Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


Iskanje brez iskalnega niza vrača največ 100 zadetkov!

21 - 30 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
21.
Procjena vrijednosti nekretnina kao preduvjet za uvođenje oporezivanja nekretnina u Republici Hrvatskoj
Božica Obad, 2019

Opis: Prvi dio magistarskog rada obuhvaća teoriju. Definiraju se osnovni pojmovi nekretnine s pravnog stajališta, opisuju se osnovne znaĉajke vrednovanja nekretnina, potreba procjene vrijednosti nekretnina, postupak, metode procjene koje se primjenjuju… U nastavku rada prikazan je trenutni naĉin oporezivanja nekretnina u RH te se analiziraju i preduvjeti koji su neophodni za uvoĊenje oporezivanja nekretnina u RH, i to kroz analizu stanja zemljišnih knjiga i ostalih evidencija, utvrĊivanja osnovice poreza na nekretnine kao i provedbu masovne procjene vrijednosti nekretnina. Slijedi ispitivanje postavljenih hipoteza. Hipoteza 1 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine izaziva nezadovoljstvo jer ima negativan utjecaj na ukupno porezno opterećenje graĊana s obzirom na to da su im prihodi i imovina već ionako previše porezno opterećeni. Hipoteza 2 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine negativno utjeĉe na turizam, a time i na ekonomiju i zaposlenost. Hipoteza 3 ispituje pretpostavku o tome dovodi li uvoĊenje novih poreza i neprestano mijenjanje stopa postojećih poreza do negativnih ekonomskih uĉinaka, smanjenja kupovne moći graĊana kao i iseljavanja mladih koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Sve hipoteze su potvrĊene. U zakljuĉnom dijelu rada ukazuje se i na naĉin oporezivanja nekretnina u drţavama svijeta, odnosno EU-u, s posebnim osvrtom na proces uvoĊenja oporezivanja nekretnina u Republici Sloveniji s obzirom na to da su i Republika Hrvatska i Republika Slovenija nastale raspadom drţava bivše Jugoslavije te imaju sliĉnu problematiku vezanu za zemljišne knjige. Bit će navedene prednosti i nedostaci oporezivanja imovine te opravdanje za njegovo uvoĊenje uz komentare struĉne javnosti.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 8; Prenosov: 2
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

22.
Mednarodno kazensko sodstvo od Nürnberga do ICC
Nina Keber, 2019

Opis: Mednarodna skupnost je vzpostavila mednarodne sodne mehanizme za pregon in sojenje storilcem, odgovornih za mednarodna hudodelstva. Temeljni cilj magistrske naloge je predstaviti zapuščino mednarodnih kazenskih sodišč, vse od druge svetovne vojne pa do danes. Opisan je način ustanovitve sodišč in pravna podlaga za njihovo ustanovitev. S tem namenom sta v nalogi predstavljeni prvi ad hoc sodišči, ustanovljeni po drugi svetovni vojni, to sta Nürnberško in Tokijsko sodišče. Po več kot pol stoletja pa je Varnostni svet ZN ustanovil t. i. Mednarodno kazensko sodišče za bivšo Jugoslavijo, ki predstavlja velik prispevek k razvoju mednarodnega kazenskega sodstva. MKSJ pa je močno prispevalo k ustanovitvi prvega stalnega mednarodnega kazenskega sodišča, ki je bil ustanovljeno z Rimskim statutom leta 1998. Sodišča so pristojna za najhujša kazniva dejanja mednarodnega značaja, kot so genocid, vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in zadnje tudi za agresijo. V nalogi so opredeljene pristojnosti in razlike med vsemi opisanimi sodišči, sestava in delovanje sodišč, kazenske sankcije, izvrševanje le-teh in seveda sodna praksa. Cilj naloge je tudi opredeliti sodelovanje držav s sodiščema in njihove pristojnosti, predvsem zaradi njihovega zavračanja skozi celotno zgodovino, vse do danes. Z analizo sodne prakse je preverjena učinkovitost sodišč in pomen sojenj v okviru sodišč, predvsem MKSJ in MKS.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 10; Prenosov: 3
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

23.
Human resource managemt [!] in construction companies in Prishtina
Vigan Kazagiqi, 2019

Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 9; Prenosov: 2
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

24.
Terjatve upnikov v stečajnem postopku
Aida Imamović, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava problematiko v zvezi s terjatvami upnikov v stečajnem postopku. Namen dela je prikazati upnikom, kako priti do poplačila svojega dolga v primeru, ko se nad njihovim dolžnikom začne stečajni postopek. S potrjeno hipotezo bo prikazana najbolj učinkovita prijava terjatev. Ob podrobnejšem opisu prijave terjatve pa so v magistrskem delu poudarjene tudi problematike, ki se pojavljajo v zvezi s terjatvami v stečajnem postopku, ter rešitve, s katerimi se je tem problematikam mogoče predhodno izogniti. Sodelovanje upnikov in stečajnega dolžnika, je v stečaju izrednega pomena, saj se le s tem izognemo morebitnim zlorabam. Stečajni zakon oz. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Na podlagi zakona, ki ureja celotno insolvenčno pravo, poznamo več vrst terjatev, ki jih lahko ima upnik, kot tudi dve pravici, in sicer ločitveno in izločitveno pravico. Problematika, ki se je izoblikovala skozi obdobje, pa je predstavljena na podlagi raziskave sodne prakse, ki se nanaša na terjatev upnikov. Preizkus obsoja upnikovih terjatev opravi stečajni upravitelj in od katerega je odvisna tudi usoda terjatve upnika. Upnik v stečaj mora pravočasno prijaviti svoje terjatve ter spremljati stečajni postopek. Poleg navedenega je predstavljena tudi zakonodaja stečajnega postopka v drugih državah, iz katerih izhaja, da imajo te posamezne države zelo podobno ureditev stečaja, kot tudi skupno točko, saj večina ureditve insolvenčnega prava izhaja iz nemške insolvenčne zakonodaje.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 8; Prenosov: 2
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

25.
Urbanizacija grada Zagreba i mijenjanje vrijednosti nekretnina
Tina Bekić, 2019

Opis: Sadržaj magistarskog rada je koncipiran na način da se čitatelj upozna s teorijskim dijelom teme. Kroz teorijski dio rada definiraju se temeljni pojmovi i povijesni slijed događaja kako bi čitatelj imao jasnu predodžbu rada. Nakon opisa razvoja grada Zagreba, autorica navodi cijene nekretnina u Zagrebu u razdoblju od 1990. do 2008. godine, kada dolazi do globalne financijske krize te nakon financijske krize do danas. Na ovom dijelu rada temelje se i dvije postavljene hipoteze. U četvrtom i petom dijelu magistarskog rada, piše se o procjeni vrijednosti nekretnina. Uvodi se čitatelja u opis pojma nekretnina, njezinih karakteristika te načina na koji se procjenjuju nekretnine i koje se metode pri tome koriste. Praktični dio rada obuhvaća primjenu teorijskog znanja koje je autorica stekla tijekom istraživanja ove teme. Procjenjuju se nekretnine i radi se njihova usporedba kako bi se prikazao odnos realnih cijena koje bi trebale biti na tržištu te cijena koje stvarno jesu. Dio rada odnosi se na pravne izvore, koji se tiču nekretnina i načina njihove procjene. Procjena nekretnina regulirana je 2015. godine sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina i publikacijom Ekonomskog instituta Zagreb pod nazivom „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2012. – 2017.“. U zaključnom dijelu rada autorica navodi svoje spoznaje i zaključke o temi. Navodi prednosti i nedostatke koji su vezani uz metode procjene. Budući da u analitičko eksperimentalnom dijelu autorica uspoređuje cijene određenih nekretnina, tj. navodi cijene koje bi trebale biti na tržištu nekretnina i cijene koje stvarno jesu, dat će svoj zaključak o uzrocima toga.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 8; Prenosov: 2
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

26.
Alternativno reševanje sporov s poudarkom na mediaciji v delovnih sporih
Snježana Leskovec, 2019

Opis: V diplomski nalogi obravnavamo alternativne načine reševanja sporov, predvsem mediacijo v delovnih sporih. Predstavljamo spor, alternativne načine reševanja sporov, mediacijo (načela, prednosti, korake), delovne spore in mediacijo v delovnih sporih. S pomočjo intervjuja želimo ugotoviti pogostost in učinkovitost mediacije na delovnih sodiščih. Odgovore smo pridobili na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani ter pri odvetnici in mediatorki Zdenki Pavlovič s Ptuja. Spoznali smo, da se z mediacijo najpogosteje vodijo spori glede prenehanja delovnega razmerja oz. odpovedi pogodbe in denarni zahtevki. Prav tako smo, tudi spoznali, da je mediacija pogostejša v individualnih kot kolektivnih sporih ter da je pogostejša v zasebnem sektorju. Na delovnem sodišču so pojasnili, da v javnem sektorju v glavnem ni mediacij. Kljub temu da je raziskovalni del precej skromen glede pridobljenih podatkov ter da odzivnost sodišča in odvetnice ni bila skladna z našimi pričakovanji, nam je uspelo ugotoviti prednosti reševanja delovnih sporov s pomočjo mediacije. Obenem smo ugotovili, da je prav zadostna seznanjenost celotne splošne delovne populacije o mediacijah v delovnih sporih tista, ki lahko prispeva k povečanju števila zadev, ki se rešujejo z mediacijo. Čeprav sodišča stranke napotijo na mediacijo, menimo, da bi bili lahko rezultati rešenih zadev z mediacijo boljši, če bi imele stranke več informacij glede mediacije kot oblike alternativnega reševanja sporov.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 3; Prenosov: 0
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

27.
Vpliv Brexita na britanski in evropski nepremičninski trg
Vesna Cajnkar, 2019

Opis: Osrednja točka zanimanja sledečega diplomskega dela bo nepremičninski sektor v Angliji in prestolnici Londonu in to, kako bo brexit vplival nanj. V več napovedih z različnim izidom je ena pot izrazito negativna in druga pozitivna. Ena predlaga padec cen, druga pa napoveduje enakomeren rezultat zaradi nenehnega priseljevanja in razvoja. Zanimalo nas bo, kakšen bo dobiček na celini in ali bo prišlo do porasta povpraševanja v določenih mestih, kot so Frankfurt, Berlin, München, Hamburg in Dublin, Pariz, Reykjavík itd., ki že hitro pridobivajo zanimanje vlagateljev, kar vodi do znatnega porasta obsega transakcij. To bo zlasti na uveljavljenih lokacijah vplivalo na povpraševanje po prostoru. Frankfurt bo imel glavno vlogo pri tekmovanju za podjetja, saj ima konkurenčno infrastrukturo in je dokazal, da so pomembne finančne institucije pripravljene tam ustanoviti svojo prisotnost. Trg nepremičnin je zaradi referenduma o izstopu iz Evropske unije leta 2016 prizadela počasnejša gospodarska rast in stiskanje dohodkov potrošnikov. Pospeševanje letne rasti cen nepremičnin je nekoliko presenetljivo in pomanjkanje ponudbe bo verjetno ključni dejavnik pri oblikovanju cen stanovanj. Povečanje stopenj prostih delovnih mest, znižanje najemnin in zmanjšanje naložbenih izdatkov bi bile lahko posledice za trg nepremičnin v Londonu, če Velika Britanija zapusti EU. Udeleženci na trgu so navedli, da se vsaj v glavnem segmentu v Londonu ne pričakuje nadaljnjega porasta. Kratkoročno in v primeru večine nepremičnin se ne pričakuje negativne spremembe dobičkonosnosti. Ker se napovedi in rezultati ne ujemajo, je nadaljnje pregledovanje premikov na trgu nepremičnin bistveno za pridobitev širše slike.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 6; Prenosov: 0
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

28.
The development of real estate management and infrastructure market in Kosovo
Drini Grazhdani, 2015

Opis: On the selected topic of The Development of Real Estate Management and Infrastructure Market in Kosovo, I was mainly focused on explaining how the real estate market developed in Kosovo, what were the challenges and the triggers that contributed to the development of this market. I also used the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) key component of real estate markets frameworks and applied it to Kosovo context as means to evaluate the current state of development of this mark using key principles of this framework and assessing the extent to which these principles have been applied in Kosovo. The thesis gives an elaborated explanation of the real estate market development before and after the war, and particularly the market disruption caused by the Serbian aggression in Kosovo, including the period of the 90’ when the legal framework governing the property transaction between ethnicities was discriminatory. The thesis looks at the rules and functions that govern the real estate market and explains how these functions were developed in the past 15 years – the post war period in Kosovo.
Ključne besede: real estate, real estate market, development, real estate recording, register, cadastre, Kosovo
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 4; Prenosov: 1
.docx Celotno besedilo (575,01 KB)

29.
30.
Strategije soočanja z medvrstniškim spletnim in mobilnim nasiljem
Eva Piskrnik, 2019

Opis: Magistrsko delo predstavlja problem preprečevanja in odpravljanja spletnega in mobilnega nasilja med otroci in mladostniki ter soočanje mladih s tem pojavom. V magistrskem delu predstavimo težave pri definiranju pojma spletnega in mobilnega nasilja, njegove specifične elemente in ponujene obstoječe definicije. Predstavljamo aktualnejše oblike spletnega in mobilnega nasilja, motive mladih za kibernetsko nasilje ter posledice viktimizacije. Za celostno razumevanje pojava preučimo tudi individualne in družbene dejavnike tveganja za spletno in mobilno nasilje. Pojav v večjem delu naloge primerjamo s tradicionalnim medvrstniškim nasiljem, saj ga nekateri avtorji ne obravnavajo kot samostojen pojav, temveč le kot obliko tradicionalnega nasilja med vrstniki. Osnovni namen naloge je predstaviti učinkovite strategije preprečevanja in obravnavanja spletnega in mobilnega medvrstniškega nasilja. V ta namen smo pripravili pregled dejavnikov, ki vplivajo na celovito spoprijemanje s pojavom. Za celostno obravnavo in učinkovito delo na vseh ravneh je potrebno uspešno preprečevati tradicionalno medvrstniško nasilje, spodbujati ustrezne tehnične ukrepe, ugotavljati odzive otrok na spletno nasilje, zmanjševati negativne vplive. Posebno pozornost smo namenili regulaciji spletnega nasilja ter možnosti uporabe alternativnega reševanja sporov. V tujini imajo za spletno nasilje med mladimi razvitih nekaj specifičnih programov. Za razumevanje soočanja mladih s spletnim nasiljem smo opravili kvantitativno empirično raziskavo med sedmošolci gorenjskih osnovnih šol. Na podlagi preučene literature in ugotovitev smo oblikovali predloge in mnenje o razreševanju spletnega in mobilnega nasilja med otroci in mladimi. Ugotavljamo, da je učinkovito preprečevanje in odpravljanje spletnega in mobilnega nasilja treba ustrezno preoblikovati oziroma dopolniti celostne programe za preprečevanje in odpravljanje tradicionalnega nasilja med vrstniki.
Objavljeno: 07.01.2020; Ogledov: 41; Prenosov: 9
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh