Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


81 - 90 / 148
Na začetekNa prejšnjo stran567891011121314Na naslednjo stranNa konec
81.
PACIENTOVA PRAVICA DO ZASEBNOSTI
Barbara Jarc, 2021

Opis: Uvod in namen: Pacientova pravica do zasebnosti je tematika, ki je v današnjem času aktualna in pomembna, saj kršenje pravice do zasebnosti privede do veliko neželenih posledic, kot sta pacientovo izogibanje zdravljenju in njegova družbena stigmatizacija. Namen naloge je preučiti pravice, ki jih imajo pacienti v sklopu zasebnosti. Metode: Uporabili smo deskriptivno metodo za opisovanje stanja ter metodo analize za preučevanje relevantne literature in zakonodaje za iskanje odgovorov na zastavljeni raziskovalni vprašanji. Rezultati: Ugotovili smo, da so mednarodni pravni temelji oziroma viri za nastanek specifičnih, to je pacientovih pravic predvsem naslednji dokumenti: Splošna deklaracija človekovih pravic, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, Deklaracija o promociji pacientovih pravic v Evropi in Zakon o varstvu osebnih podatkov. Razprava: V diplomski nalogi smo ugotovili, da so se koncept zasebnosti, njegova obravnava in njegov pomen skozi zgodovino spreminjali, sodobna zakonodaja pa uspešno obravnava zasebnost pacientov. Sklep: V diplomski nalogi smo ugotovili, da obstaja dober zakonodajni okvir pravic pacientov, prikazali pa smo tudi njegov zgodovinski razvoj.
Ključne besede: pacient, zasebnost, zaupnost, pacientova pravica do zasebnosti.
Objavljeno: 30.06.2021; Ogledov: 834; Prenosov: 71
.pdf Celotno besedilo (654,17 KB)

82.
Vloga fizioterapije pri obravnavi disfunkcije simfize v nosečnosti
Amira Trtnik, 2021

Opis: Uvod in namen: Disfunkcija sramnične zrasti v nosečnosti je skupek simptomov. Namen diplomskega dela je potrditi ali ovreči hipotezi ter ugotoviti povezave med fizioterapevtsko obravnavo nosečnic pred porodom in pojavom disfunkcije simfize. Metode: Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge smo uporabili opisno metodo s študijem domače ter tuje znanstvene literature. Poiskali smo ustrezne članke in recenzirano literaturo, ki je bila objavljena v angleškem, slovenskem in srbo-hrvaškem jeziku v obdobju preteklih desetih let. Rezultati: Raziskave potrjujejo učinkovitost različnih fizioterapevtskih tehnik pri zmanjševanju simptomov, povezanih s simfiziolizo. Med fizioterapevtskimi tehnikami najboljše rezultate kažejo kinezioterapevtske vaje. Uporabnost: Predstavitev najnovejših pristopov za fizioterapevtsko zdravljenje pri obravnavi disfunkcije simfize v nosečnosti na podlagi strokovne in znanstvene literature. Omejitve: Omejitvene dejavnike pri pripravi diplomske naloge so predstavljali majhno število preiskovank v študijah in nedostopnost do celotnega besedila nekaterih raziskav. Omejitev predstavlja tudi pomanjkanje novejših raziskav iz tega področja.
Ključne besede: nosečnost, simfizioliza, diastaza simfize, disfunkcija sramnične zrasti, fizioterapija, disfunkcija simfize, kinezioterapija, preventiva pred bolečino pri nosečnicah
Objavljeno: 30.06.2021; Ogledov: 856; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (536,40 KB)

83.
Kinezioterapevtski pristopi v fizioterapevtski obravnavi
Nina Geržina Kampjut, 2021

Opis: Uvod in namen: Kinezioterapija je poleg manualne terapije osrednji del fizioterapevtske obravnave. Namen diplomske naloge je pripraviti pregled sodobnih smernic kinezioterapevtskih pristopov pri različnih zdravstvenih skupinah. Metode: Metoda dela je sistematični pregled znanstvenih del. Pri iskanju literature smo uporabili podatkovno zbirko PubMed. Vključili smo raziskave v angleškem jeziku, objavljene med letoma 2015 in 2020, pregledne znanstvene članke, metaanalize, randomizirane kontrolirane klinične raziskave in strokovne članke. Vključitvena merila so predstavljala vse vire informacij v navedenem časovnem obdobju, skladno s preučevano vsebino in članke, katerih predmet preučevanja je obsegal gibalno terapijo ali kinezioterapijo. Izključitvena merila so obsegala vse prispevke izven časovnega obsega ter vsebinsko neskladne objave. Rezultati: V pregled literature smo vključili 8 ustreznih znanstvenih člankov. Uporabnost: Pregled sodobnih smernic lahko predstavlja oprijem za uspešno promocijo kinezioterapije. Omejitve: Omejitev preglednega dela je predstavljala izbira zdravniške podatkovne zbirke PubMed, ki pa smo jo želeli pregledati ravno v namen preučevanja prisotnosti kinezioterapije.
Ključne besede: vadba, fizioterapija, zdravje, preventiva, poškodba
Objavljeno: 10.06.2021; Ogledov: 886; Prenosov: 123
.pdf Celotno besedilo (1,00 MB)

84.
Biomehanika fascije ter njena vloga pri zaznavanju bolečine
Fatima Adilovci, 2021

Opis: Uvod in namen: Fascijo opisujemo kot trodimenzionalno mrežasto tkivo, sestavljena iz kolagena in elastina. Fascija pritrjuje, stabilizira, daje moč ter ločujejo mišice. Poznamo različne fizioterapevtske pristope pri obravnavi fascij. Namen diplomske naloge je na podlagi pregleda literature predstaviti biomehaniko fascij in vlogo fascij pri zaznavanju bolečine v mišično-skeletnem sistemu. Metode: Literaturo smo iskali po podatkovnih zbirkah Cobiss, PubMed in Google Scholar. Uporabljali smo raziskovalne zaključke, objavljene po letu 2010. Ob tem smo upoštevali vključitvene in izključitvene dejavnike. Rezultati: Fascije delujejo kot prenosniki sil. Različne patološke spremembe fascij so vzrok bolečin ter vplivajo na prožnost fascij in spremenijo njeno funkcijo v telesu. Raziskave potrjujejo pozitivno učinkovitost fascijalnih tehnik kot dodatne terapije. Uporabnost: Predstavitev biomehanike fascije in sodobnih pristopov na podlagi strokovne in znanstvene literature za obravnavo nastalih patoloških sprememb na fasciji oziroma zaradi fascije. Omejitve: Izključitveni in vključitveni dejavniki, primeren vzorec in možnosti ponovitve študije.
Ključne besede: fascija, fascijalna bolečina, biomehanika fascije
Objavljeno: 28.05.2021; Ogledov: 679; Prenosov: 72
.pdf Celotno besedilo (1,28 MB)

85.
Multidisciplinarni pristop pri rehabilitaciji nevroloških bolnikov
Špela Šavs Čižmek, 2021

Opis: Bolezni in poškodbe živčevja so velik izziv zdravstvenega varstva v 21. stoletju. Številne bolezni in poškodbe povzročajo trajne motnje na vseh ravneh bolnikovega življenja. Pomemben del medicinske obravnave bolnikov je nevrorehabilitacija, ki jo odlikuje z znanstvenimi raziskavami podprta praksa. Sodobne metode zaznamujejo celosten pristop k načrtovanju in uresničevanju rehabilitacije s sodelovanjem več strokovnjakov iz različnih disciplin, pri čemer ima bolnik osrednje mesto in kjer člani tima med seboj redno komunicirajo, se skupaj izobražujejo in si izmenjujejo informacije o bolnikovem stanju. Delo poteka koordinirano v določenem časovnem okviru. Z dobro zastavljenimi dosegljivimi cilji lahko vplivajo na boljši izid rehabilitacije, krajši čas bolnišničnega bivanja in posledično tudi na zmanjšanje stroškov zdravljenja. Pomemben član MDT je tudi fizioterapevt, ki s svojimi sposobnostmi in strokovnostjo prispeva k optimalnemu procesu rehabilitacije nevrološkega bolnika. Menimo, da sta za področje nevrorehabilitacije zaradi večplastnosti izzivov zelo pomembna nadaljnje razvijanje in proučevanje možnih pristopov in sodelovanje več strokovnjakov v usklajenem MDT, v katerem ima tudi fizioterapevt pomembno vlogo in lahko vpliva na kakovost bolnikovega življenja.
Ključne besede: Nevrološki bolniki, nevrorehabilitacija, multidisciplinarni pristop, vloga fizioterapevta v timu.
Objavljeno: 07.05.2021; Ogledov: 897; Prenosov: 107
.pdf Celotno besedilo (1,06 MB)

86.
CELOSTNA ŠPORTNA REHABILITACIJA INVALIDOV V SVETU IN PRI NAS
Luka Zorko, 2021

Opis: V diplomski nalogi smo s pomočjo analize rezultatov pregleda literature želeli preveriti, ali šport kot del celostne rehabilitacije invalidov pomaga pri njihovi boljši funkcionalnosti in kakovosti življenja. Šport se čedalje bolj vključuje v rehabilitacijo invalidov. Invalidi so ljudje s fizičnimi, intelektualnimi, senzoričnimi, mentalnimi omejitvami ali s kombinacijo več faktorjev. Invalidnost ni razlog, da bi bil človek športno neaktiven. Namen diplomskega dela je bil s pomočjo pregleda literature ugotoviti ali je šport učinkovita oblika rehabilitacije invalidnih oseb ter ali lahko športno rehabilitacijo učinkovito integriramo v celostno obravnavo invalidnih oseb. Diplomska naloga temelji na pregledu literature. Strokovno literaturo smo pridobili s pomočjo elektronskih baz podatkov PubMed, PEDro, Google Učenjak. Ugotovili smo, da je šport učinkovita oblika rehabilitacije invalidov in da pozitivno vpliva na njihovo mentalno in fizično zdravje ter izboljša kakovost življenja invalidov. Invalidi, ki so bili športno aktivni so imeli bolj pozitivno samopodobo.
Ključne besede: Invalidi, šport invalidov, celostna rehabilitacija.
Objavljeno: 07.05.2021; Ogledov: 725; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (968,32 KB)

87.
Fizioterapevtska obravnava urinske inkontinence pri moških in ženskah
Taja Valjavec, 2021

Opis: Uvod in namen: Namen diplomske naloge je s pregledom strokovne literature preučiti vpliv fizioterapije na urinsko inkontinenco, ki je pri obeh spolih čedalje pogostejša. S pregledom literature želimo pridobiti nova znanja, s katerimi bomo lažje razumeli vlogo fizioterapije pri obravnavi urinske inkontinence in razliko med obravnavo inkontinence pri spolih. Metode: V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo, s katero smo na podlagi obstoječe literature preverjali delovni hipotezi. To smo storili s povzemanjem tuje in domače literature. Pomagali smo si s spletnimi bazami PubMed, Google Scholar ter spletnimi stranmi, povezanimi z urinsko inkontinenco. Rezultati: Po pregledu strokovne literature smo ugotovili, da je izvajanje vaj za krepitev mišic medeničnega dna najboljši način konservativnega zdravljenja in najboljša preventiva zoper nastanek stresne urinske inkontinence. Poleg tega raziskave potrjujejo, da se pojavnost urinske inkontinence s starostjo stopnjuje. Uporabnost: Predstavitev različnih načinov zdravljenja in način izvajanja fizioterapije pri pacientih z urinsko inkontinenco. Omejitve: Omejitve, s katerimi smo se soočali pri pisanju diplomske naloge, so nepregledni članki, plačljivi članki ter nedostopnost do člankov ali celotnega besedila.
Ključne besede: fizioterapija, urinska inkontinenca, medenično dno, vadba, starost.
Objavljeno: 07.05.2021; Ogledov: 1104; Prenosov: 226
.pdf Celotno besedilo (675,22 KB)

88.
KVANTITATIVNA OCENA DRŽE FLAVTISTOV
Neja Zajc, 2021

Opis: Igranje flavte, za kar se odloča vse več otrok, je posebna veščina, v kateri se je treba dalj časa izpopolnjevati. Večje število ur vaj vpliva na telesno držo otrok in tudi mladostnikov, saj jo morajo prilagoditi položaju, ki ga zahteva igranje flavte, posledica pa je postopno asimetrično razvijanje mišičnih skupin. V naši raziskovalni diplomski nalogi smo testirali devetnajst flavtistov, rezultate pa smo primerjali z izsledki raziskav, ki so objavljeni v znanstvenih študijah. Ugotovili smo, da se drža flavtistov razlikuje od drže posameznikov, ki se z igranjem flavte ne ukvarjajo, ter da imajo flavtisti telesno asimetrijo, za katero sami menijo, da ni specifična. Ob pregledu rezultatov smo ugotovili, da je bila večja prisotnost asimetrije vidna pri nagibu lopatic, ki pa ni bila signifikantna. Signifikantna asimetrija je bila prisotna pri kotu vratne krivine in anteriornem naklonu medenice. Razlike med držo flavtistov in držo preostale populacije, ki se z igranjem flavte ne ukvarja, so bile prisotne na večini obravnavanih telesnih delov. Z raziskavo želimo ozavestiti flavtiste o telesni drži, da bi se lahko izognili mišično-skeletnim obolenjem, ki ga kot glavni problem glasbenikov opisujejo številne študije.
Ključne besede: Flavta, flavtisti, drža, asimetrija.
Objavljeno: 07.05.2021; Ogledov: 766; Prenosov: 67
.pdf Celotno besedilo (1,33 MB)

89.
ZNAČILNOSTI FIZIOTERAPEVTSKEGA DELA Z RAZLIČNO STARIMI UPORABNIKI
Anja Polajžar, 2021

Opis: Fizioterapevti vsakodnevno pristopamo do različno starih strank. Raziskali smo, v čem se skozi razvojna obdobja razlikujejo motivacija, komunikacija, pozornost, koncentracija in kapaciteta delovnega spomina. Cilj diplomske naloge je spoznati, kako se pristop fizioterapevtov razlikuje glede na starost strank. Za namen empiričnega dela diplomske naloge smo oblikovali anketni vprašalnik, sestavljen iz dvanajstih vprašanj. Primernih za obdelavo smo prejeli 51 anketnih vprašalnikov, ki smo jih analizirali v programu Excell, pridobljene grafe opisno interpretirali, v razpravi pa skušali vzpostaviti korelacijo med pridobljenimi rezultati in teoretičnimi predpostavkami. Fizioterapevti se pri vseh starostnih skupinah soočajo s težavami. Največ težav jim predstavlja delo s strankami nad 65 let ter delo z otroki, mlajšimi od 12 let. Kot najpogostejši oviri so navajali pomanjkanje motivacije ter odkrenljivo pozornost.
Ključne besede: Pristop, razvojna obdobja, komunikacija, pozornost, motivacija.
Objavljeno: 07.05.2021; Ogledov: 711; Prenosov: 70
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

90.
UČINKOVITOST FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE S PREHRANSKO PODPORO
Renato Štraus, 2021

Opis: Prehrana spada med ključne dejavnike trenutnega in kasnejšega zdravja. Ljudje se vse bolj zavedamo pomena prehrane in načinov prehranjevanja. S pravilno prehrano podpiramo delovanje našega telesa in njegovo odpornost. Stabilno zdravstveno stanje nam zagotavljajo prav ustrezna in uravnotežena prehrana, redna telesna dejavnost ter ravnovesje uma, čutov in zavesti. Prehransko stanje ni le pomemben zdravstveni dejavnik, temveč je povezano tudi z učinkovitostjo fizioterapevtske obravnave vsakega pacienta. Informiranje in izobraževanje s strani zdravstvenih delavcev je bistvenega pomena v času rehabilitacije. Potrebni so spodbuda za telesno dejavnost, izboljšanje prehranskih navad in skrb za pacienta. Fizioterapevt mora biti predstavnik zdravega prehranjevanja in s tem pozitivno ustrezne prehranske navade, saj le-to privede do dobre in uspešno zaključene rehabilitacije. Rezultati raziskav dokazujejo, da je ustrezna prehranska obravnava ključnega pomena v procesu zdravljenja in klinične rehabilitacije. Prehranska podpora pacientom in uporabnikom fizioterapevtskih storitev omogoča uspešno fiziološko regeneracijo telesa.
Ključne besede: Fizioterapevtska obravnava, prehrana, rehabilitacija, telesna dejavnost
Objavljeno: 30.03.2021; Ogledov: 915; Prenosov: 105
.pdf Celotno besedilo (842,19 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh