Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 1437
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Boj proti goljufijam in zaščita finančnih interesov Evropske Unije v Republiki Sloveniji
Tjaša Završnik, 2019

Opis: Zaščita finančnih sredstev in interesov Evropske unije je določena že v sami PDEU, ki v členu 310(6) določa, da Unija ter države članice preprečujejo goljufije in pa vsa druga nezakonita dejanja, katera škodijo finančnim interesom Unije. Najmočnejša obramba pred morebitnimi goljufijami je prav gotovo dobro zasnovan in upravljan sistem notranjega nadzora. Redna administrativna preverjanja morajo biti temeljita, kontrole na kraju samem, ki so povezane z njimi, pa morajo temeljiti na oceni tveganja in se izvajati v dovolj velikem obsegu. Uredba 1303/2013/ES nalaga državam članicam, da za namen učinkovitega upravljanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 vpeljejo tudi učinkovite ter sorazmerne ukrepe za preprečevanje goljufij. Slovenija je na tem področju sicer sprejela kar nekaj ukrepov (ustanovitev AFCOS, navodila Organa upravljanja, itd.). Upoštevajoč podatke Poročila Evropske komisije Evropskemu parlamentu ter svetu, pa izhaja, da je Slovenija v letu 2017 Evropski komisiji poročala o dveh sumih kaznivega dejanja goljufije na škodo EU (v skupni vrednosti 2 553 647 EUR) ter o 41 primerih nepravilnosti, ki niso imele znakov goljufij (v skupni vrednosti 1 438 319 EUR). To kaže na dejstvo, da je bila Slovenija uspešna pri zaznavi goljufij in nepravilnosti ne pa pri preprečevanju le teh. Več pozornosti bo tako potrebno nameniti preventivi, predvsem na področju javnih naročil, ki je svoje zapletenosti in velikosti finančnih tokov, ki jih ustvarja, ter tesnega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem, najbolj izpostavljeno potrati, goljufijam in korupciji.
Ključne besede: skladi EU, goljufija, ukrepi proti goljufijam, javna naročila, preventiva, magistrske naloge
Objavljeno: 05.02.2020; Ogledov: 62; Prenosov: 16
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

2.
Preprečevanje pranja denarja v bančništvu
Aleksandra Perić, 2019

Opis: Predstavljajte si kriminalca, ki je milijonar, a je sredstva pridobil na nezakonit način. Sredstva bi rad uporabljal in jih vložil v nakup prestižnih stvari, a tega ne more storiti, ker bi plačevanje z gotovino delovalo zelo sumljivo. Premoženje mora prikazati na način, kot da ga je pridobil legalno - mora ga "oprati". Šele po tem, ko bo denar plasiran v gospodarski obtok, s čimer bo imel navidezno legalizirano podlago, ga bo lahko uporabljal za nakup raznih materialnih dobrin, ali pa ga bo položil na bančne račune. Ker je sledljivost izvora teh sredstev zahtevna, skoraj nemogoča, pralcu denarja ne bo mogel nihče dokazati izvršitve tega kaznivega dejanja in ga za to ustrezno sankcionirati. Pranje denarja je skoraj nemogoče izkoreniniti, lahko pa z ustreznimi predpisi in procesi vzpostavimo učinkovite politike proti pranju denarja, stremimo k ozaveščanju ljudi, s tem zmanjšamo njegovo razširjenost, nenazadnje pa tudi moč pralcev denarja. Najpomembnejšo nalogo v uresničevanju zgoraj napisanega imajo finančne ustanove, med katerimi izstopajo banke. Samo z učinkovitimi bančnimi sistemi proti pranju denarja in dobrim sodelovanjem bank, uradov, policije, tožilstev in sodišč lahko stremimo k uspešnejšemu preprečevanju tega kaznivega dejanja. Magistrsko delo obravnava navedeno tematiko, predstavi vse najpomembnejše pojme s tega področja, njegove faze in načine. Zajema tudi predstavitev najpomembnejših mednarodnih aktov in organov ter predstavi slovensko zakonodajo s tega področja. V delu lahko najdete tudi predstavitev dela Urada za preprečevanje pranja denarja, kot tudi primerjavo poročil uradov iz izbranih držav, nazadnje pa se magistrsko delo usmeri v vzpostavitev sistema za preprečevanje pranja denarja v izbrani banki.
Objavljeno: 05.02.2020; Ogledov: 47; Prenosov: 12
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

3.
Predporočna pogodba
Eva Maria Peternel, 2019

Opis: Diplomsko delo povzema osnovne značilnosti predporočne pogodbe, kar je pogovorni izraz za pogodbo o urejanju premoţenjskih razmerij med zakoncema, ki je v slovenski pravni prostor vstopila z aprilom 2019. Skozi kratek zgodovinski oris je najprej prikazan razvoj instituta ter splošna ureditev premoţenjskih razmerjih med zakoncema skozi čas. Primerjava z ureditvijo v izbranih drţavah pa pokaţe, da ima ta institut lahko še več uporabnih funkcij, kot mu jih dopušča trenutna slovenska ureditev. Opravljena je tudi primerjava med prejšnjo in sedanjo ureditvijo premoţenjskopravnih razmerij v Republiki Sloveniji, podrobneje pa so predstavljene še določbe, ki se nanašajo na pogodbeni premoţenjski reţim. Nadalje je predstavljen še register pogodb in dejanski način hrambe dokumentacije. V zvezi z vsebino so postavljene hipoteze, ki so obravnavane v zaključku diplomske naloge. Glavni vir informacij je predstavljala analiza strokovne literature, zakonodajnih aktov ter praktičnih primerov na obravnavanem področju. Kot glavna raziskovalna metoda je tako sluţila deskriptivna metoda. Osrednji namen naloge je predstaviti osnovne značilnosti instituta predporočne pogodbe in bralcu prikazati glavne razlike med laično pričakovanimi lastnostmi ter dejansko pravno ureditvijo in tako prikazati dejanski pomen in uporabnost instituta. Opravljena primerjava s prej veljavno ureditvijo ter z nekaj izbranimi drţavami pa pokaţe, da slovenska ureditev končno sledi v svetu ţe uveljavljenim trendom na področju urejanja premoţenjskopravnih razmerij med zakoncema, četudi s počasnejšim in bolj previdnim tempom.
Objavljeno: 05.02.2020; Ogledov: 50; Prenosov: 10
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

4.
Analiza pričakovanj potencialnih kupcev stanovanjskih nepremičnin v času upočasnjene gospodarske rasti
Martina Aleksić, 2014

Opis: Nakup nepremičnine predstavlja vsakomur eno izmed najpomembnejših investicij v življenju in odločitev, pred katero je potrebno skrbno premisliti. Poleg tega pa je tudi velika finančna obremenitev, za katero se marsikdo zadolži tudi za nekaj desetletij. Po nastopu finančne krize so se njene posledice začele kazati tudi na nepremičninskem področju. Banke so zaostrile pogoje za dajanje posojil, zato si veliko posameznikov ni moglo več privoščiti nepremičnine, ki so jo želeli. V magistrski nalogi smo predstavili dogajanje, ki je pripeljalo do nastanka finančne krize. Opisali smo stanje na nepremičninskem trgu po nastopu krize, in sicer stanje ponudbe in povpraševanja v posameznih letih ter evidentirane transakcije v prometu z nepremičninami. Raziskali smo tudi, kako so se spremenile želje in pričakovanja potencialnih kupcev nepremičnin po nastopu krize. Visoka prodajna cena nepremičnin pa ni vedno razlog, da se stanovanja ne prodajajo. V času nepremičninskega razcveta so namreč gradbinci želeli čim prej dokončati številne projekte, velikokrat tudi na račun kakovosti gradnje in s čim nižjimi stroški. Taka stanovanja se niso prodala, nekatera še danes ne, saj so zajeta v stečajnih masah propadlih podjetij.
Ključne besede: nepremičnine, nepremičninski trg, finančna kriza, gospodarska kriza, lokacija, cene nepremičnin
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 51; Prenosov: 4
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

5.
Vloga Beneške komisije pri promociji demokracije skozi pravo
Tina Zorko, 2019

Opis: Evropsko komisija za demokracijo skozi pravo ali Beneško komisijo je 10. maja 1990 ustanovil odbor ministrov Sveta Evrope. Je posvetovalni organ Sveta Evrope za ustavnopravna vprašanja. Njen temeljni akt je statut. Temeljna delovna področja so demokratičnost institucij in temeljne človekove pravice ter svoboščine; ustavno sodstvo; volitve; referendumi in politične stranke. Trenutno šteje 61 držav članic. Stalni kraj zasedanja so Benetke, medtem ko je sedež sekretariata v Strasbourgu. Komisija se sestaja štirikrat letno na plenarnem zasedanju. Sestavljata jo po en član ter nadomestni član iz vsake države članice in sta imenovana za dobo štirih let. Gre za neodvisne strokovnjake z mednarodnimi izkušnjami pri delovanju v demokratičnih institucijah. Predsedstvo Komisije se izvoli izmed vseh članov za obdobje dveh let. Glavna dejavnost Beneške komisije je priprava mnenj v skladu z njenimi pooblastili na zahtevo države članice, organov Sveta Evrope in mednarodne organizacije. Mnenja niso pravno zavezujoča, vendar predstavljajo določen pravni standard za državo. Mnenja imajo pomemben vpliv na delovanje Evropskega sodišča za človekove pravice, saj to v svojih sodbah pogosto citira mnenja Komisije. Raziskovalne metode, ki sem jih uporabila, so zgodovinska metoda, primerjalna metoda, metoda analize, induktivna metoda in metoda študije primera.
Ključne besede: ustavno sodstvo, pravna država, demokratičnost
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 63; Prenosov: 23
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

6.
Projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje v Republiki Hrvaški
Daša Štepec Pavlin, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava projektni management investicije v nepremičnino za nudenje storitev nastanitve v turistične namene. Prikazuje celoten postopek legalizacije nepremičnine na Hrvaškem, postopek oddaje nepremičnine turistom z vidika zakonodaje ter formalno izpolnjevanje pogojev za oddajo. Poglavje o oglaševanju nepremičnine predstavi oglaševanje preko spletnih platform Airbnb in Booking ter preko turistične agencije Novasol. Nadalje je prikazan projekt z delovnimi paketi za obnovo nepremičnine in pripravo nepremičnine za oddajo. Prvi del projekta je obravnavan kot naložbena faza projekta. Sledi drugi del projekta kot operativna faza projekta in se zaključi z izračunom donosnosti naložbe. Predstavi se priložnost za investicijo, analiza trga s SWOT analizo in analiza konkurence. Sledi izdelava projekta s pripravo proračuna. Pripravi se optimistična, realna in pesimistična različica investicije. Izdela se načrt aktivnosti in delovni paketi za posamezno aktivnost. Nadalje se načrtuje urnik in predvidijo stroški celotne investicije in stroški poslovanja. Prikazan je načrt upravljanja s kakovostjo in človeškimi viri, s komunikacijo, nabavami, deležniki ter, kot zadnje, upravljanje s tveganji. Projekt v magistrskem delu temelji na desetih področjih upravljanja projekta, katerih namen je povečati uspešnost projekta investicije. Namen magistrskega dela je predstaviti celoten projektni management investicije v nepremičnino za oddajanje. Cilj magistrskega dela je ugotoviti donosnost investicije z namenom ohranitve nepremičnine v lasti investitorja. Uspešnost investicije bo glede na pričakovanja investitorja dosežena, če bo naložbena nepremičnina prinašala dobiček, ki bo zadoščal za pokritje tako poslovnih odhodkov in odhodkov iz financiranja kot povračilo vloženih sredstev.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 63; Prenosov: 9
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

7.
Procjena vrijednosti nekretnina kao preduvjet za uvođenje oporezivanja nekretnina u Republici Hrvatskoj
Božica Obad, 2019

Opis: Prvi dio magistarskog rada obuhvaća teoriju. Definiraju se osnovni pojmovi nekretnine s pravnog stajališta, opisuju se osnovne znaĉajke vrednovanja nekretnina, potreba procjene vrijednosti nekretnina, postupak, metode procjene koje se primjenjuju… U nastavku rada prikazan je trenutni naĉin oporezivanja nekretnina u RH te se analiziraju i preduvjeti koji su neophodni za uvoĊenje oporezivanja nekretnina u RH, i to kroz analizu stanja zemljišnih knjiga i ostalih evidencija, utvrĊivanja osnovice poreza na nekretnine kao i provedbu masovne procjene vrijednosti nekretnina. Slijedi ispitivanje postavljenih hipoteza. Hipoteza 1 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine izaziva nezadovoljstvo jer ima negativan utjecaj na ukupno porezno opterećenje graĊana s obzirom na to da su im prihodi i imovina već ionako previše porezno opterećeni. Hipoteza 2 ispituje pretpostavku da porez na nekretnine negativno utjeĉe na turizam, a time i na ekonomiju i zaposlenost. Hipoteza 3 ispituje pretpostavku o tome dovodi li uvoĊenje novih poreza i neprestano mijenjanje stopa postojećih poreza do negativnih ekonomskih uĉinaka, smanjenja kupovne moći graĊana kao i iseljavanja mladih koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Sve hipoteze su potvrĊene. U zakljuĉnom dijelu rada ukazuje se i na naĉin oporezivanja nekretnina u drţavama svijeta, odnosno EU-u, s posebnim osvrtom na proces uvoĊenja oporezivanja nekretnina u Republici Sloveniji s obzirom na to da su i Republika Hrvatska i Republika Slovenija nastale raspadom drţava bivše Jugoslavije te imaju sliĉnu problematiku vezanu za zemljišne knjige. Bit će navedene prednosti i nedostaci oporezivanja imovine te opravdanje za njegovo uvoĊenje uz komentare struĉne javnosti.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 48; Prenosov: 6
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Mednarodno kazensko sodstvo od Nürnberga do ICC
Nina Keber, 2019

Opis: Mednarodna skupnost je vzpostavila mednarodne sodne mehanizme za pregon in sojenje storilcem, odgovornih za mednarodna hudodelstva. Temeljni cilj magistrske naloge je predstaviti zapuščino mednarodnih kazenskih sodišč, vse od druge svetovne vojne pa do danes. Opisan je način ustanovitve sodišč in pravna podlaga za njihovo ustanovitev. S tem namenom sta v nalogi predstavljeni prvi ad hoc sodišči, ustanovljeni po drugi svetovni vojni, to sta Nürnberško in Tokijsko sodišče. Po več kot pol stoletja pa je Varnostni svet ZN ustanovil t. i. Mednarodno kazensko sodišče za bivšo Jugoslavijo, ki predstavlja velik prispevek k razvoju mednarodnega kazenskega sodstva. MKSJ pa je močno prispevalo k ustanovitvi prvega stalnega mednarodnega kazenskega sodišča, ki je bil ustanovljeno z Rimskim statutom leta 1998. Sodišča so pristojna za najhujša kazniva dejanja mednarodnega značaja, kot so genocid, vojna hudodelstva, hudodelstva zoper človečnost in zadnje tudi za agresijo. V nalogi so opredeljene pristojnosti in razlike med vsemi opisanimi sodišči, sestava in delovanje sodišč, kazenske sankcije, izvrševanje le-teh in seveda sodna praksa. Cilj naloge je tudi opredeliti sodelovanje držav s sodiščema in njihove pristojnosti, predvsem zaradi njihovega zavračanja skozi celotno zgodovino, vse do danes. Z analizo sodne prakse je preverjena učinkovitost sodišč in pomen sojenj v okviru sodišč, predvsem MKSJ in MKS.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 49; Prenosov: 12
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

9.
Human resource managemt [!] in construction companies in Prishtina
Vigan Kazagiqi, 2019

Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 56; Prenosov: 8
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

10.
Terjatve upnikov v stečajnem postopku
Aida Imamović, 2019

Opis: Magistrsko delo obravnava problematiko v zvezi s terjatvami upnikov v stečajnem postopku. Namen dela je prikazati upnikom, kako priti do poplačila svojega dolga v primeru, ko se nad njihovim dolžnikom začne stečajni postopek. S potrjeno hipotezo bo prikazana najbolj učinkovita prijava terjatev. Ob podrobnejšem opisu prijave terjatve pa so v magistrskem delu poudarjene tudi problematike, ki se pojavljajo v zvezi s terjatvami v stečajnem postopku, ter rešitve, s katerimi se je tem problematikam mogoče predhodno izogniti. Sodelovanje upnikov in stečajnega dolžnika, je v stečaju izrednega pomena, saj se le s tem izognemo morebitnim zlorabam. Stečajni zakon oz. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Na podlagi zakona, ki ureja celotno insolvenčno pravo, poznamo več vrst terjatev, ki jih lahko ima upnik, kot tudi dve pravici, in sicer ločitveno in izločitveno pravico. Problematika, ki se je izoblikovala skozi obdobje, pa je predstavljena na podlagi raziskave sodne prakse, ki se nanaša na terjatev upnikov. Preizkus obsoja upnikovih terjatev opravi stečajni upravitelj in od katerega je odvisna tudi usoda terjatve upnika. Upnik v stečaj mora pravočasno prijaviti svoje terjatve ter spremljati stečajni postopek. Poleg navedenega je predstavljena tudi zakonodaja stečajnega postopka v drugih državah, iz katerih izhaja, da imajo te posamezne države zelo podobno ureditev stečaja, kot tudi skupno točko, saj večina ureditve insolvenčnega prava izhaja iz nemške insolvenčne zakonodaje.
Objavljeno: 14.01.2020; Ogledov: 74; Prenosov: 28
URL Celotno besedilo (0,00 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh