Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Uporaba mobilne tehnologije LTE za dostop do širokopasovnega omrežja
Tomo Hliš, 2014

Opis: Magistrska naloga obravnava področje uporabe tehnologije LTE za dostop do širokopasovnega omrežja, predvsem na ruralnih območjih brez širokopasovnega dostopa. Uvodoma so predstavljena fiksna in mobilna širokopasovna omrežja s poudarkom na tehnologiji LTE. V sklopu fiksnih širokopasovnih omrežij so podrobneje predstavljena kabelska omrežja, xDSL omrežja in optična omrežja, pri mobilnih pa 3G in 4G omrežja s tehnologijami HSPA+, WiMAX in LTE. Sledi predstavitev stanja na področju širokopasovnih omrežij v Sloveniji v povezavi z zahtevami evropske Digitalne agende in pridobivanjem radijskih frekvenc za potrebe izgradnje in nudenja storitev mobilnih omrežij. Osrednji del naloge se zaključi s SWOT analizo uporabe tehnologije LTE in izdelavo večparametrskega odločitvenega modela. V zaključku naloge ugotavljamo, da lahko tehnologija LTE predstavlja ustrezno rešitev za dostop do širokopasovnega omrežja. Omejitve predstavljajo visoki stroški izgradnje omrežja, neuspeli podobni projekti v preteklosti in visoke cene pridobivanja frekvenčnih licenc.
Ključne besede: LTE, mobilna omrežja, širokopasovna omrežja, uporaba, 4G
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,80 MB)

2.
Potrebe in pričakovanja manjših in srednje velikih podjetji pri zajemu vsebin
Helena Novosel, 2014

Opis: V diplomski nalogi smo opisali poslovno-informacijske rešitve, ki jih danes uporabljajo podjetja. Poudarek je na informacijskih sistemih (IS), ki jih uporabljajo manjša in srednje velika podjetja. Slovenska podjetja, tako kot tudi tuja, z njihovo uporabo zmanjšujejo stroške, izboljšujejo poslovne procese, krajšajo odzivnost in čas obdelave podatkov. Vse to jim omogočajo različni ponudniki storitev, ki pa le-te ponujajo tudi kot storitve v oblaku. Vsa podjetja pa seveda poslujejo z dokumentacijo, ki pa je lahko elektronska, lahko papirnata. Lažje poslovanje pa je, kadar so podatki v elektronski obliki. Tukaj jim v pomoč pridejo programske rešitve, kot je OCR (optična prepoznava znakov), ki omogoča branje podatkov s skeniranih dokumentov oziroma slik. Analiza stanja v slovenskih podjetij nam je pokazala, katera dokumentacija jim povzroča največ dela in kateri dajejo prednost. Prav tako smo izvedeli, kateri metapodatki so pomembni za nadaljnje poslovanje podjetij in na kakšne načine jih shranjujejo. Ker je vse več poslovno-informacijskih rešitev dostopnih tudi kot rešitev v oblaku, nas je zanimalo, kakšno je stanje zaupanja v poslovanje v oblaku pri slovenskih podjetjih. Seveda je pomembna tudi varnost in dostop do podatkov.
Ključne besede: metapodatki, OCR, optična prepoznava znakov, ERP, CRM, informacijski sistemi, računalništvo v oblaku
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,49 MB)

3.
Razširjenost poslovno-informacijskih rešitev in potrebe po povezovanju z dokumentacijskimi sistemi
Robert Pezdirc, 2014

Opis: Poslovno-informacijske rešitve so v današnjem času pomemben in nujno potreben del v poslovanju in delovanju podjetij. V današnjem času je na trgu ogromno konkurence in s pravilno uvedbo poslovno-informacijskih rešitev si olajšamo delo v samem podjetju in pridobimo tisto nujno potrebno prednost pred konkurenco za uspeh. Zato smo v diplomski nalogi predstavili poslovno-informacijske rešitve, ki so že bolj kot ne uveljavljene v podjetjih in brez katerih si podjetja ne predstavljajo vsakodnevnega dela. V prvem delu naloge smo preverili, kakšno je današnje stanje na tem področju. Predvsem nas je zanimalo, katere tipe rešitev najpogosteje srečamo v podjetjih. V drugem delu diplomske naloge smo izvedli analizo anketnega vprašalnika, ki je bil poslan majhnim in srednje velikim slovenskim podjetjem. Ta so odgovarjala na vprašanja, katere poslovno-informacijske rešitve uporabljajo, s katero vrsto dokumentov imajo največ opravka, kako so zadovoljni s trenutnim stanjem v njihovem podjetju glede povezljivosti poslovno-informacijskih rešitev ter ali vidijo na svojem primeru možnost določenih izboljšav. Nazadnje smo naredili zaključke, do katerih smo prišli na podlagi analiziranih odgovorov.
Ključne besede: poslovno-informacijske rešitve, programske rešitve, ERP, CRM, BPM, BI, EDMS, razširjenost, podjetja, poslovni procesi, dokumentacijski sistemi
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,37 MB)

4.
Programske rešitve za pomoč pri okulistični dejavnosti
Andrej Kramar, 2014

Opis: Pri zdravem človeku je oko najpomembnejše čutilo za zaznavo zunanjega sveta in okolice, okulistične ordinacije pa imajo pomembno vlogo pri ohranjanju vida. Da lahko zagotavljajo ustrezno raven oskrbe, potrebujejo dobro informacijsko podporo za pregled nad obstoječim stanjem pacientov. V okulističnih ordinacijah se uporabljajo različne programske rešitve, s katerimi se delo poenostavi, zdravstveno osebje pa se zato lahko bolj posveča pacientom. Točnost in hitrost pridobivanja podatkov je za okulistične ambulante zelo pomemben dejavnik. V tej nalogi želim ponuditi okulistični ordinaciji programsko rešitev, s katero bi zajeli njihove potrebe pri izvajanju pregledov vida. Z diplomsko nalogo bom olajšal odločitev pri izbiri informacijskega sistema za podporo okulističnega pregleda. Želim ponuditi program, ki bo najustreznejši glede na merila. V ta namen sem preučil in ocenil že izdelane programe, na koncu pa sem se odločil za nov program, saj nobena izdelana rešitev ni zajemala vseh potrebnih funkcionalnih potreb.
Ključne besede: okulistika, podatkovna baza, programska rešitev, upravljanje podatkov
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,47 MB)

5.
Večparameterska primerjalna analiza implementacij podatkovnih skladišč za potrebe migracije podatkovne baze v MS Accessu v podatkovno skladišče
Nataša Klenovšek, 2014

Opis: V uvodnem delu raziskave smo predstavili in opredelili pojem podatkovnega skladišča ter preučili šest podatkovnih baz, ki se najpogosteje uporabljajo za namene podatkovnega skladiščenja: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL, Oracle in DB2. Izvorno podatkovno bazo v MS Accessu smo migrirali v podatkovna skladišča v prej naštetih bazah. Preučili smo kriterije, ki vplivajo na izbor podatkovnega skladišča za manjše podjetje ter na podlagi tega izoblikovali drevo kriterijev. S pomočjo sistema za podporo odločanju DEXi smo naredili večparametrsko primerjalno analizo obravnavnih podatkovnih skladišč, ter opravili dodatne analize v orodju VREDANA. Analizo najbolje ocenjenega podatkovnega skladišča smo razdelali še s pomočjo SWOT analize. Ugotovili smo, da MySQL najbolje zadovoljuje postavljene kriterije, saj je prejel najvišjo oceno. Sledijo mu v vrstnem redu po oceni PostgreSQL, DB2, MongoDB, MS SQL in Oracle.
Ključne besede: podatkovno skladišče, večparameterska odločitvena analiza, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, MS SQL, Oracle, DB2
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (4,22 MB)

6.
Uporaba spletnega nakupovanja na področju Bele Krajine
Maja Lisec, 2014

Opis: Z vse hitrejšim razvojem interneta in tehnologij je postalo elektronsko poslovanje podjetij neizbežno, saj jim to prinaša številne prednosti in priložnosti, ki se prikažejo na celotni učinkovitosti poslovanja podjetja. Ena od zelo razširjenih oblik elektronskega poslovanja, katere se poslužuje vse več podjetij v današnjem času, je spletna trgovina. Slednja prinaša spletnim potrošnikom velike ugodnosti, od udobja do cenejših nakupov in lažjega primerjanja cen. Za spletno nakupovanje se odloča čedalje več posameznikov, saj z »učenjem« tovrstnega nakupovanja gradijo zaupanje v spletne trgovine, ki jim omogočajo nakup različnih vrst artiklov ne glede na oddaljenost. Glede na to, da na področju Bele krajine ni velikih nakupovalnih centrov, sem na podlagi lastne raziskave analizirala uporabo spletnega nakupovanja pri Belokranjcih. Raziskava je pokazala, da na področju te regije uporablja tovrstno nakupovanje 78 % anketiranih. Podrobnosti in razlogi za takšen rezultat pa so prikazani v diplomski nalogi.
Ključne besede: internet, elektronsko poslovanje, spletna trgovina, izgradnja spletne trgovine, spletno nakupovanje, spletno plačevanje, proces spletnega nakupa
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (2,29 MB)

7.
Obvladovanje in vrednotenje informacijskih tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT
Peter Voglar, 2014

Opis: Obvladovanje informacijskih tehnologij (v nadaljevanju IT) v organizaciji predstavlja odgovornost in zavezanost vodstva k sprejemanju odločitev za optimizacijo in nadzor rabe IT virov skozi načrtovanje, nadzor, implementacijo in vrednotenje, z namenom dosega zastavljenih ciljev in to s pomočjo določenih mehanizmov. Celovito obvladovanje IT zagotavlja, da IT predstavlja dodano vrednost organizacije, s čim niţjim tveganjem. Za razumevanje raziskave smo predstavili teoretično ozadje COBIT - ovega celovitega okvirja obvladovanja IT, ki vsebuje domene strateške uskladitve, ustvarjanja vrednosti, upravljanje tveganj, upravljanja virov in merjenje procesov. Na podlagi ocenjenih potreb organizacije smo izbrali osemnajst COBIT-ovih procesov, ki smo jih ocenili po zrelostnem modelu, na podlagi intervjujev. Za vsak proces smo izdelali grafični zrelostni model, ki kaţe trenutno stanje organizacije, povprečje v panogi in cilj organizacije (pomembnost procesa).
Ključne besede: obvladovanje IT, okvir COBIT, strateško načrtovanje, upravljanje virov, ustvarjanje vrednosti, upravljanje tveganj, merjenje procesov, arhitektura organizacije
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,92 MB)

8.
Pregled informacijske tehnologije na Upravni enoti Novo mesto
Davor Oberč, 2014

Opis: Upravna enota Novo mesto (UE NM) je ena izmed 58 upravnih enot v Republiki Sloveniji (RS). Je del sistema izvršilne oblasti RS, ki pri svojem delu odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti na prvi stopnji na podlagi: ustave, zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov. UE Novo mesto je ena večjih UE v RS. Obsega večji del jugovzhodne Slovenije in Dolenjske z regionalnim središčem Novo mesto. Na območju, ki obsega 760,1 km², v 338 naseljih živi okoli 63 500 prebivalcev (po podatkih Statističnega urada RS). Da delo poteka nemoteno in brez večjih zapletov, mora biti informacijska tehnologija primerna in zanesljiva ter vzdrževana, zaposleni pa se morajo za delo z različnimi programi udeleževati tudi določenih izobraževanj, da pridobijo potrebno znanje za nemoteno delo.
Ključne besede: informacija, informacijska tehnologija, zaščita, varnost, zasebnost, elektronsko poslovanje
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,26 MB)

9.
Učinkovitost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v računovodstvu občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
Darja Jankulov, 2014

Opis: Elektronsko poslovanje omogoča pocenitev javne uprave, povečanje učinkovitosti in njene odzivnosti. Elektronske storitve pomenijo poenostavitve postopkov in odpravo administrativnih bremen za državljane in poslovne subjekte. Za uspešno in učinkovito poslovanje mora organizacija vlagati v nove tehnologije in v nova znanja. Vložena sredstva pa bodo učinkovito uporabljena le, če bodo doseženi boljši rezultati kot prej. Računovodska dokumentacija je najobsežnejši del poslovnega procesa vsake organizacije, zato je pomembno čim več dokumentov upravljati elektronsko. Računovodstvo občinske uprave Občine Dolenjske Toplice je tako pred vedno novimi izzivi, kako povečati učinkovitost dela in znižati stroške poslovanja. V magistrski nalogi smo analizirali sedanje razmere na področju e-poslovanja v računovodski službi in predstavili možnost uvedbe e-računa in e-arhiva, ki bi omogočila precejšnje izboljšanje vseh delovnih procesov.
Ključne besede: javni sektor, občina, učinkovitost poslovanja, e-računovodstvo, e-račun, e-arhiv, IKT
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1,93 MB)

10.
Kako lahko banke s pomočjo naprednih tehnologij zagotavljajo storitve t.i. generaciji Y?
Franja Kapš, 2014

Opis: Diplomsko delo obravnava temo nudenja bančnih storitev mladim generacije Y s pomoĉjo naprednih tehnologij. V prvem delu naloge so opredeljene generacije, s poudarkom na znaĉilnostih generacije Y, kako jim trţiti in kakšne so njihove finanĉne zahteve. Opredeljene so sodobne tehnološke poti v banĉništvu in njihova pravna ureditev. V drugem delu so predstavljene tuje raziskave in analiza sekundarnih virov podjetja RM Plus. Cilj diplomske naloge je pregledati uporabo sodobnih tehnologij pri banĉnih storitvah generacije Y in ugotoviti, kako si lahko banke s pomočjo sodobnih tehnologij zagotovijo stranke novih generacij.
Ključne besede: generacija Y, bančne storitve, finančne storitve, sodobne tehnologije, e-bančništvo
Objavljeno: 20.08.2018; Ogledov: 0; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh