Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Tone Jerovšek

Vseh ključnih besed je 223, ki se skupaj pojavijo 261 krat.
31 ključnih besed (13.9 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 69 krat (26.44 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
3x4.35%socialna varnost, pokojnina, prekrškovni organ, upravni postopek, magistrske naloge, Slovenija, inšpekcijski nadzor
2x2.9%pravo, javni interes, policija, davčni postopek, prekrški, reforme, davek, davki, prekrškovno pravo, carinski postopek, davčna uprava, pravnomočnost, alternativno reševanje sporov, evidence, gradbeno dovoljenje, nepremičnine, disertacije, pravna sredstva, matična evidenca zavarovancev, inšpekcijske službe, hitri prekrškovni postopek, plačilni nalog, invalidsko zavarovanje, davčni zavezanec
1xzakon o prekrških, redarstvo, stranski udeleženec, zastopanje, občina, investitor, dokazilo o pravici graditi, zakonitost, sorazmernost, občinski redar, upravni organ, varnost živil, samoupravna lokalna skupnost, vzorčenje živil, ZUP pismo, fizična oseba, prekršek, sodišče, zahteva za sodno varstvo, premoženje, kazni, inšepkcijski nadzor, tržni inšpektorat, prometna varnost, dejavniki prometne varnosti, pristojnost, pošta, magistrska naloga, mandatno kaznovanje, posebni plačilni nalog, statistika, trošarinski sistem, nadzor, razvoj pošte, posebni zakoni, mediacija, upravno pravo, zakonodaja, neprofitna stanovanja, promet z nepremičninami, najemniki, izvršilni postopek, sodni zaostanki, nepremičninski davek, davčno pravo, davčne goljufije, administrativno sodelovanje, pokojnine, zavarovanja, pokojninski sistem, verodostojne listine, sodne izvršbe, inšpekcijski postopek, gradbeni inšpektor, človekove pravice, pravno varstvo, svoboščine, inšpekcijski ukrepi, gradnja, izvršilno sodišče, elektronski spisi, pokojninsko zavarovanje, preverjanje podatkov, dovoljenje za obratovanje, varnostno poročilo, upravna enota, društvo, vstopna točka, AJPES, zavrnitev vstopa, visoko šolstvo, delo na črno, lokalni predpisi, lokalna samouprava, status študenta, študent s posebnimi potrebami, študent invalid, Schengen, carina, varnost na žičniški napravi, žičniška naprava, obratovanje žičniške naprave, varnostni sklop, varnostna analiza, hitri postopek, prostorski akt, enotno dovoljenje, pravnop varstvo okolja, poseg v prostor, stranski udeleženci, mediator, davek na dodano vrednost, odvoz odpadkov, ravnanje z odpadki, Avstrija, naravne nesreče, podnebne spremembe, povzročitelji odpadkov, komunalni odpadki, javno-zasebno partnerstvo, sodna praksa Evropske unije, služba varstva okolja, direktive, kmetijstvo, agrotehnični ukrepi, pravna pravila, davčna načela, davčni postopki, davčne službe, izvršbe, davčna politika, davčni zavezanci, zavarovalne premije, dodeljevanje pomoči, ocena škode, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, bolonjski program, davčna kultura, odločba, kot posledica ločitve, manjkajoči podatki, revizija podatkov, družbeniki, enostarševska družina, uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, pravna pravilnost, dvostopenjsko odločanje, analiza odločb organa z vidika uporabe pravnih sredstev, socialno varstvo, poslovodne osebe, zavarovalna podlaga, javne finance, siva ekonomija, davčne blagajne, davčne utaje, oškodovanci, osumljenci, obvezno pokojninsko, pokojninska osnova, državni tožilci, odloženi pregon, sodna praksa, načelo sorazmernosti, zavarovanec, vzdržnost pokojninskega sistema, upokojenec, davčna odločba, pritožba, prepovedi in omejitve, Evropska komisija, letna poročila, globa, opomin, Evropska unija, davčni organ, davčna izvršba, Italija, upravni akti, spreminjanje aktov, socialno zavarovanje, varstvo potrošnikov, davčni vrtiljak, davek na prometa nepremičnin, pravna varnost, nepremičnina, davčna utaja, subjekti, sankcije, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovanje, prostovoljno zavarovanje, pravice obveznega zavarovanja, temeljna načela postopka, zakonodajna funkcija, demokratična razprava, izvršilni postopki, poslovnik DZ, funkcije delovnih teles, sprejemanje zakonodaje, posebni upravni postopek, sodno varstvo pravic, temeljni procesni instituti, Center za socialno delo, državna štipendija, prekrškovni postopek, izpolnitev davčne obveznosti, davčna uprava RS, javni sektor, proračun, carinska uprava, javnofinančni prihodki, zdravstveno zavarovanje