Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se mentor ukvarja.

Oseba: Nataša Pustotnik

Vseh ključnih besed je 45, ki se skupaj pojavijo 58 krat.
7 ključnih besed (15.56 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 20 krat (34.48 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
5x25%bilanca stanja
4x20%računovodski kazalniki
3x15%analiza poslovanja
2x10%diplomske naloge, podjetništvo, poslovni izidi, dobiček
1xodhodki, davčna bilanca, prihodki, izkaz uspeha, zavarovanje plačil, računovodski izkaz, izkaz poslovnega izida, kazalci uspešnosti poslovanja, računovodska analiza, stroški, kalkulacije, prevoz, transport, lastna cena, likvidnost, SWOT analiza, PEST analiza, rast podjetja, upravljanje s terjatvami, finančni najemi, poslovni izid, bilanca finančnih tokov, operativni leasing, finančni leasing, analiza računovodskih izkazov, poslovanje, posojilo, EBITDA, kazalniki, plačilna nedisciplina, plačilna sposobnost, gospodarska kriza, optimizacija dobička, konkurenčnost, davki, davčni sistem, davek od dohodkov pravnih oseb, terjatve