Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Iskanje po repozitoriju
A+ | A- | Pomoč | SLO | ENG

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po

Možnosti:
  Ponastavi


1 - 10 / 45
Na začetekNa prejšnjo stran12345Na naslednjo stranNa konec
1.
Spopadanje z anksioznostjo v Sloveniji
Špela Podnar, 2019

Opis: Anksioznost je neprijetno čustvo, ki ga tekom življenja izkusi vsak posameznik. Čustvo je do določene mere koristno, saj ima zaščitno funkcijo in pripravi posameznika na boj ali beg. V kolikor pa je čustvo močno in hkrati traja dlje časa, torej se kronificira, pa prične ovirati posameznika v vsakdanjem življenju in se lahko sprevrže v motnjo. V teoretičnem delu bom sprva nekaj besed namenila duševnemu zdravju, nato pa sem bom posvetila anksioznosti. Postavila bom ločnico med anksioznostjo kot čustvom ter anksiozno motnjo. V nadaljevanju naloge sem bom osredotočila na anksioznost kot motnjo. Prikazala bom vrste anksioznih motenj, njihove značilnosti in načine zdravljenja. Raziskala bom razloge za nastanek anksioznih motenj, ki bodo strnjene v bio-psiho-socialni model nastanka duševnih motenj. Po podrobnemu opisu motenj in njenih vzrokov za nastanek se bom osredotočila na možne načine reševanja težav z anksioznostjo. Predstavila bom psihoterapevtske pristope in njihov pogled na spopadanje z anksioznostjo ter nekoliko več pozornosti namenila predvsem učinkovitosti psihoterapije v luči odnosa klient - psihoterapevt. Po predstavitvi psihoterapije me bo zanimalo tudi psihofarmakološko zdravljenje anksioznih motenj ter integracija psihoterapije in psihofarmakologije. V empiričnem delu bom izvedla lastno raziskavo med slovenskim prebivalstvom. Anketni vprašalnik bo oblikovan na podlagi lastnih ugotovitev v nalogi ter bo hkrati vseboval Beckov test anksioznosti in določene postavke diagnostičnega vprašalnika CIDI-SF. Zanimala me bo pojavnost čustva anksioznosti in prisotnost anksioznih motenj med slovenskim prebivalstvom ter načini spopadanja z njo. Izsledke raziskave bom povezala tudi z demografskimi podatki. Analiza podatkov bo hkrati služila za preverjanje petih postavljenih hipotez.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: anksioznost, anksiozne motnje, zdravljenje, psihoterapija, psihofarmakologija, magistrske naloge
Objavljeno: 03.08.2020; Ogledov: 1515; Prenosov: 135
.pdf Celotno besedilo (1,44 MB)

2.
Zasvojenost z odnosi pri žrtvah nasilja in zlorab
Mojca Rakovič, 2019

Opis: V magistrskem delu z naslovom »Zasvojenost z odnosi pri žrtvah nasilja in zlorab« obravnavamo dve veliki področji. Prvo področje zajema zasvojenost z odnosi, kjer smo se najprej osredotočili na delovanje nekemične zasvojenosti, kasneje na zasvojenost z odnosi, s katerimi je tesno povezano tudi postavljanje mej v odnosih. Drugo večje področje raziskovanja je zajemalo nasilje in zlorabo, saj menimo, da je ta tematika v javnosti prevečkrat spregledana ali potlačena v ozadje. Zanimalo nas je, kako so žrtve nasilja in zlorab povezane z zasvojenostjo z odnosi, ali so se zatekle po strokovno pomoč v ustanove oz. organizacije in kako so bile z njo zadovoljne. Raziskavo smo izvedli z kvantitativno metodo s pomočjo vprašalnika, s katerim smo v prvem delu pridobili pomembne demografske podatke, v drugem delu smo podrobneje preučili zasvojenost z odnosi z določenimi trditvami, ter nadalje v tretjem sklopu preverjali travmatske dogodke, pomoč v ustanovah oz. organizacijah ter okrevanje. S pomočjo raziskave smo prišli do zaključka, da je velik odstotek ljudi (44 %) doživelo lastno izkušnjo nasilja ali zlorabe, predvsem sta najbolj pogosta telesno in psihično nasilje. Najbolj pogosta trditev iz značilnosti zasvojenosti z odnosi je bila, da na »živi za dan, ko bo skupaj z njo«. Velik izziv je raziskovati zasvojenost z odnosi nasploh, saj je tematika zelo subtilna in občutljiva, še posebej pa raziskovanje te teme pri žrtvah nasilja in zlorab, ki so zelo ranljive. Priporočamo pa nadaljnjo raziskavo, ki bi lahko zajemala obširnejši vprašalnik z več ostalimi podrobnostmi v zvezi z dojemanjem odnosa v povezavi s travmatskimi izkušnjami. Glede na velik odstotek nasilja in zlorab med anketiranimi, jih je zelo malo poiskalo strokovno pomoč, kar kaže na dejstvo, da se naj v prihodnosti še več pozornosti namenja preprečevanju, povezovanju, obveščanju, pomoči.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: zasvojenost, odnosi, nasilje, zlorabe, okrevanje, magistrske naloge
Objavljeno: 04.08.2020; Ogledov: 1116; Prenosov: 62
.pdf Celotno besedilo (2,85 MB)

3.
Vpliv religije na vlogo ženske v Indiji
Aneja Konič, 2018

Opis: Religija je vedno imela močan vpliv na razvoj vseh kultur sveta. Njen vpliv v vzhodnih državah sveta je močnejši od držav na zahodu. Pomen besede religija najdemo v spoštovanju nečesa višjega. Nekatere religije to častijo kot enega boga, na katerega se ljudje obračajo samo takrat, ko potrebujejo pomoč (Flere, 2005). Na drugi strani pa poznamo religije, ki imajo več bogov, religije, ki vplivajo na mišljenje ljudi, jim določajo vloge, naloge, religije, katerih začetki segajo daleč v zgodovino in katerim so pripadniki globoko predani. Taka religija je hinduizem. Diplomska naloga se osredotoča predvsem na indijske ženske in njihove vloge oziroma položaj, ki ga posledično imajo zaradi hinduizma. Razkriva, kako religija vpliva na to, kaj je ženskam določeno opravljati v družini, katere so njihove družinske vloge, kakšen je njihov položaj v verskem življenju, obravnava njihovo podrejenost moškemu in obenem čutenje njihove pripadnosti religiji. V delu sem med seboj primerjala različne sociološke obravnave religije. Posvetila sem se temu, da sem raziskala, kako in skozi katera področja hinduizem vpliva na žensko vlogo. Izkazalo se je, da je vpliv religije moč najti na različnih področjih življenja žensk in da jim skozi ta določa pravila in naloge, ki jih morajo izpolnjevati. V raziskavi sem se osredotočila tudi na osebno razmišljanje žensk o njihovih vlogah.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: religija, vloga žensk, hinduizem, Indija, družina, dolžnosti, diplomske naloge
Objavljeno: 12.01.2021; Ogledov: 711; Prenosov: 58
.pdf Celotno besedilo (1,27 MB)

4.
"Ogledalo, ogledalo na steni povej" ali pravi obraz anoreksije nervoze
Vida Mlakar, 2018

Opis: V nalogi bom predstavila, da je anoreksija nervoza (v nadaljevanju AN) mnogo več kot to. Izpostavila bom, da ne gre za le problem s hrano, temveč gre za življenjsko ogrožajoč način spopadanja z lastnimi čustvenimi težavami posameznika, ki se kaže v spremenjenem odnosu do hrane in hranjenja. V teoretičnem delu bom sprva nekaj besed namenila motnjam hranjenja, opozorila bom na pomembno razlikovanje med motnjami hranjenja in prehranjevanjem ter se v nadaljevanju osredotočila zgolj na AN kot najbolj prepoznano motnjo hranjena. Po predstavitvi simptomov omenjene motnje hranjenja me bodo zanimale klinične značilnosti in diagnostična merila za AN, pri čemer bom nekaj več pozornosti namenila osrednjemu diagnostičnemu merilu, tj. moteni predstavi o lastnem telesu bolnika z AN, saj naj bi skladno z mojo hipotezo bolniki z AN vztrajno doživljali svoje telo kot preobilno. V nalogi bom vsa poglavja vseskozi dopolnjevala z osebnimi izpovedmi in izkušnjami bolnikov z AN. Teoretični del naloge bom zaključila s podrobnejšo predstavitvijo zdravljenja AN, kjer bom nekaj pozornosti namenila ne le metodam in pristopom zdravljenja, pač pa tudi predstavitvi izsledkov raziskave o izkušnjah in stališčih staršev pri skrbi za mladostnika z AN. Glede na to, da naloga temelji na sekundarno obdelanih podatkih, bom v empiričnem delu predstavila in analizirala tri raziskave, na podlagi katerih bom potrdila ali zavrnila postavljene hipoteze. Prva raziskava bo osredotočena na zagotavljanje empirično utemeljenega in klinično veljavnega koncepta o moteni telesni predstavi bolnika z AN. Druga bo dala dober vpogled v notranji konflikt oziroma ambivalentnost, ki jo bolniki čutijo do AN. Predstavitev tretje pa bo primerjava pogledov bolnikov, staršev in zdravstvenega osebja na sposobnost zavedanja in zaznavanja čustev pri bolnikih z AN. Analize omenjenih raziskav bodo podlaga za dve potrditvi v nalogi postavljenih hipotez in eno delno potrditev hipoteze.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: motnje hranjenja, anoreksija nervoza, motena predstava, telo, zdravljenje, magistrske naloge
Objavljeno: 12.01.2021; Ogledov: 667; Prenosov: 65
.pdf Celotno besedilo (1,54 MB)

5.
Razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni občini Ljubljana
Amir Crnojević, 2018

Opis: V pričujočem diplomskem delu obravnavamo razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih na območju Mestne občine Ljubljana. V teoretičnem delu smo opredelili prostovoljstvo in se oprli na zakonsko ureditev prostovoljstva in socialnega varstva v Sloveniji. Predstavili smo tudi pomen javnih socialnovarstvenih zavodov. V empiričnem delu smo predstavili raziskavo, ki je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni metodi empiričnega raziskovanja. Uporabljen je bil kvalitativni pristop z raziskovanjem vsebine. V raziskavi smo zastavili tri raziskovalna vprašanja. S pomočjo petih opravljenih polstrukturiranih intervjujev smo ugotovili, da je organizirano prostovoljstvo v javnih socialnovarstvenih zavodih še premalo razvito, ga je pa glede na podatke iz skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016 največ ravno na področju sociale. Ugotovili smo, da imajo prostovoljci izjemno pomembno vlogo v organizacijah, kjer se prostovoljstvo že izvaja, so pa na tem področju pred nami še številni izzivi, saj je uvajanje prostovoljskega dela v javni sektor še bolj v povojih. V zaključku podajamo smernice za ključne deležnike, ki bi po našem mnenju spodbudili razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: prostovoljstvo, organizirano prostovoljstvo, razvoj prostovoljstva, javni zavodi, socialno varstvo, Mestna občina Ljubljana
Objavljeno: 12.01.2021; Ogledov: 879; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (872,45 KB)

6.
Samopomoč kot del popularne kulture
Anja Furman, 2018

Opis: Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje zavzema polja samopomoči in branja priročnikov za samopomoč med Slovenci, ki je v veliki meri še neraziskano področje. V teoretičnem delu naloge raziskujemo družbeno in zgodovinsko ozadje, ki je pripomoglo k razvoju polja samopomoči in priročnikov za samopomoč. Prav tako nas zanima, kaj je pripomoglo k današnjemu uspehu tovrstne literature v svetu (predvsem v Združenih državah Amerike) in kdo so največji kritiki preučevanega žanra. Naš namen je preučiti stanje na tem področju v Sloveniji. V empiričnem delu naloge raziskujemo, ali Slovenci poznamo in beremo priročnike za samopomoč, kdo so tipični bralci, zakaj se posameznik odloči za branje in kakšne so posledice/ugotovitve branja tovrstne literature. Rezultati kažejo, da so Slovenci seznanjeni s priročniki in jih (občasno ali redno) tudi prebirajo. Največji del anketirancev se s priročniki seznani preko medijev, največ anketirank pa žanr namerno išče. V največji meri priročnike izbirajo glede na področje, ki jih zanima, avtorja ali po priporočilih prijateljev in znancev. Bralci priročnike uporabljajo za osebno rast, čeprav po njih pogosteje posežejo ob določenih težavah. Raziskava kaže, da intervjuvanci nimajo posebnih tehnik branja, v večini prebirajo priročnike v celoti, od začetka do konca, pomembne informacije pa si podčrtajo ali izpišejo. Slovenci so prav tako selektivni bralci, saj priročnikov ne sprejemajo v celoti, ampak uporabijo le nasvete, ki se jim zdijo uporabni in v praksi izvedljivi. Skoraj vsi bralci so nasvete iz priročnika v preteklosti že prenesli iz teorije v prakso in bili (po njihovi oceni) pri tem uspešni. Slovenci priročnike ocenjujejo kot vir pozitivnih sprememb v njihovem življenju. Zraven priročnikov uporabljajo tudi druge oblike samopomoči, v največji meri jogo in meditacijo, raziskava pa kaže, da se po pomoč obračajo tudi na strokovno usposobljeno osebje.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: samopomoč, priročniki, motivi za branje, tehnike branja, učinki branja, magistrske naloge
Objavljeno: 07.06.2021; Ogledov: 465; Prenosov: 32
.pdf Celotno besedilo (1,55 MB)

7.
Žensko podjetništvo na Goriškem
Irena Polanc, 2015

Opis: Žensko podjetništvo je v Sloveniji vse bolj prisotno in vsakdanje. Ženske podjetnice srečujemo na vsakem koraku, le redko pa se sprašujemo, kako so podjetnice postale in s čim vse se morajo na svoji podjetniški poti srečevati. Naloga se osredotoča na ženske podjetnice na Goriškem, natančneje na motive, zaradi katerih se odločajo za podjetništvo, in na ovire, s katerimi se na svoji podjetniški poti srečujejo. Obravnavana regija je majhna in o vlogi podjetnic v njej v literaturi ni veliko zapisov. Sedem goriških podjetnic je odgovarjalo na vprašanja, ki so nas pripeljala do končnih ugotovitev. Na podjetniško pot jih večinoma vodi močna želja in tako je vstop v podjetništvo posledica zavestne odločitve. Čeprav podjetnice na samostojno pot včasih vodi tudi nuja zaradi brezposelnosti ali težav z zaposlitvijo, pa večina dobro ve, kaj si želi in se temu tudi popolnoma preda. Pri tem vztrajno premagujejo ovire, ki se vedno pojavljajo. Tako morajo uspešno usklajevati družinsko in podjetniško sfero, saj ženski delež v družinskem življenju še vedno ni enak moškemu. Družina je lahko včasih precej ovirajoč faktor, zaradi katerega ženski podjetnici zmanjka energije za podjetništvo, kar ima lahko negativne posledice. Pomembno je, da jo družina razume in podpira ter ji tudi pomaga, predvsem je tu pomembna partnerjeva vloga. Ženske podjetnice pogrešajo tudi večjo spodbudo države in okolja, v katerem živijo, ter možnost organiziranega povezovanja. Prav to pomanjkanje spodbude in podpore je ena izmed ovir, saj morajo tako same iskati rešitve in priložnosti, ki jih s skupno organizacijo mogoče ne bi bilo treba, vedno znova pa se spopadajo tudi s finančnimi težavami. Kljub vsemu pa so ženske podjetnice s svojo odločitvijo zelo zadovoljne in svoje odločitve ne obžalujejo.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: žensko podjetništvo, Goriška, motivi za podjetništvo, ovire v podjetništvu, ženska podjetnica
Objavljeno: 26.07.2021; Ogledov: 393; Prenosov: 24
.pdf Celotno besedilo (404,94 KB)

8.
Družinska vloga zaposlenih žensk
Petra Polanc, 2014

Opis: Zaposlena ženska je danes nekaj povsem običajnega. Poleg tega je samoumevno, da je ženska partnerka in mati. Pogosto pa pozabimo, da je ženska oboje skupaj, torej zaposlena oseba s plačano službo ter pomemben družinski član. Naloga se tako osredotoča na družinsko vlogo zaposlenih žensk v občini Kanal ob Soči. Največjo težavo družinskega življenja žensk predstavlja prav usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja. Danes so časi še posebej neugodni, saj je plačano delo težko dobiti, nato pa ga je težko obdržati in uskladiti z družinskimi obveznostmi. Težava žensk pri usklajevanju obojega se je pojavila, ko so ženske množično začele vstopati na trg delovne sile in se tudi veliko bolj izobraževati kot nekoč. Problem se je stopnjeval do te točke, da danes ženske zaradi delovne negotovosti prelagajo materinstvo na kasnejše obdobje. Plačano delo žensk torej pomembno vpliva na kasnejšo odločitev za družino. V zadnjih letih je občutiti pomoč partnerjev, ki postaja iz leta v leto vidnejša. Tu se je pokazal velik napredek, pojavilo se je t. i. »novo očetovstvo«, ki je veliko prispevalo k usklajevanju plačanega dela in družinskega življenja žensk. Teoretični del magistrske naloge, v katerem smo orisali nekaj ustreznih pojmov za obravnavano temo, smo v empiričnem delu podkrepili s strukturiranimi intervjuji dvanajstih zaposlenih žensk iz občine Kanal ob Soči. Ugotavljali smo, kako zaposlene ženske v obravnavani občini usklajujejo plačano delo in družinske obveznosti, komu so razdeljene obveznosti v okviru družine ter ali se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega življenja. Rezultati empirične raziskave so potrdili rezultate oz. videnje teoretikov, da so ženske danes še vedno bolj obremenjene kot moški, vendar imajo vedno večjo pomoč svojih partnerjev pri lažjih nerutinskih opravilih.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: zaposlena ženska, družinsko življenje, novo očetovstvo, vloga ženske, usklajevanje plačanega dela in družinsko življenje, strukturiran intervju
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 407; Prenosov: 22
.pdf Celotno besedilo (1,71 MB)

9.
Vpliv spletnih socialnih omrežij na samopodobo mladih
Tjaša Peršič, 2015

Opis: Področje raziskovanja, ki se ga v magistrski nalogi lotevamo, so spletna socialna omrežja, pri katerih nas je zanimal njihov vpliv na samopodobo mladih ter možnost razvijanja narcisističnega vedenja pri t. i. Net generaciji. Za izbrano temo smo se odločili, ker menimo, da si to področje zasluži dodatna raziskovanja, saj danes, v vse bolj virtualnem svetu, igrajo spletna socialna omrežja pomembno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju posameznikove samopodobe, zlasti pri mladih, ki so jih popolnoma »osvojila«. Naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je namenjen teoretičnim izhodiščem, kjer so predstavljeni ključni pojmi, s katerimi smo nalogo teoretično podprli. Na začetku smo predstavili spletna socialna omrežja, kjer smo večji poudarek namenili najbolj priljubljenemu spletnemu socialnemu omrežju Facebook, nadaljujemo s predstavitvijo samopodobe, na koncu pa se lotevamo še pojma narcisizma. Vse pojme smo definirali s pomočjo različnih avtorjev, ki se ukvarjajo s to tematiko, pri tem pa smo bili kar se da objektivni. Za boljše razumevanje smo vključili še nekatere opravljene raziskave na to temo, s čimer smo nalogo dodatno obogatili. V empiričnem delu naloge so predstavljeni rezultati in ključne ugotovitve opravljene kvantitativne in kvalitativne raziskave. Ugotovili smo, da kljub temu da na naš izbrani vzorec spletna socialna omrežja ne pomagajo pri vzdrževanju posameznikove pozitivne samopodobe, lahko vseeno govorimo o nekem vplivu, ki jih ta imajo na posameznike in na njihovo osebnost. Ali vplivajo na njihovo samopodobo pozitivno ali negativno, je odvisno od vsakega posameznika in od njegove uporabe. Kar se tiče razvijanja narcisističnega vedenja na spletnih socialnih omrežjih, rezultati potrjujejo, da zlasti pretirana uporaba spletnih socialnih omrežij lahko pri posamezniku vodi do bolj narcisističnega vedenja, kar je v skladu s prebrano literaturo.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: spletna socialna omrežja, Facebook, Net generacija, samopodoba, narcizem, magistrske naloge
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 487; Prenosov: 75
.pdf Celotno besedilo (1,28 MB)

10.
Odnosi na delovnem mestu
Anamarija Šega, 2015

Opis: V diplomski nalogi sem se osredotočila na odnose na delovnem mestu. V teoretičnem delu sem raziskala pomene vrednot, ki so za vsakega posameznika različne. Osredotočila sem se na različne motivacijske načine, ki motivirajo zaposlene. Seveda ima vsak zaposleni drugačne želje po motivaciji, zato mora vodja organizacije dobro poznati svoje zaposlene, da zna vsakega ustrezno motivirati. Na odnose večkrat vplivajo tudi konflikti, ki se jim včasih težko ognemo. V empiričnem delu sem izbrala kvantitativen način raziskovanja. Uporabila sem anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila 250 zaposlenim. Anketni vprašalnik je rešilo 123 zaposlenih. Rezultate sem nato predstavila v grafičnih prikazih in potrdila dve hipotezi ter eno ovrgla. Ocenjujem, da je za dobre delovne rezultate ključen dober odnos med zaposlenimi. Delo bo opravljeno hitreje in kvalitetnejše.
Najdeno v: osebi
Ključne besede: odnosi, motivacija, konflikti, stres, mobing, vrednote, diplomske naloge
Objavljeno: 27.07.2021; Ogledov: 303; Prenosov: 23
.pdf Celotno besedilo (615,13 KB)

Iskanje izvedeno v 0 sek.
Na vrh