Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 117
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Analiza prepoznavnosti blagovne znamke x pri slovenskih potrošnikih
Petra Arzenšek, 2012

Najdeno v: osebi
Ključne besede: potrošniki, blagovna znamka, pralno-čistilna sredstva
Objavljeno: 09.12.2020; Ogledov: 605; Prenosov: 34
.pdf Celotno besedilo (1,10 MB)

2.
Vpliv absentizma na management znanja v zdravstveni organizaciji
Petra Grimšič, 2013

Najdeno v: osebi
Ključne besede: zaposleni, delo, zdravstveni absentizem, ekonomski učinki, delodajalci, družba
Objavljeno: 15.01.2021; Ogledov: 634; Prenosov: 52
.pdf Celotno besedilo (566,20 KB)

3.
Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
Petra Petauer, 2013

Najdeno v: osebi
Ključne besede: delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, delavci, delodajalci, odpoved pogodbe o zaposlitvi
Objavljeno: 11.12.2020; Ogledov: 1010; Prenosov: 61
.pdf Celotno besedilo (608,66 KB)

4.
5.
Ureditev upravljanja in letenja brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije
Iztok Matjašec, 2016

Opis: Novo obetavno poglavje v letalstvu se je odprlo z razvojem daljinsko vodenih brezpilotnih zrakoplovnih sistemov. Brezpilotni zrakoplovi oziroma sistemi predstavljajo danes novo vejo v letalstvu, ki ustvarja nove potenciale in lahko opravlja naloge, ki jih zrakoplovi s posadko ne morejo izvesti zaradi varnosti ali drugih monetarnih vzrokov. Brezpilotni letalski sistemi, ki jih trenutno uporablja predvsem vojska, so zanimivi tudi za različne civilne namene, kot so kontrole državnih meja, gašenje požarov, nadzor cestnega prometa in nadzorovanje onesnaževanja. Zato države Evropske unije, mednarodne organizacije in industrija že delujejo v smislu definiranja in integracije brezpilotnih letalskih sistemov v zračni prostor. Integracija teh sistemov v zračni prostor poteka postopno, skladno z načrtom Evropske usmerjevalne skupine za to področje. Njihova integracija ne sme vplivati na obstoječe uporabnike zračnega prostora, ne sme biti ogrožena ali zmanjšana varnost v zraku, ne sme vplivati ali spreminjati postopkov kontrole zračnega prometa in ne bodo zahtevali ali potrebovali nobene dodatne ali obvezne opreme zaradi integracije daljinsko vodenih brezpilotnih zrakoplovnih sistemov v letalstvo. To magistrsko delo preučuje sprejete strategije, načrte Evropske unije, mednarodnih organizacij in primerjalno-pravne vidike ter teoretična spoznanja glede integracije brezpilotnih letalskih sistemov v zračni prostor. To se dogaja z namenom identifikacije optimalne ureditve upravljanja in letenja brezpilotnih zrakoplovov v zračnem prostoru Republike Slovenije, zlasti pa možnosti in morebitne ovire za integracijo brezpilotnih letalskih sistemov v kontroliran zračni prostor.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: brezpilotna letala, brezpilotni zrakoplovi, droni, zračni prostor, brezpilotni sistemi, klasifikacija zračnega prostora, kontrola zračnega prometa, Slovenija, Evropska unija, magistrske naloge
Objavljeno: 24.08.2017; Ogledov: 2560; Prenosov: 197
.pdf Celotno besedilo (2,71 MB)

6.
Skupna čezmejna javna naročila izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa v funkcionalnem bloku zračnega prostora centralne Evrope
Vesna Matjašec, 2016

Opis: Liberalizacija letalskega sektorja v Evropski Uniji (v nadaljevanju: EU) in zakonodajni sveženj ʼenotno evropsko neboʼ, poznan kot SES (Single European Sky, v nadaljevanju: SES), so združili izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa držav članic v funkcionalne bloke zračnega prostora (Functional Airspace Block, v nadaljevanju: FAB) s ciljem optimizacije pretoka zračnega prometa in povečanja učinkovitosti služb zračnega prometa v Evropi. Tako se je skladno z zakonodajnim svežnjem SES, vzpostavilo devet funkcionalnih blokov, med njimi tudi Funkcionalni blok zračnega prostora centralne Evrope (v nadaljevanju: FAB CE), ki združuje izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa naslednjih držav: Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke Republike, Hrvaške, Madžarske, Republike Slovenije in Slovaške Republike. Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, združeni v FAB CE, so samostojne pravne osebe v državni lasti, zavezanci za izvajanje postopkov javnih naročil. Financirajo se s prihodki iz naslova pristojbin na zračnih poteh in terminalnih pristojbin, ki jih plačujejo letalski prevozniki. Sistem javnega naročanja je pomembno orodje za zmanjšanje stroškov naročnikov. Čezmejno sodelovanje med naročniki iz različnih držav članic združenih v FAB CE, bi pospešilo doseganje ciljev zakonodajnih svežnjev SES, predvsem v smislu zniževanja stroškov navigacijskih služb zračnega prometa in tudi za potrebe nudenja podpore pri implementaciji, izvajanju in pri nadaljnjem razvoju FAB CE. Za razvoj tovrstnega čezmejnega sodelovanja naročnikov v FAB CE je ključnega pomena javno naročniška zakonodaja, tako na evropskem, kot na nacionalnem nivoju. To magistrsko delo preučuje ovire in možnosti izvajanja skupnih čezmejnih javnih naročil izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa združenih v FAB CE z vidika direktiv EU s področja javnega naročanja in nacionalnih zakonodaj posameznih držav članic FAB CE.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: javna naročila, zračni promet, zračni prostor, navigacijske službe, čezmejno sodelovanje, Evropska unija, magistrske naloge
Objavljeno: 24.08.2017; Ogledov: 2428; Prenosov: 131
.pdf Celotno besedilo (1,59 MB)

7.
Pomen organizacijskega komuniciranja na analizi primera upravne enote Ljutomer
Romana Ivanuša, 2018

Opis: Vsaka organizacija je ustanovljena z določenim poslanstvom in usmerjena v doseganje določenih ciljev. Upravna enota Ljutomer(v nadaljevanju UE Ljutomer)je organ državne uprave, katere poslanstvo je izvajanje upravnih nalog za državljane, njen cilj pa so pravilne in zakonite upravne storitve.Za dosego svojih ciljev je vzpostavila sistem notranjega komuniciranja, s pomočjo katerega obvladuje notranjo komunikacijo v smislu prenosa različnih informacij, tako na vertikalni kot horizontalni ravni.Z zaposlenimi vodstvo komunicira na različne načine, bodisi preko elektronske pošte, osebno, preko oglasne deske, zbora delavcev in oddelčnih sestankov. Komunikacija med zaposlenimi poteka ob vsakodnevnem delu ter formalnih in neformalnih srečanjih, kjer izmenjujejo svoja mnenja, osebne izkušnje in ohranjajo dober medosebni odnos, ki je eden izmed pogojev za njihovo zadovoljstvo, kot tudi za izvedbo poslanstva in doseganje ciljev organizacije. Rezultati raziskave, ki je bila izvedena na UE Ljutomer so pokazali, da je vzpostavljen sistem komuniciranja v UE Ljutomer, tako na horizontalni,kot tudi vertikalni ravni dober. Zaposleni imajo dovolj znanja za opravljanje dodatnih nalog v primeru nadomeščanj sodelavcev ob njihovih napovedanih ali nenapovedanih odsotnostih, vendar pa že večkrat posodobljen in spremenjen sistem nadomeščanja ni ustrezen. Za reševanje problema napovedanih in nenapovedanih odsotnosti je UE Ljutomer že leta 2002 vzpostavila poseben sistem "matrike menjav" kot vnaprej dogovorjen način izvajanja upravnih nalog v primeru napovedanih ali nenapovedanih odsotnosti. V začetku uvedbe sistema"matrike menjav" je organizacija nadomeščanj potekala zelo dobro.Težave so se pojavile, ko se je število zaposlenih, ob enakem ali celo povečanem številu upravnih nalog, začelo zmanjševati.Zmanjševanje števila zaposlenih je bila posledica ukrepa vlade, s katerim je zaposlovanje v državni upravi omejeno,če ne celo ustavljeno. Zaposleni na UE Ljutomer morajo tako za doseganje ciljev organizacije opravljati več različnih upravnih nalog in imeti znanje za opravljanje vsaj dveh delovnih mest.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: komuniciranje, matrika menjav, proces komuniciranja, organizacijsko komuniciranje
Objavljeno: 26.07.2018; Ogledov: 2024; Prenosov: 175
.pdf Celotno besedilo (2,37 MB)

8.
Analiza javnega in zasebnega zdravstvenega varstva v Sloveniji
Špela Pikelj, 2018

Najdeno v: osebi
Objavljeno: 19.09.2018; Ogledov: 1717; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (991,46 KB)

9.
Upravljanje krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
Sara Regina, 2018

Opis: Učinkovito upravljanje zavarovanih območij narave je ključnega pomena za ohranjanje biotske pestrosti, ta pa je nepogrešljiva za človeka. Rastline in živali nam nudijo različne ekosistemske storitve, kot so proizvajanje kisika in poraba ogljikovega dioksida, čiščenje zraka, zagotavljanje hrane in še bi lahko naštevali. V Sloveniji imamo, kljub svoji majhnosti, veliko zavarovanih območij, ki so zaščitena tako z evropsko kot tudi z nacionalno in lokalno zakonodajo. Kot širša zavarovana območja štejejo krajinski parki, za katere Zakon o ohranjanju narave predvideva, da se jih upravlja po modelu javnega zavoda, režijskega obrata ali koncesije, pri čemer je koncesionar lahko pravna oseba javnega ali zasebnega prava. Primera upravljanja prek režijskega obrata v Sloveniji nimamo, druga dva pa imata vsak svoje prednosti in slabosti. V nalogi smo na podlagi analize treh primerov proučili vse načine upravljanja, ki so prisotni v praksi: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib upravlja koncesionar, ki je oseba javnega prava, Krajinski park Sečoveljske soline pa upravlja koncesionar, ki je zasebna družba, Krajinski park Ljubljansko barje ima za upravljavca javni zavod, ki ga je ustanovila država oziroma Ministrstvo za okolje in prostor. V nalogi smo iskali odgovor na raziskovalno vprašanje, ali je izbrani model upravljanja s Krajinskim parkom Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib najprimernejši. Rezultati analize so pokazali, da ima vsak od modelov svoje prednosti in pomanjkljivosti.
Najdeno v: osebi
Objavljeno: 30.10.2018; Ogledov: 1944; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (644,25 KB)

10.
Ureditev stanja javne cestne infrastrukture v uradnih evidencah
Ivanka Horvath, 2020

Opis: Pomanjkanje podatkov o občinski javni cestni infrastrukturi v uradnih evidencah je vodilo v obširno spremembo prostorske zakonodaje in obsežnih nalog organov javne uprave, predvsem geodetske uprave. Dolgoletno neurejeno stanje podatkov v uradnih evidencah je povzročalo težave in spore pri uporabi zemljišč pod občinsko javno cestno infrastrukturo, saj je ostalo nerešeno vprašanje lastništva in drugih pravic na teh zemljiščih. Po Zakonu o cestah - ZCes-1- so javne ceste javno dobro in občinske ceste v lasti občin. Za zagotovitev zakonodajnih določb ureditve, odvzema ali omejitve lastninske pravice, je potrebna natančna določitev območja pod občinsko javno cestno infrastrukturo in določitev enolične identifikacije tega območja. Ta je pomembna tudi zaradi povezanosti zemljiškega katastra in zemljiške knjige. Le na točno in enolično določenem objektu je mogoče vzpostaviti evidenco stvarnih pravic in pravnih dejstev na njih. Spremenjena zakonodaja uvaja ureditev vodenja podatkov o območju izvrševanja neprave stvarne služnosti z namenom ureditve stvarnopravnih razmerij, vpisa služnosti v javno korist v zemljiško knjigo. Zemljiška knjiga po dokončnosti vpisa stvarnih pravic podatek posreduje v zemljiški kataster. Namen ureditve in uskladitve podatkov je zagotovitev dostopa do celovitih podatkov o nepremičninah na enem mestu. Samo pravilni podatki, ki izkazujejo njihovo dejansko fizično stanje v prostoru, bodo omogočili uporabo podatkov za različne namene.
Najdeno v: osebi
Objavljeno: 14.07.2020; Ogledov: 1035; Prenosov: 111
.pdf Celotno besedilo (1,65 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh