Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


11 - 20 / 296
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
11.
Evalvacija vpliva probacijske službe na povratništvo in zaporsko populacijo v Republiki Sloveniji
Karin Razdrh, 2021

Opis: Porast kriminala je mednarodni problem. Zaradi tega se več kot polovica evropskih držav srečuje oziroma spopada s problematiko prezasedenosti zaporov. Na zaporsko populacijo v veliki meri med drugim vpliva tudi povratništvo, saj je delež povratnikov med vsemi obsojenci lahko tudi 50-odstotni. V boju proti povratništvu in posledično zmanjšanju prezasedenosti zavodov so bile ustanovljene probacijske službe. Slovenija je leta 2018 pridobila organ za probacijo. Namen naše naloge je bil, da skozi evalvacijo ugotovimo, ali je probacija v Sloveniji (ne)učinkovita in kakšen vpliv je imela na slovenski zaporniški sistem ter družbo. Raziskava je bila razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo predstavili delovanje javnih politik in njihove akterje. Predstavili smo tudi delovanje Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij in Uprave za probacijo, ki delujeta znotraj Ministrstva za pravosodje. Poleg tega smo opredelili pojma povratništvo v kaznopravnem pomenu in zaporsko populacijo. Na koncu teoretičnega dela smo naredili primerjavo z ostalimi evropskimi državami. V empiričnem delu smo opredelili raziskovalni problem, tri zastavljene teze, namen in cilje naloge ter metodologijo. Za pomoč pri evalvaciji in doseganju ciljev naloge smo si zastavili tri teze in dve od njih potrdili. Probacija je pripomogla k zmanjšanju zaporske populacije in povratništva, vendar je v drugem letu izvrševanja zaključila manj kot plovico vseh nalog. Probacija prav tako ni dostopna vsem nekdanjim obsojencem. Če bi lahko rešili ti dve področji probacije, bi lahko opazili še boljše rezultate pri resocializaciji obsojencev in zmanjšanju števila povratnikov. Kljub temu pa lahko sklenemo, da je bila ustanovitev probacije pravilna odločitev.
Ključne besede: povratništvo, povratnik, probacija, sankcija, javna politika, evalvacija, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 120; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1003,88 KB)

12.
Vloga trenerjev pri motiviranju športnikov
Matija Radikon, 2021

Opis: Profesionalno ukvarjanje s športom zahteva veliko odrekanja, prav zato morajo športniki, ki želijo uspeti, trdo delati in se posvečati različnim vidikom športne rasti. Da je športnik pripravljen trdo delati, pa mora biti konstantno dobro motiviran. Trener ima pri svojem delu poleg drugih nalog kot so priprava, izvajanje in kontrola treninga, vsestransko svetovanje in pomoč športnikom tudi nalogo, da ohranja visoko stopnjo motivacije pri športnikih. Cilj diplomske naloge je ugotoviti, kako lahko trener vpliva na motivacijo športnika pri udejstvovanju s športom in ali lahko s povečanjem motivacije športnika vpliva na doseganje boljših športnih rezultatov. V teoretičnem delu je opisano, katere vrste motivacije poznamo in kako motivacija deluje na športnika. V nadaljevanju opisujemo, kakšno vlogo ima trener pri treniranju športnika, katere so njegove naloge, zakaj je odnos med trenerjem in športnikom pomemben in na kakšne načine motivira športnika, ki ga trenira. V empiričnem delu smo opravili šest polstrukturiranih intervjujev – tri z nogometaši in tri z nogometnimi trenerji. Rezultati so pokazali, da je motivacija zelo pomemben dejavnik v športu, saj vpliva na to, kako kakovostno bo športnik treniral, kar lahko vpliva na rezultate, ki jih bo dosegal na tekmovanju. Trener ima pri motivaciji zelo pomembno vlogo, saj vsakodnevno sodeluje s športnikom in skrbi, da ta deluje na maksimumu svojih sposobnosti.
Ključne besede: šport, motivacija, trenerji, treniranje, tekmovanja, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 127; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (1,30 MB)

13.
Socialna izključenost oseb z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v obalni regiji
Mojca Princes, 2022

Opis: Socialna izključenost je proces, s katerim se osebe z zmanjšanimi zmožnostmi pogosto soočajo. Pri socialni izključenosti prihaja do neenakosti in večkratne prikrajšanosti na družbenem, ekonomskem, političnem ter kulturnem področju. Je neustrezno in neenakopravno sodelovanje posameznikov ter skupin prebivalstva pri dostopu do zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja, socialnih storitev in v socialnih mrežah. V diplomski nalogi smo z anketnim vprašalnikom preverjali prisotnost socialne izključenosti pri osebah z zmanjšanimi zmožnostmi v primerjavi z lokalno populacijo v obalni regiji. V raziskavo je zajetih 150 oseb, starih od 20 do 60 let, od tega 67 oseb z zmanjšanimi zmožnostmi in 83 oseb lokalne populacije v obalni regiji. Anketni vprašalnik je obsegal 27 vprašanj, ki so bila razdeljena v sedem kategorij: varnost zaposlitve, zdravje, nastanitev, varnost, socialno okolje, mobilnost in finančna izključenost. Rezultati ankete so potrdili dve hipotezi – v obalni regiji je pri osebah z zmanjšanimi zmožnostmi prisotna manjša varnost zaposlitve kot pri lokalni populaciji in osebe z zmanjšanimi zmožnostmi imajo več zdravstvenih težav v primerjavi z lokalno populacijo. Z rezultati ankete smo ovrgli dve hipotezi: osebe z zmanjšanimi zmožnostmi so bolj finančno izključene kot lokalna populacija in osebe z zmanjšanimi zmožnostmi so manj vključene v socialno okolje kot lokalna populacija v obalni regiji.
Ključne besede: osebe z zmanjšanimi zmožnostmi, socialna izključenost, izključenost, zakonodaja, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 122; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,35 MB)

14.
Vpliv zdravljenja zasvojenosti na osebno rast uporabnikov v terapevtski skupnosti društva projekt človek – sopotnica
Nastja Primožič, 2021

Opis: Temo diplomske naloge zasvojenost smo izbrali, ker se nam zdi precej aktualen problem današnjega časa. Z zasvojenostjo se zaradi različnih dejavnikov srečuje vsak dan več ljudi. Posamezniki, ki se zavejo problema zasvojenosti, se pogosto odločijo, da pomoč poiščejo v neprofitnih organizacijah, namenjenih zdravljenju zasvojenosti. V diplomski nalogi preverjamo, kako zdravljenje zasvojenosti v terapevtski skupnosti Sopotnica vpliva na osebno rast uporabnikov. Preverili smo, kako so se spreminjale delovne navade, strategije reševanja problemov in počutje uporabnikov tekom zdravljenja. Vzorec raziskave predstavljajo trije uporabniki, ki so v terapevtsko skupnost vključeni že najmanj deset mesecev. Uporabnike, ki imajo za sabo že nekajmesečno bivanje v skupnosti, smo izbrali z namenom, da bi preverili kakšne spremembe so dosegli od začetka zdravljenja do danes. Kot metodo raziskovanja smo uporabili intervju. Ugotovili smo, da kljub težkim začetkom v skupnosti, uporabniki vidijo in cenijo svoj napredek. Vsi sodelujoči v raziskavi poročajo o drastičnem izboljšanju počutja, boljšem spoprijemanju s problemi ter dobro izoblikovanimi delovnimi navadami. Intervjuvanci poročajo, da jim je zdravljenje v terapevtski skupnosti omogočilo globlji pogled vase. Poleg tega so se prvič soočili s samorazkrivanjem s pomočjo terapevtov v skupnosti. V terapevtski skupnosti so s souporabniki vzpostavili pristen, odprt in zaupanja vreden odnos. Po njihovem mnenju jih je program terapevtske skupnosti dobro pripravil za reintegracijo v družbo.
Ključne besede: zasvojenost, odvisnost, droge, terapevtska skupnost, osebna rast, počutje, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 141; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (1,43 MB)

15.
Primerjalna analiza med vodji organizacij v RS z značilnostjo psihopatije kot odklonskega vedenja na delovnem mestu
Lea Peklaj, 2021

Opis: Diplomska naloga Primerjalna analiza med vodji organizacij v RS z značilnostjo psihopatije kot odklonskega vedenja na delovnem mestu se osredotoča na osebnostne značilnosti vodij in kako te vplivajo na vodenje. Rezultati so bili pridobljeni z intervjuji; gre torej za kvalitativno raziskavo. V nalogi najprej opredelimo pojem vodenja ter razčlenimo nekatere pomembnejše stile vodenja (transakcijsko in transformacijsko vodenje). S pomočjo odgovorov ugotovimo, da so med intervjuvanimi vodjami tri transakacijske vodje ter dve transformacijski vodje. Sklepamo lahko, da je vodenje v Sloveniji na precej visokem nivoju in močno usmerjeno v odnose. Razlik v vodenju, glede na to, ali gre za neprofitne organizacije ali za podjetja, ne opazimo. Možno je, da imamo premajhen vzorec ali pa da so razlike v vodenju resnično zanemarljive. Ugotovimo tudi, da vodje svojega stila vodenja ne spreminjajo in ne prilagajajo. Kriza zaradi covid-19 na vodje in na vodenje ni imela velikega vpliva. V nadaljevanju diplomske naloge razčlenimo in opredelimo tudi pojem osebnosti in vrednot. Ugotovimo, da so te med seboj močno povezane. S pomočjo kvalitativne raziskave ugotovimo, da ne obstaja le povezava med vrednotami in osebnostnimi značilnostmi, ampak vse te močno vplivajo tudi na vodenje. V diplomski nalogi opredelimo nekaj značilnosti uspešnih vodij. Opazimo, da se kar nekaj teh značilnosti prepleta z značilnostmi naših intervjuvanih vodij. V končnem delu diplomske naloge se osredotočimo na odklonsko vedenje na delovnem mestu, in sicer, še natančneje, na psihopatsko osebnostno motnjo. Kvalitativna raziskava nam pove, da vodje na svojem delovnem mestu nimajo rednega opravka s takimi osebami. Večina vodij pa se strinja, da so se že srečali in imeli opravka z osebami z odklonskim vedenjem, kar je negativno vplivalo na delovno okolje.
Ključne besede: vodenje, osebnost, odklonsko vedenje, psihopatija, covid-19, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 110; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

16.
Kako je covid-19 spremenil potrošniške navade pitja kave v znanem podjetju?
Venera Panajotova, 2022

Opis: Covid-19 je spremenil naš način življenja ter vplival na vse družbene in gospodarske dejavnosti. Marsikaj, kar nam je bilo prej samoumevno, je zaradi uvedenih ukrepov za zajezitev širjenja okužb postalo nemogoče. Podobno se je zgodilo tudi s pitjem kave. Ne le da si kave ne moremo več privoščiti kjerkoli in kadarkoli, sploh si je ne moremo več privoščiti, predvsem pa ne na službenih sestankih, ko sedimo drug ob drugem, sprejemamo izzive in ustvarjamo nove projekte. Ob omamni vonjavi kave so vse stvari stekle skoraj brez ovir vse do pojava covida-19. Z analizo podatkov, ki smo jih pridobili z raziskavo v slovenskem podjetju Elektro Ljubljana, smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki smo si jih zastavili na začetku. Anketo smo sestavili s pomočjo brezplačne aplikacija 1KA. Izkazalo se je, da več kot 80 % anketirancev pije kavo. Najpogosteje pijejo turško kavo, in sicer enkrat na dan, hkrati pa so prepričani, da je pitje kave zgolj razvada. Ugotovili smo, da se potrošniške navade pitja kave niso bistveno spremenile niti pred pojavom covida-19 niti po njem. Zanimivo je, da anketiranci niso dovolj ozaveščeni o dejanskem vplivu kave na zdravje ljudi in da ne vedo, ali je kava razvada ali odvisnost. Številne raziskave so namreč potrdile, da povzroča odvisnost in vpliva na zdravje.
Ključne besede: covid-19, kava, zdravje, razvade, odvisnost, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 101; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (1,84 MB)

17.
Istospolni pari in starševstvo
Aljaž Osredkar, 2021

Opis: Temo diplomske naloge Istospolni pari in starševstvo smo izbrali z razlogom, saj je to v Sloveniji zelo neraziskana tema in za številne še vedno tabu. Glede na to, da je mavričnih družin v Sloveniji zelo malo in so ljudje o njih premalo ozaveščeni, lahko to privede do diskriminacije. V diplomski nalogi preverjamo, s kakšnimi izzivi se srečuje mavrična družina vsak dan. Preverili smo torej, kako širša družba sprejema mavrične družine. Vzorec predstavljajo štirje istospolno usmerjeni člani, ki imajo starševsko vlogo. Ugotovili smo, da na zavedanje pravic ne vpliva, če so člani istospolne družine vključeni v aktivizem in če se starejši bolj zavedajo svojih pravic. Mavrična družina se srečuje z različnimi izzivi. Predvsem izpostavljen izziv je diskriminacija. Z njo so se že srečali vsi sodelujoči, vendar z drugačno obliko le-te. Vsi intervjuvanci so mnenja, da šola ali vrtec ne sprejemata drugače istospolne družine. Prav tako ugotavljamo, da vsi vidijo pomanjkljivosti in si želijo dodatno podporo. A imajo različen pogled na to, kaj jim podpora predstavlja. Predvsem imajo veliko željo po normaliziranju mavrične družine. Opazili smo, da ogromno besed v povezavi s kulturo LGBT+ še ni dodanih v slovensko literaturo in se še vedno izgovarjajo in pišejo v angleščini. S tem dejstvom ugotovimo tudi, da Slovenija ni še dovolj močno napredovala na področju gibanja LGBT+.
Ključne besede: LGBT, istospolni pari, starševstvo, mavrična družina, diskriminacija, diplomske naloge
Objavljeno: 17.05.2022; Ogledov: 121; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (891,49 KB)

18.
Premagovanje stresa pri delu
Elma Okanović, 2020

Opis: V diplomski nalogi smo preučevali, zakaj nastane stres na delovnem mestu, kakšne so njegove posledice in kako ga premagati. Ljudje se vsakodnevno srečujejo s težavami, ki lahko pripeljejo do stresa; ta pa do hudih posledic. Stres je vedno prisoten in ne obstaja oseba, ki ga ni občutila ali se z njim soočila. Občasno vpliva na kakovost dela, na delovne rezultate ali pa na posameznika, njegovo zdravje in počutje. Kljub temu da se mu velikokrat ni možno izogniti, smo izbrali to temo, da predstavimo, kaj vpliva na pojav stresa na delovnem mestu in kako ga z vidika posameznika ali organizacije premagati ter imeti v samem procesu premagovanja čim manj posledic. Med raziskovalnimi metodami smo izbrali kvalitativno raziskavo, osebni intervju. Opravili smo ga s šestimi osebami, ki so zaposlene v različnih organizacijah in opravljajo različna dela. Za ta način raziskovanja smo se odločili, ker smo želeli dobiti čim več različnih informacij o tem, kako narava dela, pozicija v organizaciji, delovni pogoji in delovno okolje vplivajo na to, kako pogosto bo posameznik pod stresom. Rezultati raziskave so pokazali, da stres doživljajo vsi, nekateri sicer v večji meri kot drugi; odvisno je od tega, s kakšnim delom se zaposleni ukvarja, v kakšnih delovnih pogojih dela in koliko odgovornosti ima. Raziskava je pokazala, da se organizacije še vedno soočajo s pomanjkanjem delovne sile, težavami z urnikom in komunikacijo. Mnenja zaposlenih smo predstavili v drugem delu naloge, zato da smo dobili celotno sliko.
Ključne besede: stres, organizacija, premagovanje stresa, posledice stresa, diplomske naloge
Objavljeno: 16.05.2022; Ogledov: 118; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (1,35 MB)

19.
Igrifikacija v izobraževanju
Sandra Obrez, 2021

Opis: Igrifikacijo najenostavneje opredelimo kot uporabo elementov iger, na primer lestvic, značk, točk, dosežkov, stopenj, izzivov itd., v okoliščinah, ki same po sebi ne vključujejo iger. Igre v izobraževanju so način izobraževanja, ki se v praksi uporablja že nekaj let. Igrifikacija je nastala oziroma nastajala skozi procese izobraževanja, saj so učitelji enotno menili, da učenci nimajo motivacije za učenje. Posledično se je razvil sam pojem, ki je dal učencem nove vsebine, nove možnosti za učenje in večje zanimanje za učenje. S pomočjo te prakse bi učenci lažje dosegali cilje in imeli boljše rezultate. Igrifikacija ni nastala samo zaradi boljših ocen v izobraževanju, temveč da se učenec sooči z novimi izzivi, da se z njimi spozna in se prilagodi. Učenci s pomočjo igrifikacije postavljajo v ospredje sebe, svoje cilje, znanje in razmišljanje. Namen diplomske naloge je podrobno opisati in opredeliti pojma igrifikacija in igrifikacija v izobraževanju ter možnosti vključitve učencev prvega in drugega razreda osnovne šole. V raziskovalnem delu naloge smo želeli ugotoviti, ali anketiranci poznajo pojem igrifikacije, kaj menijo anketiranci o možnostih vključitve svojih otrok v igrifikacijo, ter kako igrifikacija vpliva na njihove otroke. Praktični del diplomske naloge je temeljil na anketnem vprašalniku, ki smo ga oblikovali s pomočjo obstoječe literature in ga sestavili z brezplačno aplikacijo 1KA. Na osnovi raziskave oziroma rezultatov ankete smo ugotovili, da kar 72% anketiranih staršev ne pozna pojma igrifikacija, vendar pa bi svoje otroke z veseljem vključili v igrifikacijo v izobraževanju.
Ključne besede: igrifikacija, anketiranci, motivacija, izobraževanje, diplomske naloge
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 141; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,29 MB)

20.
A solution for destination promotion of Maldives tourism in East and Mediterranean Europe
Aishath Nuzuha, 2021

Opis: Maldives is well known for its pristine natural beauty and the archipelago formation of its geographical dispersion. These attractions are the main sources for tourists visiting the country, making tourism industry the largest sector of the country’s economy. The Maldives gives a strong emphasis on marketing and promoting the destination around the world, maintaining the brand visibility and strength all throughout. The main objective of this thesis is to evaluate the effectiveness of starting a Maldives destination marketing business in East and Mediterranean Europe. The effectiveness is evaluated using Osterwalder and Pigneur's Business Model Canvas as a theoretical framework to guide the research using qualitative research methods. The study uses descriptive analysis of publicly available secondary data, available from websites of stakeholders. Based on the knowledge gained from the secondary data, key findings are identified and grouped into the 9 elements of the Business Model Canvas. The results highlights the need for destination marketing of Maldives tourism in East and Meditteranean Europe, how much the resorts and hotels are willing to invest to market in this region if they have any PR/ agent connection with the countries within the region. Furthermore, the findings posit the demand and capability of travel and tourism in East and Mediterranean Europe, how much people are willing to spend on vacation, how much people know about the Maldives, the types of holidays they like. The research study also observed the need for exploring the context of this research further through a business plan with financial projections in order to identify deeper insights on whether starting this potential business can be profitable or not.
Objavljeno: 05.05.2022; Ogledov: 144; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (718,71 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh