Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (25)

 1. Simon Belšak: Odvzem prostosti v prekrškovnem postopku
 2. Robert Žmavc: Ukrepi za zmanjšanje prometnih nesreč zaradi vožnje pod vplivom alkohola
 3. Anita Flogie: Vloga Centrov za socialno delo v postopku o prekršku zoper mladoletnike
 4. Nataša Medved: Vloga vrhovnega sodišča Republike Slovenije pri zmanjševanju sodnih zaostankov
 5. Olga Oven: Dojemanje policije in občinskega redarstva v javnosti v primerjalno pravnem kontekstu
 6. Jure Plečnik: Posebnosti prekrškovnega postopka pri skritih meritvah hitrosti
 7. Marja Ličen: Globa kot glavna prekrškovna sankcija in načini njene izvršitve
 8. Jasna Gorenjc: Vzgojni ukrepi kot posebna prekrškovna sankcija zoper mladoletnike
 9. Mitja Gamser: Posebnosti prekrškovnega postopka zoper mladoletnike
 10. Matjaž Pšak: Mandatno kaznovanje v hitrem prekrškovnem postopku
 11. Mitja Gamser: Vpliv izrečenih glob in kazenskih točk na varnost cestnega prometa na območju policijske uprave Maribor v letih 2007-2012
 12. Srečko Kosi: Uklonilni zapor kot sredstvo izvrševanja globe
 13. Veselko Šućur: Prepovedana droga v postopku za prekrške prekrškovnega organa in v sodnem prekrškovnem postopku
 14. Dušica Frlež: Upravna enota kot prekrškovni organ po ZP-1
 15. Lidija Kobal: Uklonilni zapor kot sredstvo izvrševanja globe
 16. Marko Panić: Pregon prekrškov s področja javnega reda in miru
 17. Tanja Slana: Delo v splošno korist v prekrškovnem in kazenskem pravu
 18. Vanja Malec: Državno tožilstvo kot pravosodni organ
 19. Klavdija Potočnik: Vloga odvetništa v pravosodnem sistemu
 20. Jasna Dedivanović: Splošna pravila za odmero sankcij v prekrškovnem pravu
 21. Mirjana Stojko: Vpliv uvajanja elektronskega poslovanja na delo Državnega pravobranilstva RS
 22. Robert Račman: Vloga policijske postaje za izravnalne ukrepe pri odkrivanju kriminalitete in prekrškov na območju Gorenjske
 23. Boštjan Omerzel: Hitri prekrškovni postopek in informacijska tehnologija
 24. Metka Peklaj: Naloge zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije po Zakonu o pacientovih pravicah
 25. Tomaž Kapus: Sistem izobraževanja voznikov motornih vozil

Diplomska dela (4)

 1. Irena Kunc: Odvzem premoženjske koristi
 2. Lea Kresnik: Arbitraža in mediacija kot obliki alternativnega reševanja sporov
 3. Boštjan Koletnik: Prometna signalizacija kot temelj varnosti cestnega prometa
 4. Dušan Celec: Zahteva za sodno varstvo kot del hitrega prekrškovnega postopka