Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


81 - 90 / 131
Na začetekNa prejšnjo stran567891011121314Na naslednjo stranNa konec
81.
Odnos menedžmenta do udejanjanja izboljšav, ki jih delavci zaznajo pri vsakodnevnem delu na primeru podjetja Petrol d. d., Ljubljana
Barbara Gril, 2015

Opis: Že na začetku diplomske naloge povezujemo temi okolja in trajnostnega razvoja kot pojma, ki sta obvezna pri razumevanju okoljske politike ter delovanja samega podjetja. Podjetje, ki je po delovanju in vsej svoji organiziranosti tema diplomske naloge, je Petrol d.d., Ljubljana. Skozi samo delovanje podjetja in skozi medsebojne odnose, ki so zgrajeni na podlagi zaposlenih v podjetju, tako pridobimo sliko organizacije Petrol. Različna poročila, raziskave in intervjuji so kazalniki, ki merijo medosebne odnose ter vzdušje v sami organizaciji. Na podlagi tega je tako pri končnih rezultatih tudi vidno, kako in koliko organizacija sama naredi za svoj uspeh – pa naj bo ta zunanji ali notranji, vendar vedno v sklopu podjetja Petrol.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: okolje, trajnostni razvoj, podjetja, zaposleni, medosebni odnosi, diplomske naloge
Objavljeno: 28.07.2021; Ogledov: 593; Prenosov: 31
.pdf Celotno besedilo (993,49 KB)

82.
Pozitivna verbalna komunikacija in njen vpliv na medosebne odnose v organizaciji
Gregor Locatelli, 2021

Opis: Pozitivna verbalna komunikacija je dobrodošla v vseh družbah oziroma v kulturi, saj ima velik vpliv na medosebne odnose in posledično na poslovanje družbe ali podjetja. Pogosto pa je zapostavljena, saj vodstvo ne prepozna njenega pomena ali pa se tako pozitivni verbalni komunikaciji kot produktivnosti ljudi ne posveti dovolj. Glavni namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno vlogo ima pozitivna verbalna komunikacija pri medosebnih odnosih med zaposlenimi v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji. V empiričnem delu naloga prikazuje potek komunikacije med zaposlenimi in vodstvom ter probleme, ki nastajajo pri komuniciranju zaposlenih. Po večini se opažajo težave zaradi slabega razumevanja informacij in pomanjkljivega posredovanja navodil za opravilo nalog. Tuji vodilni kader uporablja svoj materni ali angleški jezik za posredovanje informacij oziroma navodil za delo, kar zaposlenim povzroča nerazumevanje in nepravilno interpretacijo komunikacije. Po večini pa so zaposleni zadovoljni z zdajšnjim vodstvom; opaziti je večjo prisotnost pozitivne verbalne komunikacije na vseh področjih. V zaključku naloge so predstavljeni rezultati raziskave-odnos ljudi do izvajanja pozitivne verbalne komunikacije in kako jo razumejo. Pomembne ugotovitve te raziskave so predvsem potrditev, da pozitivna komunikacija definitivno izboljša zadovoljstvo zaposlenih; a kljub temu, še vedno ostaja v organizacijah, ki so jih prevzeli tuji investitorji, zadovoljstvo na delovnih mestih daleč od pričakovanega.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: pozitivna verbalna komunikacija, medosebni odnosi, tuji investitorji, zaposleni, nerazumevanje informacij, izvajanje nalog, magistrske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 1337; Prenosov: 179
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

83.
Sistem nagrajevanja zaposlenih v organizaciji
Asmira Šakanović, 2020

Opis: Ljudje so bili vedno ključni segment organizacije, vendar njihov pomen narašča v današnjem svetu, ki temelji na znanju kot še nikoli prej. Ključni način motiviranja ljudi za delo je sistem nagrajevanja – to je tema, ki smo jo preučevali v tej diplomski nalogi. Drugi segment preučevanja je motivacija. Motivacija neposredno vpliva na delovno uspešnost zaposlenih, produktivnost in zadovoljstvo. Da lahko podjetje doseže svoje cilje, je potreben popoln razvoj zaposlenih. Lastniki podjetij morajo na izplačana in dana nadomestila gledati kot na naložbo, saj lahko potem od zaposlenih pričakujejo kakovostno delo, zavzetost, želene dosežke in izboljšanje poslovanja podjetja; dolgoročno spodbujanje zaposlenih prispeva k doseganju ciljev podjetja, spodbuja razvoj novih proizvodnih procesov, izdelkov in trgov. Z ustvarjanjem in oblikovanjem kakovostnega sistema nagrajevanja lahko podjetje poveča svojo konkurenčno prednost in tržno vrednost. Vsako podjetje ima posebej oblikovano nagrajevanje in ga prilagodi svojim zaposlenim. Uspeh organizacije je v veliki meri odvisen od znanja, veščin in sposobnosti njenih zaposlenih. Zato je treba vlagati v ljudi in njihov nenehen razvoj. Za preučevanje te teme na ravni prakse smo izbrali kvantitativno metodo – ankete. Ankete smo opravili v podjetju X, na vzorcu 30 respondentov. Raziskava je pokazala stopnjo zadovoljstva zaposlenih s sistemom nagrajevanja, najbolj motivacijske nedenarne spodbude ter želen sistem nagrajevanja v podjetju.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: motivacija, nagrajevanje, organizacija, produktivnost, zaposleni, diplomske naloge
Objavljeno: 13.08.2021; Ogledov: 884; Prenosov: 77
.pdf Celotno besedilo (996,84 KB)

84.
Jezikovne kompetence zaposlenih v turizmu in zadovoljstvo gostov
Vesna, 1969- Janković, 2016

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: jezikovne kompetence, turizem, zaposleni, gostje, izobraževanje, znanje, kadrovske zahteve
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 815; Prenosov: 37
.pdf Celotno besedilo (2,53 MB)

85.
Obvladovanje organizacijskih sprememb v Moje podjetje d. o. o.
Idriz Selimović, 2019

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: sprememba, prenova, organizacija, podjetje, menedžment, zaposleni, procesi, širitev, magistrske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 637; Prenosov: 55
.pdf Celotno besedilo (1,38 MB)

86.
Celovito zagotavljanje kakovosti ter reševanje reklamacij v organizaciji
Deja Škrabec, 2020

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: kakovost, organizacija, produkt, reklamacija, zaposleni, diplomske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 750; Prenosov: 92
.pdf Celotno besedilo (1,23 MB)

87.
Vpliv čustvene inteligence na odnos pri delu
Vesna Povše, 2020

Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: čustvena inteligenca, zaposleni, vpliv, odnosi, vodenje, magistrske naloge
Objavljeno: 19.08.2021; Ogledov: 656; Prenosov: 155
.pdf Celotno besedilo (853,97 KB)

88.
Komunikacija med zaposlenimi v podjetju
Anja Kastrevc, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskava obravnava komunikacijski odnos med zaposlenimi v podjetju, na kakšen način ti najpogosteje komunicirajo med sabo in kakšen pomen pripisujejo komunikacijskemu odnosu. Namen: Namen je ugotoviti dejansko stanje komuniciranja med zaposlenimi, osnovn e vir e informiranja ter tiste, ki bi si jih zaposleni v prihodnje žele l i za boljš e in uspešnejše komunici ranje med sabo . Metoda: Teoretični del naloge temelji na izbrani literaturi, v empiričnem delu pa želimo ugotoviti , kako se teoretična spoznanja skladajo z dejanskimi . To bomo ugotovili s pomočjo ankete med zaposleni mi v podjetju. Rezultati: Z raziskavo smo ugotovili, da zaposleni komunikacijskemu odnosu pripisujejo izredno velik pomen, da je komunikacija med zaposlenimi dobra in da je ustni način komuniciranj a najpogostejši med zaposlenimi. Organizacija: V analiziranem podjetju se komunikacija med zaposlenimi izvaja vsakodnevno. Zavedajo se, da vse boljša komunikacija med zaposlenimi vpliva na večji in boljši pretok pomembnih informacij ter s tem na bolj učinkovito opravljeno delo. Družba: Z motiviranjem zaposlenih, vsakodnevnim komuniciranjem z vsakim posameznikom in s spodbujanjem k razpravi lahko prispevamo k uspešni komunikaciji med zaposlenimi. Pomembno je , da se zaposleni na delovnem mestu razumejo in da jim je omogočeno sodelovanje. Originalnost: Odločitev za raziskavo komunikacijskega odnosa m ed zaposlenimi je bila osebna na osnovi dejanskih izkušenj na delovnem mestu. Komunikacija med zaposlenimi omogoča prenos informacij v podjetju, rešuje in odpravlja nesporazume med njimi in s tem sooblikuje organizacijsko kulturo. Omejitve/nadaljnje razi skovanje: Raziskava je omejena na posamezni sektor v večjem podjetju v jugovzhodnem delu Slovenije.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: komunikacija, komunikacijski odnos, zaposleni, notranja komunikacija, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 971; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (655,10 KB)

89.
Vpliv komunikacije na reševanje težav, motiviranost in uspešnost zaposlenih
Urška Fabjan, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV) : Podjetja si v današnjem času želijo biti uspešnejša na vseh področjih svojega poslovanja, saj le tako lahko dosežejo poslovanje, ki si ga želijo in ki jim omogoča obstoj na trgu. Zelo pomembni so tudi odnosi, ki jih imajo s svojimi poslovnimi partnerji, odjemalci in s eveda zaposlenimi, pri tem pa ima zelo pomembno vlogo komunikacija. Če hočemo v organizaciji izboljšati kakovost komuniciranja z zaposlenimi , jim moramo nameniti več časa ter jim s pogovorom in pohvalo potrditi pripadnost v organizaciji. V nalogi smo se za to osredotočili na komunikacijo in na iskanje priložnosti za izboljšave v večjem podjetju v jugovzhodnem delu Slovenije. Namen: V večji organizaciji v sektorju X smo ugotavljali in analizirali trenutno stanje na področju komuniciranja med zaposlenimi in vodji. Prav tako smo na podlagi ankete podali predloge za izboljšave. V teoretičnem delu naloge smo podali ključne sestavine, ki so potrebne za obvladovanje področja komunikacije. V praktičnem delu smo analizirali trenutno stanje v organizaciji in s pomoč jo ankete prišli do konkretnih rezultatov. Metoda: Organizacija ima več možnosti , s katerimi lahko meri učinkovitost in uspešnost komuniciranja. Naredili in izvedli smo anketo, s katero smo ugotavljali raven zadovoljstva zaposlenih s komunikacijo v podjetju. Rezultati: Mnenj a anketirancev oziroma rezultati analize so se nekoliko razlikovali od tez, ki smo jih zastavili. Rezultati so nas opozorili na ključne težave, ki j im bo potrebno posvetiti več pozornosti. Osredotočiti se bo potrebno tudi na prednosti, ki jih smatramo kot konkurenčne prednosti. Organizacija: Zelo pomembno je , da se organizacija osredotoči na komunikacijo in poskuša na tem področju ugotoviti, kje in kaj mora izboljšati, da lahko doseže raven, ki si jo želi. Izvedena anketa nam to pove, vendar pa nima primerjalne vrednosti, ker jo na enak način še nismo izvedli, zato nimamo primerne primerjave . Zelo pomembno je, da anketo izvajamo sistematično in na ta način ugotavljamo napredek in izboljšave na istem področju. Predvsem dobimo povratno informacijo, kje je zaznan napredek ter kje moramo še naprej iskati priložnosti in možnosti za izboljšave. Družba: Za organizacijo je pomembno, da ima vzpostavljeno komunikacijo, ki temelji na vrednotah zaposlenih. Ker so zaposleni v organizaciji del sodobne družbe, lahko njihov pogled na komunikacijo v organizaciji prenesemo na sodobno družbo. Originalnost: Zastavljen cilj diplomske naloge je v najkrajšem možnem času dvigniti raven komunikacije v organizaciji na najvišjo možno raven. Z izvedbo ankete smo skušali ugotoviti pomanjkljivosti in na tem področju poiskati možne rešitve. Omejitve / nadaljnje raziskovanje : Pri vseh spremembah se pojavljajo dejavniki tveganja, ki jih moramo upoštevati in so povezani s celovitostjo in z obsegom naloge ter s težavami pri obvladovanju sprememb. Raziskava v diplomski nalogi je časovno omejena in prilagojena trenutnemu stanju v organizaciji.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: vodja, komunikacija, motiviranost, uspešnost, zaposleni, organizacija
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 713; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (1,09 MB)

90.
Komuniciranje z različnimi tipi osebnosti na delovnem mestu in kakovost posameznika
Urška Butala, 2014

Opis: Raziskovalno vprašanje (RV): Raziskovalno vprašanje zajema področje osebnostnih tipov (temperamentov) in poznavanje zaposlenih obravnavane organizacije. Zanima nas, kako posamezni osebnostni tipi komunicirajo med seboj in z nadrejenimi ter, ne nazadnje, če osebnostni tip posameznika vpliva na komunikacijo v organizaciji in na kakovost poslovanja. Namen: Namen je ugotoviti način in pomen komuniciranja med različnimi tipi osebnosti v organizaciji. Ugotovili bomo, koliko je posameznih tipov osebnosti v organizaciji, katerih je največ in kako posamezni osebnosti tipi komunicirajo med seboj. Ugotoviti želimo še, kako medsebojno komuniciranje vpliva na kakovost poslova nja podjetja in na poslovno odličnost posameznika. Metoda: Teoretični del diplomske naloge je pripravljen na podlagi kompilacije. Uporabljena je deskriptivna metoda, s katero so opisani ključni pojmi, ki so potrebni za celovito razumevanje komunikacije med zaposlenimi. V empiričnem delu je uporabljena metoda anketiranja. Med zaposlene obravnavanega podjetja s ta bila razdeljena standardizirani test z naslovom Test osebnostnega prereza, s pomočjo katerega smo ugotovili število posameznih osebnostnih tipov, in vprašalnik, z analizo katerega je ugotovljeno zavedanje zaposlenih ali lahko dobra komunikacija v podjetju pripelje do boljšega rezultata poslovanja, in s tem poslovne odličnosti posameznika. Rezultati: Rezultati Testa osebnostnega prereza so pokazali, da je v organizaciji zaposlenih največ ljudi z osebnostnim tipom flegmatika, pa tudi, da ni odstopanj v načinu komunikacije med različnimi osebnostnimi tipi. Vsi se zavedajo, da ima način komuniciranja velik vpliv na kakovostno izvedbo del in storitev, ki jih opravlja jo, ter da pri tem ne gre zanemariti poslovne odličnosti posameznika. Zato so se v tej smeri pripravljeni izobraževati tudi v svojem prostem času. Organizacija: Z zavedanjem, da so za vsakega posameznika značilne vrednote, ki jih opredeljuje njegov osebnostni tip, in s spoznavanjem različnosti in značilnosti tipov osebnosti, je lahko komunikacija v organizaciji veliko boljša, kar ima za posledico boljšo kakovost poslovanja. Družba: Z upoštevanjem rezultatov raziskave ima to lahko ugoden vpliv na organizacijo. Zaposleni lahko dosežejo višjo raven komuniciranja, kar ima za posledico boljše opravljeno delo. Kakovostnejše opravljene storitve bi, glede na dejavnost organizacije, imele velik vpliv na širšo okolico. Originalnost: Originalnost raziskave je v izvirnosti ideje in vsebine. Glede na dolgoletne delovne izkušnje in sodelovanje z različnimi ljudmi, ki se največkrat ne zavedajo, da ima na njihov način komuniciranja velik vpliv njihov osebnostni tip, ter z zanimanjem načina komuniciranja posameznega osebnostnega tipa, se je porodila ideja o raziskavi obravnavane teme. Omejitve/nadaljnje raziskovanje: Raziskava je bila omejena na obravnavano podjetje, ki se ukvarja z izvajanjem gospodarskih javnih služb. Prav tako je bila raziskava omejena z uporabo ankete, kjer so bila uporabljena zaprta vprašanja in so anketiranci lahko podali svoje mnenje le pri nekaterih točkah. Priporočili bi izvedbo intervjujev z anketiranimi. S tem bi pridobili bolj bogate rezultate in ugotovitve. S pridobljenimi rezultati in predlogi zaposlenih bo mogoče izboljšati komuniciranje v organizaciji, kar bo imelo za posledico kvalitetnejše opravljeno delo in bo pripomoglo k poslovni odličnosti posameznika.
Najdeno v: ključnih besedah
Ključne besede: poslovno komuniciranje, notranje komuniciranje, temperament, odličnost, zaposleni, organizacija, diplomske naloge
Objavljeno: 20.08.2021; Ogledov: 965; Prenosov: 0
.pdf Celotno besedilo (742,58 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh