Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


31 - 40 / 1835
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
31.
Družina v razhajanju skozi prizmo sodnega postopka in mediacije
Petra Razpet, 2022

Ključne besede: družina, razveza, mediacija, čustva, otrok, razhod
Objavljeno: 30.08.2022; Ogledov: 47; Prenosov: 2
.pdf Celotno besedilo (926,54 KB)

32.
33.
Vpliv neto tlorisne površine stanovanj na njihovo tržno vrednost
Sašo Tomažič, 2022

Opis: Na slovenskem nepremičninskem trgu je v zadnjih letih moč opaziti, poleg nenadnega dviga cen, tudi zelo raznoliko obnašanje cen, še posebej, če primerjamo nepremičnine po neto tlorisnih površinah. Na splošno velja, da je cena odvisna od številnih dejavnikov, ki se večinoma nanašajo na stanovanje samo, vendar pa cena tudi variira glede na neto tlorisno površino nepremičnine. Krivulja cen nepremičnin je nelinearna in je načeloma v obliki črke U, kar pomeni, da z rastjo neto tlorisne površine cena najprej pada, nato pa pri zelo velikih nepremičninah ponovno začne naraščati. V diplomskem delu smo izvedli analizo cen nepremičnin, po skupinah, glede na neto tlorisno površino stanovanj. Med seboj smo primerjali nepremičnine, ki so imele podobne karakteristike, od lokacije, stanja, pravnega statusa ipd. Poleg izvedene analize smo izvedli tudi anketo s predstavniki različnih nepremičninskih agencij iz Ljubljane, slovenske Obale in Maribora. Z diplomskim delom smo želeli prikazati vpliv velikosti nepremičnine na njeno končno tržno vrednost, kar smo dosegli z izrisom krivulje cen nepremičnin na m2 . Ugotovili smo, da so manjša stanovanja, do 50 m2 neto tlorisne površine, z urejenim parkiriščem in zaželeno (mikro) lokacijo, gledano na enoto stanovanja €/m2, dražja od večjih ter da je krivulja vrednosti nepremičnine od velikosti nelinearna
Ključne besede: cene, stanovanje, krivulja, neto tlorisna površina, nelinearno
Objavljeno: 25.08.2022; Ogledov: 62; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (2,50 MB)

34.
35.
Kako občine pri kategorizaciji cest na zasebnih zemljiščih kršijo ustavna načela in iz njih izpeljano načelo zaslišanja strank
Aleksandra Turk, 2022

Opis: Si predstavljate, da se vozite po občinski cesti, zemljišče, na katerem je ta cesta, pa je v zasebni lasti? Takšnih občinskih cest in poti, ki so jih občinski sveti z odloki kategorizirali, pravne razlastitve pa niso izpeljali, je v naši državi skoraj 15 tisoč kilometrov. Avtorica pričujočega članka zato išče pojasnila, kako je v pravični demokratični državi takšno množično kršenje človekovih pravic sploh mogoče. Kako so lahko lokalne skupnosti lastnike zemljišč, na katerih so občinske ceste in poti, dejansko razlastile, pravno pa ne? In kako so lahko ceste kategorizirale mimo vključitve lastnikov zemljišč v upravne postopke? Avtorica skuša pri iskanju pojasnil tudi potrditi predpostavke, kako bi lahko začela vsakokratna vlada v okviru nadzornih pooblastil ta sramotni madež polpretekle zgodovine brisati z zahtevami občinam o predčasni razrešitvi županov in občinskih svetov (hipoteza 1), poleg tega bi lahko množično kršenje človekovih pravic pri kategorizaciji občinskih cest preprečila s posebnim zakonom in finančno pomočjo občinam (hipoteza 2). Ne nazadnje; ena ključnih ovir za ureditev lastninskih razmerij pri kategorizaciji občinskih cest je manko finančnih sredstev za izplačilo odškodnin ali odkup zemljišč (hipoteza 3). Poleg tega občine niso sposobne brez dodatne strokovne pomoči urediti lastništva zasebnih zemljišč, na katerih so kategorizirale občinske ceste (hipoteza 4). Prav zato toliko bolj preseneča, da Ustavno sodišče RS od zakonodajalca ni zahtevalo zakonodajne ureditve tega področja, saj bi s tem lahko pretrgalo z množičnimi kršitvami temeljnih ustavnih načel in načela zaslišanja strank, ki ima v upravnih postopkih posebno velik pomen. (hipoteza 5)
Ključne besede: pravica do zasebne lastnine, javna korist, kategorizacija občinskih cest, odkup zemljišča/razlastitev, kupnina/odškodnina, ustavna načela, načelo zaslišanja stranke, nespoštovanje ustavnih odločb, človekovo dostojanstvo, vladavina prava
Objavljeno: 19.08.2022; Ogledov: 76; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (729,79 KB)

36.
Vpliv starosti objektov ali stanovanj na njihove tržne vrednosti
Lea Latinović, 2022

Opis: Nepremičnine so pogosto največje življenjske investicije ter zagotovilo osnovne materialne in fizične varnosti. Njihovo vrednost determinirajo kompleksna razmerja med interesi uporabnikov, kupcev, prodajalcev ter trga. Tržna vrednost nepremičnin je posledično težko določljiva in spremenljiva. Vrednotenje nepremičnin je kljub temu pomembno za različne namene in v interesu različnih deležnikov. V diplomski nalogi se osredotočamo na enega od dejavnikov vrednosti nepremičnin, in sicer se posvečamo vplivu starosti stanovanjskih nepremičnin na njihove tržne vrednosti. S pregledom literature razčlenimo faktorje starosti, ki vplivajo na uporabno, računovodsko in tržno vrednost nepremičnine, ter predstavimo načine, na katere starost kot dejavnik vrednosti upoštevajo modeli vrednotenja. V empiričnem delu vpliv starosti preverjamo z analizo kupoprodajnih poslov ter na vzorcih stanovanjskih nepremičnin različnih tipov in različnih lokacij računamo korelacijske koeficiente tržne cene in starosti. Rezultati analize kažejo, da so tržne cene nepremičnin le na nekaterih lokacijah povezane z njihovo starostjo in da je linearna povezanost relativno šibka. Rezultati analize so pomembni v kontekstu evalvacije slovenskega modela vrednotenja, ki za stanovanjske nepremičnine predvideva povprečno linearno upadanje cen s starostjo. Zaradi omejitev raziskave, ki se nanaša predvsem na majhnost in neverjetnost vzorca, je rezultate analize treba sprejemati s pridržkom ter jih uporabiti predvsem kot usmeritev za nadaljnje raziskovanje. V tem bi bilo smiselno vzorce kupoprodajnih poslov lokacijsko izbirati še natančneje po vrednostnih conah, s čimer bi bilo mogoče korelacijske analize opravljati znotraj razredov, ki jih opredeljujejo modeli vrednotenja
Ključne besede: vrednotenje nepremičnin, starost nepremičnin, trg nepremičnin, modeli vrednotenja
Objavljeno: 19.08.2022; Ogledov: 65; Prenosov: 5
.pdf Celotno besedilo (2,68 MB)

37.
Prodaja nepremičnine, obremenjene s hipoteko
Tjaša Kogoj, 2022

Opis: Nepremičninski trg se je v zadnjih letih močno okrepil in cene nepremičnin so poskočile v nebo. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ljudi in ugodnih hipotekarnih kreditov, ki jih nudijo banke, je vedno več nepremičnin obremenjenih s hipoteko. Nepremičnina, ki jo v zemljiški knjigi bremeni hipoteka, je manj privlačna za kupce, saj niso seznanjeni, da je hipoteka le način zavarovanja sredstev banke. Zato bom v diplomski nalogi predstavila prodajo nepremičnine, na kateri obstaja hipoteka. Na začetku diplomske naloge bom predstavila pomen nepremičnine po Stvarnopravnem zakoniku, zemljiške knjige po Zakonu o zemljiški knjigi in razložila hipoteko, vrste hipotek, njihov nastanek in njihovo prenehanje. V nadaljevanju se bom s pomočjo analitične metode osredotočila na praktičen del diplomske naloge, v katerem bom predstavila in analizirala prodajno pogodbo. Prodajna pogodba je dvostranska pogodba, kar pomeni, da ima tako prodajalec obveznosti do kupca kot kupec do prodajalca, tako da morata oba izpolniti svoje pogodbene obveznosti. Obsegati mora podatke o nepremičnini in zemljiškoknjižno stanje, dogovor o kupnini, pogodbeno kazen, poplačilo davka in vpis lastninske pravice na novega lastnika. Pri prodaji nepremičnine, obremenjene s hipoteko, je zelo pomemben dogovor o poplačilu hipoteke, iz katerega je razvidno, kolikšen del kupnine se nakaže neposredno na račun hipotekarnega upnika in kolikšen del na račun prodajalca
Ključne besede: hipoteka, lastninska pravica, nepremičnina, prodajna pogodba, zemljiška knjiga
Objavljeno: 19.08.2022; Ogledov: 75; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (2,41 MB)

38.
Mednarodno pravo med hladno vojno
Jan Kaučič, 2021

Opis: Diplomsko delo predstavlja razvoj mednarodnega prava v obdobju hladne vojne. Da lahko bralec razvoj mednarodnega prava bolje razume, je opisan še kratek razvoj mednarodnega prava po različnih obdobjih, ki sežejo nazaj vse do antičnih časov ter se končajo pri začetku obdobja hladne vojne. Opisani so tudi formalni viri prava, saj imajo mednarodne pogodbe, sklenjene v obdobju hladne vojne, ključno vlogo pri razvoju mednarodnega prava. Naloga vsebuje kratek opis mednarodnih odnosov med hladno vojno, da je bralec seznanjen s sovražnim odnosom med kapitalizmom in komunizmom in kako je to vplivalo na preostale države, ki so bile vpletene v konflikt. Namen diplomske naloge je nasprotovati mnenju mnogih, da je hladna vojna obdobje mirovanja mednarodnega prava zaradi trenj med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, ki so znatno otežila sodelovanje med narodi. Medtem ko se je razvoj mednarodnega kazenskega prava v celoti zaustavil vse do konca hladne vojne, so grozote druge svetovne vojne vzbudile velik interes za razvoj mednarodnega humanitarnega in diplomatskega prava, ki so ga v celoti sprejele skoraj vse države sveta. V diplomski nalogi bom preko mnogih mednarodnih pogodb, ki so bile sklenjene v času hladne vojne, dokazal bistven razvoj mednarodnega humanitarnega in diplomatskega prava ter mednarodnih človekovih pravic.
Ključne besede: mednarodno pravo, hladna vojna, mednarodne pogodbe, človekove pravice, diplomatsko pravo
Objavljeno: 11.07.2022; Ogledov: 135; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (498,69 KB)

39.
Zadeva Teran - Sodba Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi Republika Slovenija proti Evropski komisiji (T-626/17)
Vita Petek, 2021

Opis: Diplomsko delo, ki je pred vami, analizira nedavno sprejeto sodbo Splošnega sodišča Evropske unije v zadevi Republika Slovenija proti Evropski komisiji (T-626/17), ki obravnava vprašanje porekla terana. Zanimalo nas je, kakšno je zgodovinsko ozadje študije primera teran, kako poteka postopek za razglasitev ničnosti sekundarne zakonodaje s strani Splošnega sodišča; in kakšno vlogo igra geografska označba v obravnavani sodbi. Uvodoma smo preučili postopek ničnostne tožbe po pravu Evropske unije ter s pomočjo zgodovinske metode povzeli izbrano dosedanjo sodno prakso Splošnega sodišča v teh postopkih. Po predstavitvi dejanskega stanja smo obravnavano sodbo z uporabo metode analize tudi preučili. V sklepnem delu diplomskega dela smo pojasnili, kateri razlogi so vodili k začetku postopka Slovenije proti Evropski komisiji pred Splošnim sodiščem ter vlogo, ki jo je pri tem imela geografska označba. Tekom pisanja smo si zastavili tri raziskovalna vprašanja, na katera smo tekom pisanja poiskali odgovore. Za konec smo strnili tudi odzive na sodbo obeh udeleženih straneh. Pomembno je zavedanje, da teran predstavlja simbol slovenske identitete. Ker podobnih ikon nimamo v izobilju, je pomembno, da smo na njih ponosni in se za njih borimo.
Ključne besede: ničnostna tožba, Splošno sodišče Evropske unije, teran, Evropska unija, vino
Objavljeno: 11.07.2022; Ogledov: 144; Prenosov: 26
.pdf Celotno besedilo (508,96 KB)

40.
Unija kapitalskih trgov
Jaka Rogelj, 2022

Opis: Eden izmed ciljev Unije kapitalskih trgov je lažja in cenejša uvrstitev malih in srednje velikih podjetij na regulirane trge kapitala. Zaradi tega je bil namen magistrskega dela analizirati zakonodajni okvir Unije kapitalskih trgov, ki se nanaša na področje uvrstitve vrednostnih papirjev na reguliran trg, in ugotoviti, ali je neposredna javna ponudba kot oblika transakcije, ki omogoča vstop na reguliran trg in ki bi ga lahko olajšala pa tudi pocenila, sploh dopustna oziroma izvedljiva v Evropski uniji. V sklopu Unije kapitalskih trgov je bila regulacija uvrstitve na organiziran trg dodobra spremenjena in olajšana, kljub temu pa, kot izhaja iz akcijskega načrta iz leta 2020, po mnenju Evropske komisije še vedno ni povsem zadovoljiva. Zaradi tega menimo, da bi bila lahko rešitev ne le v dodatnem olajševanju regulatornih bremen, ampak tudi v drugačnih tehnikah uvrstitve na javne trge. Prav neposredna javna ponudba bi lahko pomenila rešitev problema likvidnosti javnih trgov ter znižala stroške vstopa na javne trge za mala in srednje velika podjetja. Zaradi tega smo na podlagi študije neposrednih javnih ponudb družb Spotify in Coinbase predstavili tehniko neposredne javne ponudbe ter orisali način uvrstitve družbe na ljubljansko in amsterdamsko borzo. Omejitev pri obravnavi problema je pomenila predvsem pomanjkanje relevantne literature. Unija kapitalskih trgov, še posebej pa neposredna javna ponudba sta novi temi, ki še nista dobro raziskani. Kljub temu smo ugotovili, da je mogoča uspešna izvedba neposredne javne ponudbe tudi na borzah v Evropski uniji. Aplikativna vrednost rezultatov je tako predvsem v potrditvi teze, da je neposredna javna ponudba mogoča, s tem pa je delo podlaga in načrt za izvedbo takšne transakcije v Evropski uniji. Opozorili smo tudi na teme, ki bi bile lahko predmet nadaljnjih raziskav, kot sta na primer odgovornost iz prospekta in posebna družba z namenom prevzema.
Ključne besede: neposredna javna ponudba, Unija kapitalskih trgov, prva javna ponudba, Uredba o prospektu, underwriter, regulirani trgi, borza
Objavljeno: 05.07.2022; Ogledov: 135; Prenosov: 28
.pdf Celotno besedilo (723,99 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh