Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


61 - 70 / 296
Na začetekNa prejšnjo stran3456789101112Na naslednjo stranNa konec
61.
Zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem reševalnih in drugih prevozov
Seid Avdić, 2020

Opis: V diplomski nalogi bomo obravnavali zadovoljstvo uporabnikov z reševalnimi (nenujnimi) ter sanitetnimi prevozi v podjetju Meri Impex, d. o. o. Dotaknili se bomo tudi razlik med izvajanjem samega dela v Sloveniji in v tujini (Avstrija, Hrvaška, Nizozemska). Med najbolj razvitimi v Sloveniji je prav prej omenjeno podjetje. Obdelali smo tudi temo virusa z nazivom Sars-CoV-2, zaradi katerega so se v vsaki panogi mnoge stvari spremenile. Podatke smo pridobili s kvalitativno in kvantitativno analizo, ki smo jih izvedli z intervjujem direktorice podjetja, in anketo uporabnikov prevoza. Preko anket smo torej raziskovali, kako so uporabniki zadovoljni z izvedbo samega transporta ter kaj bi po njihovem mnenju pripomoglo k izboljšanju le-tega. Tukaj smo ugotovili, da se pacienti najbolje počutijo, ko so deležni prevoza z vozilom Mercedes-Benz Sprinter. Omejitve z izvedbo anket zaradi virusa so nam vzele predvsem veliko časa za izvedbo le-teh. Z intervjujem direktorice podjetja smo želeli izvedeti, kakšen pogled ima na doseganje večjega zadovoljstva uporabnikov z udobnostjo. S to analizo smo ugotovili, da v omenjenem podjetju upoštevajo predhodne slabe izkušnje z nakupom manj udobnih vozil in opreme in predvsem finance. Direktorico podjetja smo zaradi težje dostopnosti zaradi epidemije težko dobili (sistemizacija dela), zato se je bilo za čas za analizo težko dogovoriti. V tej panogi zdravstva se ljudje različnih starostnih skupin srečujejo s poškodbami in obolenji. Zato sta prav zanje še posebej pomembna udobnost in časovni interval prevoza. Anketirali smo ciljno skupino od 18 do 80 let starosti in skupaj zbrali 51 anketirancev. Rezultati, ki so bili doseženi s pomočjo analiz, so lahko dobri napotki podjetjem pri sistematizaciji svojega dela (manjša ali nova podjetja na trgu). Na samem koncu, pod poglavjem priloge, je priložen primer ankete in intervjujev.
Ključne besede: uporabniki, reševalni prevozi, sanitetni prevozi, namenska vozila, opremljenost, zavarovalnice, sistemi zavarovanj, COVID19, tujina, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 415; Prenosov: 35
.pdf Celotno besedilo (2,15 MB)

62.
Vpliv žensk na prehod iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje
Marjan Maučec, 2021

Opis: Pričujoča doktorska disertacija je na podlagi proučitve teoretičnih izhodišč relevantne literature in rezultatov raziskave ekoloških kmetij v Sloveniji o dejavnikih in kriterijih odločanja žensk o prehodu iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje, pridobila znanstvena spoznanja o zakonitostih teh odločitev in na njihovi podlagi pripravila model ukrepov, zasnovan na treh stebrih, ki so pomembni kot podporno okolje za ekološko kmetovanje žensk, to so sistem, pridelovalka in potrošnik. V tem okviru disertacija podaja natančnejšo definicijo in obrazložitev pomena ekološkega kmetovanja, podaja pregled zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje ekološkega kmetijstva, opredeljuje vlogo žensk v kmetijstvu in natančneje določa in pojasnjuje dejavnike, ki vplivajo na odločitev žensk, da se njihovo kmetijsko gospodarstvo iz konvencionalnega preoblikuje v ekološko. Z oblikovanjem znanstvenih spoznanj o zakonitostih sprejemanja odločitve žensk o ekološkem kmetovanju v prihodnosti omogoča pričujoča raziskava ženskam podporno okolje glede možnosti odločanja za ekološko kmetovanje. V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja, in sicer neeksperimentalno kvantitativno raziskovanje z uporabo primarno zbranih anketnih podatkov. Z deskriptivno analizo smo prikazali osnovne značilnosti vzorca in spremenljivk. Pri tem smo uporabili univariatno statistiko (aritmetična sredina, standardni odklon, koeficient asimetrije in koeficient sploščenosti). V disertaciji smo zapolnili raziskovalno vrzel, ki hkrati predstavlja tudi osnovni prispevek k znanosti; to je preseganje ločenega proučevanja posamičnih dejavnikov in kriterijev. Na odločitev žensk o prehodu iz konvencionalnega na ekološko kmetijstvo sicer vplivajo številni dejavniki, pri čemer želimo poudariti, da nismo vzpostavljali ločnice med temi dejavniki, kot je mogoče razbrati iz proučevane literature, temveč smo izbrane dejavnike in kriterije raziskali skupaj, kompleksno.
Ključne besede: kmetijstvo, vloga žensk, konvencionalno kmetovanje, ekološko kmetovanje, odločanje, vplivi okolja, kmetice, doktorske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 900; Prenosov: 85
.docx Celotno besedilo (474,29 KB)

63.
Mehanizem relapsa
Nina Jovanović, 2020

Opis: Diplomska naloga opisuje mehanizem relapsa in kako je ta umeščen v kontekst zdravljenja od psihoaktivnih snovi (PAS). Relaps oziroma recidiv je pogost, nezaželen pojav pri zasvojenosti od psihoaktivnih snovi in ponuja možnost uvida v sprožilce in okoliščine, ki so do relapsa pripeljali. V nalogi smo poskušali poiskati model relapsa in njegove vzroke. V teoretičnem delu naloge predstavimo nevroznanstveni vidik in vlogo motivacije pri nastanku zasvojenosti. Opredeljeni so stili navezanosti in pomembnost odnosov v človeškem življenju, saj so to tisti dejavniki, zaradi katerih se morda zasvojenost nikoli ne bo razvila. Če pa do nje že pride, se uporabniki lahko s pomočjo odnosov iztrgajo zasvojenosti. V empiričnem delu smo raziskovali mehanizem relapsa na podlagi pričevanj 13 uporabnikov, ki živijo v stanovanjskih skupnostih za reintegracijo. Vzorec je obsegal uporabnike, ki abstinirajo najmanj 1 leto in največ 7 let. Na podlagi njihovih izkušenj smo identificirali pogoste vzroke oziroma okoliščine, ki so jih pripeljale do relapsa in kako so te izkušnje zaznamovale nadaljnji potek zdravljenja. Prepoznali smo okvirni model poteka okrevanja od zasvojenosti, za katerega menimo, da bi lahko veljal za veliko večino zasvojenih. Rezultati so pokazali, da bi lahko relaps razumeli, kot posledico nihanja med dvema silama. Na eni strani želja po bolj zdravem, kvalitetnem življenju in na drugi strani zasvojenost. Na kateri strani se bo uporabnik znašel, je odvisno od več notranjih in zunanjih dejavnikov. Med notranje dejavnike štejemo notranjo motivacijo, ki se je običajno porodila po dolgotrajnem jemanju PAS s svojimi posledicami. K zunanjim dejavnikom prištevamo negativne življenjske dogodke, ki so jih prisilili v ukrepanje, na primer izguba službe ali trenja z okolico in domačimi. Za preventivo relapsa je ključnega pomena, da uporabniki aktivno skrbijo za sebe na vseh pomembnih življenjskih področji. Med bolj pomembnimi dejavniki, ki so botrovali preprečitvi relapsa so bili kvalitetni odnosi, ki so jih uporabniki stkali s strokovnim kadrom in sostanovalci. V teh odnosih so se naučili bolj primerne načine lajšanja stiske in bolj primeren stil reševanja problemov. Nekateri so pričeli prepoznavati svojo vrednost in pridobivati na samozavesti, kar je tudi dejavnik pri preprečitvi relapsa, lahko bi to razumeli kot grajenje boljše samopodobe. Pomembno je, da se razume zdravljenje, kot nekaj, ki poteka v fazah. Pri vsaki fazi obstajajo različni rizični dejavniki, ki botrujejo relapsu in katere je potrebno nasloviti. Zavedanje rizičnih dejavnikov je pa posledica osebnostne rasti in dela na sebi, vsak dan, dan za dnem.
Ključne besede: mehanizem relapsa, zasvojenost, PAS, stanovanjske skupnosti, reintegracija, abstinenca, kvalitetno življenje, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 397; Prenosov: 46
.pdf Celotno besedilo (1,17 MB)

64.
Zdravljenje dvojne diagnoze v terapevtski skupnosti Sostro
Živa Leder, 2020

Opis: V diplomski nalogi smo obravnavali koncept dvojne diagnoze (oziroma komorbidnosti) in zdravljenje le-te v terapevtski skupnosti Sostro Pelikan. Osebe, ki so komorbidne, imajo diagnosticirano hkratno duševno motnjo in zasvojenost. Diagnosticiranje komorbidnosti je težavno, zdravljenje pa je dolgotrajno in mora zajemati celostno obravnavo. V TS Sostro izvajajo integrativni pristop, ki združuje elemente zdravljenja zasvojenosti in duševne motnje hkrati. V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo, tj. polstrukturirane intervjuje z uporabniki terapevtske skupnosti, ki so bili v času raziskave vključeni v zdravljenje. Zanimalo nas je njihovo doživljanje življenja z dvojno diagnozo, njihova pot, ki jih je pripeljala na to točko, potek zdravljenja od vključitve v program do sedanjega trenutka in kakšen pomen ima njihova družina in podpora le-te na potek zdravljenja. Sodelovalo je osem oseb, dve ženskega in šest moškega spola, starih med 19 in 36 let. Glede na raziskave lahko na potek samega zdravljenja vpliva posameznikov razlog za vključitev v zdravljenje. Naša raziskava je pokazala, da sta se le dva od osmih v zdravljenje vključila sama, trije so se vključili zaradi zunanjih vplivov, a z zavedanjem, da to potrebujejo, trije pa so se vključili le zaradi zunanjih dejavnikov (starši, sodišče). Samo zdravljenje v TS Sostro je bilo ocenjeno pozitivno, večina udeležencev pa je našla pomanjkljivost v premajhnem prilaganju posamezniku. Vključitev družine v zdravljenje je glede na raziskave zelo pomembna in to je bilo potrjeno tudi s strani naših udeležencev. Vsi so potrdili, da jim družina predstavlja glavno motivacijsko sredstvo in podporo, hkrati pa cenijo delo, ki ga v procesu zdravljenja družinski člani opravijo tudi na sebi.
Ključne besede: zasvojenost, duševne motnje, dvojna diagnoza, zdravljenje, TS Sostro Pelikan, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 391; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (1,19 MB)

65.
Prenova blagovne znamke in repozicioniranje podjetja KB1909
Francesca Iancig, 2020

Opis: Danes igrajo znamke bistveno vlogo pri zagotavljanju kakovosti, doslednosti in zaupanja do organizacije. Zanje je značilen nek življenjski ciklus, saj znamka ali njene vsebine lahko niso več v skladu z zahtevami trga, izgubijo pomen v očeh ključnih deležnikov, nagovarjajo napačno ciljno skupino in niso v skladu z želenim pozicioniranjem znamke. Pojavi se torej potreba po njihovi prenovi. Pri tem pa ne gre le za izboljšanje imena ali logotipa, temveč za veliko bolj zapleteni proces, ki predvideva preučevanje zgodovine, poslanstva, vizije, vrednot, osebnosti in drugih elementov organizacije. Namen diplomske naloge je proučiti ali lahko prenovljena znamka KB1909 najbolje predstavlja identiteto organizacije. Prav tako smo se osredotočili na analizi dinamik, ki so privedle do prenove. Prvi del diplomske naloge temelji na analizi sekundarnih virov in je namenjen opredeljevanju ključnih pojmov, kot so organizacijsko komuniciranje, znamka, znamčenje in prenova znamke. Za izvedbo empiričnega dela naloge pa smo uporabili strategijo kvalitativne raziskave študije primera. Razdelili smo ga na dve fazi: pridobivanje informacij o podjetju KB1909 z analizo že obstoječih dokumentov ter izvajanje raziskovalnih intervjujev s predstavniki in sodelavci organizacije. Posluževali smo se namenskega vzorčenja in pri izbiri enote predvsem izpostavili informiranost posameznika o preučevani tematiki. Glede na organizacijsko strukturo družbe smo poleg vodstva intervjuvali še tri zunanje izvajalce, predvsem iz področja kreative za pridobitev čim bolj holistične slike primera. Glede na preučeno literaturo in prepletanje z empiričnim delom, lahko povzamemo, da predstavlja za družbo KB1909 proces prenove znamke nek ključni mejnik, ki bo sovpadal z začetkom nove faze. Na tak način bo mogoče pričakovati postopno izboljšanje ugleda znamke v očeh ključnih deležnikov ter ostalimi notranjimi in zunanjimi javnostmi. Prav tako, bo z nadaljnjim raziskovanjem in spremljanjem rezultatov preko procesa vrednotenja možno preveriti ali je identiteta organizacije v skladu z želenim pozicioniranjem in novo identiteto blagovne znamke.
Ključne besede: znamčenje, prenova, pozicioniranje, deležniki, KB1909, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 361; Prenosov: 33
.pdf Celotno besedilo (3,13 MB)

66.
Zasvojenost z igrami na srečo med mladimi
Lorena Furlan, 2020

Opis: Igranje iger na srečo med mladimi v zadnjem času postaja vse bolj priljubljena dejavnost. Težava nastane, ko le-ta uide izpod nadzora in posledično vodi v vse globlji problem ter nevede zapademo v začaran krog zasvojenosti, iz katerega se je brez strokovne pomoči težko rešiti. Nekateri mladi komaj čakajo, da postanejo polnoletni in s tem poleg drugih pravic pridobijo tudi pravico vstopa v igralni salon oziroma igralnico. Odvisnosti od igranja iger na srečo se na žalost daje premalo pozornosti oziroma se o njej ne dovolj govori. Vsi poznamo odvisnost od alkohola, kajenja, drog itd., o odvisnosti od igranja iger na srečo pa nas v šoli premalo opozarjajo (tako mlade kot njihove starše), zato tovrstne problematike večina ne jemlje dovolj resno in ji ne posveča dovolj pozornosti. Mladi so naivni, v igranju vidijo priložnost za hiter zaslužek brez nikakršnega dela. Zaradi dostopnosti igralniških objektov na Goriškem je mladim obisk le-teh še bolj mamljiv in priročen. V nalogi se osredotočam na mlade in njihovo igranje iger na srečo, kjer sem preko proučitve sekundarnih virov in s pomočjo kvalitativne metodologije izvedla empirično raziskavo – intervjuje s tremi igralci, ki imajo omenjene težave. Raziskovala sem, kaj je vzrok za igranje med mladimi, kakšne posledice jim prinaša in kako igranje vpliva nanje. Ključni izsledki raziskave so, da mladi kot najpogostejši vzrok za igranje navajajo željo po hitrem zaslužku, radovednost, družbo, ki jih je vpeljala v to, in beg pred problemi. Posledice igranja in negativni vplivi na igralca pa se najpogosteje kažejo na finančnem področju, slabem odnosu do bližnjih, zanemarjanju študija, potrebi po družbi, izgubi prijateljev, laganju, umiku od družbe in zapiranju vase.
Ključne besede: igre na srečo, posebne igre na srečo, klasične igre na srečo, zasvojenost, mladi, igralništvo, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 454; Prenosov: 40
.pdf Celotno besedilo (982,96 KB)

67.
Stresni dejavniki in spoprijemanje s stresom profesionalnih športnikov s kariero v tujini
Sara Đukić, 2020

Opis: V diplomski nalogi smo raziskovali dejavnike in načine spoprijemanja s stresom pri profesionalnih športnikih ter vpliv selitve v tujino na doživljanje stresa. Zanimalo nas je, ali selitev v tujino povzroča športnicam in športnikom dodaten stres, kakšni so ti stresorji ter kako vpliva na spoprijemanje s stresom, predvsem z vidika (odsotnosti) socialne podpore. V okviru raziskave smo preverili načine spoprijemanja s stresom pri 61 slovenskih aktivnih profesionalnih športnikih, ki razvijajo svojo kariero v tujini. Rezultati ankete kažejo, da se večina športnikov v tujini sooča s fiziološkimi ter psihogenimi stresorji. Pritisk po dobri igri ter odsotnost socialne mreže sta po mnenju športnikov najbolj stresna dejavnika. Pojavljajo pa se razlike v stopnji doživljanja stresnih dejavnikov glede na raven tekmovanja, števila let, preživetih v tujini, ter glede na to, s kom živijo. Potrdimo lahko, da se vrsta stresorjev v tujini razlikuje od stresorjev, ki bremenijo športnike v domačem okolju, količina stresorjev pa ne. Odzivi na stres so pri anketiranih športnikih konstruktivni, saj večina anketirancev sprejme situacijo in išče rešitve za njo. Pri strategijah spoprijemanja v največji meri uporabljajo iskanje socialne pomoči, konfrontacijo ter pozitivno oceno dogodka. Na zaznamujoče dogodke iz preteklega leta so se najpogosteje odzivali s fokusiranjem na rešitev problema in nekoliko manj z metodo odmikanja od rešitve problema. Z vsakim letom v tujini športniki postajajo čustveno bolj stabilni ter seznanjeni z več strategijami, katere tudi uvajajo pri soočanju s stresom.
Ključne besede: stres, stresni dejavniki, načini spoprijemanja s stresom, strategije spoprijemanja, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 362; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (1,28 MB)

68.
Ključni dejavniki uspeha slovenskih biotehnoloških podjetij
Simona Breščanski, 2020

Opis: Biotehnološko podjetništvo je ena ključnih gonilnih sil inovativnosti, razvoja in napredka sodobnega gospodarstva. Doktorska disertacija se osredotoča na uspeh slovenskih biotehnoloških podjetij, ki je primerljiv z igranjem na srečo, zato je pomembno iskanje gradnikov, dejavnikov ali razlogov, zakaj nekaterim biotehnološkim podjetjem uspe in postanejo zgodba o uspehu, druga pa propadejo. Odkritje »čudežne« formule bi prineslo številne prednosti, njen približek pa bi predstavljal vodilo pri zasnovi, prestrukturiranju ali celo oblikovanju trajnih biotehnoloških podjetij. Teoretični del se usmeri na analizo sekundarnih virov, empirični del pa temelji na kvalitativni raziskovalni paradigmi. Izvedeni so globinski intervjuji z desetimi osebami, vpletenimi v vodenje biotehnoloških podjetij. Uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja omogoči usmeritev v vsebino odgovorov in njihovo osvetlitev z različnih vidikov. Glavno raziskovalno vprašanje je iskanje ključnih dejavnikov uspeha slovenskih biotehnoloških podjetij; sestavljeno je iz treh podvprašanj, in sicer želi ugotoviti, 1) kako upravljavci slovenskih biotehnoloških podjetij dojemajo in določajo uspeh, 2) kateri kazalniki so najustreznejši za prikaz uspešnosti njihovega poslovanja ter 3) kateri so tisti dejavniki, ki v preučevani panogi vplivajo na doseganje uspešnosti oziroma to zagotavljajo. Analiza podatkov temelji na večstopenjskem pristopu kvalitativne analize vsebine. Rezultati kažejo, da je podjetje uspešno takrat, ko dosega zastavljene cilje, ki pa niso samo ekonomski. Glede na rezultate raziskave je eden najpomembnejših zunanjih dejavnikov za oteženo poslovanje nestimulativno poslovno okolje in zelo majhen trg. Tudi nestimulativni notranji dejavniki, kot je pomanjkanje poslovne miselnosti, usposobljenih managerjev in članov teama ter finančnih sredstev, izhajajo iz slabosti zunanjega okolja. Rezultati raziskave so pokazali, da so ključni dejavniki uspeha biotehnološkega podjetja oblikovanje in ponotranjenje vizije, poslanstva in strategije podjetja, postavitev vrhunskega managerja, predan in strasten team, delovanje v pozitivni organizacijski klimi, sposobnost predvidevanja, prilagajanja in timing, vzpostavitev partnerstev, zmagovalni produkt ter delovanje v stimulativnem poslovnem okolju. Lahko trdimo, da je vodenje doseganje rezultatov s pomočjo svojih sodelavcev, zato je poleg ideje pomembna izvedba, predvsem oblikovanje teama sodelavcev, iz katerih je mogoče izvleči najboljše tudi v manj ustreznem okolju.
Ključne besede: uspešnost, kazalniki, dejavniki, kvalitativne raziskave
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 384; Prenosov: 36
.pdf Celotno besedilo (3,30 MB)

69.
Primerjava klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa in kognitivno-vedenjskega pristopa temelječega na čuječnosti za skupinsko obravnavo depresije
David Cej, 2020

Opis: Depresija sodi med najpogostejšo duševno motnjo. V zadnjih letih število ljudi, ki se spopada z depresijo, močno narašča. Kognitivno-vedenjska terapija se je izkazala za zelo učinkovito terapijo pri obravnavi depresivne motnje. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila kognitivno-vedenjska terapija temelječa na čuječnosti, ki se je ravno tako izkazala za zelo učinkovito pri spopadanju z depresijo. V magistrski nalogi raziskujemo razlike med pristopoma in možnost dodajanja tehnik kognitivno-vedenjske terapije tehniki kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. V teoretičnem delu najprej s pomočjo literature opišemo depresivno motnjo, osnove kognitivno-vedenjskega pristopa in osnove skupinske terapije. S tem opisom dobimo podlago za nadaljevanje opisov skupinskih protokolov kognitivno-vedenjske terapije ter kognitivno-vedenjske terapije temelječe na čuječnosti. Za lažje razumevanje protokola kognitivno-vedenjske terapije temelječega na čuječnosti najprej predstavimo čuječnost, nato začnemo z opisom protokola in poglavje zaključimo s predstavitvijo reševanja »miselnih napak«. Nalogo nadaljujemo s detajlnejšo primerjavo obeh pristopov. Pri tem se dotaknemo filozofskega ozadja obeh pristopov, veščin terapevtov, strukture srečanj, razlike pri obravnavi miselnih napak, primerjave zadolžitev med srečanji ter primerjamo uspešnost obeh pristopov. Na koncu pregledamo možnost dodajanja tehnik klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa tehniki temelječi na čuječnosti. V tem delu odgovorimo na vprašanja in podvprašanja magistrske naloge. Ugotovili smo, da kognitivno-vedenjski pristop temelječ na čuječnosti upošteva vse osnove klasičnega kognitivno-vedenjskega pristopa, vendar gre v primeru čuječega pristopa za popolnoma novo tehniko spopadanja z depresivno motnjo. Dodatno smo ugotovili, da tehniki temelječi na čuječnosti ne moremo dodati nobenih novih elementov kognitivno-vedenjske terapije. V razpravi smo podali naše ugotovitve in predloge za nadaljnje delo.
Ključne besede: depresija, kognitivno-vedenjska terapija, struktura, skupinske terapije, protokol, čuječnost, magistrske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 401; Prenosov: 47
.pdf Celotno besedilo (758,11 KB)

70.
Prenova poslovanja v kriznih okoliščinah
Helena Rončević, 2021

Opis: V magistrskem delu smo se osredotočili na rast in razvoj podjetij v času pandemije Covid-19, ki predstavlja izziv za vsa podjetja in posameznike. V delu opisujemo življenjske cikle podjetja, metode rasti, metode in faze razvoja podjetja, različne oblike poslovanja podjetij, uporabo različnih informacijskih tehnologij, trenutne razmere in projekcije za naslednji dve leti. Naloga je nastala kot del raziskovalnega poročila na tržnem projektu Razvoj modela prenove poslovanja in izboljšanja poslovnih procesov, za podjetje, ki ga zaradi zagotovitve anonimnosti v tej nalogi poimenujemo HERO S.P. To je slovensko mikro podjetje, ki se ukvarja z izdelavo unikatnih in ekoloških ogrevalih teles na trdo biomaso. Ugotovili smo, da se podjetje trenutno nahaja v fazi upadanja rasti. Podjetje je na trgu aktivno že vse od leta 1994 in se je že večkrat znašlo v tej fazi ter se uspešno povrnilo v prejšnjo fazo zrele rasti. Razmere na trgu so sedaj drugačne, saj je pandemija Covid-19 nepredvidljiva. V delu smo ugotovili, da bo za obstoj podjetja pomembno, da se razvija in raste ter širi tudi svojo ponudbo. Podjetje bo svojo ponudbo razširilo najprej na domači, kasneje še na tuje trge, z dodajanjem storitve svetovanja in pomoči. Ciljna tuja trga bosta Italija in Avstrija, saj sta fizično blizu domačega trga. Za namene raziskave je uporabljen deskriptivni pristop, saj v samem delu opisujem strukturo sistem in njegovo delovanje.
Ključne besede: podjetja, poslovni modeli, rast, razvoj, življenjski cikli, magistrske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 389; Prenosov: 25
.pdf Celotno besedilo (1,75 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh