Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


41 - 50 / 416
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
41.
Povezava med organizacijsko klimo in stresom zaposlenih v socialno varstvenem zavodu
Daniela Škof, 2023

Opis: V zadnjem času se povečuje število težav v duševnem zdravju, ki so posledica stresa na delovnem mestu. Naša raziskava je raziskovala povezave med organizacijsko klimo in stresom zaposlenih v izbranem socialnovarstvenem zavodu (SVZ). Raziskava je pokazala, da organizacijska klima in zaznani stres zaposlenih kažeta negativno korelacijo. Statistično značilen vpliv na zaznani stres imata elementa organizacijske klime »vodenje« in »notranji odnosi«, medtem ko se element »razvoj kariere« ni izkazal kot statistično značilen. Na podlagi teh rezultatov je bil pridobljen vpogled v pomembnost organizacijske klime za dobrobit zaposlenih v SVZ. Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji, kar je omogočilo zbiranje več numeričnih podatkov hkrati in kasnejšo analizo v programu PSPP. Vzorec je bil priložnostni in je zajemal 203 zaposlene. Ugotovljene so bile razlike v povprečju ocene organizacijske klime med različnimi starostnimi skupinami ter razlike v povprečju zaznavanja stresa med spoloma. Razlik v zaznavanju stresa med različnimi področji dela nam ni uspelo dokazati. Raziskava prispeva k razumevanju povezave med organizacijsko klimo in zaznanim stresom in lahko služi kot osnova za oblikovanje ukrepov za izboljšanje dobrobiti zaposlenih v SVZ. Ugotovitve so pomembne tudi za razumevanje dinamike med organizacijsko klimo ter zaznanim stresom, kar lahko prispeva k izboljšanju delovnih pogojev ter posledično k večji uspešnosti izbrane organizacije.
Ključne besede: organizacijska klima, stres zaposlenih, delovni pogoji, ugodnosti delodajalca, socialnovarstveni zavod – SVZ
Objavljeno: 28.09.2023; Ogledov: 129; Prenosov: 14
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

42.
Čuječnost kot orodje za spoprijemanje s stresom med zaposlenimi
Luka Klemenčič, 2023

Opis: Živimo v svetu, ki narekuje hiter tempo življenja. V delovnih okoljih vse bolj naraščajo pričakovanja nadrejenih. Okolje, ki temelji na tekmovalnosti in ocenjevanju, pa nas vodi v izčrpanost. Stres je v današnji družbi zelo prisoten in prizadene človeka na več področjih, tako na telesnem, duševnem kot na vedenjskem. Namen te diplomske naloge je raziskati čuječnost kot orodje za spoprijemanje s stresom med zaposlenimi. V nadaljevanju naloge sta ti dve področji tudi podrobneje predstavljeni, poleg tega ne manjkajo tuji članki in raziskave na to temo. V tej nalogi smo predstavili stres, stres na delovnem mestu, njegove simptome in faze ter načine spoprijemanja s stresom. V diplomski nalogi smo predstavili čuječnost, programe in pristope, povezane s čuječnostjo, formalne in neformalne prakse čuječnosti, čuječnost na delovnem mestu in čuječnost v znanosti. Raziskavo smo izvedli z osmimi posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju in se s prakso čuječnosti ukvarjajo najmanj eno leto. Za raziskavo smo izbrali kvalitativni pristop in s pomočjo strukturiranega intervjuja smo izvedeli, kako posamezniki pri sebi prepoznavajo stres, koliko časa se ukvarjajo s prakso čuječnosti in kako jo uporabljajo. Predvsem pa nas je zanimalo, ali jim praksa čuječnosti pomaga pri spoprijemanju s stresom. Na podlagi zbranih podatkov smo ugotovili, da je praksa čuječnosti uporabna kot orodje za spoprijemanje s stresom. Intervjuvancem uporaba čuječnosti pomaga tako na delovnem mestu kakor v zasebnem življenju. Poročajo o večji sproščenosti na delovnem mestu. Delovnim nalogam so lažje kos, so bolj produktivni, zbrani in pomirjeni, opazili so tudi boljše odnose med sodelavci, v zasebnem življenju pa imajo boljše partnerske in prijateljske odnose.
Ključne besede: stres, čuječnost, tehnike, meditacija, zaposleni
Objavljeno: 27.09.2023; Ogledov: 130; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (1,42 MB)

43.
Vpliv medijske pismenosti na družbeno neenakost
Eva Murko, 2023

Opis: V magistrski nalogi obravnavamo vpliv medijske pismenosti na družbeno neenakost. V uvodu opredelimo termine, kot sta medijska pismenost in družbena neenakost. Sledi podrobnejši pregled medijske pismenosti in medijskih veščin. Ker je družbena neenakost kompleksno področje, sledi podrobnejša razčlenitev družbene neenakosti na ekonomski kapital, kulturni kapital in socialni kapital po Bourdieuju. V nadaljevanju sledi poglavje, ki poskuša s pomočjo literature prikazati povezavo in možen vpliv medijske pismenosti na družbeno neenakost. Teoretičnemu delu sledi empirični del, kjer na podlagi pridobljenih rezultatov s pomočjo anketnega vprašalnika preverjamo in primerjamo našo obravnavano tematiko. Empirični del temelji na preverjanju uvodoma postavljenih hipotez, ki so podprte tako s statističnimi podatki kot tudi ugotovitvami, pridobljenimi s pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika. S pomočjo statističnih testov, narejenih s programom PSPP, smo preverili tudi vpliv medijske pismenosti na družbeno neenakost. Na koncu sledita pregled pomembnejših ugotovitev raziskovalne naloge in zaključek, v katerem je izraženo tudi lastno mnenje o omenjeni tematiki. Rezultati magistrske naloge kažejo na to, da obstaja vpliv medijske pismenosti na družbeno neenakost, vendar je prostora za raziskovanje še veliko. Ugotovitve danih rezultatov so namreč pokazale, da medijska pismenost vpliva na ekonomski in socialni kapital posameznika, ne pa tudi na kulturni kapital.
Ključne besede: medijska pismenost, družbena neenakost, socialni kapital, ekonomski kapital, kulturni kapital, veščine
Objavljeno: 27.09.2023; Ogledov: 120; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

44.
Konferenca o prihodnosti Evrope - projekt spodbujanja državljanske participacije pri oblikovanju politik Evropske unije
Mirjana Lesar, 2023

Opis: V magistrski nalogi raziskujemo področje državljanske udeležbe pri oblikovanju politik EU, uporabo, učinkovitost in razumevanje dostopnih instrumentov za sodelovanje. Problematika, obravnavana v magistrski nalogi, se nanaša na nove modele vključevanja državljanov v oblikovanje politik EU, ki so v trenutku krize evropske identitete in demokracije ključnega pomena. Glavni namen magistrskega dela je predstaviti Konferenco o prihodnosti Evrope, s poudarkom na aktivni državljanski udeležbi pri oblikovanju politik EU. Teoretični del magistrske naloge predstavlja pregled literature s področja sprememb državljanske participacije v EU. Z analitično metodo smo poglobljeno in kritično razmišljali o problematiki, povezani s pomenom državljanske participacije pri delu EU ter vrednotili dejstva in zbrane informacije. Empirični del naloge zajema predstavitev in analizo spletnega dogodka: »Državljani kot delničarji evropskega projekta: kaj sledi?« ter predstavitev in analizo in primerjavo pridobljenih podatkov z rezultati študije »V izvedbi«. Magistrska naloga je zaključena z ugotovitvami empiričnega dela, ki problematizirajo obstoječo ureditev sodelovanja državljanov pri oblikovanju politik EU. Ugotovljeno je bilo, da je državljanska udeležba nizka zaradi nerazumevanja infrastrukture obstoječih instrumentov sodelovanja, kar je tudi povezano s problemom digitalne in politične pismenosti državljanov EU. Pri analizi spletnega dogodka smo se med drugim spraševali, ali je vključevanje državljanov v delo evropskih institucij odločilen premik k boljši povezanosti z Evropsko unijo. Udeleženci obravnavanega spletnega dogodka so mnenja, da lahko EU deluje kombinirano – na eni strani s predstavniško demokracijo, na drugi pa s participativno in deliberativno demokracijo, kar je pomembno zaradi skupne vizije o tem, kakšna je lahko prihodnost EU demokracije 21. stoletja. Ključne besede: Konferenca o prihodnosti Evrope, državljanska udeležba in priporočila, evropsko povezovanje, demokratične reforme, participativno oblikovanje politik.
Ključne besede: Konferenca o prihodnosti Evrope, državljanska udeležba in priporočila, evropsko povezovanje, demokratične reforme, participativno oblikovanje politik.
Objavljeno: 27.09.2023; Ogledov: 141; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (1,88 MB)

45.
Življenje s staršem, zasvojenim z alkoholom, skozi oči odraslega
Jerica Okorn, 2023

Opis: Slovenija je država, kjer iz vsake situacije naredimo priložnost za popivanje, pa naj bo to rojstvo, smrt, v žalosti ali sreči, v bolezni ali ob ozdravitvi, ob rojstnodnevnih praznovanjih, porokah, ločitvah. Odklonitev alkohola je v družbi pogosto označena kot šibkost. Izraženi meji, da imaš dovolj, sledijo vprašanja, kot so: “Ali ti žena/mož/partnerka/partner ne pusti? Enega pa še lahko.” Mnogo družin se posledično vrti v začaranem krogu zasvojenosti starša z alkoholom. Da lahko otroci odraščajo v tovrstnem okolju, med odraščanjem razvijejo določene miselne, čustvene in vedenjske vzorce, ki so jim omogočili, da v teh okoliščinah preživijo in se na njih prilagodijo. Mnogi izmed vzorcev jim lahko kasneje v odraslosti škodujejo oziroma jim otežujejo življenje. Zaznavamo, da se pri odraslih otrocih zasvojenih staršev pojavljajo podobne značilnosti in vedenja, kar smo raziskovali tudi v nalogi. Najpogostejše v naši nalogi so: pomanjkanje kakovostnih vzorcev delovanja, prikrivanje resnice oziroma laganje, želja po nadzoru, samoobsojanje, težko se sprostijo in zabavajo, sami sebe dojemajo zelo resno, v intimnih odnosih imajo pogosto težave, naloge težko dokončajo od začetka do konca, čutijo, da so drugačni od drugih, imajo velik strah pred zapuščenostjo in še nekatere druge. V družinah, kjer je bila prisotna zasvojenost, je pogosto prisotnega veliko strahu, sramu, krivde, žalosti, negotovosti, jeze, osamljenosti, konfliktov, ki otroku onemogočijo optimalen razvoj. V nalogi smo raziskali posledice zasvojenosti starša na družino in otroka ter njegovo odraslost. V raziskavo smo vključili 5 odraslih otrok zasvojenih staršev obeh spolov (3 ženske in 2 moška) v starosti od 20 do 40 let. V vseh primerih v našem vzorcu je bila naključno zasvojenost prisotna pri očetu. Ugotovili smo, da življenje z zasvojenim staršem na otrocih pusti posledice. Najpogosteje se kažejo ravno v odraslosti. V naši raziskavi so se kazale čustvene posledice, ki so bile plod fizičnega in psihičnega nasilja ? strah, sram in žalost. Prav tako so intervjuvanci pogosto prevzemali krivdo za stanje v družini. Pri vseh primerih smo zaznali tudi postaršenje otrok in zamenjavo vlog. Ne glede na vse pa vsi intervjuvanci v odraslosti na svojega starša gledajo drugače, kot so gledali nanj v otroštvu ? z več sočutja in razumevanja, a z zavedanjem, da dejanja zasvojenega niso bila primerna.
Ključne besede: Odrasli otroci zasvojenih staršev, zasvojenost z alkoholom, značilnosti odraslih otrok zasvojenih staršev, družina z izkušnjo zasvojenost z alkoholom, posledice zasvojenosti starša na odraslega otroka
Objavljeno: 26.09.2023; Ogledov: 102; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (815,76 KB)

46.
Čebelarstvo kot del slovenske identitete?
Ester Nives Škvorc, 2023

Opis: Čebele igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju človeške populacije pri življenju. Pereče vprašanje, ki se glasi, je: ali se Slovenci lahko z razlogom ponašamo s čebelarstvom kot delom naše identitete? Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo na kratko opisali pojma identiteta in nacionalna identiteta ter predstavili čebele nasploh, zgodovino čebel na slovenskem ozemlju, panjske končnice, Antona Janšo, Kranjsko sivko, Čebelarsko zvezo Slovenije, Svetovni dan čebel, slovenski zajtrk, Čebelarski muzej v Radovljici, apiturizem in čebelarstvo v Sloveniji na Unescovem seznamu nesnovne kulturne dediščine. Tukaj smo dodali še razne zanimivosti o čebelah. Pri empiričnem delu smo za raziskovanje uporabili intervju in anketni vprašalnik. Pri raziskovanju smo se osredotočili na zgodovino čebelarjenja na slovenskem ozemlju ter s tem povezane dejavnike, ki čebelarstvo opredeljujejo kot slovensko identiteto. Najprej smo izpeljali tri pilotne intervjuje s tremi čebelarji in na podlagi njihovih odgovorov sestavili in opravili anketni vprašalnik, ki je ključni dejavnik raziskovanja. K interpretaciji anket smo dodali še nekaj najbolj relevantnih stališč iz intervjujev, saj se nam je zdelo, da bi to obogatilo rezultate in bi odgovori iz intervjujev opisno prikazali, zakaj so določeni kvalitativni rezultati takšni, kot so. V sklepu smo povzeli pridobljene rezultate in interpretacije, ki so podprli tri zastavljene hipoteze. Z razčlenitvijo slovenske čebelarske zgodovine in odgovori na intervjuje ter analizo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da je Anton Janša imel največji vpliv na celotno slovensko in svetovno čebelarjenje. Svetovno znana je tudi Kranjska sivka, kot druga najpogostejša pasma na svetu. Slovenija se ponaša še z izumom Svetovnega dneva čebel in Tradicionalnim slovenskim zajtrkom.
Ključne besede: identiteta, čebelarstvo med Slovenci, Anton Janša, Kranjska sivka, Svetovni dan čebel, Tradicionalni slovenski zajtrk, apiturizem
Objavljeno: 26.09.2023; Ogledov: 111; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (1,64 MB)

47.
Motivacija in zadovoljstvo zaposlenih
Esmira Nuhanović, 2023

Opis: V diplomski nalogi smo proučevali temo motivacije in zadovoljstva zaposlenih.Motivacijo razumemo kot sredstvo, s katerim vodja vpliva na obnašanje zaposlenih. Vsak zaposleni je bistven in pomemben za prispevek in razvoj podjetja. Motiviran je z različnimi materialnimi ali nematerialnimi sredstvi. Motivacija je težka in zahtevna, saj od vodje zahteva poznavanje želja in potreb vsakega zaposlenega, da je čim bolj motiviran in zadovoljen z delom. Motivacija in zadovoljstvo stapovezana, saj če so zaposleni motivirani in pripravljeni za delo, se v podjetju ustvarja pozitivna energija, ki ustvarja občutek zadovoljstva.Cilj diplomske naloge je bil prikazati, kako lahko motivacija vpliva na zadovoljstvo zaposlenih na njihovem delovnem mestu in kaj vpliva na motivacijo zaposlenih. V drugem delu smo opredelili pojem zadovoljstva zaposlenih in pojasnili vpliv zadovoljstva zaposlenih na uspeh podjetja. Definirali smo zadovoljstvo pri delu in raziskali, kako povečati zadovoljstvo pri delu za boljšo rast zaposlenih. Predstavili smo načine dobre komunikacije z vodjo in zaposlenimi. Z izvedbo lastne empirične raziskave smo ugotovili, da so dejavniki, ki vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo pri delu vsakega zaposlenega, plača, ki pušča trajen pečat pri delu, odnosi z vodjo in sodelavci ter učenje in razvijanje obstoječih in novih veščin. Redno ocenjevanje delovne uspešnosti, strokovno usposabljanje in priznavanje dosežkov terredne povratne informacije o uspešnosti vodijo k večji motivaciji za delo. Po raziskavi, v kateri smo dobili podatke, da vsaka oseba, ki je motivirana za delo, bolje opravlja svoje naloge na delovnem mestu, smo prišli do zaključka, da je motivacija odvisna od zadovoljstva. Vsak vodja mora svoje zaposlene motivirati in čim več komunicirati o njihovih težavah in napredku.
Ključne besede: motivi, motivacijske teorije, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, vodja.
Objavljeno: 20.09.2023; Ogledov: 123; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

48.
Mobbing in sindrom izgorelosti pri varnostnem osebju v zasebnem varovanju
Biba Bernik, 2023

Opis: Področje zasebnega varovanja je z vidika raziskav zelo slabo zastopano. Prav tako je zelo malo znanstveno podprtih strokovnih člankov ali druge literature, ki se dotika tematike mobbinga in sindroma izgorelosti ter njune povezave in vplivanja na delo, ki ga ponujajo zasebno varnostna podjetja kot na posameznika oziroma varnostno osebje. Diplomska naloga je tako eden od začetnih temeljev, ki raziskuje področje mobbinga in sindroma izgorelosti pri varnostnem osebju ter pomaga doumeti, kako nevarni so lahko vplivi omenjenih pojavov na okolico in na samo psihofizično sposobnost. Namen raziskave je ugotoviti prisotnost in povezanost mobbinga ter sindroma izgorelosti, raziskati vplive elementov mobbinga na sindrom izgorelosti in ključne dejavnike, povezane s psihofizično sposobnostjo varnostnega osebja ter nenazadnje prav tako opozoriti na potencialne nevarnosti, s katerim se srečuje varnostno osebje vsakodnevno, zaradi prisotnosti mobbinga in vpliva na sindrom izgorelosti. Empirični del temelji na kvantitativni metodologiji, ki je bila obravnavana na vzorcu dvestosedeminštiridesetih anketiranih, s katero smo ugotavljali povezave in vplive mobbinga na sindrom izgorelosti. Zaznana je bila prisotnost obeh pojavov ter dokazan vpliv mobbinga na sindrom izgorelosti. S pridobljenimi rezultati in ugotovitvami bo lažje razumeti, predvideti ter oceniti možna tveganja pri samem delu tako za posameznika kot, kakšen vpliv bi lahko slednje imelo na delo in posledično na zasebno varnostno podjetje. Z večjo prepoznavnostjo tveganj nameravamo vzpodbuditi razmišljanje o preventivnem ukrepanju in njegovem udejanjanju.
Ključne besede: mobbing, sindrom izgorelosti, varnostno osebje, psihofizična sposobnost, varnost, nevarnost
Objavljeno: 16.09.2023; Ogledov: 150; Prenosov: 8
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

49.
Analiza izzivov mladostnikov: študija primera skupin iz programa Cona
Pia Dujić Vrtačnik, 2023

Opis: V magistrski nalogi smo se osredotočili na izzive mladostnikov s težavami v odraščanju, ki obiskujejo dnevne centre s programom Cona. Vsak dan se mladostniki srečujejo s številnimi izzivi, ki se med posamezniki razlikujejo. Ker pa sami po navadi niso sposobni rešiti morebitnih izzivov in ovir, na pomoč stopijo dnevni centri. Dnevni centri, ki spadajo pod okrilje Centrov za socialno delo Ljubljana, so del skupnostnega programa za mlade, kjer se zavzemajo za nudenje psihosocialne pomoči otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam, ki zaradi nastale življenjske situacije, vedenjskih, čustvenih in učnih težav ter stisk, potrebujejo in iščejo podporo, poleg tega pa izhajajo iz socialno-ekonomsko ogroženih družin in se posledično soočajo z mnogimi stiskami. Namen naloge je bil ugotoviti, kateri so najpogostejši izziv, ki prevladujejo med mladostniki dnevnih centrov. Cilje naloge smo dosegli s pomočjo analize in pregleda literature ter z lastno empirično raziskavo, za katero smo podatke pridobili s pomočjo lastnega vprašalnika. Ugotovili smo, da med izzivi, kot so učna pomoč, čustvene in vedenjske težave, samopodoba, sprejemanje nove kulture in kvalitetno preživljanje prostega časa, pri omenjenih mladostnikih prevladujejo težave z učno pomočjo ter čustvene in vedenjske težave. Na podlagi dobljenih rezultatov smo proti koncu naloge zapisali in podali tudi nekaj predlogov.
Ključne besede: Izzivi, mladostniki, odraščanje, dnevni center CONA, pomoč
Objavljeno: 15.09.2023; Ogledov: 117; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (2,20 MB)

50.
Literarno novinarstvo in reprezentacija spolov: razumevanje stereotipov v medijskem diskurzu
Melita Čepin, 2023

Opis: V diplomski nalogi smo osvetlili področje literarnega novinarskega pisanja, ki je pri nas dokaj neizrazito in v tovrstnih delih iskali reprezentacije spolov, ki temeljijo na ideoloških družbenih normah. Izbrali smo zgodbe, ki so nagrajene z Pulitzerjevo nagrado, kajti te predstavljajo vrhunec novinarskega ustvarjanja in so primerne za izhodišče ugotavljanj, ali je tema reprezentacije spolov prisotna pri ustvarjanju vsebin. V analizi smo ugotovili, da imajo tudi najbolj cenjeni novinarji nezavedne predsodke in predstave o spolih, ki se bolj ali manj opazno razkrivajo v njihovem pisanju. Še vedno najdemo prepričanja, da mora biti moški močan, čustveno »stabilen« in neustrašen, ženska pa negujoča, skrbna, pridna in prijazna. Pri analizi smo se sklicevali na kvalitativno družboslovno metodologijo analize teksta in kritično diskurzivno analizo, s katero smo lahko preučevali širši družben kontekst, socialno ekonomske prvine okolja, v katerem tekst nastaja, ter pridobili globlje razumevanje vsebine. Mediji so portal, skozi katerega se oblikuje ali pa utrjuje družbena predstava o sebi in svetu okoli nas in kot takšni imajo moč ter odgovornost ustvarjati vsebine, ki se odmikajo od tradicionalnih nerealnih predstav o vlogi spolov. Stereotipne reprezentacije spolov v medijih povzročajo veliko prikrajšanost vsem spolom, predvsem pa družbenemu napredku in razvoju.
Ključne besede: spolni stereotipi, medijska reprezentacija spolov, Pulitzerjeva nagrada, literarno novinarstvo, kritična diskurzivna analiza.
Objavljeno: 15.09.2023; Ogledov: 98; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,93 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh