Repository of colleges and higher education institutions

Search the repository
A+ | A- | Help | SLO | ENG

Query: search in
search in
search in
search in

Options:
  Reset


71 - 80 / 1958
First pagePrevious page45678910111213Next pageLast page
71.
Zahteve sodobnih pogodb za storitve v oblaku in druge digitalne storitve
Anja Bricelj, 2022

Abstract: V magistrskem delu raziskujem obligacijsko–pravne vidike digitalnih storitev v oblaku v današnjem času, njihov pomen in tehnično strukturo, ki je pomembna za nadaljnje razumevanje tveganj, ki iz njih izhajajo, pri tem pa skozi smernice in različne standarde raziskujem način priprave in odziva organizacij na pravna tveganja pri oddajanju svojih dejavnosti v zunanje izvajanje ponudnikom storitev v oblaku. Raziskujem, na kaj morajo biti pozorne pri ponudnikih storitev, kako analizirajo potencialne ponudnike storitev v oblaku, pri tem pa želim opredeliti pomen ocenitve najpogostejših tveganj, ki izhajajo iz takšne pogodbe. Pri raziskovanju omenjene teme sem uporabila pravno,teoretično, empirično, primerjalno, interdisciplinarno in zgodovinsko raziskovalno metodo. Namen magistrskega dela je bil čim bolj celovito raziskati področje digitalnih storitev v oblaku, glavni cilj pa priprava dokumenta, v katerem bodo strnjene pomembne informacije kot pomoč organizacijam pri pripravah pred sklepanjem pogodb s ponudniki storitev v oblaku. Ugotovitve v magistrskem delu imajo kot informativne smernice pomemben prispevek za organizacije, ki se odločajo za izbiro ponudnika storitev v oblaku. Omejitve, ki so bile prepoznane ob pisanju magistrskega dela, so predvsem pomanjkanje strokovne literature v slovenskem prostoru, kar številnim organizacijam otežuje seznanjanje z možnimi izzivi digitalnih storitev v oblaku in učinkovitim odzivom nanje.
Keywords: digitalne storitve v oblaku, zunanje izvajanje, pogodba, varstvo podatkov, obligacijsko razmerje
Published: 26.01.2023; Views: 328; Downloads: 41
.pdf Fulltext (1,05 MB)

72.
Parlamentarna preiskava
Goran Letić, 2022

Abstract: Državni zbor je pri nas splošno politično predstavniško telo državljanov, ki opravlja različne funkcije, med drugim zakonodajno, nadzorno in informativno. Znotraj nadzorne funkcije ima pomembno mesto parlamentarna preiskava. Vendar pa njen pomen ni le v nadzorovanju izvršilne veje oblasti, temveč je tudi način uresničevanja širšega družbenega nadzora. Poleg tega ima parlamentarna preiskava tudi pomembno podporno funkcijo, saj državnemu zboru nudi podporo pri njegovem delu. Člani preiskovalne parlamentarne komisije v ta namen pripravljajo oziroma sprejemajo odločitve in zbirajo koristne informacije, ki bi jih državni zbor lahko potreboval prisvojem delu. Za uspešno in učinkovito izvajanje parlamentarnih preiskav pa mora imeti parlamentarna preiskovalna komisija določena pooblastila. V Sloveniji 93. člen ustave določa, da lahko državni zbor odredi preiskavo o zadevah javnega pomena. To mora storiti na zahtevo tretjine poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega sveta. Ob izpolnjevanju omenjenih predpostavk se oblikuje preiskovalna komisija, ki ji ustava v zadevah poizvedovanja in preučevanja zagotavlja smiselno enaka pooblastila, kakor jih imajo pravosodni organi. Osnovna pravila izvajanja parlamentarne preiskave ureja Poslovnik o parlamentarni preiskavi, Zakon o parlamentarni preiskavi pa natančneje določa njen namen, opredeli temeljna načela parlamentarne preiskave, položaj udeležencev v postopku preiskave, razmerja preiskovalne komisije do sodišč in drugih državnih organov, varovanje poslovne in državne tajnosti, sankcije za oviranje preiskave ter neposredno oziroma smiselno uporabo nekaterih določb Zakona o kazenskem postopku in Zakona o prekrških. Institut parlamentarne preiskave je sredstvo, ki je na razpolago parlamentu kot političnemu predstavništvu državljanov. Metode parlamentarnega dela so tako predvsem politične in ne pravne narave.
Keywords: parlamentarna preiskava, preiskovalna komisija, zadeve javnega pomena, nadzorna funkcija, pooblastila preiskovalne komisije
Published: 26.01.2023; Views: 369; Downloads: 27
.pdf Fulltext (816,64 KB)

73.
Športno pravo in stave na podlagi notranjih informacij
Nika Jerković, 2022

Abstract: Šport je danes več kot le sredstvo sprostitve. Njegova funkcija dobiva skozi razvoj tehnologije in gospodarstva vedno večje razsežnosti in zato je šport našel svoj prostor tudi v evropski zakonodaji. Vendar zaradi njegove popularnosti in atraktivnosti vedno več posameznikov spremlja tekmovanja tudi zaradi stav. Skozi analizo bom predstavila problematiko stav, njihovo regulacijo, meje zlorabe le-teh in predvsem pomen odločitev na šport v posamezni zadevi. Ker je v slovenskem jeziku na voljo zelo malo literature na temo športnega prava, sem s pomočjo interneta izbrala različno tujo literaturo, strokovne članke, mnenja ter odseke elektronskih knjig s tega področja. S pomočjo deskriptivne metode bom predstavila svoje ugotovitve o razvoju športnega prava, zastavljeno hipotezo pa bom preverila s pomočjo komparativne ter induktivne in deduktivne metode. Raziskovalno vprašanje, ki ga bom analizirala, je primerjava sankcij, ki so doletele vse tri nogometaše zaradi kršitev pravil Angleške nogometne zveze. V zadevi Barton je športnik stavil tudi na tekme svojega kluba, v katerih je nastopil sam, g. Sturridge je podal prijatelju jasna navodila, kako staviti, g. Trippier pa ni nikoli izrecno podprl ali nagovarjal prijateljev, da stavijo. V takšnem vrstnem redu se, po mojem mnenju, tudi vrstijo sankcije igralcev. Ali hipoteza drži, bom preverila skozi analizo omenjenih zadev.
Keywords: šport, razvoj športnega prava, korupcija v športu, stave, stave na podlagi notranjih informacij
Published: 26.01.2023; Views: 376; Downloads: 23
.pdf Fulltext (706,59 KB)

74.
75.
Pridobivanje državljanstva v Republiki Sloveniji z izredno naturalizacijo iz gospodarskih razlogov
Duna Puh, 2022

Abstract: Državljanstvo se odraža kot pripadnost in povezanost določene osebe z državo, ta vez pa je lahko različnih oblik. Državljanstvo se v Republiki Sloveniji lahko pridobi po rodu, z redno naturalizacijo ali z izredno naturalizacijo, če je sprejem osebe v državljanstvo v interesu države. Eden izmed možnih razlogov je gospodarski interes, ki pa je v slovenskem sistemu opredeljen bolj opisno, saj Slovenija ne ponuja konkretnega programa za podelitev državljanstva na podlagi investicije, kakor to ponujajo nekatere druge države članice Evropske unije. Z deskriptivno metodo opišemo slovenske zahteve in postopke pridobitve državljanstva z izredno naturalizacijo, predvsem z uporabo pravnih virov, z analitično metodo pa za poglobljeno raziskavo tega področja opravimo primerjalno analizo Irske in Cipra, saj sta to dve primerljivi državi znotraj Evropske unije. Program podelitve državljanstva na podlagi investicije na Cipru je zanimiv, ker nazorno predstavlja možna tveganja in pomen učinkovitega nadzora nad njimi ter posledice njihovega slabega obvladovanja (ukinitev programa), medtem ko ima Irska uveljavljen program podelitve dovoljenja za stalno prebivanje na podlagi investicije in lahko predstavlja dober zgled Sloveniji. Na koncu na podlagi ugotovitev podamo predloge sprememb oziroma izboljšav, ki bi jih Slovenija lahko naredila na tem področju, saj menimo, da bi z uvedbo podobnega programa, kakor ga ponuja Irska, lahko pripomogla h gospodarskemu razvoju države zaradi prihodkov iz naslova tujih investicij.
Keywords: državljanstvo, izredna naturalizacija, gospodarski razlogi, tuje investicije, program CBI, program RBI, državljanstvo EU
Published: 13.01.2023; Views: 369; Downloads: 51
.pdf Fulltext (1,41 MB)

76.
Nasilje v družini kot posledica epidemije Covid-19
Alex Njivar, 2022

Abstract: V diplomskem delu obravnavam, kako je epidemija Covid-19 vplivala na nasilje v družini. Epidemija je pripeljala do izgube človeških življenj po vsem svetu, prinesla je veliko sprememb v vsakdanje življenje posameznikov. Negativno je vplivala na gospodarstvo, mentalno zdravje, socialne stike in še bi lahko naštevala. Ljudje so med pandemijo čutili stres, strah, tesnobo ter osamljenost. Veliko ljudi se je spopadlo z depresijo in anksioznostjo. Med epidemijo je prišlo do znatnega povečanja primerov nasilja v družini. Dejavniki, ki so povečali nasilje v družini, so bili povečan stres, ekonomska negotovost, mentalna nestabilnost, socialna izolacija in zloraba alkohola in prepovedanih substanc. Povečalo se je tako fizično, psihično ter spolno nasilje. Največ nasilja se je zgodilo prav v intimno-partnerskih odnosih in družinah. V vsaki družini prihaja do konfliktov, saj je le ta sestavljena iz posameznikov, ki nimajo zmeraj enakih interesov in želja. Na družinsko življenje pa ne vplivajo samo interesi družine, ampak tudi zunanji dejavniki, kot so družbene razmere, socialne razmere in psihično zdravje družinskih članov. V času epidemije so se življenja oseb zelo spremenila, s tem pa tudi interesi, kar je pogosteje pripeljalo do napetosti med družinskimi člani. Družina, ki je osnovna celica človeške družbe, je izgubila svoj primaren pomen. V družini bi se morali počutiti varno, brezskrbo in si med seboj zaupati, pa vendar se je veliko oseb v družini počutilo osamljene, prestrašene in brez zaupanja do ostalih članov družine. V diplomski nalogi sem se dotaknila teme fizičnega, psihičnega, verbalnega, spolnega ter finančnega nasilja. Primerjala sem pojavnost prijavljenega in obravnavanega nasilja v letu 2020 in 2021, ker pa se zavedam, da precejšen odstotek nasilja v družini ostane neprijavljen in posledično neobravnavan, sem pripravila tudi anketo o izkušnji nasilja. Za konec sem dodala še anonimno intimno izpoved žrtve, ki je doživela partnersko nasilje na svoji koži.
Keywords: družina, epidemija, Covid-19, nasilje, nasilje v družini, fizično nasilje, psihično nasilje, spolno nasilje, spolna zloraba otrok
Published: 13.01.2023; Views: 393; Downloads: 80
.pdf Fulltext (1,18 MB)

77.
Menaxhimi i Ujërave të Shiut
Agron Gashi, 2022

Published: 13.01.2023; Views: 312; Downloads: 57
.pdf Fulltext (372,49 KB)

78.
Elektro mobilnost v Ljubljani
Rok Fabjan, 2022

Abstract: Slovenija je dežela številnih naravnih danosti, izjemnega okolja in rastlinsko-živalske raznovrstnosti. Zavedanje, da to bogastvo v danem trenutku ni naše, ampak pripada našim otrokom je ključnega pomena. Zato so varstvo narave in okolja, skrb za čistost zraka, vode in tal, omejitev onesnaževanja okolja in podnebnih sprememb naše prednostne naloge, katere je potrebno udejanjiti v sedanjosti. Koncept rešitve trajnostnega prometa na splošno, spodbujanje javnega potniškega prometa, trajnostnega tovornega prometa in nemotoriziranih oblik prometa ter spodbude za izboljšanje učinkovitosti vozil, vožnje in zasedenosti vozil ter rabe goriv z nizkimi emisijami ogljikovega dioksida pa so osrednje prvine, ki jih je potrebno upoštevati v kolikor želimo naše okolje ohraniti. V diplomskem delu proučujem mesto Ljubljana, ki je s svojo centralno vlogo in kot metropola Slovenije vsako leto prometno bolj obremenjena. Nekatera evropska mesta se s problemi na področju prometa že bolj ali manj uspešno soočajo in uporabljajo rešitve, ki bi lahko bile primerne tudi za mesto Ljubljana. Zavedamo se, da obstoječe omrežje javnega potniškega prometa v Ljubljani ni optimalno. Ena izmed možnosti, ki bi Ljubljani lahko povečala privlačnost in kakovost regije kot lokacije za bivanje, izobraževanje, delo in obiskovanje je prenova javnega potniškega prometa. Učinek prenove bi vsekakor rezultiral v potencialu sinergijskih razvojnih učinkov na številnih področjih, kar bi povečalo samo mednarodno konkurenčnost regije. Na ravni Evrope so obravnavani evropski pravni akti za področje razvoja prometnega sistema. Slednji že zahtevajo in hkrati omogočajo izvajanje številnih ukrepov. Nekateri akti določene ukrepe le spodbujajo, skupno pa delujejo v funkciji trajnostnega razvoja prometnega sistema. V raziskavi je na podlagi razpoložljivih podatkov zasnovan predlog o načinu kako doseči dovolj visoko raven kakovosti storitve in prilagojenost potrebam uporabnikov javnega potniškega prometa. Podatki pridobljeni tekom analize nam omogočajo oblikovanje najprimernejše strategije obstoječega javnega prevoza. Slednji kažejo, da možnost modernizacije javnega prevoza s sodobnimi in inovativnimi storitvami obstaja, katerih glavni cilj je zadovoljstvo uporabnikov in usklajenost z razvojnimi potrebami. Slednje pa ob doseženi visoki ravni kakovosti storitve in prilagojenosti potrebam uporabnika lahko zagotovi le integriran javni prevoz v Ljubljanski urbani regiji. Pri tem smo na podlagi izkušenj iz drugih mest vzpostavili kriterije, ki jih naj vsebuje prenovljeno omrežje.
Keywords: elektro mobilnost, javni potniški promet, trajnostni promet, e-gorivo, podzemna železnica v Ljubljani
Published: 13.01.2023; Views: 334; Downloads: 26
.pdf Fulltext (2,92 MB)

79.
Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki je posledica ravnanja tretjega ali naključja
Saša Mevec Pušnik, 2022

Abstract: V primeru, ko se delavec poškoduje pri opravljanju dela, mu za nastalo škodo odgovarja delodajalec po splošnih pravilih odškodninskega prava – po načelih krivdne ali objektivne odgovornosti. Nemalo pa je primerov, ko delavcu pri opravljanju dela za delodajalca škoda nastane zaradi ravnanja tretjega ali po naključju. Iz sodne prakse nižjih sodišč, predvsem Višjega delovnega in socialnega sodišča, je v tovrstnih primerih zaznati težnje po prisojanju odškodnine, ker se razpravljajočemu sodniku to zdi pravično in primerno glede na naravo delovnega razmerja. V ta namen poskušajo nekateri sodniki širiti polje dolžne skrbnosti delodajalcev ali pa dejanje tretje osebe oziroma nesrečni slučaj prištevajo v okvir nevarne dejavnosti. Takim »poskusom« širjenja pojma odškodninske odgovornosti delodajalca pa ni naklonjeno Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ki vztraja na stališču, da delodajalcu v takih primerih ni mogoče očitati niti krivdne niti objektivne odgovornosti. Sodna praksa VSRS na področju odškodninske odgovornosti delodajalca nasproti delavcu izhaja iz splošnih načel civilnega prava, čeprav stranki v delovnem razmerju nista v enakopravnem položaju. Delavec je delodajalcu podrejen in od njega osebno odvisen zaradi dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca. V sojenju o tovrstnih odškodninskih zahtevkih bi bilo zato navedena dejstva potrebno upoštevati v luči temeljnega načela delovnega prava in favorem laboratoris. Čeprav se navedena problematika večkrat izpostavlja v sodniških krogih, je na to temo relativno malo literature. V dokaj podobnih primerih prihaja celo do različnih odločitev sodišč, kar je vsekakor v nasprotju z načelom pravne varnosti. V okviru te disertacije sem zato raziskala možnosti za spremembo sodne prakse v okviru veljavne ureditve odškodninske odgovornosti delodajalca delavcu.
Keywords: odškodninska odgovornost delodajalca, škoda pri delu, škoda v zvezi z delom, naključje, krivda tretjega
Published: 12.01.2023; Views: 419; Downloads: 62
.pdf Fulltext (1,19 MB)

80.
Enoinstitucionalni in dvoinstitucionalni sistemi evidentiranja nepremičnin
Klavdija Trnovšek, 2020

Abstract: Razvite države gradijo sisteme evidentiranja in upravljanja nepremičnin, ki predstavljajo pomemben del nacionalnih prostorskih in nepremičninskih podatkovnih infrastruktur, skrbijo za zagotavljanje lastništva nepremičnin in omogočajo delovanje trgov nepremičnin. Glede na tradicionalno klasifikacijo sistemov evidentiranja nepremičnin so sistemi zemljiških knjig in katastrov enoviti – enoinstitucionalni ali dualni – dvoinstitucionalni. Evropske nepremičninske organizacije razpravljajo, ali naj se države odločajo za enoinstitucionalni ali dvoinstitucionalni sistem evidentiranja nepremičnin, vendar enotnega stališča ni izoblikovanega zaradi različnih objektivnih razvojnih in zgodovinskih dejavnikov. Raziskava podaja pregled zemljiške knjige in zemljiškega katastra v Sloveniji ter evropske in svetovne trende upravljanja oziroma evidentiranja nepremičnin. Analizirana in primerjana sta po dva evropska državna nepremičninska sistema z enovitim (Nizozemska, Litva) in dualnim (Danska, Hrvaška) sistemom evidentiranja nepremičnin. V Sloveniji do organizacijskega združevanja nepremičninskih evidenc kljub pripravljenem Predlogu Zakona o agenciji za nepremičninske evidence leta 2007 in Predlogu Zakona o nepremičninskih evidencah leta 2012, ni prišlo. Raziskava obravnava tudi primere držav v razvoju, Nigerijo in Kolumbijo, ki sta pokazali interes za ureditev evidentiranja nepremičnin s pomočjo zemljiške reforme, s katero želijo zagotoviti institucionalne in kadrovske zmogljivost. Razvoj upravljanja nepremičnin se skupaj z razvojem nepremičninskih evidenc stalno izboljšuje in dograjuje. Odločitev o primerni organizacijski obliki evidentiranja in upravljanja nepremičnin v posamezni državi je odvisna od tega, kateri pristop je bolj učinkovit in primeren v določenem okolju. Zaznati je usmerjenost k enovitemu sistemu, ki ga podpirajo tudi mednarodne razvojne in naložbene institucije, saj ponuja več prednosti in prihrankov.
Keywords: dvoinstitucionalni sistem evidentiranja nepremičnin, enoinstitucionalni sistem evidentiranja nepremičnin, evidentiranje nepremičnin, kataster stavb, zemljiška knjiga, zemljiški kataster
Published: 10.01.2023; Views: 328; Downloads: 38
.pdf Fulltext (1,48 MB)

Search done in 0 sec.
Back to top