Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


1 - 10 / 2022
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Razvoj pametnih mest : magistrsko delo
Teja Cerar, 2024, master's thesis

Abstract: Razvoj pametnih mest je postal osrednja točka v razpravah o urbanem razvoju, pri čemer so se v zadnjih letih pojavila ključna spoznanja. Ta digitalno izboljšana mesta hitro prehajajo iz koncepta v realnost. Kot katalizator je služila pandemija covida-19, ki je poudarila nepogrešljivo vlogo digitalnih tehnologij v urbanih okoljih. Mesta po vsem svetu so se odzvala s hitrim sledenjem integracije pametnih tehnologij, od brezstičnih plačilnih sistemov do digitalnega spremljanja zdravja, zagotavljanja kontinuitete osnovnih storitev ter omogočanja dela in učenja na daljavo. Vendar preobrazba v pametno mesto presega zgolj prevzem tehnologije. Potreben je celosten, sodelovalen pristop. Za uspešna pametna mesta je značilno močno sodelovanje med različnimi deležniki, vključno z vladnimi organi, zasebnim sektorjem in državljani. Takšne sinergije so, kot je poudaril Svetovni gospodarski forum, temelj za ustvarjanje javno-zasebnih partnerstev, spodbujanje sodelovanja državljanov in zagotavljanje ravnovesja med tehnološkim napredkom ter družbeno in okoljsko trajnostjo. Ključ do razvoja pametnega mesta so podatki. Zmožnost izkoriščanja ogromnih količin podatkov lahko spremeni procese odločanja, optimizira javne storitve in dvigne kakovost življenja prebivalcev. Vendar ta model, ki temelji na podatkih, predstavlja izzive, zlasti glede upravljanja podatkov, zasebnosti in varnosti. Enako ključen je poudarek na socialni vključenosti in enakosti. Ker postajajo mesta bolj tehnološko integrirana, obstaja potencialno tveganje poglabljanja socialno-ekonomskih neravnovesij. Proaktivni ukrepi, ki se osredotočajo na digitalno vključenost, cenovno dostopna stanovanja in univerzalni dostop do storitev, so nujni za zagotavljanje enakomernega urbanega razvoja. Z gospodarskega vidika pametna mesta obljubljajo izboljšan življenjski standard, učinkovito infrastrukturo in potencialno povečanje vrednosti nepremičnin. Lahko pritegnejo podjetja in spodbudijo gospodarsko rast. Vendar je razmerje med pobudami pametnih mest in ekonomskimi kazalniki, kot so vrednosti nepremičnin, zapleteno, nanj vplivajo različni dejavniki, od vrst tehnologije do tržnih razmer. V svojem bistvu pot do pametnega mesta zahteva skrbno načrtovanje, sodelovanje in zavezanost k izkoriščanju tehnologije za celostno izboljšanje mest.
Keywords: pametna mesta, digitalne tehnologije, sodelovanje, upravljanje podatkov, socialna vključenost, gospodarska rast, javno-zasebna partnerstva, urbani razvoj
Published in ReVIS: 14.06.2024; Views: 103; Downloads: 2
.pdf Full text (1,17 MB)

2.
Upravljanje v kazenskem postopku zaseženega, začasno zavarovanega in odvzetega premoženja : doktorska disertacija
Nataša Pivk Urbančič, 2024, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava problematiko hrambe in upravljanja premoženja, ki je bilo v kazenskem postopku predmet zasega, začasnega zavarovanja oziroma odvzema. Namen disertacije je ugotoviti, ali je upravljanje z zaseženim, začasno zavarovanim oziroma odvzetim premoženjem v Sloveniji učinkovito, in odgovoriti na vprašanje, kakšne so možnosti za izboljšavo. Da se lahko na teoretični in praktični ravni ugotavlja, ali nek sistem deluje učinkovito ali ne, je bilo pred tem treba postaviti merila, katerih izpolnjevanje se je v nadaljevanju skozi teorijo in prakso presojalo. Disertacija obravnava in opisuje obstoječo pravno ureditev hrambe in upravljanja v Republiki Sloveniji, pa tudi hrambo in upravljanje po posameznih vrstah premoženja, pri čemer je posebno poglavje namenjeno nepremičninam. Za namen ugotavljanja dejanskega stanja v praksi so bile proučene odločbe sodišč, ki se posredno ali neposredno nanašajo na upravljanje premoženja, ki je bilo zaseženo, začasno zavarovano oziroma odvzeto v kazenskem postopku, od Policije, Državnega tožilstva, Vrhovnega sodišča in Finančne uprave Republike Slovenije pa se je poskušalo pridobiti tudi čim več primarnih statističnih podatkov. Skozi doktorsko disertacijo se tako pokaže, da je ureditev na področju hrambe in upravljanja v kazenskem postopku decentralizirana ter mestoma pomanjkljiva in nekonsistentna, kar povečuje pravno negotovost, veča stroške hrambe in upravljanja ter onemogoča nadzor nad upravljanjem. Ugotovljeno je bilo, da centralna baza podatkov kot eden od elementov centralizacije pripomore k sledljivosti premoženja in transparentnosti delovanja ter omogoča sprejemanje odločitev pristojnih deležnikov. Omogoča tudi vzpostavitev širše slike o tem, kaj se s premoženjem dogaja, koliko se ga zaseže ali začasno zavaruje ter koliko se ga na koncu dejansko odvzame, kar pokaže na dejansko učinkovitost (kazenskega) sistema in predstavlja osnovo, na kateri se gradi centralizacija. Doktorska disertacija z identificiranjem centralne baze podatkov kot enega od ključnih elementov centralizacije in iz tega elementa izhajajočih pooblastil AMO poda predlog umestitve AMO v slovensko ureditev ter s tem ponudi alternativno in kompromisno rešitev.
Keywords: kazenski postopek, upravljanje s premoženjem, zaseg, začasno zavarovanje, odvzem, premoženjska korist, Urad za hrambo in upravljanje premoženja, centralizacija, baza podatkov, nepremičnine
Published in ReVIS: 14.06.2024; Views: 101; Downloads: 0
.pdf Full text (4,16 MB)

3.
Analiza nepremičninskega trga, razlike med oglaševano in prodajno ceno nepremičnin ter napovedi za prihodnost : magistrsko delo
Erika Rejc, 2024, master's thesis

Abstract: Naš namen bo analizirati nepremičninski trg v zadnjih letih, ugotoviti razlike med prodajno in oglaševano ceno nepremičnin v večjih mestnih občinah Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper in Celje ter napovedati, kako se bo trg gibal v prihodnosti. Zanima nas obdobje med 2019 in 2022, ker gre za najbolj aktualen čas in zanj še ni bilo narejene podobne analize. Preučili bomo ključne dejavnike, ki vplivajo na odstopanje pri cenah ter napovedali gibanje le-teh v prihodnjih letih. Pri teoretičnem delu bomo uporabili opisno in analitično metodo, v praktičnem delu pa metodo spraševanja ter statistično in primerjalno metodo. Predstavili bomo zakonodajo na področju nepremičnin in nepremičninski trg. Opisali bomo glavne značilnosti obravnavanih občin ter s pomočjo anketnega vprašalnika naredili analizo razlik med oglaševano in pogodbeno ceno pri prodaji nepremičnin. Raziskali bomo, kakšen vpliv na prodajo je imela situacija s Covid19 ter sprememba kreditiranja prebivalstva s strani Banke Slovenije. Pridobljeni podatki bodo koristni predvsem za kupce in prodajalce nepremičnin. Prvi se ob prodaji srečujejo z dilemo, kako visoko ceno nepremičnine naj določijo na samem začetku, da bo ta kmalu prodana, drugi pa želijo kupiti za čim nižjo ceno. Če bo rezultat analize pokazal majhna odstopanja med oglaševano in prodajno ceno, bo to pomenilo, da so bile v izbranem obdobju cene v začetku realno postavljene, v nasprotnem primeru pa bo to dober podatek za kupce, ki bodo lahko ugotovili, za koliko odstotkov približno lahko znižajo prodajno ceno.
Keywords: oglaševana cena, prodajna cena, nepremičnine, nepremičninski trg, mestna občina
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 160; Downloads: 6
.pdf Full text (4,48 MB)

4.
Iran, pravice žensk, vojna in politika v Iranu : magistrsko delo
Sabadete Lezi, 2024, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je obravnavana tematika o Iranu, pravicah žensk, vojni in politiki v Iranu ter človekovih pravicah v Iranu. Zaradi geostrateškega položaja in posedovanja obsežnih virov ogljikovodikov je Iran postal igralec veliko večjega pomena na mednarodnem prizorišču, kot bi lahko nakazovala njegova politična in gospodarska moč. Zagotovo je res, da je Iran edino vprašanje, ki ga imajo ameriški predsedniki v zadnjih desetletjih. Če pustimo fascinacijo na strani, obstajajo dobri gospodarski in politični razlogi za nadaljnje zanimanje za Iran. Ne samo, da ima četrte največje zaloge nafte na svetu (z novimi zalogami, ki jih odkrivajo), ima tudi druge največje znane zaloge zemeljskega plina, ki jih presega le Rusija. Večina jih še ni bila izkoriščena. Poleg lastnih virov se zaloge raztezajo na dveh glavnih svetovnih energetskih centrih, na Perzijski zaliv in obalo Kaspijskega morja. Kot je poudaril neki iranski uradnik, bi Iran ostal pomemben igralec, tudi če ne bi imel lastnih virov ogljikovodikov. Ameriški politiki so ugotovili, da je obsežen kulturni vpliv Irana v regiji (zlasti na Kavkazu in v Srednji Aziji) težko prezreti, kaj šele izolirati. Poleg tega ima Iran druge obsežne mineralne in človeške vire, ki mu dajejo možnost, da postane gospodarska sila v regiji. Ima znatne zaloge bakra, premoga in železa, medtem ko je njeno relativno veliko prebivalstvo, ki šteje približno 63 milijonov, večinoma pismeno in razmeroma dobro izobraženo. Za številne analitike je Iran preprosto postal razdražljiva anomalija, katere trmasta odločenost, da ostane prepoznaven, ga je postavila čez mejo. Poleg tega izpodbija širše predpostavke o neskladnosti islama in demokracije s trditvijo, da je vzajemno konstruktivno razmerje med tema dvema konceptoma dejansko možno in da je Iran vodilni pri dokazovanju tega skozi mešanico elite in množične politike.
Keywords: Iran, pravice žensk, politika, islam, vojna
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 222; Downloads: 0

5.
Digitalizacija zemljišnih knjiga : magistarsko delo
Lea Borić, 2024, master's thesis

Abstract: Skozi predmetno nalogo bo avtorica podala kronološki vpogled v analizo stanja v Republiki Hrvaški pred in po digitalizaciji zemljiških knjig. Glavni namen obravnavanega dela je podrobneje pogledati, kako je digitalizacija zemljiških knjig olajšala poslovanje in uskladila podatke zemljiške knjige in katastra, posledično pa sta glavna cilja dela raziskati, kako je uvedba digitalnega arhivov v Republiki Hrvaški prispeval k naprednejšemu poslovanju z uskladitvijo zemljiških knjig in katastra, vse z namenom prihrankov in zmanjšanja števila zaposlenih ter lažjega poslovanja ter raziskati, ali digitalizacija zemljiških knjig omogoča neomejen vpogled v podatke, pomembne za pravni promet z nepremičninami. Glede na to, da so se pred digitalizacijo zemljiških knjig podatki o nepremičninah vodili v katastrskih uradih in na zemljiškoknjižnih sodiščih, večina podatkov iz teh evidenc med seboj ni usklajena. Pomanjkanje ažurnosti podatkov iz omenjenih evidenc glede na dejansko stanje je povzročalo resne težave gospodarstvenikom in podjetnikom v poslovnem svetu, pa tudi državljanom v zasebnem življenju in drugim uporabnikom evidenc. knjiga. Dosedanja literatura na omenjeno tematiko podrobneje opisuje pojme zemljiške knjige, pravna varnost zemljiških knjig, neusklajeni podatki o nepremičninah, kataster, združitev katastra in zemljiške knjige, reforma »Urejena zemljišča« itd. v literaturi doslej niso bili poenoteni, raziskani vsi izrazi in omenjene možne spremembe, prednosti in slabosti, ki jih ustvarja digitalizacija zemljiških knjig. Rezultati predmetne raziskave bi lahko služili prihodnjim generacijam, ki bodo raziskovale na isto ali podobno temo. Glede na to, da bo to delo združilo najpomembnejše relevantne pojme, povezane z zemljiško knjigo in katastrom, bi lahko sama izdelava dela služila tudi tistim, ki obravnavane tematike ne poznajo, na način, da spoznajo najpomembnejša dejstva. o njem in se seznaniti z novo uvedenim načinom poslovanja, ki se ga morda niso zavedali, vedeli, da to omogoča današnja tehnologija. Prav tako bo to delo na svojevrsten način poskušalo ustvariti spodbudo za prihodnje reševanje povezave med zemljiško knjigo in katastrom, glede na to, da je vedno prostor za napredek tako v gospodarstvu kot v tehnologiji, ki postaja vse bolj napredna. čas.
Published in ReVIS: 21.05.2024; Views: 164; Downloads: 5
.pdf Full text (1,75 MB)

6.
Mednarodnopravni status nepriznanih držav in ureditev človekovih pravic v nepriznanih državah : magistrsko delo
Eva Lukančič, 2024, master's thesis

Abstract: Država mora, da bi postala mednarodno priznana, izpolnjevati kriterije, kateri so določeni v 1. členu Konvencije iz Montevidea. Država kot subjekt mednarodnega prava mora imeti stalno prebivalstvo, definirano ozemlje, vlado in sposobnost sodelovanja z drugimi državami. Ti kriteriji so v pomoč pri presoji, če neka skupnost, ki trdi, da ima naravo države, sploh ustreza kriterijem mednarodnega prava za nastanek države. Določene entitete ne izpolnjujejo vseh kriterijev, zato so mednarodno nepriznane, se ne vključujejo v mednarodne odnose in ne sodelujejo z mednarodnimi organizacijami. V mednarodni skupnosti je potrebno upoštevati tudi druge kriterije kot so želja entitete po priznanju, nastanek entitete brez kršenja mednarodnega prava, spoštovanje človekovih pravic in priznanje s strani drugih držav. Ker nepriznana država nima dejanske fizične moči, ne more zagotoviti učinkovitih sredstev za zagotavljanje človekovih pravic, kar predstavlja veliko težavo, saj se s tem stopnjuje kriminal, nasilje, korupcija, pomanjkanje dobrin. Nepriznanim državam primanjkuje suverenosti, to posledično pripelje do kršenja človekovih pravic. V magistrskem delu so z opisno metodo obravnavane nepriznane države in ureditev človekovih pravic v le - teh. S pravno analizo so predstavljene in ugotovljene temeljne razlike med priznanimi in nepriznanimi državami in kako se mednarodna skupnost sooča s težavami nepriznanih držav. Namen je opredeliti, v čem se torej ločijo nepriznane države od priznanih držav, v čem se loči njihov status v mednarodni skupnosti in zakaj nepriznane države bolj kršijo človekove pravice. Pojav nepriznanih držav je v družbi vse bolj razširjen. Nepriznane države so zelo odvisne od svoje države pokroviteljice in nevladnih organizacij in ne morejo sodelovati v mednarodni skupnosti, kar dokazuje, kako pomembna je neodvisnost in zunanja suverenost države, da se lahko vključuje v mednarodne odnose. Zaradi slabe ureditve nepriznanih držav tam trpijo človekove pravice, saj državljanom onemogočajo ustrezen življenjski standard.
Keywords: mednarodno pravo, človekove pravice, priznanje države, nepriznane države, nastanek države, država
Published in ReVIS: 20.05.2024; Views: 143; Downloads: 8
.pdf Full text (994,53 KB)

7.
Digitalna centralizacija v kazenskem pravu EU : magistrsko delo
Alen Ćeman, 2024, master's thesis

Abstract: Zbiranje, shranjevanje, procesiranje in izmenjava podatkov na vertikalni in horizontalni ravni v EU je sedanjost kazenskopravnega področja EU. Informacijski sistemi so vse pomembnejše orodje zagotavljanja varnosti v EU. Učinkovitost teh sistemov zahteva vse bolj intruzivne posege v zasebnost posameznika in njegove osebne podatke. Poudarjanje učinkovitosti in varnosti ter zapostavljanje svobode in pravic pa lahko vodi v območje varnosti, brez svobode in pravic. Magistrsko delo obravnava centralizirano raven informacijskih sistemov EU in novo konstituirano interoperabilno arhitekturo. Namen in cilj je podati analizo obsega digitalnega nadzora posameznikov v zvezi z njihovo zasebnostjo in osebnimi podatki na kazenskopravnem področju EU. Z deskriptivno metodo se po poglavjih in podpoglavjih opiše različne pravne predpise kot podlage za informacijske sisteme in posamezne primere sodne prakse. Zgodovinska metoda se uporabi za opis zgodovine posameznega informacijskega sistema, z metodo analize se analizira posamezne pravne predpise in relevantno sodno prakso ter zadevno medsebojno primerja s pomočjo komparitivne metode. Nadalje uporaba induktivno-deduktivne metode omogoči sklepne ugotovitve o smiselnosti pravne ureditve in primernosti odločitev sodišč. Na koncu se uporabi sintetična metoda za integracijo bistvenih ugotovitev raziskanega. Bistven poudarek v magistrskem delu, je odgovor na vprašanje, ali se sledi trendu ekstenzivnega profilirianja slehernega posameznika, ne le subjektov kazenskega področja. Nadalje bo v nalogi analizirano, ali lahko Sodišče EU (SEU) in nacionalna sodišča držav članic zagotavljajo ustrezno varstvo posamezniku, če izvršilna veja oblasti v svoji vnemi posameznika zapostavlja. Nasprotno ne bo ravnotežja med varstvom človekovih pravic in t.i. varnostno unijo. Končna posledica je odmik od vladavine prava in spoštovanja temeljnih človekovih pravic in primik zametku avtoritarne države. V prihodnosti je pričakovati razširitev slednje z drugimi elementi, katerih magistrsko delo ne zajema, v zaključku pa se na kratko omeni tudi zveza z umetno inteligenco.
Keywords: pravica do zasebnosti, varstvo osebnih podatkov, kazensko pravo EU, informacijski sistemi, interoperabilnost
Published in ReVIS: 20.05.2024; Views: 882; Downloads: 213
.pdf Full text (2,01 MB)

8.
Susjedska prava i uređenje međa : magistarsko delo
Ivana Dijanić Pavlović, 2024, master's thesis

Abstract: Ne moremo govoriti o sosedskih pravicah, če oseba nima lastninske pravice. Zakon o lastnini in drugih stvarnih pravicah določa določbo o sosedski pravici v 1. odstavku 30. člena. Skozi prispevek bo prikazano, da lahko vsak s svojo lastnino dela, kar hoče, vendar pa obstajajo tudi številne omejitve kot varstvo zaradi kršitev sosedskih obveznosti. Sosedska pravica pravzaprav temelji na ideji obzirnega izvrševanja lastninske pravice in ohranjanja sosedske pravne skupnosti. V prispevku bodo podrobneje pojasnjene vrste sosedskih pravic, nekatere vrste pa bodo opremljene s primeri iz sodne prakse. Vrste sosedske pravice so: skupna ograja, lastna ograja, meja, drevo na meji, veje in korenine, dostop do tuje stvari, uporaba tuje stvari za opravljanje del, postavitev vodov in drugih naprav, spodkopavanje tuje lastnine, imisije, nevarnost porušitve objekta, prepoved spreminjanja naravnega toka vode in odvajanja meteorne vode s strehe. Prav tako je bila kot tema prispevka obdelana tematika določanja meje, torej predpostavke za ureditev, potek, stranke in problemi s katastrom in zemljiškimi knjigami. Zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah pri vsaki vrsti sosedske pravice predpisuje pravice in obveznosti soseda, zato je najpomembneje, da se s sosedom dogovorimo in storimo vse, kar je dobro za sosedsko pravno skupnost. Cilj tega prispevka je razumeti vse vrste sosedskih pravic in vse omejitve, ki so zelo pomembne, da ohranimo skupnost, v kateri živimo in s katero si delimo dvorišče ali skupno pot v sožitju, torej da imamo sosedsko pravno skupnost brez težav. Dolžnost vsakega soseda je, da sprejme pooblastila, dolžnosti in prepovedi pri uveljavljanju lastninske pravice na svojih nepremičninah in da se vsakdo drži pravil, ki jih določa zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah. Čisto na koncu tega dela bo opisano, kako se dejansko uresničujejo sosedske pravice. Namen prispevka je opozoriti, da mora vsakdo upoštevati določbe zakona o lastnini in drugih stvarnih pravicah, da ne moti miru, zdravja in nepremičnin sosedske skupnosti.
Published in ReVIS: 20.05.2024; Views: 200; Downloads: 4
.pdf Full text (858,77 KB)

9.
Problematika aktivnosti EU glede procesa širitve na države Zahodnega Balkana : diplomsko delo
Tjaša Polak, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Za širitev EU je potrebno strinjanje vseh držav članic. EU je sicer obljubila članstvo šestim državam Zahodnega Balkana, vse od leta 2003 pa so dogovori zamrznili. Prav tako so bili zavrženi vsi pozivi o konkretnem časovnem okviru. Zaradi razhajanj med državami EU glede sprejema novih članic in počasnega poteka reform v šestih čakajočih državah se morebitna širitev že leta ne premika naprej. Več članic je zaradi zaskrbljenosti nad nadaljnjo širitvijo z manj razvitimi državami zadržalo proces širitve. EU je po obsežnih širitvah v letih 2004 in 2007 doživela številne krize in šoke, od gospodarske do migracijske krize, brexita in zdaj še pandemije, zaradi česar se želi pred novo širitvijo najprej notranje utrditi. Istočasno pa je šest balkanskih držav EU dalo dobre razloge, da upočasni širitveni proces. Znane težave so pomanjkanje vladavine prava, korupcija, etnična vprašanja in dvostranske napetosti med državami. EU je po eni strani postala vse bolj usmerjena vase, hkrati pa je širitev zdrsnila iz seznama prioritet, ker je bila soočena z globalnimi izzivi. Zagon novim aktivnostim za širitev daje vse večja prisotnost Rusije in Kitajske v regiji, kjer je EU izgubila precej vpliva na področju infrastrukture in investicij, pa tudi sicer zaradi svoje politike. Geostrateški razmisleki držav članic utegnejo tudi okrepiti evroskepticizem, nekateri v EU razmišljajo, da bi širitev, ki je bila namenjena za izvoz stabilnosti, lahko uvozila nestabilnost. Nekatere potencialne članice imajo tesne vezi s tujimi silami in lahko delujejo kot njihov zaveznik v EU, s čimer bi doseganje skupne zunanje politike EU postalo še težje. EU bo morala nadaljevati aktivnosti v podporo širitvenim procesom in stabilizaciji regije s programi ekonomskega in investicijskega načrta z Berlinskim procesom. Celotna situacija se je v Evropi 24. februarja 2022 dodatno spremenila in otežila, ko je Rusija sprožila obširno vojaško invazijo na Ukrajino, ta pa je prešla v totalno vojno, ki ima vse večje posledice za celotno Evropo in tudi cel svet. Te posledice bodo vsekakor vplivale na gospodarsko, ekonomsko, finančno, varnostno in tudi migrantsko področje, tako v EU kot tudi v ostalih evropskih državah, še posebej pa na države Zahodnega Balkana in na njihovo pot v EU.
Keywords: širitev EU, EU, Zahodni Balkan, politika EU, članstvo v EU
Published in ReVIS: 17.05.2024; Views: 184; Downloads: 6
.pdf Full text (766,71 KB)

10.
Nezakoniti izbris 1992 : diplomsko delo
Tanja Mićić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila izvedbo izbrisa in njegove posledice. Državljani nekdanje republike SFRJ so se leta 1992 znašli ilegalno v Republiki Sloveniji zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Izbris iz registra je botroval izgubi in kršenju številnih človekovih pravic, ki jih bom navedla in opisala v diplomskem delu. Skozi diplomsko delo bom predstavila mednarodno stališče o zadevi in odločanje Ustavnega sodišča ter Evropskega sodišča za človekove pravice. Namen diplomskega dela je opisati zgodovinsko ozadje, ki je v veliki meri vplivalo na izbris, sam proces izbrisa, predstaviti pravne temelje novonastale Republike Slovenije in na koncu utemeljiti in predstaviti odločitve sodišč, ki so odločala o zadevi. Kot glavne vire pri obravnavanju teme bom uporabljala predvsem Ustavo RS, zakone, kot so Zakon o tujcih, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o državljanstvu Republike Slovenije, Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivališča, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in mednarodne pravne vire, kot so Splošna deklaracija človekovih pravic, Listina evropske unije o temeljnih pravicah, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Problem izbrisanih je utemeljilo in rešilo Evropsko sodišče za človekove pravice, saj je uredilo njihov pravni položaj v Republiki Sloveniji in s sodbo vzpostavilo odškodninsko shemo. Primer izbrisanih velja za pomemben primer v sodni praksi, predvsem na področju podeljevanja in urejanja državljanstva.
Keywords: izbrisani, državljanstvo, suverenost, nezakonitost, kršenje človekovih pravic, Ustavno sodišče, ESČP
Published in ReVIS: 17.05.2024; Views: 226; Downloads: 5
.pdf Full text (340,86 KB)

Search done in 0.95 sec.
Back to top