Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


251 - 260 / 260
Na začetekNa prejšnjo stran17181920212223242526Na naslednjo stranNa konec
251.
252.
253.
Motivacijski čimbenici obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj
Ines Mihalj, 2020

Objavljeno: 22.07.2021; Ogledov: 806; Prenosov: 68
.pdf Celotno besedilo (2,26 MB)

254.
255.
256.
257.
258.
Analiza vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem
Božidar Lenarčič, 2013

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Naloga temelji na raziskavi bistvenih vplivov na pogajanja med kupcem in dobaviteljem ter analizi ugotovljenih vplivov in dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj. Raziskava in analiza dejavnikov, ki vplivajo na potek in izid pogajanj s strani kupca in dobavitelja. Namen: Ugotoviti dejstva, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Ker so pogajanja s strani kupca in dobavitelja premalo raziskana, smo se odločili, da podrobno raziščemo to področje nabavne funkcije. Pomembno je, da organizacija z a svojo uspešnost v interakciji pogajanj pridobi zadovoljiv izid in hkrati ohrani partnerski odnos med kupcem in dobaviteljem. Metoda: V teoretičnem delu smo uporabili obstoje č o literaturo, predvsem recenzirane članke, ki so dostopni v spletni knjižnici (ProQuest in EBS CO), in knjige v splošni uporabi, ki so na voljo v knjižnici. S pomočjo kvalitativne metode smo intervjuvali tri kupce (nabavne komercialiste, zaposlene v določeni organizaciji) in tri dobavitelje (zaposlene v isti organizaciji). Pri vseh intervjujih smo uporabili isti vprašalnik. Anketni vprašalnik smo posredovali tudi petindvajsetim kupcem (nabavnim komercialistom v določeni organizaciji in petindvajsetim dobaviteljem v isti organizaciji). Rezultati: V prvem, kvalitativnem delu raziskovalne naloge, smo na podlagi pridobljenega anketnega vprašalnika ugotovili dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj: izkušnje, priprave na pogajanja, pogajalska moč , cena, trajanje pogajanj, izid, zadovoljstvo, odnos in vpliv. V drugem, kvantitativnem delu naloge, smo analizirali dejavnike, ki vplivajo na potek in izid pogajanj med kupcem in dobaviteljem. Rezultati smo pridobili s statisti č nem programom R. Podatke smo prikazali s statističnim orodjem za obdelavo podatkov t-test in HI-kvadrat ( 2 ), dodali smo prikaz rezultatov z Yatesovo korekcijo in s Fisher-jevim eksaktnim testom. Organizacija: Vodstvo organizacije in njeni dobavitelji lahko uporabijo rezultate diplomske naloge kot priporočilo za doseganje uspešnega izida pri pogajanjih med kupcem in dobaviteljem, nenazadnje tudi za ohranjanje ali izboljševanje odnosov med njimi. Družba: Z raziskavo želimo opomniti družbo, da je pogajanj e med kupcem in dobaviteljem interaktiven proces med zainteresiranima stranema, ki želita pridobiti ugoden izid. Celotna družba, predvsem pa tiste, ki delujejo z dobavitelj i, lahko tako veliko pridobijo pri medsebojnem razumevanju, reševanju pogajalskih konfliktov in doseganju pogajalskega cilja. Originalnost: Naloga je idejno izvirna zaradi uravnoteženega pri dobivanja podatkov s strani kupcev in dobaviteljev. V prvem, kvalitativnem delu naloge smo intervjuvali tri dobavitelje in tri kupce. V drugem, kvantitativnem delu naloge smo ohranili uravnoteženost z anketiranjem petindvajsetih kupcev in petindvajsetih dobavitelje v. V pregledu obstoje č ih zapisov in virov nismo zasledili podobne raziskave, ki bi bila izdelana v organizaciji med kupcem in dobaviteljem . Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na eno organizacijo in njene dobavitelje.
Ključne besede: kupci, dobavitelji, pogajanja, zadovoljstvo, pogajalske izkušnje, pogajalska moč, diplomske naloge
Objavljeno: 19.07.2021; Ogledov: 1064; Prenosov: 47
.pdf Celotno besedilo (551,89 KB)

259.
Vpliv stresa na absentizem in odličnost posameznika
Petra Gatej, 2013

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Zanima nas, ali v podjetjih telekomunikacijske panoge elementi stresa (prepoznavanje dejavnikov stresa na podlagi posledic stresa, obvladovanje in odkrivaje stresa na delovnem mestu), prisotnost stresa na delovnem mestu in aktivnosti za sprostitev od stresa vplivajo na absentizem in ali prisotnost stresa na delovnem mestu vpliva na odličnost posameznika. Namen: Namen naloge je identificirati vpliv stresa na absentizem in odličnost posameznika na primeru treh podjetij telekomunikacijske panoge. V teoretičnem delu je cilj spoznati stres, absentizem in odličnost posameznika, v empiričnem delu pa na primeru izbranih podjetij telekomunikacijske panoge ugotoviti dejanski obstoj vpliva stresa na absentizem in odličnost posameznika. Metoda: Teoretični del magistrske naloge smo preučili s pomočjo domače in tuje strokovne literature. Uporabili smo metodo kompilacije, ki zajema citiranje, povzemanje in navajanje. Empirični del naloge smo izvedli z zbiranjem podatkov s pomočjo anketnega vprašalnika, pri čemer smo uporabili Likertove lestvice in pa kombinacijo vprašanj odprtega in zaprtega tipa. Zbrane podatke smo obdelali s statističnim računalniškim programom. Rezultati: Rezultati raziskave so dokazali vpliv oz. obstoj nekaterih elementov povezave med obvladovanjem stresa in absentizmom in obstoj povezave med načini sprostitve od stresa in absentizmom. Prav tako rezultati potrjujejo vpliv stresa na odličnost posameznika. Ugotovitve nam služijo kot temelj predlogov za podjetja, za posvečanje večje pozornosti odkrivanju stresa in njegovega vpliva na absentizem in odličnost posameznika. Organizacija: Prispevek raziskave je pomemben za vodilne kadre v obravnavanih podjetij in tudi za podjetja na splošno. Rezultati navajajo vzroke oz. povezave med stresom in absentizmom ter slabšo odličnostjo posameznika, kar omogoča udeleženim razmislek za nadaljnje ukrepe za zmanjšanje absentizma in ustvarjanje boljše odličnosti posameznika. Družba: Na podlagi rezultatov raziskave in podanih predlogov bodo, z aplikacijo predlogov v prakso, pridobila podjetja, posamezniki in tudi njihove družine ter širša družba. Večina zaposlenih se dnevno srečuje s stresom, kar vodi v absentizem ter vse slabšo odličnost posameznika. Dolgoročno se bo socialna odgovornost podjetij in posameznikov morala izboljšati, saj trenutno neobvladovanje področja stresa negativno vpliva tudi na celotno okolje, tako v smislu slabšanja kakovosti življenja kot tudi odličnosti vsakega posameznika posebej. Originalnost: Raziskava je bila izvedena v treh podjetjih telekomunikacijske panoge, sodelovalo je 95 anketirancev. Obstajajo številne raziskave opisanih tematik v Sloveniji, vendar ne na področju ozko usmerjene telekomunikacijske panoge. Raziskava ima velik pomen predvsem, ker zajema mlada, hitro razvijajoča se podjetja, ki predstavljajo gonilno silo bodoče gospodarske rasti, in je njihova uspešnost tudi preko obvladovanja stresa, absentizma in odličnosti posameznika pomembna za širšo blaginjo. Omejitve: Pridobljeni podatki raziskave temeljijo na subjektivnem mnenju anketiranih. Zaposleni so bili izbrani priložnostno in po subjektivni presoji. Stres na absentizem in odličnost posameznika vpliva tudi preko drugih dejavnikov, ki jih v raziskavo nismo vključili. Omejeni smo tudi z javnostjo podatkov oziroma zahtevano anonimnostjo. Zaradi specifičnosti in narave dela rezultatov raziskave ni mogoče posploševati na druge dejavnosti oziroma panoge. Prav tako je v raziskavi sodelovalo manj kot 50 % zaposlenih, zato rezultatov raziskave ne moremo povsem posploševati na ostala podjetja, ki sodijo v isto panogo. Raziskava ne vsebuje drugih vidikov uspešnosti poslovanja v podjetjih, kot so npr. ekonomski, pravni in tehnični dejavniki. Izbrana literatura temelji na subjektivnem izboru. Nadaljnja področja raziskovanja se kažejo tudi na področju preostalih panog, v različnih regijah po Sloveniji in tujini, v večjem številu oziroma širšem krogu dejavnikov stresa ter večjem vzorcu zaposlenih.
Ključne besede: stres, dejavniki stresa, absentizem, odličnost posameznika, delovno okolje
Objavljeno: 06.07.2021; Ogledov: 914; Prenosov: 1
.pdf Celotno besedilo (1004,48 KB)

260.
Izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu
Cvetka Peterlin, 2013

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Tema raziskovalnega področja v diplomski nalogi je izboljšanje kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu. Namen: Diplomska naloga kaže na pri kaz postopka izboljšanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, na področju šolstva, z namenom zajeti področje poslovodenja. V raziskavo je vključeno področje poslovne komunikacije s poudarkom na jasnih navodilih za poslovno komuniciranje . Metoda: Preuč evana tema je izpeljana z metodo intervjuja in nadgrajena z anketo. V intervju in anketo so vključeni delavci javnega zavoda , ki se pri svojem delu vsakodnevno srečujejo s poslovno komunikacijo znotraj in zunaj zavoda. Rezultati: Vsi zaposleni na področju poslovodenja zavoda bodo o kazalnikih izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranja v šolstvu pisno seznanjeni. Rezultati raziskovane teme, obdelane v diplomski nalogi, se bodo najmanj enkrat letno ocenjevali. Strokovne ugotovitve, pridobljene iz povratn ih informacij sodelujočih v obeh metodah raziskovanja, kažejo na pripravljenost sodelovanja zaposlenih za izboljšanje obstoječega stanja poslovnega komuniciranja. Organizacija: V zavodu se izvaja poslovno komuniciranje med vsemi zaposlenimi, ki sodelujejo pri izvajanju osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja znotraj zavoda in navzven. Zavedamo se, da je kakovost poslovnega komuniciranja osnova za medsebojno sporazumevanje tako v poslovnem svetu, delovnem okolju, doma in v tujini. Družba: Povečanje zado voljstva uporabnikov storitev, ki jih zavod izvaja na srednješolskem in višješolskem področju vzgoje in izobraževanja, bo doseženo z oblikovanjem takega poslovnega komuniciranja, kateremu bodo uporabniki storitev zaupali. Jasna poslovna komunikacija zavoda bo izražena preko organizacijskega, pisnega, elektronskega, govornega in eksternega komuniciranja. Originalnost: Izvirnost raziskave je osebna idejna zasnova. Iz delovnih izkušenj, opravljanja del in nalog na področju poslovodenja in upravljanja s kadri je nastala odločitev za raziskavo stanja poslovnega komuniciranja v javnem zavodu, ki je bil izbran za osnovo raziskave tega diplomskega dela. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je omejena na pet intervjuvancev in dvanajst anketirancev. Vsi udeleže nci obeh raziskovalnih metod so zaposleni delavci javnega zavoda. Trenutno je raziskovalno področje izboljšanja kakovosti poslovnega komuniciranj v šolstvu omejeno le na en javni zavod.
Ključne besede: izboljšanje, poslovno komuniciranje, komunikacijski proces, kakovost, šolstvo, javni zavodi, sistem vodenja kakovosti, diplomska naloga
Objavljeno: 06.07.2021; Ogledov: 1109; Prenosov: 66
.pdf Celotno besedilo (727,94 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh