Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat prenešene datoteke tedna (zadnjih 7 dni).

1.
Primerjava operativnega in konservativnega zdravljenja pacientov s cervikalno radikulopatijo
Petra Horvat, 2022

Opis: Uvod in namen: Najpogostejši vzrok cervikalne radikulopatije (CR) je okvara vratne živčne korenine pri izstopu iz hrbtenjače. Namen diplomske naloge je analiza pacientov s CR in primerjava dolgoročne uspešnosti operativnega in konservativnega zdravljenja. Metode: Retrospektivna študija s pregledom medicinske dokumentacije in opisom demografskih, anamnestičnih in kliničnih značilnosti pacientov z elektrofiziološko potrjeno okvaro vratnih živčnih korenin ter primerjava dolgoročne uspešnosti operativnega in konservativnega zdravljenja. Rezultati: Najpogosteje gre za okvaro sedme vratne živčne korenine (C7) neodvisno od dominantnosti zgornje okončine, pogosteje pa so prizadeti moški po 50. letu starosti. Najpogostejši simptom je bolečina v vratu in roki z mravljinčenjem v zgornjem udu. Uspešnost operativnega zdravljenja in uspešnost fizioterapije je primerljiva. Obe metodi značilno zmanjšata bolečino v vratu in roki ter pogostost pojavljanja težav, izboljšata stanje in izpolnita pričakovanja pacientov. Za paciente brez zdravljenja je značilnejša manjša začetna bolečina, ki se pri večini ne spremeni in je stalna. Takšen pristop praviloma ne izpolni pričakovanj pacientov. Uporabnost: Rezultati so uporabni v vsakodnevni klinični praksi. Omejitve: Retrospektivna raziskava.
Ključne besede: cervikalna radikulopatija, elektrofiziološke meritve, konservativno zdravljenje, operativno zdravljenje
Objavljeno: 16.03.2022; Ogledov: 189; Prenosov: 70
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 16

2.
Prevare in goljufije v znanosti
Tanja Šalamon, 2020

Ključne besede: etika, goljufije, morala, prevare, vrednote, znanost, intelektualna lastnina
Objavljeno: 04.12.2020; Ogledov: 696; Prenosov: 80
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 13

3.
Analiza poslovanja in rast podjetja Hyla d.o.o.
Sara Brus, 2019

Opis: V diplomskem delu sta predstavitev in analiza slovenskega podjetja Hyla d. o. o. Že od samega začetka je zelo hitro rastoče podjetje. Njihov produkt so sistemi za čiščenje zraka in prostorov. V sistemih imajo patentno zaščiten vodni filter, ki deluje na osnovi edinstvene tehnične rešitve – centrifugalnega separatorja. Analiza podjetja v diplomskem delu vključuje strateške analize MOF, PEST, SWOT, RECoIL, Porterjev model petih sil in Ansoffovo matriko. Glavni cilj diplomskega dela je bil na podlagi računovodskih izkazov za obdobje od leta 2016 do 2018 proučiti in analizirati dosedanje poslovanje podjetja Hyla d. o. o. in ugotoviti, ali ima podjetje potencial za rast. Podjetje ima v prihodnosti velik potencial za nadaljnjo rast, saj imajo tehnološko napreden produkt.
Ključne besede: rast podjetja, finančna analiza, potencial podjetja, strategija rasti, diverzifikacija
Objavljeno: 02.10.2019; Ogledov: 1214; Prenosov: 105
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 12

4.
Kulturni, ekonomski in politični vidik globalizacije v Sloveniji
Klavdija Grofelnik, 2013

Ključne besede: globalizacija, migracije, državljanstvo, zaposlovanje, tujci
Objavljeno: 20.01.2021; Ogledov: 602; Prenosov: 57
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 11

5.
Pravna zaščita kitov v povezavi z ureditvijo kitolova Ferskih otokov
Dijana Čataković, 2020

Opis: Kiti so izjemno pomemben dejavnik v morskem ekosistemu. Z njihovim izumrtjem bi se posledično porušila celotna prehranjevalna veriga morskih živali. Meso kitov (tudi maščobo, olje in kosti) se je dolga leta uporabljalo za prehrano na več območjih sveta, saj je kitolov v človeški zgodovini prisoten že iz časov neolitika. Pretiran kitolov je v desetletjih po drugi svetovni vojni pripeljal nekatere vrste kitov do izumrtja, zato se je v istem obdobju pričelo porajati zanimanje za njihovo ohranitev. Leta 1946 je v Londonu sledil podpis Mednarodne konvencije o ureditvi kitolova. Na podlagi te konvencije se je kasneje v Washingtonu D.C. ustanovila Mednarodna komisija za kitolov (IWC). Tudi zakonodaja Evropske unije ščiti vse vrste kitov pred namerno motnjo, ulovom ali ubitjem. Danska je kot članica Evropske unije primorana spoštovati tovrstno zakonodajo, vendar se na njenem avtonomnem območju Ferskih otokov, ki so sicer odvisno ozemlje Danske, še vedno prakticira tradicionalni kitolov, t. i. grindadráp. Kitolovci Ferskih otokov se sklicujejo na svojo tradicijo in zakone, ki jim omogočajo legalen uboj. V diplomski nalogi s primerjalno metodo predstavljam problematiko neskladnosti med zakonodajo Evropske unije in zakonodajo Ferskih otokov. Pri tej problematiki se poraja tudi vprašanje, ali ima Danska pravno obveznost ustaviti kitolov na Ferskih otokih
Ključne besede: kitolov, grindadráp, zakonodaja, Danska, Ferski otoki
Objavljeno: 23.07.2021; Ogledov: 314; Prenosov: 54
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 11

6.
Oblikovanje likov za animirani film v 2D tehniki
Viktorija Hafner, 2020

Ključne besede: oblikovanje likov, ilustracija, animirani liki
Objavljeno: 24.09.2020; Ogledov: 672; Prenosov: 72
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 11

7.
FIZIOLOŠKI ODZIVI NA HIDROTERAPIJO PRI FIZIOTERAPEVTSKI OBRAVNAVI KORONARNEGA BOLNIKA
Roman Šiler, 2022

Opis: Število srčnožilnih bolezni strmo narašča, saj po ocenah vsako leto umre 12 milijonov ljudi, predvsem v državah v razvoju. Zaradi naraščajočega bremena teh bolezni postaja koronarna srčna bolezen glavni vzrok srčnih operacij po vsem svetu. Raziskave o koristih vadbe za zdravje srca in ožilja ter presnovo so obsežne in preverljivo dokumentirane. Vendar takšna vadba morda ni primerna za posameznike s spremljajočimi ortopedskimi ali mišičnoskeletnimi omejitvami, prekomerno težo ali drugimi zdravstvenimi težavami. Vadba v vodi je zato lahko privlačna alternativa vadbi na kopnem za doseganje trdnejšega zdravja in telesne pripravljenosti pri teh skupinah pacientov. Čeprav je plavanje priljubljena oblika vadbe v vodi, zahteva posebne spretnosti in jo pogosto izvajamo z intenzivnostjo, ki je pri koronarnih pacientih morda ni mogoče varno predpisati. Kot ustrezna alternativa je bila zato predlagana pokončna vadba v vodi, vendar je presenetljivo malo znanega o učinkih pokončne vadbe v vodi za izboljšanje srčnožilnega sistema. Omejeni dokazi proučenih raziskav hidro gimnastike kažejo, da lahko redna vadba v globoki ali plitvi, termonevtralni vodi ugodno vpliva na kardiorespiratorno zmogljivost, moč, avtonomno regulacijo srca, vaskularno funkcijo, aktivacijo endotelijskih celic, hemostazo, vnetje nizke stopnje, neuro humoralno aktivacijo in kakovost življenja. Aerobna kapaciteta je najboljši kazalnik preživetja in tveganja za srčnožilno umrljivost. Čeprav ima maksimalna aerobna kapaciteta pomembno genetsko komponento in nanjo vpliva proces staranja, jo lahko znatno izboljšamo s treningom pri vseh starostnih skupinah in pri obeh spolih, kar so raziskave tudi dokazale. Hidro gimnastika mora tako, poleg aerobnih vaj, ki so še vedno „zlati standard“ v rehabilitaciji koronarnih pacientov, vključevati tudi vaje za povečanje moči. Ugotovili smo, da imajo raziskave kar nekaj omejitev, ki se nanašajo na pomanjkljivo zasnovo raziskave, manjše število udeležencev, razlike med skupinami, ki onemogočajo randomizacijo, različno trajanje raziskav in spolno pristranskostjo. Prav tako so končne ugotovitve raziskav izključno veljale za klinično stabilne paciente z nizkim tveganjem, s stabilnim sinusnim ritmom, z ohranjenim iztisnim deležem levega prekata, brez okvare srčne zaklopke, ki narekuje specifično zdravljenje, ali hujša stopnja obstruktivne pljučne bolezni. Uspešnost hidrogimnastike omogoča ponovne zmožnosti opravljanja dnevnih opravil, večjo vitalnosti, boljše splošno počutje in večjo voljo do življenja, ki lahko zopet postane aktivno.
Ključne besede: Kardiološka rehabilitacija, fiziološki učinki, hidroterapija, hidrogimnastika, kronično srčno popuščanje, koronarna arterijska bolezen
Objavljeno: 12.05.2022; Ogledov: 73; Prenosov: 16
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 11

8.
Doktrina sadežev zastrupljenega drevesa v slovenskem pravnem redu in primerjalnopravno
Karin Puc, 2018

Opis: Nezakonito pridobljeni dokazi so vse pogosteje predmet polemik strokovne kot tudi laične javnosti. Nedavno so veliko prahu dvigali primeri, kot so Čista lopata, Balkanski bojevnik ali Patria. Doktrina sadežev zastrupljenega drevesa predstavlja najširši domet ekskluzije, saj ekskluzije ne širi samo na dokaze, ki so bili pridobljeni na nezakonit način, temveč tudi na dokaze, ki so bili pridobljeni na podlagi nezakonitih dokazov. Ekskluzijsko pravilo izvira iz pravnega reda ZDA kot sankcija za kršitev določb IV. in V. amandmaja ameriške Ustave. Ameriška sodna praksa je skozi zgodovino razvila omejitve glede stroge uporabe ekskluzijskega pravila, kar omogoča sodiščem, da poiščejo ravnotežje med cilji kazenskega postopka in v nekaterih primerih omogoča tudi uporabo nezakonito pridobljenih dokazov. Slovenska ureditev je v naboru tujih nacionalnih ureditev ena izmed redkih, ki ima v zakonodaji jasno določeno strogo ekskluzijsko pravilo ter tudi izločitev posredno nezakonitih dokazov v vseh primerih nezakonitosti izvornega dokaza. Nekatere od držav, predvsem tiste, ki so prešle iz avtoritarnih režimov, so sprva res prevzele podobno strogo ekskluzijsko pravilo kot Slovenija, vendar so kmalu našle rešitve za uporabo izjem. Slovenska sodišča strogo ekskluzijsko pravilo poskušajo zaobiti s pomočjo razlage o tehtanju med dvema ustavnima pravicama, ki sta v koliziji. Poleg metode tehtanja so slovenska sodišča v svojo sodno prakso uvedla tudi izjeme od doktrine sadežev zastrupljenega drevesa v smislu, kot jih je razvilo Vrhovno sodišče ZDA. Razvoj enotne prakse glede izjem od ekskluzijskega pravila še ni dosežen, saj to onemogoča zgodovinski temelj in razvoj slovenskega tipa kazenskega postopka, prav tako pa tudi odsotnost zakonske podlage za uveljavljanje izjem od stroge ekskluzije. Radikalna izločitev dokazov ni predvidena v nobeni od univerzalnih in niti regionalnih mednarodnih konvencij. Evropska konvencija o človekovih pravicah ne vsebuje dokaznih pravil ali pravil o izločanju dokazov, so pa ta razvita v bogati sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice. S stopnjevanjem evropske integracije je EU prišla do stadija odprtih meja, kar je ustvarilo pogoje za razvoj čezmejne kriminalitete in prisililo države članice k sodelovanju, da bi se lahko uspešno borile proti mednarodnemu kriminalu. Trenutna ureditev na področju pridobivanja dokazov v kazenskih zadevah na ravni EU sloni na dveh temeljih, in sicer na načelu medsebojne mednarodne pomoči in vzajemnega priznavanja. Brez harmonizacije kazenskega prava EU, katerega temelj je stališče glede ekskluzije dokazov, je pod vprašaj postavljen koncept vzajemnega priznavanja pravosodnih odločb. Malo verjetno je, da bi glede tega vprašanja obveljala stroga slovenska koncepcija
Ključne besede: ekskluzija dokazov, izločanje dokazov, dopustnost dokazov, doktrina sadežev zastrupljenega telesa, primerjalno pravo, kazensko pravo
Objavljeno: 03.04.2019; Ogledov: 2127; Prenosov: 222
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 10

9.
Odzivi mednarodne skupnosti med vojno v Bosni in Hercegovini
Manuela Civić, 2019

Objavljeno: 29.10.2019; Ogledov: 1060; Prenosov: 117
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 10

10.