Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


91 - 100 / 296
Na začetekNa prejšnjo stran6789101112131415Na naslednjo stranNa konec
91.
Politična prisotnost žensk v slovenskem parlamentu od osamosvojitve do danes
Milena Bartelj, 2011

Opis: Med ţenskami in moškimi obstajajo razlike, tako v fizičnem in osebnostnem profilu, kot tudi v načinu razmišljanja, delovanja, vodenja, komuniciranja, čutenja. Sredi leta 2009 je v Sloveniji ţivelo 2.042.335 prebivalcev, med njimi 1.030.568 ţensk in 1.011.767 moških. Čeprav se v Sloveniji letno rodi manj deklic kot dečkov, je ţensk v skupnem številu prebivalstva več kot moških, kajti ţivljenjska doba ţensk je danes zaradi genetskih, socioloških, zdravstvenih in drugih razlogov povprečno skoraj devet let daljša kot ţivljenjska doba moških (Statistični urad RS, 2010). Glede na gostoto prebivalstva v drţavi so ţenske neustrezno zastopane na vseh ravneh političnega odločanja; tako v voljenih kot v imenovanih političnih telesih, na drţavni in na lokalni ravni. Odsotnost ţensk v politiki je resen problem, ki ga je potrebno rešiti, drţave pa ga poskušajo reševati tako na mednarodnem kot na drţavnem in lokalnem nivoju. Slovenija je v evropskem in svetovnem merilu drţava z nizkim deleţem ţensk v politiki. Z namenom zagotavljanja bolj uravnoteţene zastopanosti ţensk v politiki je bil leta 2006 spremenjen Zakon o lokalnih volitvah, katerega namen je postopno uvajanje 40 % kvot za manj zastopani spol. Za večjo prisotnost in angaţiranost ţensk v politiki je bistvenega pomena, da so zagotovljeni mehanizmi, od zakonodaje do posebnih ukrepov znotraj političnih strank, ki ţenskam omogočajo laţji vstop in udeleţbo v politiki. Poleg tega je izrednega pomena politična kultura znotraj strank ter v političnih telesih na lokalni, drţavni in nacionalni ravni. Velik pomen imajo tudi mediji, kultura v drţavi, tradicija, delitev moško − ţenskih vlog, ekonomska neodvisnost, izobraţenost. Pri procesih odločanja v RS je prisotnost ţensk zelo pomembna, saj ima Drţavni zbor RS reprezentativno vlogo in zastopa interese vseh drţavljank in drţavljanov. Odsotnost ţensk pomeni, da polovica prebivalstva nima moţnosti izraţati svojih mnenj, stališč, izkušenj ter s tem tudi ne moţnosti vpliva na politične predloge, pobude, spremembe in odločitve. V dvajsetih letih, od osamosvojitve do danes (2011), je zastopanost ţensk v slovenskem parlamentu nizka in se giblje med 7 in 13 %.
Ključne besede: ženske študije, parlament, ženske kvote, politične stranke, volilni sistem, enaka volilna pravica
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 539; Prenosov: 25
.pdf Celotno besedilo (869,92 KB)

92.
Prenova poslovnih procesov
Miha Velušček, 2013

Opis: Časi, v katerih se nahajamo, so nestabilni. Sile odjemalcev, konkurence ter sprememb so se v zadnjih nekaj desetletjih zelo spremenile, kar je povzročilo veliko zmedo na trgu, kjer poslujejo organizacije. Hud udarec pa jim je zadala še finančna kriza, ki je povzročila propad prenekaterih zadolženih podjetij. Načinov, kako se podjetje odzove na spremembe v okolju, je več. Eden od njih je prenova poslovanja. Obstaja veliko metod prenove poslovanja, v svoji diplomski nalogi se bom osredotočil le na nekatere. Tako bom na grobo opisal ter med sabo primerjal metodo prenove poslovnih procesov, metodo managementa poslovnih procesov, metodo upravljanja z znanjem, metodo celovitega upravljanja s kakovostjo, metodo Kaizen ter metodo 5S.
Ključne besede: poslovni proces, BPM, BPR, TQM, Kaizen, 5S, upravljanje z znanjem, primerjava metodologij pri prenovi poslovanja
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 378; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (783,53 KB)

93.
Vpliv uspeha košarkarske reprezentance na evropskem prvenstvu v košarki 2017
Miha Lipičar, 2020

Opis: Namen diplomske naloge je predstaviti športni turizem kot podvejo turizma, na katero radi pozabimo. Vpliv športnega turizma ni viden le na razvijajoči se lokalni ekonomiji, temveč tudi v dobri predstavnosti države oziroma kraja. Teoretični del sem razdelil na tri glavne dele. Najprej sem podrobno predstavil športni turizem od njegovega začetka do njegove sedanjosti. S predstavitvijo njegovih lastnosti ter dejavnikov sem predstavil tudi različne vrste športnega turizma. V drugem delu, ki se glasi ekonomični vpliv turizma, sem ob pregledu literature predstavil nekaj glavnih razlogov za potovanja v druge države. Predstavil sem seznam najbolj turistično obiskanih držav in seveda njihov zaslužek iz obiskov tujih turistov. V zadnjem delu teoretičnega dela sem predstavil vpliv športnega turizma na ekonomijo. Ob predstavljeni tipologiji športnih dogodkov sem predstavil še različne posledice organizacije velikega ali malega dogodka, ki je izveden v majhnem ali velikem mestu. V empiričnem delu, ki je kvalitativne narave, sem uporabil metodo polstrukturiranega intervjuja. Podatke sem pridobil s strani TZ zveze Nova Gorica, TIC Kranjska Gora, OK Planica, Kajak klub Soške elektrarne in prostovoljca, ki je deloval na dogodku Eurobasket 2013 v Sloveniji. Z analizo dokumenta Zaključnega poročila o Eurobasketu 2013 Igorja Ivaškoviča sem pridobil manjkajoče podatke o dogodku Eurobasket 2013. Podrobneje sem analiziral tri športne dogodke: Evropsko prvenstvo za mlajše člane in mladince v Solkanu 2016, Poleti v Planici in Eurobasket 2013. Z zbranimi in obdelanimi informacijami v diplomski nalogi želim pomagati razvijati športni turizem. Menim, da ima Slovenija s svojo naravo ogromno priložnosti, ki pa so lahko popolnoma izkoriščene le skozi poznavanje povratnih informacij o že organiziranih dogodkih, poznavanju trženja tovrstnih dogodkov ter poznavanja sposobnosti malih mest / krajev organizirati tovrstne dogodke.
Ključne besede: šport, košarka, naslov evropskega prvaka, sponzorstvo, Eurobasket, 2013, magistrske naloge
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 380; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (1,62 MB)

94.
Primerjava implementacije javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina
Maruša Istenič, 2017

Opis: Diplomska naloga preučuje implementacijo javnih politik zaposlovanja mladih na območju Mestne občine Nova Gorica in Občine Ajdovščina. Namen je, da se na podlagi pozitivnih praks iz ene občine predlaga ukrepe v drugi občini in obratno. Diplomsko nalogo sestavljata dva dela. Teoretični del predstavlja pojme javne politike, policy analize, njen potek in zakonodajne ureditve zaposlovanja mladih v Sloveniji. To so tudi izhodišča za nadaljnjo analizo in kasneje primerjavo javnih politik. Empirični del diplomske naloge predstavlja po poteku policy analize dva pristopa k preučevanju. Prvi pristop je »od zgoraj navzdol«, pri katerem smo predstavili javnopolitične igralce na področju zaposlovanja mladih in javne politike, ki jih sprejemajo. Preučili smo javnopolitične igralce vse od nivoja Evropske unije, državnega nivoja in kasneje konkretne javne politike občin Nova Gorica in Ajdovščina. Pri drugem pristopu »od spodaj navzgor« smo informacije pridobili z intervjuji s ključnimi državnimi in civilnodružbenimi igralci v preučevanih občinah. Ugotovili smo, da je Občina Ajdovščina veliko prej zaznala problematiko zaposlovanja mladih kot pomembno in prej začela z ukrepi reševanja. Leta 2012 je sprejela Strategijo za mlade v občini Ajdovščina, v občini Nova Gorica pa je strategija v fazi obravnave. Kot razliko opažamo pomanjkanje civilnodružbenih igralcev, ki bi se ukvarjali s tematiko in izvajali sprejete javne politike v Novi Gorici. V občini Ajdovščina se s tem področjem bolj konkretno ukvarjajo organizacije Mladinski svet in Inštitut za mladinsko politiko. Dostop do političnih odločevalcev bolje ocenjujejo v Ajdovščini, predvsem z vidika upoštevanja predlogov in ne toliko možnosti predlogov. Kot rešitev v občini Nova Gorica vidimo predvsem možnost spodbud za participacijo mladih v institucijah (obuditev Mladinskega sveta), ki bi vodila tudi do boljše implementacije sprejetih ukrepov na področju zaposlovanja mladih in večjega nadzora.
Ključne besede: zaposlovanje mladih, implementacija javnih politik, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, policy analiza, diplomske naloge
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 334; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

95.
Motivacija za izobraževanje zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
Martina Kavčič, 2013

Opis: V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s pojmom motivacije. Vsak posameznik, ki želi biti konkurenčen na trgu dela, mora poskrbeti za svoj razvoj in se stalno izpopolnjevati in izobraževati. Pogosto se nam zastavlja vprašanje zakaj je nekdo za nekaj motiviran, drugi pa so zadovoljni sami s sabo, kje je torej tisti vzgib, motiv, ki povleče posameznika iz udobja. V raziskovalni nalogi sem se želela usmeriti na motivacijo za izobraževanje, tako sem v prvem delu opredelila pojme motivacije in izobraževanja odraslih. V drugem delu pa sem želela predstaviti kvantitativne in kvalitativne metode, s katerimi sem skušala najti odgovore na zastavljene hipoteze. Z diplomsko nalogo sem želela pridobiti odgovor na vprašanje motivacije za izobraževanje zaposlenih na Območni službi Nova Gorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in v kakšni meri je vplivala sprememba zakonodaje na izobraževanje zaposlenih. Prišla sem do ugotovitve, da je motivacija za izobraževanje tistih udeležencev, ki se izobražujejo na podlagi zakona, šibka, medtem, ko je motivacija za izobraževanje tistih, ki se izobražujejo na lastno željo, veliko večja.
Ključne besede: motivacija, motiv, izobraževanje odraslih, Zavod RS za zaposlovanje, strokovni svetovalec
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 420; Prenosov: 41
.pdf Celotno besedilo (1,20 MB)

96.
Odnos Slovencev do različnih vprašanj priseljevanja v našo državo
Marko Rihtaršič, 2012

Opis: V svoji diplomski nalogi predstavljam nekatere poglede in probleme v zvezi s priseljevanjem, tako v našo državo kot tudi širše, v EU. Po osamosvojitvi Slovenije smo sprejeli tudi prve zakone o migracijski politiki. Ko smo bili sprejeti v EU, smo postali še bolj zanimivi za vzhodnoevropske in neevropske imigrante kot tranzitna država, za priseljence z Balkana pa še vedno kot ciljna država. Po statističnih podatkih je bil tako leta 2010 vsak osmi prebivalec Slovenije rojen izven naše države. Večina priseljencev je prišla k nam iz ekonomskih razlogov. Tudi v svetu so se razmere spremenile. Če gledamo s stališča raziskovalnega vprašanja diplomske naloge – ali dajejo priseljenci pozitivni doprinos v družbi - je v bolj demokratičnih in multikulturnih družbah pred pojavom krize pretežno veljalo, da je njihov doprinos pozitiven. Po pojavu recesije pa se ta odnos spreminja v bolj odklonilnega. Odnos do priseljencev v Sloveniji smo analizirali s pomočjo podatkov Evropske družboslovne raziskave, izvedene v Sloveniji v letu 2008, ki kaže po vsej verjetnosti bolj optimistične rezultate odgovorov, kot bi jih dobili danes. Analize kažejo na manjše tipične razlike v odnosu do priseljencev glede na starost anketiranca, izobrazbo in državo, v kateri je rojen. Te rezultate – torej mnenja prebivalcev Slovenije – sem primerjal z izkušnjami priseljencev v Slovenijo. Kvalitativna raziskava je bila izvedena s štirimi priseljenci – dvema iz dežel bivše Jugoslavije, enim iz EU (Irske) in osebo iz Južne Amerike. Njihove izkušnje s Slovenijo in Slovenci so pozitivne, Slovence ocenjujejo kot strpen narod. Naj ekonomska kriza tega ne spremeni.
Ključne besede: priseljenci, migracije, migracijska politika, tolerantnost, Slovenija
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 454; Prenosov: 42
.pdf Celotno besedilo (1,05 MB)

97.
Prostovoljstvo in analiza prostovoljske dejavnosti vodnikov reševalnih psov v Sloveniji
Marin Marasovič, 2013

Opis: Prostovoljno delo predstavlja enega od osnovnih odzivov civilne družbe na njene potrebe in brani interese ogroženih, prikrajšanih, marginaliziranih in izključenih posameznikov in skupin. Prostovoljno delo opravlja posameznik, v dobro drugih ali v splošno korist, po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali drugih materialnih koristi zase. V naši diplomski nalogi smo se osredotočili na analizo prostovoljnega dela vodnikov reševalnih psov, ki delujejo v okviru sil za zaščito, reševanje in pomoč. S pomočjo analize odgovorov na naš anketni vprašalnik, ki jih je podalo osemdeset vodnikov, smo orisali temeljne karakteristike njihovega prostovoljnega udejstvovanja in pokazali, da s svojim trenutnim položajem niso zadovoljni.
Ključne besede: prostovoljstvo, solidarnost, logoterapija, vodniki reševalnih psov, reševalne akcije
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 397; Prenosov: 20
.pdf Celotno besedilo (1,53 MB)

98.
Učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi na primeru humanitarne organizacije
Ljudmila Bajc, 2015

Opis: V nalogi obravnavamo odnose z javnostmi s študijo primera nevladne humanitarne organizacije Rdeči križ Slovenije Območno združenje Novo mesto (krajše OZRK Novo mesto). Neprofitne organizacije potrebujejo funkcijo odnosov z javnostmi, saj so soodvisne z okoljem in morajo vzpostaviti mehanizme, ki jim omogočajo komuniciranje z javnostmi. V diplomski nalogi ugotavljamo, kaj naredi organizacijo učinkovito in uspešno pri odnosih z mediji in ostalimi javnostmi. Raziščemo ali pri OZRK Novo mesto dovolj dobro poznajo orodja za upravljanje odnosov, ali jih pravilno izbirajo, ali načrtujejo strategijo izvajanja odnosov ter ali preverjajo in merijo doseganje zastavljenih ciljev. Z empirično raziskavo preverimo ali so poznavanje orodij za upravljanje odnosov z javnostmi, pravilen izbor orodij, načrtovana strategija in preverjanje in merjenje ciljev bistveni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost upravljanja. V teoretičnem delu predstavimo teoretski koncept odnosov z javnostmi, v empiričnem pa predstavimo Rdeči križ Slovenije OZRK Novo mesto in izvedemo raziskavo, s katero skušamo prikazati uspešnost njihovega izvajanja odnosov z javnostmi in predstaviti, kateri dejavniki so bistveni za učinkovito upravljanje odnosov z javnostmi. Z raziskovalnimi metodami: vprašalnikom, družboslovnim intervjujem in analizo primarnih virov pridobimo podatke za analizo novinarske konference, sporočila za medije in medijskega dogodka- dobrodelne akcije ter jih primerjamo s teoretskim konceptom. Na podlagi zbranih analiz ugotovimo, da v OZRK Novo mesto poznajo orodja odnosov z javnostmi in jih pravilno uporabljajo. Pri načrtovanjih strategije se držijo ustaljenih postopkov, vendar pa ne preverjajo in ne merijo doseganja zastavljenih ciljev, ki so nujni za učinkovito upravljanje. Zaradi tega dosegajo slabše rezultate od zastavljenih, zlasti pri organizaciji medijskega dogodka. Razlog je pomanjkanje denarja za strokoven kader in odsotnost izobraževanja na tem področju. Ugotavljamo kako izrednega pomena je sprotno merjenje programov odnosov z javnostmi za doseganje zastavljenih ciljev in učinkovito upravljanje.
Ključne besede: odnosi z javnostmi, učinkovitost, orodja, odnosi z mediji, diplomske naloge
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 359; Prenosov: 2
.docx Celotno besedilo (1,00 MB)

99.
Razvojne prioritete države v proračunski perspektivi
Lina Lazar, 2013

Opis: V diplomskem delu je predstavljena proračunska poraba ministrstev po ključnih resorjih. Proračun je temeljni finančni račun države, ki odraža prioritete države na gospodarskem, socialnem in razvojnem področju. Državni proračun je pomemben instrument pri izvajanju večletne makroekonomske politike, s katero želi država zagotavljati stabilne javne finance in pospeševati gospodarski razvoj ter dosegati zastavljene družbene in gospodarske cilje. Diplomska naloga se dotika splošnih pojmov proračuna, kar zadeva javne finance, sestavo proračuna, potek proračunskega procesa, klasifikacije proračuna ter njegova načela. Drugi del je namenjen predstavitvi, analizi in interpretaciji rezultatov empirične raziskave, ki prikazuje odhodke države po ključnih resorjih v obdobju 2000–2012.
Ključne besede: javne finance, proračun, država, ministrstvo, resor, razvoj, Slovenija
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 431; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

100.
Položaj mladih na trgu dela v Goriških Brdih
Kristina Brašnić, 2013

Opis: Vstop mladih na trg dela je ključna faza prehoda iz obdobja mladosti v obdobje odraslosti. Mladi se v današnjih časih srečujejo z veliko težavami, ki se dotikajo vstopa na trg dela in ustvarjanja kariere. Iz tega izhaja naše področje raziskovanja. V diplomski nalogi smo obravnavali naslednja področja: trg dela mladih, brezposelnost mladih, možnosti razvoja kariere mladih iz Goriških brdin dejavnike, ki vplivajo na razvoj kariere. Ker so nas zanimala tako teoretična znanja s področja trga dela, brezposelnosti in kariere mladih v Sloveniji kot tudi konkreten primer mladih iz Goriškihbrd, smo diplomsko nalogo razdelili na več delov. V prvem delu smo se seznanili s teoretičnimi dejstvi pri obravnavi ključnih pojmov diplomske naloge. Obravnavali smo tako trg dela, brezposelnost mladih na trgu dela in kariero. Najprej smo splošno obrazložili trg dela, priložnosti in tveganja na trgu dela, delovanje trga dela, opisali smo trg dela v Sloveniji ter položaj mladih na trgu dela. V naslednjem koraku smo definirali pojem brezposelnosti in opisali splošno stanje brezposelnosti v Sloveniji ter stanje mladih na področju brezposelnosti v Sloveniji. Kot zadnje smo obravnavali pojem kariere, opisali njen postopek razvijanja in načrtovanja. V empiričnem delu naloge smo ugotavljali splošno oceno mladih iz Goriških brd glede njihovega položaja na trgu dela RS,njihovo presojo o kariernih možnostih na trgu dela v RS in njihovo oceno o vplivu izobrazbe, delovnih izkušenj in kraja bivanja na razvoj njihove karierne poti. Uporabljali smo strukturirane intervjuje, ki smo jih opravili med osmimi mladimi iz Goriških brd. Rezultati, pridobljeni z intervjuji, so nam pokazali, da je splošna ocena mladih glede njihovega položaja na trgu dela zelo negativna, kljub temu pa vidijo neko možnost napredovanja in ustvarjanja kariere.
Ključne besede: mladi, Goriška brda, trg dela, brezposelnost, kariera
Objavljeno: 29.07.2021; Ogledov: 466; Prenosov: 30
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh