjske kakovosti. Omejitve: Literatura navaja številne študije in uspehe v klinični praksi, ki dokazujejo uspešnost multidisciplinarnega pristopa in posamičnih fizioterapevtskih metod in tehnik. Ker znanost ponuja vedno nove opcije, raziskave pa so financirane tudi s strani javnosti, do omejitev iz tega stališča ne bi smelo več prihajati.
Ključne besede: živčno-mišične bolezni, rehabilitacija, fizioterapija, bolečina
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 1740; Prenosov: 147
.pdf Celotno besedilo (1,10 MB)

146.
POVEZAVA MED RAVNOTEŽJEM V RAZLIČNIH POLOŽAJIH IN UPADOM FUNKCIJE GLOBOKIH FLEKSORJEV VRATU
Tom Zorec, 2019

Opis: Mišice vratu in zgornjega dela trupa so zaradi prekomernega sedenja in nepravilne drže močno izpostavljene utrujanju. Znano je, da globoke mišice služijo kot stabilizatorji in zato vsebujejo več mehanoreceptorjev, ki služijo kot vir informacij do CŽS. Utrujene mišice so lahko razlog različnih asimetrij telesa, ki vodijo do bolečine ali drugih patologij, kar ima močan vpliv na zaznavanje somatosenzoričnega sistema. Ta posledično vpliva na posameznikovo ravnotežje. Treniranje globokih fleksorjev vratu bi izboljšalo položaj glave, funkcijo mišic in zaznavanje gibanja telesa. S tem bi vplivali na zmožnost ohranjanja ravnotežja in vzdrževanje vzravnane drže. Raziskava je zajemala 20 preiskovancev, starih v poprečju 24,35 leta (± 4,04 leta). Izbor je potekal glede na izpolnjeni vprašalnik o zdravstveni anamnezi, ki je izločil neprimerne kandidate. Z uporabo tenziometrične plošče smo zajemali podatke o nihanju CPP v smeri anteriorno-posteriorno in medialno-lateralno. Glede na spremenljivke je bila opravljena 2-faktorska analize variance. Končni rezultati so nakazovali na statistično značilnost vpliva utrujanja na ravnotežne naloge, na razlike pri ravnotežnih nalogah na nestabilni podlagi in na vpliv utrujanja na ravnotežne naloge (p < 0,05). To je vodilo do zaključka, da ima utrujanje vpliv na globoka fleksorja vratu, ki imata pomembno vlogo priliva somatosenzoričnih informacij za ohranjanje ravnotežja. Za nadaljnjo implementacijo te študije bi bila priporočljiva izbira večje in bolj raznolike populacije ljudi, ki bi vplivala na bolj točne rezultate. Prihodnje študije naj se osredotočajo na raziskovanje funkcije mišic vratu pri prisotnih različnih patologijah vratu.
Ključne besede: cervikalna hrbtenica, globoka fleksorja vratu, ravnotežje, kraniocervikalni fleksijski test
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 1778; Prenosov: 110
.pdf Celotno besedilo (1,85 MB)

147.
VADBA HOJE NA SISTEMU LOKOMAT PRI PACIENTIH Z MULTIPLO SKLEROZO
Nika Stopinšek, 2019

Opis: Uvod in namen: Multipla skleroza je nevrološka bolezen, ki privede do motenj hoje. Temelj zdravljenja je dobro načrtovana rehabilitacija, v sklopu katere je vse pomembnejša uporaba novodobnih medicinsko-tehničnih pripomočkov, med katere spada tudi Lokomat. Namen naloge je ugotoviti, koliko pacientov z multiplo sklerozo v Sloveniji pozna vadbo na Lokomatu, koliko jih je takšno obliko terapije že imelo in kakšne vplive je imela na sposobnost hoje. Metode: V raziskavi je sodelovalo 122 pacientov, ki so izpolnili anonimni anketni vprašalnik. Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Rezultati: Med anketiranimi je bilo 75 % žensk in 25 % moških, starih med 21 in 80 let. Le 39 % anketiranih pozna vadbo na Lokomatu in le 9 % jih je že bilo deležnih tovrstne oblike vadbe. Pacienti, ki so preizkusili vadbo na Lokomatu, so poročali o izboljšanju hitrosti hoje, vzdržljivosti, prehojene razdalje in zmanjšanju bolečin pri hoji. Uporabnost: Čeprav naj bi imela vadba hoje na Lokomatu ugodne vplive, je premalo pacientov seznanjenih s to obliko terapije, še manj pa jih je tovrstno obliko vadbe tudi že preizkusilo. Na področju uporabe Lokomata pri pacientih z multiplo sklerozo je še vedno premalo raziskav in dokazov, zato ne moremo z gotovostjo trditi, ali je učinkovita pri vseh pacientih in v kateri koli fazi bolezni. Omejitve: Anketirali smo člane Združenja multiple skleroze Slovenije, in sicer ne glede na njihovo starost, spol, potek in trajanje bolezni
Ključne besede: multipla skleroza, hoja, fizioterapija, Lokomat
Objavljeno: 05.09.2019; Ogledov: 2223; Prenosov: 140
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

148.
Uspešnost fizioterapevtske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju
Nadja Peterlin, 2018

Opis: Uvod in namen: Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) je program Bolnišnice Sežana namenjen bolnikom, ki potrebujejo dodatno zdravljenje po akutni obravnavi. Fizioterapevtska obravnava predstavlja poglavitni del programa. Namen je ovrednotiti uspešnost fizioterapevtske obravnave v PBZ na podlagi primerjav rezultatov lestvice ocenjevanja motoričnih funkcij (MAS), razširjenega indeksa po Barthelovi (RBI) ter rehabilitacijskega lista (RL) ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice. Metode: V raziskavo so bili vključeni 303 bolniki (75 % žensk, 92 % travmatoloških bolnikov), ki so pričeli z rehabilitacijo v letu 2016. Podatki so bili pridobljeni iz lestvic MAS, RBI in RL ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice ter analizirani s programom SPSS. Rezultati: Razlike med prvim in zadnjim ocenjevanjem so bile statistično značilne za vse tri ocenjevalne lestvice (p<0,05). Nevrološki bolniki dosegajo v primerjavi s travmatološkimi slabše rezultate, tako ob sprejemu kot odpustu iz bolnišnice. Primerjava med spoloma je pokazala statistično značilno razliko le pri lestvici MAS in fizičnemu delu lestvice RBI (p<0,05). Statistično značilno povezavo med časom bivanja in uspešnostjo fizioterapevtske obravnave smo ugotovili le pri lestvici RL. Uporabnost: PBZ sledi stabilizaciji po akutni obravnavi bolnika in je idealen za starejše. Zagotavlja jim telesno, delovno in drugo rehabilitacijo. Omejitve: V primerjavi s travmatološkimi smo imeli zelo majhen vzorec nevroloških bolnikov, zanesljivost statističnih ocen za travmatološke bolnike je manjša.
Ključne besede: Podaljšano bolnišnično zdravljenje, uspešnost, funkcijsko ocenjevanje, fizioterapevtska obravnava
Objavljeno: 08.12.2018; Ogledov: 3168; Prenosov: 464
.pdf Celotno besedilo (4,54 MB)

149.
Povezave med držo zgornjega dela trupa ter držo križa in medenice pri mladih odraslih
Darja Švent, 2018

Opis: Uvod in namen: Znano je, da je celotno telo med seboj povezano, kar pomeni, da lahko sprememba enega segmenta vpliva na držo celotnega telesa. Z našo raziskavo želimo ugotoviti ali obstaja povezava med naklonom medenice z drugimi povezanimi in nepovezanimi segmenti hrbtenice. Metode: V raziskavi je sodelovalo 85 prostovoljcev, pri katerih smo izključili kakršne koli fizične ali duševne težave, poškodbe ali nepravilnosti nevro-mišičnega ali skeletno-mišičnega sistema. S pomočjo kožnih markerjev in sistema GPS600 Postural Lab, smo posneli fotografije, ki smo jih obdelali s pomočjo programa GPS 5.0 posture analysis software. Rezultati: Rezultati so pokazali signifikantno povezanost nagiba medenice z nagibom prsne hrbtenice (r = - 0.269, p < 0.05) ter s kotom trupa (r = - 0.546, p < 0.05). Ostale spremenljivke ne kažejo statistično značilne povezanosti z naklonom medenice. Uporabnost: Četudi naklon medenice ni povezan z vsemi povezanimi ali nepovezanimi krivinami hrbtenice, smo z direktno primerjavo ugotovili vpliv drže na med seboj povezane segmente. Omejitve: Na podlagi tega lahko trdimo, da sprememba naklona medenice, zaradi kompenzacijskega mehanizma vpliva na spremembo drže celotne hrbtenice.
Ključne besede: drža, naklon medenice, krivine hrbtenice, stoja
Objavljeno: 01.12.2018; Ogledov: 1737; Prenosov: 217
.pdf Celotno besedilo (1,67 MB)

150.
Kvantitativna ocena posturalne poravnave pri mladih odraslih glede na fotografiranje lateralnega pogleda
Klemen Klobas, 2018

Opis: Uvod in namen: Telesna drža ljudi se pod vplivom sodobnega načina življenja močno spreminja. Do sprememb prihaja predvsem v poteku hrbtenice, položaju ramen in medenice. Namen diplomske naloge je kvantitativna ocena drže z lateralnega pogleda. Metode: V raziskavo je bilo vključenih 85 zdravih posameznikov (39 moških in 46 žensk) s povprečno starostjo 25 ± 5 let. Osebam smo nalepili markerje na določene kostno-anatomske točke in jih s pomočjo naprave GPS Postural Lab 600 slikali z vseh štirih strani. Podatki dominantne strani telesa so bili pridobljeni s pomočjo GPS programske opreme ter obdelani s programom SPSS. Rezultati: Pri opazovani skupini je prisotna kifo-lordotična ali lordotična drža, saj je sagitalna poravnava telesa znašala 187,7  3,6º, anteriorni nagib medenice pa 18,0 ± 8,0º. Uporabnost: V primerjavi z rezultati drugih študij se je izkazalo, da je pri naših merjencih prisoten povečan anteriorni nagib medenice ter pomik ramen naprej. Pri opazovanju njihovega cervikalnega dela hrbtenice in položaja glave je bilo razvidno, da je glava nagnjena nekoliko nazaj. Omejitve: Sklepamo lahko, da je sprememba življenjskega sloga, prekomerna uporaba mobilnih telefonov in nezdravo sedenje pustilo posledice na telesni drži. Poleg teh ugotovitev smo opredelili tudi povprečne vrednosti, ki jih lahko štejemo kot normativne za našo populacijo.
Ključne besede: drža, ocena drže, mladi odrasli, fotogrametrija
Objavljeno: 01.12.2018; Ogledov: 2140; Prenosov: 281
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh