Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Andrej Koren

Vseh ključnih besed je 209, ki se skupaj pojavijo 339 krat.
38 ključnih besed (18.18 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 168 krat (49.56 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
15x8.93%motivacija, vodenje
12x7.14%management znanja
10x5.95%znanje
9x5.36%izobraževanje
8x4.76%zadovoljstvo zaposlenih
6x3.57%sodelovanje, prenos znanja
5x2.98%ravnatelj, kakovost, organizacijska klima, zaposleni
4x2.38%motivacija zaposlenih, učitelji, izobraževanje odraslih, podjetje
3x1.79%kompetence, motivacijski dejavniki, osnovna šola, profesionalni razvoj, vrtec, dejavniki motivacije, odnosi
2x1.19%usposabljanje, srednje šole, delovno mesto, komunikacija, učno okolje, samoevalvacija, šole, vzgojitelji, motivacijske teorije, formalno izobraževanje, NVO, vodja, neformalno izobraževanje, zadovoljstvo, nevladne organizacije
1ximenovanje, mandat, presojanje kakovosti, model POKI, učenje, etika, procesi managementa znanja, aktivna politika zaposlovanja, učitelj, opazovanje pouka, šola, hospitacije, prenos usposabljanja, izpopolnjevanje, sanitarni inženir, zdraviliški turizem, načini motivacije, nagrajevanje zaposlenih, produktivnost zaposlenih, skrb za zdravje, elementi managementa znanja, zdravstveno-higienski režim, kakovost storitev, zadovoljstvo gostov, družinske kmetije, nadaljevanje tradicije, javni zavod, hotelirstvo, mladi prevzemniki kmetij, samozaposlenost, javni sektor, management uspešnosti, koncesionar, odnos, policija, organizacija, permanentno izobraževanje, usmerjanje kompetenc, šolski centri, Rogaška Slatina, marketing v izobraževanju, odziv izobraževalnih zavodov, deležniki okolja, izobraževalni zavodi, kriza, klima, deležniki, učitelj začetnik, pripravništvo, mentor, načrtovanje, sistem, klima v podjetju, insolventnost, postopki, management, Kirkpatrick, evalvacija, prodajna mesta, medsebojni odnosi, invalidsko podjetje, motiviranje invalidov, formalne organizacije, samozaposlitev, nezaposlenost, podjetništvo, poklicna samouresničitev, samozaposlovanje, konflikti, trajnost NVO, izkušnje, nasilje, preprečevanje nasilja, učinkovitost, reševanje in preprečevanje nasilja, timsko delo, organizacijsko učenje, veterinarske organizacije, veterina, veterinarstvo, samostojni podjetniki, otroci s posebnimi potrebami, poklicna identiteta, doživljanje, pandemija covida-19, projektno delo, interdisciplinarnost, podpora, curriculum implementation, education, Kosovo, svetovalno delo, mreženje, operativni program, COVID-19, izredne razmere, delo od doma, izmenjava informacij, korupcija, kulturne dimenzije, ljudske univerze, nagrajevanje, kultura, leadership, geografija, vodenje za učenje, ravnateljevanje, vodenje šole, izbrano podjetje, poklicna matura, motivacija za izobraževanje, merjenje delovne uspešnosti, delovni rezultati, delovna uspešnost, vodstvo podjetja, predšolska vzgoja, ravnatelji, SiOK, IKT, Kozjanski park, prenos usposabljanj, učenci, starši, vzgoja, socializacija, stili vodenja, lovske družine, strokovna obravnava zaprtih oseb, zavodi za prestajanje kazni, družine, družina otroka s posebnimi potrebami, resocializacija, izobraževanje obsojenih, Savinjska regija, imenovanje ravnatelja, trajnostni razvoj, kontinuiteta, profesionalno sodelovanje, dosežki učencev, program PUM-O, projektno učenje, mlajši odrasli, zaposlovanje, mladi, sodelovanje z okoljem, stres, posledice stresa, obvladovanje stresa, srednja podjetja, mala podjetja, diskriminacija, uspešno vodenje, upravljanje znanja, revščina, spol, izobraževanje brezposelnih, starešine, zadovoljstvo članov LD, brezposelnost, socialna politika, socialna izključenost, presodki, posledice, vloga šole, ničelna toleranca, organizacijska kultura, Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, starostniki, staranje, nezadovoljstvo, viri financiranja