Repository of colleges and higher education institutions

Statistics of ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliography of the person, including all types of documents, not only theses.

MSc theses (9)

  1. Mira Gregorka: Stres pri delu - študija primera
  2. Peter Majcenovič: Poklicna izgorelost policistov
  3. Irena Matekovič: Motivacija in zadovoljstvo z delom - primer Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
  4. Igor Podjed: Program skupinskega dela letalske posadke za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči
  5. Suzana Kotnik: Vpliv deficitiranih poklicev na izobraževanje brezposelnih (primer Zavoda za zaposlovanje Območna služba Maribor
  6. Mateja Čebular: Vpliv izobraževanja iz higiene živil na uspešnost živilskih organizacij
  7. Sergij Furlan: Vpliv notranje komunikacije na organizacijsko klimo v Zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d.
  8. Tina Zager: Interno komuniciranje v zdravstvu primer zdravstvenega doma
  9. Andrejka Šturm: Vpliv poslovnega komuniciranja na uspešnost bančnega poslovanja

Other documents (1)

  1. Ljiljana Leskovic, Gozdana Miglič, Goran Vukovič, Robert Leskovar: Factors influencing burnout syndrome phenomenon in social welfare institutions in the Republic of Slovenia