Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Arne Mavčič

Vseh ključnih besed je 844, ki se skupaj pojavijo 1159 krat.
130 ključnih besed (15.4 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 445 krat (38.4 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
32x7.19%človekove pravice
12x2.7%Slovenija, ustava
11x2.47%ustavno pravo
9x2.02%bolonjski program
8x1.8%Evropska unija, sodna praksa
7x1.57%magistrske naloge, ustave, pravna država, demokracija, ustavnost, primerjalno ustavno pravo
6x1.35%nevladne organizacije, zasebnost
5x1.12%varstvo človekovih pravic, diplomske naloge, okolje, svoboda izražanja, Evropsko sodišče za človekove pravice, islam, ustavna pritožba, ustavno sodišče
4x0.9%ustavnosodna presoja, pravice, socialne pravice, ustavni sistemi, mednarodno pravo, ustavne ureditve, ustavna sodišča, Ustava Republike Slovenije, pravica do zasebnosti, pravna ureditev, diskriminacija, človekove pravice in temeljne svoboščine
3x0.67%otroci, ustavnosodno varstvo, etika, pravo, islamsko pravo, ustavni sistem, Evropska konvencija o človekovih pravicah, socialna varnost, socialna država, zdravje, socialna izključenost, morala, Svet Evrope, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic, varstvo potrošnikov, društvo, svoboda vesti, nadzor, suverenost, zgodovina, magistrska naloga
2x0.45%pravno varstvo, pravica, kaznovanje, pravice otrok, Afrika, mučenje, policija, pravne ureditve, magistrsko delo, genocid, varstvo zasebnosti, ustavosodna praksa, diktatura, varstvo okolja, diplomacija, integracija, OZN, mediji, Človekove pravice, svoboda gibanja, primerjava, načelo sorazmernosti, mednarodna skupnost, financiranje, Varuh človekovih pravic, zakonodaja, Evropa, mednarodne migracije, osebni podatki, kršitev človekovih pravic, sodišče EU, osebna svoboda, sodstvo, pacientove pravice, tranzicija, zunajzakonska skupnost, potrošniška politika, potrošnik, zakonska zveza, temeljne človekove pravice, mobbing, Državni svet, ustavno sodstvo, Lizbonska pogodba, Ustava RS, trg dela, narodne skupnosti, muslimani, domovi za ostarele, starostniki, prosilci za mednarodno zaščito, suženjstvo, mednarodni dokumenti, nepriznane države, podnebne spremembe, Nemčija, nasilje, prisilno delo, ekonomske pravice, državljanstvo Evropske unije, varuh človekovih pravic, prostovoljstvo, Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zgodovinski pregledi, otrokove pravice, proces osamosvajanja, okoljsko pravo, Ustavno sodišče, volilna pravica, ustavna pravica, policijska pooblastila, mandat, pravica do samoodločbe, totalitarizem
1xMadagaskar, Vaclav Havel, ruska ustavna zgodovina, lustracije, obdobje tranzicije, slovenska zakonodaja, socializem, Klon, spreminjanje ustave, Rusko cesarstvo, Vlada Ruske federacije, lokalna samouprava, nasilje nad otroki, ruska ustava 1906, pravica da združevanja, evropski dokumenti, nevladna organizacija, Alžirija, Iran, Kitajska, matične celice, avtonomija univerze, zasebno šolstvo, šolstvo, terapevtsko kloniranje, reproduktivno kloniranje, pravica do izobraževanja, privatizacija izobraževanja, razmerje med državo in religijo, vera v EU, načelo enakosti veroizpovedi, Kloniranje, pravni položaj verskih skupnosti, fizično nasilje, zaščita vernikov, Avstralija, preobrat v sodstvu Ruske federacije, manjšinske pravice, državno pravobranilstvo, delovnopravna zakonodaja, ustanove, sodne zadeve, srebreniški genocid, mejno upravljanje, delavec, kršitve človekovih pravic, varovanje dostojanstva, tihotapljenje ljudi, pokojnina, pravica do pokojnine, alternativno reševanje sporov, potrošniške organizacije, neodvisnost, nepristranskost, pokojninska reforma, boj proti revščini, ustavne človekove pravice, ustavnosodna praksa, mednarodna analiza pokojninskih sistemov, verska svoboda, pravica do svobode vesti, ZDA, državni pravobranilci, pravda, pravno svetovanje, pravno zastopanje, pravosodni organi, detektiv, detektivska dejavnost, Amnesty international, Argentina, kmetijska zemljišča, Belgija, arabske države, svoboda misli, prostorski akti, Litva, urejanje prostora, Romunija, prostorsko načrtovanje, teorija in praksa, registrski organ, omejitev prostega gibanja, kriteriji, kršitve, nemška zvezna ustava, pravica do svobode gibanja, komunizem, mednarodna pogodba, svobodna verska pripadnost, delovno pravo, Weimarska ustava, frankfurtski dokumenti, temeljne svoboščine, načelo enakosti, dolžnost, kršitev, učitelj, učenec, človekovo dostojanstvo, omejitve, šola, rimskokatoliška cerkev, Sveti sedež, božje izročilo, nezakonite migracije, Direktiva 2008/115/ES, Zakon o tujcih, veroizpoved, policijski postopek, šeriatsko pravo, vera, moralne vrednote, Zakon o mednarodni zaščiti, prosilci za azil, totalitarno pravo, delovni spori, nepravo, sodišča, grdo ravnanje, Frontex, ugotavljanje identitete, nečloveško ravnanje, primerjave, Listina o temeljnih pravicah EU, retroaktivnost, krivda zaradi pripadnosti, Zakon o nezakonitosti komunističnega režima in odporu proti njemu, Zakon o lustraciji št. 451/1991 Sb., načelo socialne države, lustracija, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, ESČP, institucionalno varstvo, ustanovitev zavoda, telesna nedotakljivost, registracija društva, sodniška funkcija, telesno kaznovanje, odločba, temeljni akt, trpinčenje otrok, okoljski problemi, ekologija, Umanotera, alternativno reševanje potrošniških sporov, nevladne potrošniške organizacije, writ, vzhodnoevropske države, pravzori ustav, sodobne ustave, common law, osebne okoliščine, enakost pred zakonom, pravice evropskega državljana, habeas corpus, evropski členi, evropska integracija, procesno varstvo potrošnikov, domsko varstvo, varstvo starejših, socialnovarstveni zavodi, država članica, prepoved diskriminacije, diskriminacija zaposlenih, evropeizacija, Ustavno sodišče RS, ukrep pomoči v hrani, rojstvo otrok, Komunistična partija Romunije, socialistična država, diskriminacija starejših, neplodnost, afriško pravo, izkoriščanje otrok, izkoriščanje žensk, Verske skupnosti, pravice starejših, ustavnopravni razvoj, Agencija EU za temeljne pravice, socialni dialog, arbitrarno nastopanje, 7.-21.st., učinkovitost varstva pravic starejših, afriške države, pravna ureditev varstva pravic, zgodovinski pregled, mehanizmi varstva pravic, načelo nevračanja, tiskani mediji, mednarodna primerjava, zgodovinski pregled in obravnava nasilja v družini, evropsko pravo, kazniva dejanja nasilja v družini, sankcioniranje storilca, ukrepi za zaščito žrtve, oblike nasilja, domače pravo, vrste nasilja, prekrški nasilja v družini, varnost pacientov, etični kodeksi novinarstva, otroci brez spremstva, deviantnost, neželeni dogodki, poročanje o opozorilnih nevarnih dogodkih, odgovornost za napake, zdravstvene napake, pacient, pravna in demokratična država, podjetništvo, Južnoafriška republika, 20.stol., izbrisani, referendum o spremembi ustave, JAR, ustavna demokracija, pravica do življenja, lokalni referendum, rasna segregacija, referendum za ustanovitev občine, 1963-2011, zakonodajni referendum, otroci s posebnimi potrebami, otroci z motnjami v duševnem razvoju, downov sindrom, posvetovalni referendum, Lukenda, ustavne pritožbe, ustavne pobude, razbremenitev, pravica do smrti, Volilni sistemi, posebni ukrepi, sindikati, pravice zaposlenih, javni sektor, urad za enake možnosti, načelo enakosti spolov, razvoj, trgovina, ustavni razvoj, mnenje, referendum, aktivna vloga države, umetnost, svoboda umetniškega ustvarjanja, kolektivne pritožbe, Odbor za socialne pravice, spremembe zakonodaje, Evropska socialna listina, državna blaginja, družina, kazniva dejanja, kontrola, preprečevanje diskriminacije, preprečevanje mobbinga, ženske, pravna zaščita, pravica do svobode veroizpovedi, pridržanje, pritožbe, varovanje pravic starejših, tuji delavci, državljani tretjih držav, zaposlovanje tujcev, izkoriščanje delavcev, prosti pretok blaga, storitev in delovne sile, zavodi za prestajanje kazni, delovna dovoljenja, imigracijska politika, prepoved mučenja, dovoljenje za bivanje, ustavna skladnost, asimilacija, pravica do poslanske imunitete, ustavnopravna ureditev, poslanci, razveza, ranljive skupine, ljudska iniciativa, pravosodje, pravica do letnega dopusta, temeljna socialna pravica, veljavnost, prenehanje, zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, dolgotrajna nega, dolgotrajna oskrba, istospolna zakonska skupnost, Družinski zakonik, pogoji, poslanska imuniteta, dostojanstvo, parlamentarni sistem organizacije oblasti, uveljavljanje politične odgovornosti, DNK, Prümska pogodba, policijski postopki, spolno vedenje, islamska verska skupnost, zadovoljevanje potreb, nadzor nad delom policije, zaprte osebe, neprofitna organizacija, mobing, identifikacija, nacizem, kvantitativne metode, kvalitativne metode, neonacizem, Republika Slovenija, Koran, osebni podatek, islamska vera, šarija, izvrševanje zaporne kazni, Rehbock proti Sloveniji, zasebni vrtec, mednarodni mir, zagotovila, varovanje pravic, javni vrtec, predšolska vzgoja, volilni sistemi, konstruktivna nezaupnica, predčasne volitve, strategija, prihodki, pravica do prebivanja, Matko proti Sloveniji, socialno varstvo, civilna družba, oblikovanje partnerstva, Stojnšek proti Sloveniji, revščina, mednarodne vladne organizacije, pravna varnost, prostovoljno zdravstveno zavarovanje, migrantska kriza, ustavni viri, sodna zaščita, nadzor nad oblastjo, migracija, varnost, odgovornost, državni zbor, poslanec, imuniteta, omejevanje oblasti, reproduktivna medicina, preiskava stanovanja, učinkovitost evropskega pravnega sredstva, izvrševanje sodb ESČP, kriteriji dopustnosti zadeve pred ESČP, vstop v stanovanje, nedotakljivost stanovanja, oploditev z biomedicinsko pomočjo, pravice samskih žensk do oploditve, zunajtelesna oploditev, pravna ureditev postopkov OBMP, sekularizem, vrhovno sodišče, Slovenska obveščevalno-varnostna služba, posebne oblike pridobivanja podatkov, varstvo osebnih podatkov, Japonska, obveščevalno-varnostna dejavnost, odločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-65/05, nadzorstvena pritožba, rokovni predlog, sredstva pravičnega zadoščenja, odločba v zadevi Lukenda proti Sloveniji, Cesar, spremenjena interpretacija, Zahodni svet, Američani, človekove in temeljne pravice, Indijska ustava, harmonija, radikalizem, šintoizem, budizem, konfucianizem, stavka, omejitev, amparo, recurso de amparo, juicio de amparo, subsidiarni amparo, identiteta naroda, Tuaregi, lastninska pravica, politično pravo, slovenska zgodovina, neposredna in posredna demokracija, Mehika, običajno pravo, Bosna, BiH, EU, zgodovina Cipra, kazni, zavetišče, plemenska sodišča, verska sodišča, Islamska republika Iran, živali, pravica do zasebne lastnine, ekološka funkcija lastnine, škoda, Katalonija, samoodločba, odcepitev, politika, reševanje potrošniških sporov, sindikat, spletno poslovanje, spletne goljufije, spletno nakupovanje, narod, države novih demokracij, volitve poslancev v državni zbor, volilna udeležba, prikriti preiskovalni ukrepi, predkazenski postopek, sistem prednostnega glasu, volilni sistem, ustavni standardi, beneška komisija, evrazijsko združenje organov za presojo ustavnosti, Zakon o sojenju brez nepotrebnega odlašanja (ZVPSBNO), Korejska vojna, pravica do poštenega sojenja, umetna prekinitev nosečnosti, splav, Dobbs v. Jackson, kaznivo dejanje, redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, 1. amandma, Ustava ZDA, kvazikazenski postopek, ustavne in človekove pravice, Roe v. Wade, svobodno odločanje o rojstvih otrok, primerjalno pravni vidik, zagovorništvo otrok v praksi, ADHD, odrasli, varstvo otrokovih pravic, zagovorništvo otrok, posvojitev, rejništvo, skrb za otroke, integracija v družinsko okolje, Vrhovno sodišče ZDA, sovražni govor, zastopanje države, kadrovske pristojnosti predsednika republike, ustavna sprememba imenovanja sodnikov, evropski nadzorni mehanizem varstva človekovih pravic, izvršilna oblast, predsednik republike, sodna veja oblasti, sodišče, sodnik, sodniški mandat, merila dopustnosti v pritožbenem postopku, nedopustnost pritožbe na ESČP, pobuda za sprožitev postopka, abstraktna in konkretna kontrola ustavnosti, procesna predpostavka, procesna legitimacija, zahteva za sprožitev postopka, ustavno-sodni postopek, doktrina četrte instance, ustavnost in zakonitost, pravni interes, izobraževanje, usmerjanje študentov, zadeve javnega pomena, nadzorna funkcija, pooblastila preiskovalne komisije, etnične skupine, preiskovalna komisija, parlamentarna preiskava, versko prepričanje, primerjalnopravni vidik, medicinsko pravo, vojno pravo, varstvo, zaščita, CEDAW, stereotip, Južna Koreja, Severna Koreja, zasebna sfera, javna sfera, zakonitost, človekove pravice in svoboščine, volitve, demokratični volilni standardi, svoboda, vojska, secesija Krima, vojna v Ukrajini, socialna aktivacija, denarna pomoč, UNMIK, Nato, Organizacija združenih narodov, odcepitev Kosova, priznanje novonastalih držav, secesija Kosova, brezposelnost, pravica do zdravega življenjskega okolja, Dodatni protokol k Ameriški konvenciji o človekovih pravicah na področju ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ugovor vesti, zdravstvo, Afriška listina o človekovih pravicah in pravicah ljudstev, regionalni pristop, definicija okolja, materialne okoljske pravice, procesne okoljske pravice, doktrina nujnosti, ciprski konflikt, raziskave, disertacije, nepremična kulturna dediščina, spomeniško varstvo, cepljenje, obrezovanje, odločanje, transfuzija, transplantacija, evtanazija, spomeniki, zavodi za varstvo kulturne dediščine, nosečnost, porod, istospolna partnerska skupnost, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, reproduktivno zdravje, diplomirana babica, Unesco, Ministrstvo za kulturo, kulturne dobrine, babištvo, zdravstveni posegi, avtonomija, socialno delo, center za socialno delo, socialni delavci, materinski domovi, jezikovne manjšine, znakovni jezik, pravice invalidov, diskriminacija invalidov, nacionalna zakonodaja, gluhi, svetovalno delo, stanovanjske skupine, zgodovina medijev, enakost spolov, indeks enakosti, enakopravnost med spoloma, medijsko pravo, internet, arabska kultura, arabska mentaliteta, arabska pomlad, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Državni svet RS, naravno pravo, supremacija, konstitucionalizem, načelo primarnosti prava EU, Temeljna ustavna listina, Jugoslavija, Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih, Inštitut za narodnostna vprašanja, Urad Vlade RS za narodnosti, Habsburška monarhija, smučarsko pravo, smučišča, brezdomci, brezdomstvo, državljanske pravice, islamska ženska, FIS pravila, nadzor na smučiščih, red in varnost, odškodninska odgovornost, smučarji, upravljavci, jeziki, etnične skupnosti, zavarovana oseba, zdravljenje, pregledi, mednarodna zakonodaja, zdravstveno varstvo, obvezno zdravstveno zavarovanje, reformiranje, ukinitev, imuniteta poslancev, zdravstveno zavarovanje, evropska zakonodaja, Amerika, Državni zbor, dvodomnost, parlamentarizem, avtohtonost, načelo delitve oblasti, ustavna presoja, Azija, mednarodne pogodbe, Ustava, invalidnost, invalidne osebe, demokratičnost, sprememba spola, biološki spol, spolna identiteta, ustavna obtožba, politično orodje, Magna Charta Libertatum, irokeška ustava, Ustava Združenih držav Amerike, sistem zavor in ravnovesij, delovne migracije, postsocializem, ratifikacija, pravni red, Združene države Amerike, ameriška ustavnost, Društvo Ključ, prepoved suženjstva, postsocialistična družba, dolgovna odvisnost, prisilne poroke, trgovina z ljudmi, nepisana ustava, dualizacija trga dela, načelo zaupanja v pravo, politična odgovornost, kazenska odgovornost, sankcije, pridobljene pravice, javni interes, Kofi Annan, prepoved retroaktivnosti, 155. člen Ustave, 2. člen Ustave, ustavni amandmaji, Turčija, Gambija, Sultanat Brunej, aktivna država, tržna konkurenca, Vatikan, San Marino, enklava, Kraljevina Lesoto, Kneţevina Monako, federalizem, turška ustava, zasebni zavodi, obmejne skupnosti, deinstitucionalizacija, Trate, naravna dediščina, kulturna dediščina, informacijska zasebnost, pravica do varstva osebnih podatkov, pravica do svobode izražanja, Informacijski pooblaščenec, grad Cmurek, svoboda govora, blasfemija, razžalitev, ustavni položaj, kršenje človekovih pravic, obscenost, Strelnikoff, glasba, cenzura, glasbene kvote, onesnaževanje okolja, Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov, prepovedi, mednarodne ogranizacije, Sovjetska zveza, ustavno primerjalno pravo, Avstrija, Luksemburg, poljska ustava, avstrijska ustava, vsiljene ustave, oktroirane ustave, okoljske politike, temeljne vrednote, ustavne pravice, onesnaževanje, varstvo podatkov, elektronski kriminal, migracijska politika, begunci, pravo varstva okolja, kazensko pravo, Azerbajdžan, islamski feminizem