Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 1777
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Kibernetski kriminal v elektronskem poslovanju
Mojca Malešič, 2021

Opis: Diplomsko delo obravnava področje kibernetskega kriminala v elektronskem poslovanju ali e-trgovini. Z razvojem informacijsko-komunikacijskih tehnologij in posledično kibernetskega prostora se je razvil tudi kriminal znotraj kibernetskega prostora, tj. kibernerski kriminal. Diplomsko delo obravnava vprašanja, kaj je kibernetski kriminal in katere vrste poznamo ter kaj je elektronsko poslovanje in katere vrste kibernetskega kriminala se pojavljajo pri njem. Elektronska trgovina je v velikem razmahu že vrsto let, s trenutno situacijo, v kateri smo (mislim seveda na pandemijo in posledično karanteno zaradi covida-19), pa se je količina elektronskega poslovanja še povečala, saj so fizične trgovine začasno nehale poslovati. Z udeležbo v elektronskem poslovanju je vsak uporabnik v nevarnosti, da postane žrtev kibernetskega kriminiala, saj so tehnike, ki jih uporabljajo storilci, pogosto napredne in težko prepoznavne. Poznavanje in razumevanje vrst kibernetskega kriminala v e-trgovini sta ključnega pomena, da se lahko pred njim zaščitimo. Obravnavana je tudi pravna ureditev kibernetskega kriminala v mednarodnem okolju in v Sloveniji. Glavno vodilo diplomske naloge je spoznati, kako se kibernetski kriminal v e-trgovini pojavlja in kakšna je pravna ureditev le-tega.
Ključne besede: kibernetski kriminal, elektronsko poslovanje, internet, informacijsko-komunikacijske tehnologije, pravna podlaga
Objavljeno: 09.05.2022; Ogledov: 44; Prenosov: 6
.pdf Celotno besedilo (636,43 KB)

2.
Pristojnosti in naloge policistov na morju
Katja Mahnič, 2021

Opis: Skozi zgodovino se je položaj policije nenehno spreminjal. Njena glavna naloga je zagotavljati varnost ter javni red in mir. Pri tem deluje v skladu z nacionalno zakonodajo. Osnovni zakon, kjer so opredeljene naloge pomorske policije, je Zakon o nalogah in pooblastilih policije. Postaja pomorske policije Koper je ena izmed 15 območnih policijskih postaj Policijske uprave Koper. Že zaradi narave dela so njihove naloge specifične, najpomembnejša naloga pa je nadzor državne meje na morju. Z arbitražno razsodbo je bila določena meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Tako je arbitražno sodišče določilo potek meje med državama na kopnem in morju, stik Slovenije z odprtim morjem in režim za uporabo ustreznih morskih območij. Kljub arbitražni razsodbi, ki je bila končana leta 2017, je Republika Hrvaška ne priznava. Pomorska policija se srečuje z različnimi izzivi na morju, pri tem pa so ji v pomoč inšpekcijske službe, Slovenska vojska, carina, uprava za pomorstvo. V diplomski nalogi je poudarek na nalogah, ki jih opravljajo pomorski policisti, predstavljeni pa so tudi posebni ukrepi policije, s katerimi izvajajo naloge.
Ključne besede: pomorsko pravo, arbitraža, pomorska policija, naloge pomorske policije, koordinacija služb na morju
Objavljeno: 09.05.2022; Ogledov: 54; Prenosov: 0

3.
Odnos do vpliva podnebnih sprememb in energetske prenove stavb
Amela Miskić, 2021

Opis: Zagotavljanje ustreznih ukrepov za prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb predstavlja velik družbeni izziv pri prehodu v podnebno nevtralno družbo do sredine stoletja. Potrebno se je že sedaj, in se bo potrebno še veliko bolj v prihodnosti, zavedati in posvetiti prilagajanju ter blaženju podnebnih sprememb, predvsem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Za omejitev emisij toplogrednih plinov je ključnega pomena tudi energetska učinkovitost stavb. V prihodnosti Evropska komisija namerava povečati stopnjo energetske prenove stavb s strategijo vala prenov. Čeprav zavest o vplivih podnebnih sprememb tako po svetu kot tudi v Sloveniji narašča, je ozaveščenost javnosti o specifičnih podnebnih spremembah še vedno nizka. Poglavitni namen diplomskega dela je bil ugotoviti stopnjo zavedanja ljudi o pomembnosti vplivov podnebnih sprememb na stavbo, v kateri živijo ter ugotoviti odnos do energetske prenove stavbe, v kateri živijo. Naloga je sestavljena iz pregleda izhodišč in obstoječe zakonodaje ter lastne raziskave, izpeljane s pomočjo metode spraševanja oziroma ankete. Na podlagi izvedene ankete je bilo ugotovljeno, da se družba premalo zaveda pomembnosti pravočasnega ukrepanja za blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v grajenem okolju, da je premalo informirana o pomenu energetskih prenov stavb ter o različnih možnostih financiranja energetskih prenov stavb.
Ključne besede: odnos do vplivov podnebnih sprememb, energetska prenova stavb, blaženje podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, zavest o vplivu podnebnih sprememb na grajeno okolje
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 158; Prenosov: 12
.pdf Celotno besedilo (657,77 KB)

4.
Varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja zoper neprištevne storilce protipravnih dejanj
Eva Križaj, 2021

Opis: V diplomskem delu je na začetku na kratko predstavljen institut prištevnosti kot pravna domneva v kazenskem postopku. Navedeno pomeni, da prištevnost na temelju drugih dejstev velja za resnično in je ni treba dokazovati. V nadaljevanju je podrobno predstavljen institut neprištevnosti kot negativna opredelitev prištevnosti. Slednje pomeni, da se mora neprištevnost v kazenskem postopku dokazovati v vsakem posameznem oziroma konkretnem primeru. Da sodišče osebo lahko spozna za neprištevno, morajo biti izpolnjeni pogoji neprištevnosti skladno z zakonsko dikcijo drugega odstavka 29. člena Kazenskega zakonika. Na obravnavanem področju se kot ključno postavlja vprašanje, ali je za presojo neprištevnosti treba odrediti sodno (psihiatrično) izvedenstvo. Ker kazenskopravna teorija ne omogoča odgovorov na vprašanja o obstoju duševnih abnormnosti, je nujno, da sodišče za ugotovitev le-teh odredi psihiatrični pregled, če nastane sum, da storilec ob storitvi kaznivega dejanja ni bil prišteven, kot to narekuje prvi odstavek 265. člena Zakona o kazenskem postopku. Pomembno je, da izvedenec v mnenjih in izvidih ne uporablja pravnih terminov, saj lahko tako prevzame delo sodišča in s tem prekorači svoje pristojnosti. Izvedenec je tisti, ki ugotavlja obstoj duševne abnormnosti, sodišče pa bo na podlagi predloženih dokazov podalo vrednostno sodbo storilca. Sodišče na podlagi obstoja biološkega in psihološkega pogoja neprištevnosti storilcu protipravnega dejanja izreče oprostilno sodbo, lahko pa obdolžencu skladno z zakonsko določenimi pogoji izreče varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zavodu po določbah 70.a člena Kazenskega zakonika ali pa varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti po določbah 70.b člena Kazenskega zakonika.
Ključne besede: neprištevnost, psihiatrično izvedenstvo, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja, forenzična bolnišnica, človekove pravice
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 110; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (512,21 KB)

5.
Amortizacija vrednostnih papirjev
Martina Novak, 2021

Opis: Amortizacija vrednostnih papirjev. Že sama beseda amortizacija nas napeljuje na ekonomijo, vendar gre v pravu za poseben izraz, s katerim označujemo sodni postopek. Pri tem gre namreč za obnovitev in nadomestitev izgubljenega ali do nerazpoznavnosti uničenega vrednostnega papirja ter njegove pravice. Tisto, kar deli pravno teorijo, je amortizacija različnih vrst vrednostnih papirjev. Tako nimamo enotnega postopka pri vseh vrstah vrednostnih papirjev in se prav zaradi tega pojavljajo razlike v tem, za kakšen vrednostni papir pravzaprav gre. Ker vrednostni papir, kjer je zapisana pravica, ni neuničljiv in trajen, ga lahko izgubimo ali poškodujemo do te mere, da se ne dá razbrati njegove vsebine. V tem primeru je potreben sodni postopek, kjer se ta listina s sklepom razveljavi in naloži obveznost zavezancu, da izpolni izpolnitev upravičencu oziroma nadomesti izgubljen ali do nerazpoznavnosti uničen vrednostni papir z drugim. Vendar pa imamo več vrst vrednostnih papirjev, ki se med sabo razlikujejo in vsak tudi prenaša na svoj način. Pri imetniških in orderskih je amortizacija nujna, tako določa tudi zakon, ki pravi, da brez listine ni pravice. Pri imenskih pa je del pravne teorije zasnovan na stališču, da naj se amortizirajo, če sta se zavezanec in upravičenec odločila inkorporirati pravico v papir – in za to je potrebna listina –, medtem ko drugi del teorije pravi, da se pravica tam tako ali tako prenaša s cesijo. S tem ko se uniči listina, še vedno obstaja pravica in zato amortizacija ne bi bila potrebna. To vprašanje pa še zdaj ostaja odprto.
Ključne besede: amortizacija, materializirani vrednostni papir, postopek razveljavitve, izgubljen vrednostni papir, uničen vrednostni papir
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 129; Prenosov: 0

6.
Mednarodno pravni položaj države, nečlanice OZN
Nina Kopač, 2021

Opis: Problematika temelji na mednarodnem pravnem delovanju držav članic v primeru reševanja sporov, ki včasih tudi zatakne, sploh ko je govora o vstopu nove članice kot je na primer Kosovo, ki seveda izpolnjuje vse pridružitvene pogoje iz 4. člena Ustanovne listine OZN o sprejemu in prav tako ni v neskladju mednarodnega prava. Problem nastane ko se redna članica Rusija poslužuje pravice do Veta in Kosovu preprečuje (blokira) vstop v članstvo OZN. Sprejetje take odločitve namreč nasprotuje ključnim interesom zagotavljanja miru in varnosti, ki je temelj stalnih članic OZN ter postavlja številna mednarodno-pravna vprašanja tudi danes o enakopravnosti, tako držav članic in nečlanic pri uživanju enakovrednih vprašanj in norm ter pogojev za včlanitev v OZN; kje so ločnice med uživanjem le-tega in pod kakšnimi pogoji. Iz ugotovitev lahko izluščimo samo, da tako države članice, kakor nečlanice OZN dejansko ne uživajo suverenosti enakosti vseh držav, saj so jim pogosto kršene temeljne norme mednarodnega prava in se pogosto ravnajo v nasprotju z načelom univerzalnosti organizacije, ki pa ima svoje korenine v sami Ustanovni listini in so kljub vsem poprej naštetim normam, še vedno pod določenim vprašanjem, kaj je torej mednarodno-pravno podprto in ob kakšnem pogoju.
Ključne besede: OZN, članice in nečlanice OZN, status držav, posebni pogoji, mednarodno-pravna podlaga le-teh
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 146; Prenosov: 11
.pdf Celotno besedilo (364,69 KB)

7.
Nova generacija sporazumov o prosti trgovini
Doroteja Jagarinec, 2021

Opis: V diplomskem delu preučimo vlogo EU pri vplivu na mednarodno trgovino. EU se je morala soočiti z vzponom globalizacije in spremembami na svetovnih trgih. Pri teh spremembah je pomembno vlogo odigrala uveljavitev Lizbonske pogodbe, ki je bistveno okrepila vlogo EU pri vplivu na oblikovanje skupne trgovinske politike v postopkih sklepanja mednarodnih trgovinskih sporazumov. V delu so predstavljeni prostotrgovinski sporazumi nove generacije, ki v post-lizbonski usmeritvi dokaj presegajo zgolj zmanjševanje trgovinskih in investicijskih ovir, kakor je bilo to pri t. i. sporazumih prve generacije. Prostotrgovinski sporazumi nove generacije so usmerjeni k liberalizaciji trga in k spoštovanju človekovih pravic, delovnih standardov, okoljevarstva in dobrega gospodarjenja. V diplomskem delu izpostavljamo problematiko mešanih sporazumov, ki lahko sprožajo napetosti med politično konstrukcijo sui generis, kakor pogosto opredelimo EU, in tretjimi državami, s katerimi želi sodelovati preko prostotrgovinskih sporazumov. Ugotoviti velja, da bodo naslednji sporazumi večinoma mešane narave, kar bo vodilo v dolgotrajnejši postopek njihovega sprejeta, ker bodo v sprejetje vključene tako EU kot tudi države članice.
Ključne besede: prostotrgovinski sporazumi nove generacije, pristojnosti Evropske unije, zunanja trgovinska politika, skupna trgovinska politika
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 99; Prenosov: 4
.pdf Celotno besedilo (464,89 KB)

8.
Vizija stanovanjske politike mladih
Andrijana Doneva, 2021

Opis: V diplomskem delu je obravnavana stanovanjska problematika mladih. Veliko mladih se ob vstopu v odraslo obdobje spopada z izzivom – reševanje bivanjskega vprašanja. Mnogokrat je mladim ta dobrina nedostopna, saj je vstop na stanovanjski trg zanje skoraj nemogoče dejanje. Namen diplomskega dela je predstaviti stanovanjsko situacijo mladih in njihovo vizijo za boljšo bivanjsko prihodnost. Pri tem smo analizirali slovenski trg nepremičnin in ugotovili, da je ponudba stanovanjskih nepremičnin premajhna, povpraševanje po teh pa vedno bolj narašča. Posledica tega so visoke cene nepremičnin tako za najem kot tudi za nakup. Zaradi specifičnosti trga je pomembna tudi vloga države na tem področju. Obravnavali smo tudi vlogo države na področju stanovanjskega vprašanja. Nadalje so predstavljeni stanovanjska politika v Sloveniji in akterji, ki se ukvarjajo s stanovanjskim področjem. Z anketnim vprašalnikom smo analizirali trenutno bivanjsko situacijo mladih v Sloveniji in podali predloge, s katerimi bi država lahko pomagala mladim do stanovanja. Rešitev stanovanjskega problema predstavlja prvo stopničko do osamosvojitve mladih in hkrati vpliva na kvaliteto življenja, delo, ustvarjanje družine. Rezultati raziskave so pokazali, da so mladi nezadovoljni s trenutno stanovanjsko politiko in zakonodajo ter da želijo spremembe in izboljšave na tem področju.
Ključne besede: stanovanje, nepremičnina, stanovanjska problematika, mladi, stanovanjska politika, stanovanjski sklad
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 117; Prenosov: 7
.pdf Celotno besedilo (2,77 MB)

9.
Predstavitev odločitev Meddržavnega sodišča v Haagu o imuniteti diplomatov in državnih funkcionarjev
Tim Bučan, 2021

Opis: Avtor se v svojem diplomskem delu loti vprašanja imunitete diplomatov in visokih državnih funkcionarjev, predvsem pred kazensko jurisdikcijo tujih držav. Na začetku dela avtor najprej predstavi nekatere osnovne pojme, katerih opredelitev in razumevanje je po mnenju avtorja ključno za razumevanje obravnavane teme. Samo jedro diplomskega dela sestavljajo predstavitve in obravnavanja nekaterih bolj odmevnih odločitev Mednarodnega sodišča v Haagu v povezavi s problematiko imunitete visokih državnih funkcionarjev. Obravnavani primeri v diplomskem delu so: Arrest warrant case, (Demokratična Republika Kongo v. Belgija, 2002), Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Džibuti v. Francija, 2008), Immunities and Criminal Proceedings (Ekvatorialna Gvineja v. Francija, 2018) in Jurisdictional Immunities of the State (Nemčija v. Italija; posreduje Grčija, 2012). Vse štiri primere avtor najprej kratko povzame, nato pa se poglobi v odločitve sodišča, pri čemer se fokusira predvsem na vprašanja imunitete pred kazensko jurisdikcijo tujih držav in njenih upravičencev. V nadaljevanju s primerjalno metodo navede skupne točke v odločitvah Meddržavnega sodišča v Haagu, ter morebitne divergence med njimi. Pri tem, kot delno tudi med samo analizo primerov, si avtor pomaga z različnimi relevantnimi pravnimi akti kot tudi strokovno literaturo. Končno avtor povzame ugotovitve, do katerih je prišel z analizo omenjenih primerov, ter poda svoje mnenje glede obravnavane problematike.
Ključne besede: imuniteta, diplomati, državni funkcionarji, odločitve Meddržavnega sodišča v Haagu, kazenska jurisdikcija tujih držav, mednarodno običajno pravo
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 131; Prenosov: 9
.pdf Celotno besedilo (472,37 KB)

10.
Postopki in pooblastila policistov v cestnem prometu – poseg v pravice in temeljne svoboščine državljanov
David Veternik, 2021

Opis: V okviru nalog policije se policisti vsakodnevno dejavno ukvarjajo z nadzorom in urejanjem cestnega prometa bodisi z vidika represije bodisi preventivne dejavnosti. Voznika v cestnem prometu policija načeloma ustavi le takrat, ko obstaja konkreten razlog. Izjema so poostreni nadzori in preventivne akcije Policije. Storilci prekrškov in morebitni storilci kaznivih dejanj načeloma ne poznajo policijskih postopkov, hkrati pa ne vedo točno, zakaj jih policija ustavlja in preverja, najsi bo to poostren nadzor cestnega prometa, ugotavljanje psihofizičnega stanja voznikov ali zgolj zaradi raznih preventivnih akcij. Ker pogosto mislijo, da je razlog zaustavitve prav njihovo odklonsko ravnanje, nemalokrat v postopku ne želijo sodelovati, se pasivno ali aktivno upirajo ali policiste celo napadejo, saj po večini ne vedo, kakšne pravice imajo v postopku s policistom. Glavna tema, ki je tudi vsebina našega dela in na katero bomo najbolj pozorni, je uporaba policijski pooblastil v postopkih, ki jih policisti vodijo v cestnem prometu, ki morajo seveda biti v skladu z Zakonom o nalogah in pooblastilih policije, na podlagi Zakona o organiziranosti in delovanju policije. Uporaba mora torej temeljiti na spoštovanju zakona ali drugega predpisa, kakor tudi na tem, da so podani vsi pogoji, ki dopuščajo uporabo takega pooblastila. V diplomskem delu smo predstavili omejitve človekovih pravic in spoštovanje slednjih v policijskih postopkih. Predstavili smo etiko v policiji, Kodeks slovenske policije in Evropski kodeks policije ter varstvo človekovih pravic v policijskih postopkih.
Ključne besede: cestni promet, človekove pravice in temeljne svoboščine, policija, policijska pooblastila, praktični postopek, samoobramba
Objavljeno: 31.03.2022; Ogledov: 95; Prenosov: 0

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh