Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Drago Dubrovski

Vseh ključnih besed je 275, ki se skupaj pojavijo 366 krat.
40 ključnih besed (14.55 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 131 krat (35.79 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
14x10.69%kriza
9x6.87%management znanja
8x6.11%mednarodno poslovanje
7x5.34%Ekonomija
6x4.58%Krizni management
4x3.05%krizni management, gospodarska kriza, znanje
3x2.29%stečaj, simptomi, podjetja, prisilna poravnava, podjetje, management, kultura, stečaji, poslovanje, vzroki, gospodarstvo
2x1.53%cestni transport, internacionalizacija, avtomobilska industrija, izvoz, kulturne razlike, krize, pogajanja, komunikacija, posledice, brezposelnost, liberalizacija, Slovenija, tržno komuniciranje, mala podjetja, globalizacija, odnosi, poslovni proces, nasledstvo, insolvenčni postopki, naravne nesreče, krizno upravljanje
1xKanarski otoki, offshore območja, REF, ZEC, aktivna politika zaposlovanja, Indija Koromandija, upravitelj, pogajanje, represija, proces, cena, taktika, usposabljanje na delovnem mestu, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, stečajni postopki, prepreèevanje krize, ukrepi, vino, srednja podjetja, ©panija, mednarodno trženje, udeleženci podjetja, komuniciranje, interesi, podjetniška kriza, Indija, zadolženost, prestrukturiranje podjetij, Poslovno komuniciranje, interna komunikacija, kristalizirana inteligentnost, fluidna inteligentnost, Unior d.d., globalna finančna kriza, velikost podjetja, razvoj, predhodno načrtovanje, ogroženost, zaščita in reševanje, inteligenčni količnik, učinkovitost komuniciranja, likvidacija, priložnosti, izvozni posli, gradbeništvo, investicije, gibanje BDP, genialnost, zadovoljstvo zaposlenih, uspešnost poslovanja, finančna kriza, finančne inovacije, raziskave, izvozna tveganja, mednarodna pogajanja, etika in morala, Cinkarna Celje d. d., poplave, posredovanje, družinsko podjetje, mala in srednje velika podjetja, farmacevtski trg, Trženje, zdravila, planiranje nasledstva, družina, mediacija, reaktivni management, davek na kapitalski dobiček, strateški management, mikro podjetje, mednarodno komuniciranje, poslovno obdarovanje, proaktivni management, davek na dodano vrednost, religija, vloga kulture, Zlati korak, Zlatarna Celje, naložbeno zlato, diploma thesis, internationalization, organizacija, finančne institucije, oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebna prodaja, preprečitev krize, razrešitev krize, učeče organizacije, poslovna in promocijska darila, načrt izvoza, dejavniki, obvladovanje krize, stiki z javnostjo, analiza poslovanja, organiziranje prevoza, prevozne listine, key personnel, head-hunting, globalization, logistika, cilji, konfilkti, finančni kazalniki, uravnotežen sistem kazalnikov, kulturološki izzivi, strategija, izvozni načrti, poznavanje kulture, inženiring, storitve, dejavniki uspeha, poslovna uspešnost, tovorno vozilo, transportno podjetje, trženje, Duol, selitev proizvodnje, vitka proizvodnja, proizvodnja, Gorenje, Steklarna Rogaška, Krka, bančna kriza, sanacija bank, poslovne priložnosti, PESTEL analiza, madžarski trg, marketing, turizem, dolgoročnost, bilateralno sodelovanje, lastne trgovske znamke, reševanje krize, slabe terjatve, upravljanje slabih terjatev, blagovne znamke, grafična industrija, vrednotenje, prevzemi, deregulacija, učinkovitost, metode prenove, kadrovski management, pomanjkanje kadra, Bosna in Hercegovina, zaposlovanje tujcev, spremembe procesov, manipulacija, pandemija, koronavirus, izredne razmere, magistrsko delo, oblast, družba znanja, Srbija, management kadrov, mladi, zaposlovanje, prenos znanja, medgeneracijsko sodelovanje, letalski promet, letalske družbe, zaloge, konkurenca, načrtovanje nasledstva, družinsko podjetništvo, nabava, strateška nabava, dobavitelji, franšizing, franšizni sistem, organizacijska klima, prestrukturiranje, managerske kompetence, simptomi krize, regionalni razvoj, strukturni skladi, kompetence, poslovno vodenje, domači trg, novi izdelki, uvoz, uspeh, pedagoško vodenje, ravnatelj, Savinjska regija, strategija EU 2020, stereotipi, trg dela, kariera, plačilna sposobnost, unovčenje terjatev, zavarovanje terjatev, managerji, Nemčija, Rusija, poslovna pogajanja, pogajalski slog, delo na daljavo, nemški trg, medkulturna pogajanja, insolventni postopki, insolventnost, banke, inovativnost, ekonomika, stroški, finančno poslovanje, poslovne odločitve, družinska podjetja, tuji trgi, vrednote, zagotavljanje kakovosti, organizacijsk kultura, norme, strategija vstopa na tuje trge, etika, stroškovno računovodstvo, tveganje, embalaža, terjatve, živila, izdelki, rok trajanja, kupci, dolžniki, upniki, celovit model obvladovanja tveganj, obvladovanje tveganj, osebni stečaj, postopek osebnega stečaja, prezadolženost, izterjava neplačnikov