Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Andrej Anžič

Vseh ključnih besed je 599, ki se skupaj pojavijo 835 krat.
77 ključnih besed (12.85 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 313 krat (37.49 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
49x15.65%policija
18x5.75%varnost
15x4.79%Slovenija
12x3.83%Evropska unija
10x3.19%policijska pooblastila
9x2.88%človekove pravice
8x2.56%magistrske naloge, nadzor
7x2.24%zakonodaja
5x1.6%nacionalna varnost, kazniva dejanja, pooblastila
4x1.28%človekove pravice in temeljne svoboščine, terorizem, javni red in mir, pravica do zasebnosti, gospodarska kriminaliteta, tajni podatki, zasebno varovanje, prisilna sredstva
3x0.96%pravna ureditev, prekrški, policijsko pooblastilo, mednarodno sodelovanje, bolonjski program, organiziran kriminal, magistrska naloga, mejna kontrola, kazenski postopek, javna zbiranja, sodelovanje, parlamentarni nadzor, prekrškovni postopek, policijski postopki, policist, občinsko redarstvo
2x0.64%Republika Hrvaška, osebna preiskava, oborožene sile, Zakon o kazenskem postopku, organizirani kriminal, varovanje tajnih podatkov, varstvo konkurence, obveščevalna dejavnost, kriminalistična policija, storilci kaznivih dejanj, Avstrija, varovanje podatkov, vožnja pod vplivom alkohola, ukaz, policisti, sodišča, Schengen, odredba, okolje, izredne razmere, diskrecijska pravica, slovenska vojska, prikriti preiskovalni ukrepi, naravne nesreče, omejevanje človekovih pravic, obveščevalno vodena policijska dejavnost, Slovenska vojska, usposabljanje, mladoletniki, kriminaliteta, gospodarski kriminal, strategija, industrijska varnost, učinkovitost, civilna zaščita, državna meja, varovanje, predkazenski postopek, korupcija, naravne sile in druge nesreče, prometna varnost
1xhrup, obremenitev z zvokom, javne prireditve, policijska pooblastila in naloge, odvzem osebne svobode, posegi v človekove pravice, pristojnosti, kršitve človekovih pravic, obremenitev s hrupom, komunikacija, strokovno in izvedensko mnenje, digitalna (računalniška) forenzika, računalniška kriminaliteta, primerjava, sodobne tehnologije, individualne značilnosti, sodni izvedenec, varovana pravica, nevaren predmet, daktiloskopski strokovni standardi, pravica do komunikacijske zasebnosti, podaja izvedenskega mnenja, posegi policije, vzroki napačne identifikacije, čezmejno delovanje, informacijska varnost, mentorstvo, privedba osebe, odtekanje tajnih podatkov, obravnavanje tajnih podatkov, državni organ, komunikacijsko informacijski sistem, videonadzor, ugotavljanje identitete, raziskava, varstvo osebnih podatkov, raziskovanje, varovanje zasebnosti, prepovedane droge, občina Ilirska Bistrica, mednarodni kriminal, transnacionalni kriminal, sled, čezmejna kriminaliteta, promet, omejitev svobode gibanja, organizirane kriminalne združbe, varnostna kultura, varnostni standardi, Ustava RS, izredno stanje, organizirane hudodelske združbe, avtocesta, digitalni dokazi, lokalna policija, sistem nacionalne varnosti, hitrost, samodejna merilna naprava, pravna klasifikacija, vloga sodišč, gasilska organizacija, požar, vloga tožilstva, fizična sila, Prümska pogodba, davčni inšpekcijski postopek, gasilske intervencije, sodni postopek, Kazenski zakonik, učitelj vožnje, Albanija, mednarodne organizacije, kandidat, druge nesreče, kazenski zakonik, učitelj predpisov, Komisija za preprečevanje korupcije, preiskovalno dejanje, sum kaznivega dejanja, izpitni center, pregon kaznivih dejanj jemanja in dajanja podkupnin, šola vožnje, alarmni signali, prenos, sprejem interventnega klica, protokol, reakcijski čas, odzivnost, dajanje podkupnin, operativno-komunikacijski center, generalni direktor Slovenske policije, kazensko-procesno pravo, elementarne nesreče, preiskovanje elektronskih naprav, integriteta podatkov, papilarne linije, daktiloskopija, izrekanje opozoril, policijska opozorila, rekonstrukcija, športne prireditve, ogled kraja kaznivega dejanja, vloga policije, Infranet, navijači in navijaške skupine, odklonsko vedenje, jemanje podkupnin, protikorupcija, omejitev gibanja, prosilci za mednarodno zaščito, pravni vidik, prstni odtis, pravica do zbiranja, sodišče, varovanje sodišč, ogroženost, sistem, inšpekcijski nadzor, prevoz denarja, poenotenje, varnostnik, varnostna služba, statistika policijskih postaj, toge lisice, primerjalno pravna ureditev držav, poškodbe na osebah, strokovnost in zakonitost uporabe sredstev za vklepanje in vezanje, varnostni zadržki, varnost informacij, prometne nesreče, alkohol, nastanitev, zaprte osebe, čezmejna avtomobilska kriminaliteta, standardi, zaposleni, dvorišče, bivalni prostor, kroženje in legalizacija ukradenih vozil, ukrepi za izboljšanje prihodnje zakonodaje, motorno vozilo, davčna zatajitev, prometna politika, prevozno sredstvo, stinger, pogoji za uporabo, strokovnost in zakonitost uporabe prisilnih sredstev, pregled, preiskava, biološko orožje, NATO, vladna politika, kemično orožje, jedrsko orožje, napeljevanje, protiteroristična dejavnost, mednarodne mirovne sile, doktrina, izdaja plačilnega naloga, narava, množične kršitve, posebni plačilni nalog, prekrškovni organ, ogled kraja prometne nesreče, prometna nesreča I. kategorije, prikrita preiskava, kriminalistična preiskava, varnostna preverjanja, policja, pričevanje, lokali, utemeljen sum, dokazni standard, načelo sorazmernosti, zaščita, predkazenski postopki, tajno delovanje, tajni delavec, temeljne človekove pravice in svoboščine, poklicno usposabljanje, gasilci, profesonalizacija, normalizacija, arhitektura, subjekti, ocena tveganja, načrt varovanja, ognjemet, varovanje javne prireditve, interveniranje, obuvalo, prepoved vstopa, pridržanje tujcev, uklonilni zapor, dela v splošno korist, pravo, Skupina za povezavo in opazovanje, Althea, evropsko državljanjstvo, Skupna zunanja in varnostna politika EU, oblike dela, kršitve, naloge policije, varnostna policijska pooblastila, procesna policijska pooblastila, davčni sistem, načela, varovanje in razkritje podatkov, podatek, dokazni standardi, temeljne svoboščine, varovanje meje, vzdrževanje, velika nevarnost, velika verjetnost, nevarnost, verjetnost, koprsko pristanišče, pristaniška varnost, tajnost, varnostno preverjanje, povelje, tajni podatek, varnostni zadržek, Dunajski dokument, zadržek, podrejeni, nadrejeni, javni uslužbenec, človekove pravice in svoboščine, informacijski sistemi, bolniška odsotnost, javna varnost, strelno orožje, varnostne razmere, Nato, nadzor oborožitve, dovoljenje prebivanja, individualna varnost, obveščevalno-varnostna dejavnost, vizum, prepovedi in napotitve, obveščevalne službe, navodila, revizije smotrnosti, tajno sodelovanje, pogodba o konvencionalnih silah v Evropi, varnostni položaj, overitve merilnikov, neformalni nadzor, varnost v cestnem prometu, formalni nadzor, davčni inšpekcijski nadzor, policijska prisilna sredstva, varnostne razmere v turizmu, turistična sezona, turistična viktimiteta, žrtve kaznivih dejanj, preiskovanje kriminalitete, turisti, turistična kriminaliteta, večje športne prireditve, strelišče, pridržanje, bagatelna kriminaliteta, preudarek, diskrecija, usposobljanje, ravnanje z orožjem, turizem, Evropski odbor za preprečevanje mučenja in nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, cestni promet, poklicni vozniki, varnost cestnega prometa, varuh človekovih pravic, center za socialno delo, otroci, obravnave otrok, temeljne kvalifikacije voznikov, deficitarni poklici, pravosodna policija, Zakon o splošnem upravnem postopku, varovanje zavoda, disciplinska sankcija, Zavodi za prestajanje kazni zapora, disciplinski prestopek, odkrivanje, preiskovanje, ogrožanje varnosti, bioterorizem, normativni ukrepi, nevarne snovi, kemikalije, mednarodna varnost, kriminalistično-obveščevalni model preiskovanja, poligraf, poligrafska preiskava, zbiranje obvestil, poveljevanje, poligrafski preiskovalec, verodostojnost, poligrafska metoda, poligrafski test, organizirana kriminaliteta, družina, javnost, podnebne spremembe, zakonodaja EU, Evropska komisija, državna uprava, pregon, mediji, preventivni ukrepi, Kjotski protokol, policijski postopek, spolno nasilje, državne meje, ilegalni prestopi, migranti, diskriminacija, mednarodna kriminaliteta, schengensko območje, sodna praksa, spoštovanje človekovih pravic, vojaška rezerva, prekrškovni organi, prekrškovno pravo, obrazec za obravnavo prometnih nesreč motoristov, zbiranje podatkov, vojaška služba, prostovoljna pogodbena rezervna sestava SV, EU, nasilje v družini, VS OZN, OZN, pridobivanje kadrov za služenje v vojaški rezervi, Nacionalna garda Republike Latvije, prometna varnost motoristov, zapisnik o ogledu kraja prometne nesreče, varnost železniškega prometa, Slovenske železnice, Avstrijske zvezne železnice, železniški promet, pritožba, preprečevanje in razreševanje konfliktov, uradni postopek, nivojski prehodi, varnostni sistem, pravdni postopek, postopkovnik, pravna pomoč, nacionalna zakonodaja, viri ogrožanja, resolucija, žrtev, prepoved približevanja, nezakoniti omejevalni sporazumi, zasebna varnostna dejavnost, detektivska dejavnost., nelojalna konkurenca, konkurenčno pravo, državno tožilstvo, diplomske naloge, kriminalistika, policijska taktika, začasna omejitev gibanja, notranja meja, prijetje, Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Nemčija, Specialna enota, Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), GDPR 2016/679, goljufija, stečajni postopki, bankrot, lažni stečaj, kršitev, konjeniška policija, Hrvaška, kazensko pravo, samostojni nadzorni organ, disertacije, nadzornik, represivna pooblastila, interni nadzor, strokovni nadzor, vodenje, nadzorstvo, nacionalni kriminalistično obveščevalni model, SiKOM, analitični izdelki, kriminalistično obveščevalna dejavnost, policijsko delo, integriteta, policijski manager, usmerjanje kriminalistične policije, ukradena vozila, usposobljenost policistov, evidence ukradenih vozil, dobroverni kupci, identifikacijske označbe, mejni prehod, pregled vozila, morala, etika, odpadki, okoljska zakonodaja, inšpekcija za okolje, občinska inšpekcija, divja odlagališča, osebni podatek, novinar, varstvo okolja, ekološka kriminaliteta, pregled osebe, doktrina "stop and frisk", pregled prevoznih sredstev, dokazni in varnostni standardi, inšpekcijske službe, varnostna in procesna policijska pooblastila, prometna vzgoja, vrtec, Europol, helikopter, letalska policijska enota, OLAF, pravosodno sodelovanje, upravno sodelovanje, policijsko sodelovanje, morje, pomorska policija, državljani, identifikacija oseb, država, varnostni organi, obalna straža, kriminalistični oddelek, boj proti davčni goljufijam, davčne goljufije, množica, obvladovanje množice, lokalna samouprava, občinski program varnosti, šola, občinski redar, nesmrtonosno orožje, kaznivo dejanje, karierni sistem, Zvezna republika Nemčija, podčastnik, nemška zvezna vojska, posebni oddelek, uradne osebe s posebnimi pooblastili, informacije javnega značaja, medij, sankcioniranje, milica, izobraževanje, vožnja z motornimi vozili, naravno okolje, psihologija množice, vojaška policija, čini, uniforma, zakoni, pravilniki, kazni, vzgojni ukrepi, napredovanje, mladioletniška kriminaliteta, protesti, demonstracije, finančna preiskava, premoženjska korist, zavarovanje in zaseg protipravno pridobljene premoženjske koristi, obramba države, inšpekcijsko nadzorstvo, vojska, civilni nadzor, premoženjska kriminaliteta, premoženje nezakonitega izvora, telekomunikacijska omrežja, varnost države, varnostna dejavnost, protiobveščevalna dejavnost, zavarovanje in odvzem premoženja nezakonitega izvora, spremljanje mednarodnih sistemov zvez, postopki, Interpol, varovanje narave in okolja, pošiljke odpadkov, praktični postopek, carinski organi, sistem civilne obrambe, krizno upravljanje, civilno krizno upravljanje, samoobramba, ju-jitsu, godba milice, policijski orkester, godba ljudske milice, logistika, vozila, premiki in transport, kriza, urad Sirene, naloge, reorganizacija, Center za varovanje in zaščito, omejena pravica do stavke, množične nesreče, prepoved članstva v politični stranki, varovanje oseb in objektov, Republika Italija, prikrito evidentiranje, ukrepi v notranjosti, javno pooblastilo, strokovno usposabljanje, obveščevalno - varnostne službe, Zakon o obveščevalnih agencijah in državni tajnosti, kriminalistični dokazi