Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Boštjan Tratar

Vseh ključnih besed je 78, ki se skupaj pojavijo 105 krat.
16 ključnih besed (20.51 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 43 krat (40.95 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x11.63%magistrske naloge
4x9.3%prekrškovno pravo, prekršek
3x6.98%Slovenija, mladoletniki, prekrškovni organi, prekrški
2x4.65%plačilni nalog, policija, uklonilni zapor, kazensko pravo, kaznivo dejanje, pravosodje, vzgojni ukrepi, prekrškovni organ, hitri prekrškovni postopek
1xnapotena oseba, varnost cestnega prometa, varstvo osebnih podatkov, varnost, Schengen, Evropska unija, čezmejna krminaliteta, informacijska tehnologija, prometna signalizacija, javne ceste, država, izravnalni ukrepi, sodišče, skladnost z ustavo, droga, prekrškovni postopek, javni red in mir, odločba, globa, zahteve za sodno varstvo, odvetnik, državno tožilstvo, odvetništvo, neodvisnost, pravila, sankcija, državni tožilec, šola vožnje, plačilni nalogi, prekrškovni postopki, občinska redarstva, pisne odločbe, prekrškovne sankcije, alternativno reševanje sporov, globe, meritve hitrosti, hitrost, sodni zaostanki, policijska pooblastila, omejitev gibanja, Projekt Časovni standardi, EKČP, Pravosodje 2020, ESČP, arbitražni postopki, mediacije, človekove pravice, izobraževanje voznikov motornih vozil, varuh človekovih pravic, avtošola, varnost prometa, e-uprava, javna uprava, zastopnik pacientovih pravic, zdravstveni inšpektorat, mladoletniško prestopništvo, diplomske naloge, delikventno vedenje, sankcije za prekrške, pacientove pravice, pacienti, e-poslovanje