Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.


Objavljeno: 01.01.1970; Ogledov: ; Prenosov:
Ogledov v tednu: 102

2.
3.
Kršenje človekovih pravic in vloga pravosodja
Iztok Urbančič, 2017

Opis: V nalogi so obravnavane poglavitne človekove pravice in temeljne svoboščine, njihov razvoj in dokumenti, ki jih opredeljujejo, ter vrednote, ki jih ščitijo. Človekove pravice so polno uveljavitev dosegle šele z vnosom v ustave. Na obseg uveljavljenih pravic in njihovo uresničevanje odločilno vpliva družbena ureditev (demokratična ali nedemokratična). V polpretekli zgodovini so se s pojavom nacizma in fašizma drastično kršile človekove pravice, kar velja tudi za bivšo skupno državo (obdobje od leta 1945 do 1990). Stvar institucij pravosodja je varstvo človekovih pravic. Na mednarodni ravni konvencijsko urejanje človekovih pravic zagotavljajo OZN in druge organizacije, na regionalni ravni je v okviru Sveta Evrope pomembna Evropska konvencija o človekovih pravicah, za samo varstvo pa je pristojno Evropsko sodišče za človekove pravice. Kot tranzicijska država nismo imuni na določene pomanjkljivosti sistema. Očitke, ki letijo na sodstvo, je mogoče demantirati z zadnje čase ugodno statistiko o storilnosti in zakonodajo, ki ureja odgovornost sodnika in predpisuje ukrepe zaradi sodnikove kršitve zakonodaje. V številnih zadevah je bila Slovenija obsojena zaradi množičnih kršitev človekovih pravic, v zadevah izbrisanih, varčevalcev Ljubljanske banke in zaradi prenatrpanosti slovenskih zaporov. ESČP v sodbah opozarja, da so kršitve pravic sistemske narave. Precejšnjo medijsko pozornost so povzročili tajkunski procesi, kot sta primera Istrabenz in Merkur. Pravi val ogorčenja javnosti je izzvala odločitev Vrhovnega sodišča RS, da se zaradi kršenja kazenske zakonodaje v zadevi varstva zakonitosti razveljavi obsodilne sodbe. Celo izven meja je kot ena največjih političnih afer pri nas odmevala zadeva Patria, sodba zoper Janeza Janšo in druge. Ustavno sodišče RS je v tej zadevi pravnomočne obsodilne sodbe rednih sodišč zaradi kršitve človekovih pravic razveljavilo.
Ključne besede: sodišče, odgovornost sodnika, izbrisani, zadeva Patria, primer Istrabenz
Objavljeno: 02.08.2018; Ogledov: 62; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 41

4.
5.
Podjetniški neuspeh
Daisy Doren, 2016

Ključne besede: podjetništvo, neuspeh, samouresničitev, vedenjski vzorci, vzroki za neuspeh
Objavljeno: 27.03.2018; Ogledov: 214; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 37

6.
Tržno komuniciranje v podjetju Hotel Sava Rogaška, d. o. o.
Veronika Novak, 2018

Ključne besede: trženjski splet, marketing miks, komunikacijski načrt, hoteli
Objavljeno: 02.02.2018; Ogledov: 471; Prenosov: 20
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 36

7.
Analiza neprekinjenega poslovanja sistema zaščite kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji
Andreja Marinčič, 2017

Opis: V času svojega študija na FDV se je v luči vedno večjih in kompleksnejših varnostnih odklonov začelo obdobje raziskovanja in uveljavljanja krovnega pomena sistema zaščite evropske kritične infrastrukture in kritične infrastrukture posameznih držav. V današnjem času smo namreč priča vplivu raznovrstnih sprememb in varnostnih izzivov, ki terjajo odzive akademskih krogov, poslovne in politične mednarodne skupnosti, še posebej organov EU, ki z varnostno politiko krojijo in usmerjajo v obvladovanje ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj v sistemu kritične infrastrukture. Odgovorne institucije na evropski ravni in ravni posameznih držav se namreč vse bolj zavedajo, da lahko ima destabilizacija ene same kritične infrastrukture trajne negativne posledice znotraj kot tudi zunaj njenih meja. Zaradi kompleksne narave sistema zaščite kritične infrastrukture se je večina držav, tudi Slovenija, nekako izogibala vzpostavitvi nekega pravnega okvira, ki bi jasno definiral državni sistem KI, subjekte odgovornosti ter proces odločanja pred, med in po kriznem dogodku. Primarno govorimo o zagotavljanju strateško-operativnega delovanja posamezne kritične infrastrukture, ki je jasno in natančno definirana skozi holistično metodologijo zagotavljanja varnostne odpornosti. Upravljanje raznovrstnih groženj omogoča samo integriran pristop, ne samo države, temveč tudi poslovnega sektorja kot celotne družbene kulture. Tako kot vsaka organizacija mora tudi posamezna kritična infrastruktura za kakovostno in učinkovito varnostno odpornost vzpostaviti metodologijo neprekinjenega poslovanja. Dandanes obstaja mednarodni standardiziran pristop neprekinjenega poslovanja, imenovan ISO 22301:2014. S pomočjo tega standarda najprej definiramo strateško zunanje in notranje okolje posamezne kritične infrastrukture, sledijo analiza tveganj in učinkov ter načrt neprekinjenega poslovanja pred, med in po krizi. Najbolj pomembno je, da morajo odgovorni za zaščito posamezne KI nenehno posodabljati načrt neprekinjenega poslovanja in ga preverjati preko raznovrstnih namišljenih scenarijev potencialnih varnostnih odklonov. S pomočjo celostne metodologije neprekinjenega poslovanja lahko znotraj posamezne KI in celotnega sistema državne KI dosežemo najvišjo raven varnostne odpornosti. Seveda v času posameznih faz, načrtovanja, izvedbe, preverjanja in nadgradnje upoštevamo medsebojne odvisnosti in povezave, zasebne lastniške strukture in vse ostale krovne elemente, ki vplivajo na uspešno upravljanje v času varnostnega »mirovanja« kot v času med in po kriznem dogodku. Zaščita kritične infrastrukture predstavlja imperativen element zagotavljanja minimalnih pogojev za politično in ekonomsko delovanje celotne družbene dinamike, ki ga lahko dosežemo z uspešno vpeljavo metodologije neprekinjenega poslovanja po ISO 22301. Ali obstaja takšno prepričanje tudi znotraj nosilcev in odgovornih za neprekinjeno delovanje kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji? To vprašanje je bilo povod za nastanek pričujočega magistrskega dela, ki naj prispeva k spoznavanju, da je vzpostavljanje neprekinjenega poslovanja slehernega sektorja kritične infrastrukture koristen pripomoček za oblikovanje varnostnih politik in integralnih varnostnih sistemov.
Ključne besede: neprekinjenost poslovanja, sistem zaščite kritične infrastrukture, upravljanje s tveganji, grožnje, poslovna »odpornost«, holističen pristop.
Objavljeno: 12.09.2017; Ogledov: 473; Prenosov: 24
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 36

8.
9.
10.
Prenova blagovne znamke Poštar Pavli
Snežana Arnejčič, 2018

Ključne besede: tržno komuniciranje, blagovne znamke, prenova znamke, otroci, magistrsko delo
Objavljeno: 15.02.2018; Ogledov: 456; Prenosov: 37
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 32