Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (1)

 1. Elmi Kelmendi: The forms and the causes for emergence of organized crime in countries in transition and legal answers to it, case of Kosovo

Magistrska dela (8)

 1. Aleksandra Samac: Svoboda izražanja - meje kazenskopravne intervencije v slovenski sodni praksi in sodni praksi ESČP
 2. Peter Dolinar: V tujini pridobljeni dokazi in njihova uporaba v kazenskem postopku v Sloveniji
 3. Špela Šraj: Trgovina s človeškimi organi, tkivi in krvjo v povezavi s pridobivanjem, darovanjem in presaditvijo človeških delov telesa, organov, tkiv in krvi
 4. Karin Puc: Doktrina sadežev zastrupljenega drevesa v slovenskem pravnem redu in primerjalnopravno
 5. Polona Tomažič: Ekskluzija v kazenskem postopku
 6. Miha Horvat: Odškodninska odgovornost za mučenje in drugo kruto, nečloveško ali poniževalno kaznovanje ali ravnanje z obsojencem
 7. Polona Plesničar: Domneva nedolžnosti v kazenskem pravu - zgodovinska analiza in sodobne perspektive
 8. Maja Kovšca Berljavac: Vzajemno priznavanje v okviru kazenskega prava EU z vidika čezmejnega posredovanja dokazov in preiskovalnih ukrepov

Diplomska dela (8)

 1. Mojca Malešič: Kibernetski kriminal v elektronskem poslovanju
 2. Danijela Mitrović: Medijsko poročanje v kazenskih postopkih, meje svobode izražanja in domneva nedolžnosti
 3. Sara Besednjak: Priporni razlog ponovitvene nevarnosti v povezavi s pravico do osebne svobode in domnevo nedolžnosti
 4. Maruša Malovič: Otroci v kazenskem postopku
 5. Veronika Benedičič: Analiza prikritih preiskovalnih ukrepov po ZKP
 6. Anja Ilievski: Pridobivanje telekomunikacijskih podatkov v Republiki Sloveniji in znotraj Evropske Unije
 7. Nina Pušnik: Svoboda izražanja in njene kazenskopravne meje - ovrednotenje slovenskega sistema
 8. Urška Kolarič: Trgovina z ljudmi v mednarodnih dokumentih in sodnih odločbah