Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (19)

 1. Ana Vojsk: Prilagojena ponudba vodi do zadovoljstva gostov
 2. Eva Pretnar: Zadovoljstvo in zvestoba obiskovalcev Mega Centra Škofja Loka
 3. Nina Bednjički: Zadovoljnji [i. e. Zadovoljni] kupci odhajajo h konkurenci
 4. Dragan Stevanović: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvami logističnega podjetja X
 5. Nataša Svete: Analiza vedenja slovenskih spletnih porabnikov
 6. Janez Domajnko: Ekonomski in sociološki vidiki zadovoljstva storitev uporabnikov [i. e. uporabnikov storitev] v Mladinskem domu Maribor
 7. Nataša Judita Florjančič: Management prodaje v podjetju SAM, d. o. o.
 8. Aljaž Stošicki: Vpliv novodobnih medijev na nakupne odločitve potrošnikov
 9. Anton Kunej: Vpliv upravljanja z blagovnimi skupinami na rezultate poslovanja
 10. Aleksandra Jelušič: Vpliv zadovoljstva z internim komuniciranjem na pripadnost zaposlenih v skupini Talum
 11. Lucija Fink: Znamčenje mest
 12. Branko Kremzer: Nakupno vedenje porabnikov storitev šol vožnje Relax Trans
 13. Marjeta Nadelsberger: Naraščajoča brezposelnost in pomanjkanje kadrov kot posledica gospodarske krize
 14. Tinkara Zorec: Vloga pozitivne naravnanosti, ustrežljivosti, prijaznosti in dobre empatije v prodaji
 15. Mateja Bogataj: Vpliv kakovosti bančnih storitev na zadovoljstvo in zvestobo uporabnikov generacije Y
 16. Tanja Ramšak: Analiza ravnanja s ključnimi kupci Gorenja, d. d., na primeru industrijskega sodelovanja s kupcem Smeg
 17. Daniela Puhan: Strategija trženja poslovno informacijskega [i. e. poslovnoinformacijskega] sistema FEPS
 18. Tadej Špitalar: Analiza zadovoljstva kupcev
 19. Helena Ulčar Šumčić: Partnersko dogovarjanje v zdravstvu in njegov vpliv na poslovanje bolnišnic