Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 18
Na začetekNa prejšnjo stran12Na naslednjo stranNa konec
1.
2.
Potencial slovenskih občin za razvoj stanovanjskih skupnosti starostnikov
Suzana Šalamon, 2019

Opis: V današnjem času in družbi, za katero so značilni vedno višji življenjski standardi, vedno hitrejša industrializacija, naprednejša zdravstvena in politična politika, je tako že nekaj časa prisotno tudi daljšanje življenjske dobe prebivalstva. Struktura prebivalstva se spreminja, in sicer je zaradi podaljševanja življenjske dobe vedno več starejših. Z leti, ko postajamo starejši, se bolj slabi tudi zdravstveno stanje. Bolj kot narašča število starejših, bolj narašča tudi povpraševanje po namestitvah, bodisi v zdravstvenih kot socialnih ustanovah, v domovih za starejše občane in v oskrbovanih stanovanjih. V diplomskem delu smo analizirali trg domov za starejše občane v Pomurju. V Sloveniji se največ starostnikov oziroma ljudi potrebnih pomoči tretje osebe, poslužuje predvsem nege in oskrbe v domovih za starejše občane. Ker so pa v današnjem času vedno nižje pokojnine, si starostniki nego in oskrbo tudi vedno težje privoščijo. Zato v večini primerov, ko se starostniki odločijo za oskrbo v domovih za starejše, na pomoč tudi priskočijo tudi svojci. Ker pa svojci pogosto tega ne zmorejo, jim pomagajo občine, kjer so imeli stalno prebivališče.
Najdeno v: osebi
Objavljeno: 11.06.2019; Ogledov: 2364; Prenosov: 167
.pdf Celotno besedilo (1,03 MB)

3.
Upravljanje s tveganji v portfelju nepremičninskih naložb
Amadej Verčič, 2019

Najdeno v: osebi
Objavljeno: 28.06.2019; Ogledov: 2245; Prenosov: 142
.pdf Celotno besedilo (1,69 MB)

4.
5.
Projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje v Republiki Hrvaški
Daša Štepec Pavlin, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava projektni management investicije v nepremičnino za nudenje storitev nastanitve v turistične namene. Prikazuje celoten postopek legalizacije nepremičnine na Hrvaškem, postopek oddaje nepremičnine turistom z vidika zakonodaje ter formalno izpolnjevanje pogojev za oddajo. Poglavje o oglaševanju nepremičnine predstavi oglaševanje preko spletnih platform Airbnb in Booking ter preko turistične agencije Novasol. Nadalje je prikazan projekt z delovnimi paketi za obnovo nepremičnine in pripravo nepremičnine za oddajo. Prvi del projekta je obravnavan kot naložbena faza projekta. Sledi drugi del projekta kot operativna faza projekta in se zaključi z izračunom donosnosti naložbe. Predstavi se priložnost za investicijo, analiza trga s SWOT analizo in analiza konkurence. Sledi izdelava projekta s pripravo proračuna. Pripravi se optimistična, realna in pesimistična različica investicije. Izdela se načrt aktivnosti in delovni paketi za posamezno aktivnost. Nadalje se načrtuje urnik in predvidijo stroški celotne investicije in stroški poslovanja. Prikazan je načrt upravljanja s kakovostjo in človeškimi viri, s komunikacijo, nabavami, deležniki ter, kot zadnje, upravljanje s tveganji. Projekt v magistrskem delu temelji na desetih področjih upravljanja projekta, katerih namen je povečati uspešnost projekta investicije. Namen magistrskega dela je predstaviti celoten projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje. Cilj magistrskega dela je ugotoviti donosnost investicije z namenom ohranitve nepremičnine v lasti investitorja. Uspešnost investicije bo glede na pričakovanja investitorja dosežena, če bo naložbena nepremičnina prinašala dobiček, ki bo zadoščal za pokritje tako poslovnih odhodkov in odhodkov iz financiranja kot povračilo vloženih sredstev.
Najdeno v: osebi
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 1989; Prenosov: 185
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

6.
Vpliv vodenja na uspešno izvedbo projekta
Barbara Medved, 2020

Opis: Kadrovski management ima svoje korenine v obdobju konec 19. stoletja. Predstavlja nov pristop k vodenju zaposlenih v organizaciji - delavci morajo biti pri svojem delu čim bolj učinkoviti, saj tako pomagajo dosegati strateške cilje organizacije in organizaciji s tem zagotavljajo konkurenčno prednost na trgu. Katere pa so lastnosti dobrega vodje? Način vodenja ljudi pomembno vpliva na doseganje ciljev, ki si jih posamezna organizacija zastavlja. Poznamo različne pristope k vodenju zaposlenih, ki so bolj ali manj uspešni. V literaturi najdemo veliko število teorij vodenja, ki so jih oblikovali posamezni avtorji skozi različne raziskave. Projektno vodenje je eden izmed vodstvenih stilov, ki se je razvil v začetku 50. let 20. stoletja v Združenih državah Amerike. Projektno delo se razlikuje od rutinskega dela in kot tako zahteva poseben pristop tudi pri vodenju zaposlenih, ki sodelujejo pri izvedbi projekta. Projektni vodja mora imeti torej vse lastnosti dobrega vodje; poleg tega mora poznati in znati uporabljati tehnike in orodja, ki so potrebna, da se lahko uspešno izpelje projekt od začetka do konca. Pri tem so mu v pomoč standardi in metodologija, ki so mednarodno priznani (PMBOK, Prince). Vprašanje, na katerega poskuša diplomsko delo odgovoriti, je: "V kolikšni meri osebnost projektnega managerja vpliva na uspešno izvajanje aktivnosti v okviru projekta?"
Najdeno v: osebi
Objavljeno: 11.03.2020; Ogledov: 1816; Prenosov: 161
.pdf Celotno besedilo (1,02 MB)

7.
Projektni management resocializacije zaprtih oseb v ZPKZ Koper pridobitev NPK pomočnik kuharja
Djurica Bogdanov, 2020

Opis: Magistrska naloga obravnava temo projektnega managementa resocializacije zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper, in sicer pridobivanja NPK Pomočnik kuharja, ter predstavitev primerjave uporabe procesov projektnega managementa prikazni zapora in na trgu izobraževalnih storitev izven. V nalogi so na konkretnem primeru postopka za pridobitev NPK Pomočnik kuharja predstavljene možnosti za dodatno rabo obstoječih prostorov, opreme in kadrov znotraj ZPKZ v izobraževalne namene. Raziskovalno vprašanje daje odgovore na vprašanje, ali se procesi projektnega managementa pri projektih uvajanja izobraževalnih programov v zavodih za prestajanje kazni zapora razlikujejo od podobnih procesov izven njih. Naloga natančno predstavlja prostorske, tehnične in kadrovske možnosti ZPKZ Koper za organizacijo in izvedbo projekta usposabljanja in certificiranja zaprtih oseb za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). V nalogi so za doseganje zastavljenih ciljev uporabljeni analitična metoda in interpretacija, primerjalna in sintetična metoda ter induktivni in deduktivni pristop. Izhajajoč iz predpostavke, da sta izobraževanje in delo zaprtih pravici, ki jih je po zakonu zavod dolžan omogočiti čim večjemu številu oseb v okviru svojih zmožnosti, je obravnavana tema izkoriščanja kapacitet,sredstev in obstoječih kadrov za izvedbo različnih programov izobraževanja aktualna in nujno potrebna za njihovo zagotavljanje. Največjo omejitev pri obravnavani temi pa predstavljajo posebni varnostni ukrepi, ki veljajo znotraj zavoda: omejitev uporabe telekomunikacijskih naprav, istočasna prisotnost posameznih oseb v istem prostoru, vnos opreme in repromaterialov, potrebnih za izvedbo programov, usklajevanje z ostalimi aktivnostmi zaprtih oseb v okviru dnevnega reda ZPKZKP,...
Najdeno v: osebi
Ključne besede: projekt, resocializacija, usposabljanje, obsojenci, certificiranje, rezultat, NPK, nacionalna poklicna kvalifikacija, zavod za prestajanje kazni zapora
Objavljeno: 18.02.2021; Ogledov: 1602; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (1,01 MB)

8.
Socialna infrastruktura v oskrbovalnih sistemih starostnikov osrednjeslovenske statistične regije
Katja Gorenc, 2020

Opis: Dolgotrajna oskrba je aktualna problematika v Evropi in v Sloveniji. Glede na vse večji izziv staranja prebivalstva bodo morale občine v prihodnosti povečati izdatke, namenjene dolgotrajni oskrbi, zgolj za ohranitev trenutnega stanja. Izboljšanje se vsakoletno oddaljuje, saj stroka ne najde uspešnih rešitev. Magistrsko delo proučuje razvitost dolgotrajne oskrbe v Sloveniji in razpoložljivost različnih oblik oskrbe starostnikov. Poleg predstavitve najpogostejših oblik socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov so predstavljene tudi kapacitete in povpraševanje. Teoretični del magistrskega dela tvorijo analize in povzetki obstoječih raziskav ter literature in interpretacija javno dostopnih statističnih podatkov. Praktični del je izsledek odgovorov na vprašalnik, ki bo posredovan vsem občinam osrednjeslovenske statistične regije. Poleg analize odgovorov na vprašalnik bodo temelj za potrditev hipoteze tudi javno dostopni statistični podatki. Namen magistrskega dela je predstaviti aktualno problematiko staranja prebivalstva, ki vpliva na vse večje potrebe po vzpostavitvi delujočega sistema, ki bo sistematično urejal področje dolgotrajne oskrbe. Namen je tudi opozoriti na različne stopnje dostopnosti oskrbe med statističnimi regijami Slovenije. Cilj magistrskega dela je ugotoviti, ali obstajajo razlike med ponudbo in povpraševanjem socialne infrastrukture v oskrbovalnih sistemih starostnikov med osrednjeslovensko in drugimi statističnimi regijami ter na podlagi ugotovitev potrditi zastavljeni hipotezi. V nalogi smo ugotovili, da obstajajo razlike med ponudbo in povpraševanjem med osrednjeslovensko in drugimi statističnimi regijami, poleg tega pa tudi, da povpraševanje znatno presega ponudbo. Ugotovitve magistrskega dela bi lahko stroka uporabila za smernice do ustreznih rešitev, ki bi ublažile negativne posledice staranja prebivalstva in na podlagi izsledkov pristopila k iskanju rešitev, katerih pozitivne učinke bi sčasoma občutili prav vsi.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: socialna infrastruktura, dolgotrajna oskrba, institucionalna oskrba, starostniki, staranje prebivalstva, statistika
Objavljeno: 18.02.2021; Ogledov: 1451; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (2,30 MB)

9.
Projektni management gradnje stanovanjske nepremičnine za trg z vidika odobritve posojila pri banki
Inja Jevšinek Skok, 2020

Opis: Projektno financiranje gradnje ter kriteriji, na katere se opirajo banke pri odobritvi posojila, so ključno vprašanje tega dela in eno od bistvenih vprašanj, na katera mora biti investitor pripravljen v procesu gradnje stanovanjske nepremičnine. V ta namen smo izvedli anketno raziskavo med bančnimi uslužbenci, ki poleg študije primera, pregleda zakonodaje in relevantne literature predstavlja metodološko jedro tega magistrskega dela. S pomočjo raziskave smo preverili, kateri so ključni dejavniki, ki jih banke analizirajo ob odobritvi posojila za projekt. S prvo hipotezo testiramo pomen lastne udeležbe investitorja pri financiranju, druga hipoteza pa preverja vpliv lokacije na odločitev banke o financiranju. Ugotavljamo, da so lastna sredstva eden izmed ključnih faktorjev v odločitvenih procesih slovenskih bank, enako velja tudi za lokacijo nepremičnine. Poleg analize različnih parametrov kreditnega tveganja smo skušali identificirati tudi vlogo projektnega managementa pri procesu odobritve financiranja. Za celostno podobo dobrega projektnega vodenja pa mora investitor poznati celotno zakonodajno področje. Zanimalo nas je tudi, ali bančni pogoji kreditiranja pomagajo pri razločevanju dobrih projektov od slabih. Raziskava v okviru ankete bančnih uslužbencev predstavlja izvirni doprinos k znanosti, ker prikaže prakse projektnega financiranja nepremičnin na slovenskem bančnem trgu. Te empirične ugotovitve se lahko uporabi za primerjavo z drugimi državami in s predpostavkami različnih ekonomskih teorij, kar je bilo deloma narejeno že v tem delu.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: projekt, gradnja, banka, upravljanje, stanovanjska nepremičnina
Objavljeno: 18.02.2021; Ogledov: 1322; Prenosov: 112
.pdf Celotno besedilo (1,39 MB)

10.
Analiza športne infrastrukture
Anže Matelič, 2020

Opis: Podobno kot v naravi tudi za človeško telo veljajo nekatere zakonitosti. Nekatere bi lahko opisali z naslednjimi besedami: razvoj, rast, napredek, gibanje, ravnovesje, soodvisnost ipd. Kadar se zakonitosti ne upošteva, prihaja do težav, ki se odražajo v obliki nefunkcionalnosti, mutiranja, bolezni ali celo smrti. Ravno zaradi tega je zelo pomembno upoštevanje osnovnih naravnih zakonitosti. Gibanje je temeljna osnova za človeško telo. Da bi v današnjem času omogočili vsem Slovencem vsaj minimalno predpisano raven gibanja, je treba ukrepati na področju zagotavljanja infrastrukture. Ljudem je treba omogočiti dostopnost do športnih objektov in jih k aktivnosti še bolj spodbuditi. Šele ko jim omogočimo pogoje in jih k aktivnostim spodbujamo, lahko pričakujemo izboljšanje trenutnega stanja. Z glavnima metodama raziskovanja % deskriptivno in analitično % smo najprej predstavili izbrano področje in glavne pojme tega dela. Uporabili smo metodo zbiranja podatkov, s katero je bila določena relevantna literatura, in zgodovinsko, da smo predstavili še zgodovinske okvire tematike. Zakonsko smo opredelili področje, z razlagalno metodo pa izpostavili pomembno zakonodajo. S komparativno metodo raziskovanja smo podatke, ki veljajo za Slovenijo, primerjali tudi s podatki iz tujine. Namen magistrskega dela je analizirati področje športne infrastrukture v Sloveniji ter preveriti vplive, potrebe in donosnost, ki jo dotična infrastruktura predstavlja. Delo bo uporabno predvsem za spodbudo k nadaljnjemu raziskovanju in analiziranju področja športa. Seveda je glavni namen predstaviti pomembnost in povezanost športne infrastrukture z aktivnostjo prebivalstva, predvsem za tiste, ki bi radi pripomogli ali pa imajo možnost izboljšati aktivnost prebivalcev v Sloveniji.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: projektni management, športna infrastruktura, donosnost naložb, potrebe, vplivi, zakon o športu
Objavljeno: 09.03.2021; Ogledov: 1081; Prenosov: 88
.pdf Celotno besedilo (3,02 MB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh