Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Jože Ruparčič: Pravilo poslovne presoje (Business judgement rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja

Magistrska dela (15)

 1. Matej Bračun: Pravica do združevanja kot temeljna človekova pravica v času COVIDA-19
 2. Ana Bercko: Zeleno javno naročanje - primer lokalne samooskrbe z ekoživili
 3. Radko Kojadin: Vloga stečajnega upravitelja v postopku osebnega stečaja
 4. Doroteja Kirbus: Učinkovit državni portal - usmerjen k uporabnikom tudi v prihodnje?
 5. Alja Zorman: Primerjava odpovedi v primeru krivdnega razloga ali hujše kršitve delavca
 6. Lilijana Založnik: Pravni vidiki patentnega varstva v Sloveniji in v Evropi
 7. Lilijana Skončnik: Pomen znanja v primeru davčnih posledic službenih potovanj
 8. Aleš Slapnik: Patent ali poslovna skrivnost?
 9. Denis Padjan: Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula v javnem sektorju
 10. Mihaela Koštomaj: Pravno urejanje najemnih razmerij in najemni trg v Republiki Sloveniji v luči delitvene ekonomije
 11. Mihaela Koštomaj: Pravno urejanje najemnih razmerij in najemni trg v Republiki Sloveniji v luči delitvene ekonomije
 12. Saša Fabjan: Obligacijsko pravne posledice mobbinga
 13. Janja Hubad: Odškodninska odgovornost v primeru posega v čast in dobro ime
 14. Jožica Škof: Potrebna znanja za učinkovito upravljanje s terjatvami
 15. Mojca Amon: Vpliv Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v občini - primer naročila male vrednosti gradenj

Diplomska dela (5)

 1. Uroš Podobnik: Plačni sistem javnega in zasebnega sektorja v Sloveniji
 2. Petra Petauer: Odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
 3. Aleš Verbovšek: Odločitev za s. p. ali d. o. o. ob ustanovitvi podjetja
 4. Marija Lesjak: Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca s sodno prakso
 5. Dalibor Bojović: Faze pri sklepanju pogodb