Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat ogledana gradiva tedna (zadnjih 7 dni).

1.
2.
Supervizija v teoriji in praksi v zdravstveni negi
Tjaša Rozman, 2014

Objavljeno: 19.02.2016; Ogledov: 2726; Prenosov: 181
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 27

3.
Predajanje storilcev kaznivih dejanj v Evropski Uniji - primer Puigdemont
Timotej Mihelič, 2018

Opis: Schengensko območje je območje odpravljenih nadzorov notranjih meja držav Evropske unije in obsega ozemlje 26 evropskih držav. S prvim podpisom schengenskega sporazuma 14. junija 1985 v Luksemburgu in z odstranitvijo nadzora na mejah med državami članicami se je poenostavilo prečkanje meja za prebivalce Evropske unije. S tem je prišlo tudi do lažjega kroženja čezmejnega kriminala. To je pripeljalo do sodelovanja na ravni policije in pravosodja držav članic. Z vidika kazenskega procesnega prava nastaja cela vrsta mehanizmov, ki olajšujejo pregon in sojenje storilcem kaznivih dejanj v Evropski uniji. Med njimi sta evropski nalog za prijetje in predajo ter evropski preiskovalni nalog. Ustanavljati so se pričele tudi evropske organizacije za pregon storilcev kaznivih dejanj, kot so Europol, CEPOL in Eurojust. Vse to velja le znotraj Evropske unije. Republika Slovenija je v Evropsko unijo vstopila leta 2004, v schengensko območje pa leta 2007. S tretjimi državami, ki niso članice Evropske unije, imamo sklenjene mednarodne sporazume za izročitev in predajo storilcev kaznivih dejanj. V španski avtonomni skupnosti Kataloniji že stoletja obstaja ideologija o odcepitvi od Kraljevine Španije. V zadnjih letih je bilo izvedenih več referendumov za neodvisnost Katalonije, njeni prebivalci pa so na referendumu 1. oktobra 2017 z 92,01 % glasovali za odcepitev oz. za neodvisnost Katalonije. Po obsodbi uradne španske vlade v Madridu, da je referendum protiustaven, se je katalonski premier Carles Puigdemont še z nekaj sodelavci umaknil v belgijski Bruselj, špansko sodišče pa je izdalo Evropski nalog za prijetje in predajo, s katerim je Kraljevina Španija zahtevala njegovo izročitev.
Objavljeno: 27.09.2018; Ogledov: 35; Prenosov: 4
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 24

4.
Pravna regulacija virtualnih valut
Jure Pfeifer, 2017

Opis: Denar je v zgodovini zavzemal različne oblike: od blagovnega denarja v obliki živine in drugih predmetov, preko kovanega denarja do papirnatega in knjižnega denarja. S tehnološkim razvojem pase je pojavila tudi elektronska oz. digitalna oblika denarja. Ena izmed oblik denarja v širšem pomenu besede so tudi virtualne valute. Čeprav enotne definicije virtualnih valut ni, bi jih lahko označili kot digitalni denar, ki nima položaja zakonitega plačilnega sredstva.Pojav virtualnih valut sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Sprva so bile le del spletnih iger v obliki virtualnega blaga, kasneje pa so postale samostojne platforme. Magistrska naloga obravnava različne sisteme virtualnih valut,in sicer zaprte, hibridne in odprte. Zaradi splošne popularnosti, predvsem pa širše uporabnosti, se naloga osredotoča na odprt sistem, za katerega je značilna zamenljivost virtualnih enot z realnimi denarnimi enotami. Natančneje: osredotoča se na odprto in decentralizirano virtualno valuto, imenovano bitcoin. Ta predstavlja inovacijo tako v finančno-tehnološkem kot tudi v pravnem svetu, saj ustrezna zakonodaja na področju virtualnih valut še ni popolnoma izoblikovana. Magistrska naloga obravnava trenutno stanje pravne ureditve virtualnih valut in jih uvršča v obstoječe kategorije, med drugim v kategorijo finančnih instrumentov, plačilnih sredstev, blaga idr. Primerjalnopravno se obravnava virtualnih valut od države do države močno razlikuje. V ZDA so pretežno obravnavane kot blago, na ravni EU pravna ureditev ni dorečena in je odvisna od posameznih držav članic, ki v večini primerov podajajo zgolj negativne definicije virtualnih valut, torej: da niso zakonito plačilno sredstvo. V nekaterih državah EU jih štejejo za zasebna plačilna sredstva, v drugih za finančne instrumente, medtem ko se v preostalih do statusa virtualnih valut še niso opredelili.Virtualne valute uporabljajo tudi storilci kaznivih dejanj, predvsem v okviru kaznivega dejanja pranja denarja. Magistrska naloga nudi primerjalnopravni vpogled v področje preprečevanja pranja denarja v zvezi z virtualnimi valutami.
Objavljeno: 25.09.2018; Ogledov: 33; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 21

5.
Examination of women's rights in family law and the formation of alimony
Demir Bülent, 2016

Opis: The family is the most robust chain that connects the person to the state. Therefore, the communities or the states that does not be based on Family principle, they are similar to buildings made without mortar, degraded in the smallest shake. For this reason, law makers acknowledge the importance of the institution of the family can't be ignored, and to give him the value he deserves to maintaining many rules have been established.When systems are examined on the subject of divorce and divorce the concept of divorce from the perspective of the society, religious, moral, and political trends are found to be effective in the role of the family is known in the relations between the individual and the state, therole of the individual take effect, facilitated divorce, marriage with individualization has ceased to be related to the public order. The idea of the permanence of marriage, has left the place, the idea to develop freely their personality spouses. The second book of the Turkish Civil Code Is devoted to family law. in the first part, edited on the Law of marriage and this part, marriage (m. 118-160) , divorce (m. 161-184), general provisions of marriage (m. 185-201), property regime between spouses (m. 202-281) as examined in four chapters. In the Turkish Civil Code, the concept of divorce, which is considered as one of the reasons of the marriage ended, spouses that they earn their status by marriage bring out some new results. The most important issues that arise in practice about the divorce, legal divorce is to be found in the divorce legal results In practice. After the divorce poverty and its affiliates support and provision of personal relationships children with their parents have been experiencing problems.
Ključne besede: divorce, alimony, women's rights
Objavljeno: 16.08.2018; Ogledov: 40; Prenosov: 6
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 20

6.
7.
Mednarodno letalsko pravo
Andreja Pavlovec, 2017

Opis: Mednarodno letalsko pravo je med mlajšimi pravnimi vejami. Od prvega pravega poleta z motornim letalom pa do danes je minilo dobrih sto let. Letalsko pravo sestavljajo predvsem mednarodne ureditve, kot so konvencije, sporazumi in protokoli, saj ravno sposobnost letenja združuje več držav in narodov, ker se premik od točke A do točke B neizmerno hitreje zgodi, kot v časih brez letečih transportov. Veliko vlogo,tako v mednarodnem javnem letalskem pravu kot v mednarodnem civilnem letalskem pravu, imajo različne mednarodne vladne in nevladne organizacije, ki skrbijo za čim bolj varen, ekonomičen, hiter transport, pa tudi za čim bolj sodobno urejeno infrastrukturo in navigacijo namenjeno letalstvu, ter da je vse to čim bolj poenoteno med vsemi uporabniki letalskega prostora. Pomembna je tudi državna suverenost držav nad zračnim prostorom nad svojim teritorijem, ki so jo določile države prav hitro po prvi svetovni vojni, ko so videle, kaj lahko stori vdor sovražnega letala v zračni prostor. Tudi Slovenci smo bili na področju letalstva aktivni in primerljivi s prvimi uspešnimi dosežki. Vedno bolj pa se postavlja v ospredje okoljevarstveno vprašanje, saj promet, še posebej letalski promet, izredno onesnažuje ozračje.
Objavljeno: 27.09.2018; Ogledov: 36; Prenosov: 3
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 19

8.
Socialna država in njen odnos glede reševanja nepremičninskega problema pri mlajši generaciji
Marija Sever, 2016

Opis: Delo Socialna država in njen odnos glede reševanja nepremičninskega problema pri mlajši generaciji predstavlja,kakšna je situacija mladih danes na stanovanjskem področju, kako se soočajo s stanovanjsko problematiko ter kaj jim država pri tem zagotavlja in nudi. Delo je sestavljeno iz posameznih poglavij, v katerih so predstavljeni pravica do stanovanja posameznikov, kakšna je stanovanjska situacija mladih in kakšne težave imajo z dostopnostjo do stanovanj oz.nepremičnin. Predstavljeni so tudi kakovost življenja posameznikov mladostnikov, pomen, ki ga imajo zanje brezdomstvo, socialna in najemna stanovanja, s kakšnimi stanovanjskimi stiskami se srečujejo ter kakšna je pri tem vloga države in zakonodaje s področja nepremičninskega trga. Na koncu so podani rezultati raziskave (ankete), ki je bila izdelana z namenom, da razišče, kakšno je stanovanjsko stanje pri mladih in kako jim je država pri tem v pomoč.
Objavljeno: 26.09.2018; Ogledov: 27; Prenosov: 2
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 19

9.
Evropska unija
Maruša Marinič, 2015

Opis: V magistrskem delu z naslovom Evropska unija % soft power v mednarodni skupnosti: moč in nemoč skupne zunanje in varnostne politike smo preučili delovanje EU in njene SZVP. Evropska unija vodi svojo lastno zunanjo in varnostno politiko, ki jo je postopoma razvila skozi desetletja in ji omogoča, da v svetovnih zadevah nastopa in ukrepa enotno. 28 držav članic EU ima tako zaradi skupnega nastopa v svetu večjo težo in pomen, kot če bi vsaka posamezno vodila svojo ločeno politiko. Mehka moč je opredeljena kot moč, ki temelji na silah privlačnosti. Zanimalo nas je, kaj je tisto, kar dela EU privlačno za druge, in kaj je tisto, s čimer EU v mednarodni skupnosti uveljavlja svoje vrednote, interese in cilje. Na kratko smo se dotaknili teme o mednarodnih odnosih in opisali teorije. Nato smo prešli na koncept moči: na trdo, mehko in pametno moč. V osrednjem delu naloge smo predstavili delovanje SZVP, pisali o sredstvih prisiljevanja, vlogi kulture in kulturnih razlikah ter vlogi človekovih pravic v zunanji politiki. Nato smo nekaj besed namenili prihodnosti EU, s čimer smo odprli vprašanje, ali SZVP resnično deluje; ali so torej države članice del svoje suverenosti dejansko prenesle na institucije EU. Zanimalo nas je tudi, kako se EU odziva na krizne situacije, kar smo preučili na dveh primerih. Preučili smo odziv EU na krizne razmere v Libiji in odziv na ukrajinsko krizo. V zadnjem delu naloge smo se dotaknili tudi odziva javnosti v povezavi z evroskepticizmom, ki je v ospredje stopil šele z volitvami v Evropski parlament leta 2014, in se na podlagi celotnega magistrskega dela vprašali še o prihodnosti EU.
Ključne besede: mednarodni odnosi, varnostna politika, mehka moč, človekove pravice, Evropska unija, magistrske naloge, bolonjski program
Objavljeno: 31.08.2017; Ogledov: 611; Prenosov: 21
.pdf Polno besedilo
Ogledov v tednu: 19

10.