Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (16)

 1. Suhela Chalfe Markotić: Koncept prostornoga planiranja – urbana obnova i revitalizacija Grada Zagreba
 2. Maja Jambrović: Koncept prostornog planiranja – nastanak i razvoj vrtnih gradova
 3. Milan Tomšič: Investicije v nepremičninske projekte ter urejanje prostora za območje Potniški center Ljubljana
 4. Anton Munih: Prostorske in okoljske omejitve umeščanja nadzemnih vodov v prostor
 5. Petar Radošević: Prostorni plan grada Gospića
 6. Matej Bizjak: Proces priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta ter njegov vpliv na razvoj mesta
 7. Zvonimir Bikić: Prostorno planiranje i zakonodavni okvir uređenja prostora u Republici Hrvatskoj s naglaskom na Europsku uniju te suvremeni pristup
 8. Dino Matijević: Održivo upravljanje nacionalnim parkovima
 9. Dragan Miljanović: Eko mesto
 10. Klemen Vesel: Javno-zasebno partnerstvo v železniški in avtocestni infrastrukturi
 11. Suzana Ušaj: Kritični pregled prostorskega razvoja Nove Gorice: od prvega načrta dalje
 12. Janez Simčič: Upoštevanje načela sorazmernosti pri odstranitvi nelegalno zgrajenih objektov
 13. Aleš Gregorec: Vpliv občinskega prostorskega načrta na razvoj občine in trajnostni razvoj poselitve
 14. Franko Suljkanovič: Urejanje prostora za obrambo in zaščito
 15. Slavko Mestek: Postopki pri posegih v prostor in vplivi na okolje pri pripravi in realizaciji izvedbenega prostorskega načrta
 16. Nikola Babić: Zelene površine v mestu