Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Tabela zajema ključne besede vseh objav, pri katerih oseba sodeluje kot soavtor. Ključne besede so urejene po številu ponovitev, največkrat ponovljene na vrhu. Iz ključnih besed z zgornjega dela tabele je mogoče sklepati na tematike, s katerimi se je oz. se soavtor ukvarja.

Oseba: Tina Vukasovič

Vseh ključnih besed je 305, ki se skupaj pojavijo 578 krat.
71 ključnih besed (23.28 % vseh) se pojavi večkrat, skupaj 344 krat (59.52 % vseh pojavitev).

PonovitevKljučne besede
Št.%
59x17.15%management znanja
22x6.4%trženje
20x5.81%blagovna znamka
15x4.36%znanje
12x3.49%tržno komuniciranje
10x2.91%magistrsko delo
8x2.33%potrošniki, prepoznavnost
7x2.03%zadovoljstvo
6x1.74%nakupno vedenje, marketing, zadovoljstvo uporabnikov, blagovne znamke
5x1.45%prodaja, zadovoljstvo zaposlenih, strategija trženja, podjetja, trženjski splet, podjetje
4x1.16%storitve, oglaševanje, družabna omrežja, uporabniki, zaposleni, prenos znanja
3x0.87%management, strategije trženja, vodenje, kupci, splet, Facebook, prepoznavnost blagovne znamke, organizacijska klima, nabava, trgovska blagovna znamka, zvestoba, potrošnik, dobavitelji
2x0.58%turizem, pospeševanje prodaje, banke, tehnologije managementa znanja, zadovoljstvo potrošnikov, nakupni proces odločanja, prehrambni izdelki, socialna omrežja, analiza trga, bančne storitve, izdelki, pozicioniranje, konkurenca, kompetence, kakovost storitev, tuji trg, trženjska znanja, svetovalci, prodajna uspešnost, porabniki, strateški marketing, eksplicitno znanje, implicitno znanje, digitalni marketing, nakupno odločanje, odjemalci, inovacije, učeča se organizacija, vrtec, motivi, dejavniki odločanja, procesi managementa znanja, nagradne igre
1xtelekomunikacijske storitve, izdelek, sejmi, razstavljalci, telekomunikacijski operaterji, management upravljanja odnosov z odjemalci, razvoj novih idej, trženjsko znanje, tržna strategija, marketinško komuniciranje, orodja marketinškega komuniciranja, strategije marketinga, poslovno komuniciranje, trgovina, zadovoljstvo odjemalcev, trgovanje, neposredni stik, povezanost managementa znanja z razvojem inovacij, interno komuniciranje, B2B sejem IFAM, trženje storitev, inovacije v slovenskih podjetjih, embalaža, svetlobni zasloni, pomen embalaže, vedenje odjemalcev, zavod Mačja hiša, marketinški splet, spletna socialna omrežja, S-budget, neprofitne organizacije, navidezno kupovanje, stategija trženja, celostna grafična podoba, kvantitativna metoda, menedžment znanja, kvalitativna metoda, slovenska podjetja, planiranje strategij, stateško načrtovanje, strategija tržnega komuniciranja, elementi celostne grafične podobe, tržne raziskave, LED svetlobni zasloni, pomorski transport, trg, uvedba novega izdelka na trg, notranji potenciali podjetja, nepridobitne organizacije, proces strateškega načrtovanja marketinga, programi zvestobe, center za socialno delo, analiza okolja, veleprodaja, čustvena inteligenca, učitelji, empatija, intuicija, strokovno znanje, SWOT analiza, fotovoltaika (FV), fotovoltaika, marketinški načrti, organizacije, vizija, modeli trženja, pralno-čistilna sredstva, cockta, pozicioniranost, poslanstvo, rokodelska dejavnost, sončna elektrarna, obnovljivi viri energije (OVE), ekonomski izračun, energija, spletna družbena omrežja, družbeni splet, vseživljenjsko učenje, profesionalizem učitelja, Mednarodni sejem obrti in podjetnosti, sejemska dejavnost, trženjske sposobnosti, vpliv prenosa znanja, SECI model, storitve najema predpražnika, osebna prodaja, tržnik, medsebojni odnosi, logistika, špedicija, zadovoljstvo porabnikov, multimodalni transport, organizacija, promet, e-storitve, inovativno poslovanje, optimizacija zalog, optimizacija nabave, management nabave, celiakija, izdelki brez glutena, družba znanja, kompetence učiteljev, lesna biomasa, kombinirani kotel, vodje, trženjska strategija, zadovoljstvo porabnika, nakupna odločitev, delitev znanja, časovna obdobja, pozicioniranje blagovne znamke, interna komunikacija, upravljanje blagovne znamke, svetovni splet, zvestoba potrošnikov, Cockta, odločanje potrošnikov, spletno bančništvo, elektronsko poslovanje, poslovanje, športni izdelki, stres, vedenje potrošnikov, pandemija, internet, COVID-19, zavarovalništvo, zdravstvene storitve, Nigrad, e-mentorstvo, ugled podjetja, plačilna disciplina, internacionalizacija, transparentnost, bolnišnica, procesi znanja, zdravstveni delavci, uporabniki zdravstvenih storitev, zdravstvena dejavnost, izbrana banka, etični kodeks, motivacija, ocenjevanje, razvoj, jeans, vedenje, čebelarstvo, električna vozila, avtomobilska industrija, oznake, nakupne navade, predšolska vzgoja, izbira vrtca, čebelji izdelki, zdravje, živila lokalnega porekla, miselnost potrošnikov, smernice in standardi, gospodarska rast, inflacija, življenjske potrebščine, izbor dobaviteljev, uspeh podjetja, zasebno varovanje, stabilnost cen, mednarodna primerjava, odnosi z javnostmi, subvencije, nevladne organizacije, JUB, harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin, železniški promet, prevozne storitve, nabavni proces, merjenje uspešnosti oglaševalskih akcij, zadovoljstvo udeležencev, športna prireditev, internetni marketing, športna akcija Razpnimo jadra, prodajni lijak, Facebook oglaševanje, spletno okolje, spletna trgovina, Delavska hranilnica d.d., trajnostni turizem, naročilo, ekoturizem, mikro podjetja, animirani junaki, nakupni dejavniki, tržno-komunikacijski splet, informacijsko-komunikacijska tehnologija, IKT, odprto inoviranje, Nivedur, zavarovalni trg, avtomobilsko zavarovanje, raziskava, otrok, digitalno marketinško komuniciranje, nova storitev, uporabnik storitve, spletne trgovine, družbena omrežja, tržno pizicioniranje, zaupanje potrošnikov, trenerji, Košarkarski klub Celje, Rokometni klub Krim Mercator, košarka, oglasi, subliminalna sporočila, zadovoljstvo kupcev, liberalizacija, merjenje, zvestoba kupcev, mobilna telefonija, sponzorji, kakovost, podjetnik začetnik, podjetniki, oglaševalska kampanja, ruski trg, tiho in emplicitno znanje, spletno oglaševanje, spletno trženje, trgovina z oblačili, Slovenj Gradec, Mesto glasnik miru, Philips Avent, izobraževanje, usposabljanje, mreženje znanja