Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (23)

 1. Urška Krajnc: Primerjalne značilnosti dela na daljavo pred pandemijo koronavirusa in med njo ter vpliv na prihodnost dela
 2. David Železnik: Vpliv svetovne finančne krize na narodno gospodarstvo in posamezno podjetje
 3. Marcela Ajdišek: Strateški pristop k pospeševanju prodaje v farmaciji: primer prodaje zdravila na recept
 4. Stojanka Jovanović: Ravnatelj kot pedagoški in poslovni vodja srednješolske ustanove
 5. Asja Seidl: Priložnosti za izboljšanje poslovanja v banki z uporabo modela obvladovanja stroškov
 6. Romana Turnšek: Posebnost krize v gradbeništvu 2008-2011 in rešitve
 7. Danijela Zorec: Pomen managementskega znanja pri razreševanju krize v insolvenčnih postopkih
 8. Nikolaja Kolmančič: Organizacijska klima kot pokazatelj simptomov krize
 9. Marinka Plavčak: Izzivi financiranja regionalnega razvoja in lokalne skupnosti
 10. Viktorija Krajnc: Genialnost in krizni management
 11. Jožica Sešlar: Celovit model obvladovanja tveganj v podjetju
 12. Dušanka Spolenak: Analiza vstopnih oblik malih in srednje velikih proizvodnih podjetij na avstrijsko tržišče
 13. Miran Belej: Oblikovanje koncepta znanja v kontekstu pravne, politične in gospodarske ureditve družbe
 14. Viki Gaspari: Prenova procesa kontroliranja izhodnih poročil v izbrani organizaciji
 15. Katjuša Kostanjšek: Kadrovski management ter zaposlovanje tujcev iz Bosne in Hercegovine ter Srbije
 16. Brigita Šorli: Posebnosti oblikovanja strategije za uspešen medgeneracijski prehod družinskih podjetij
 17. Uroš Planinc: Izpopolnjena strategija trženja inženiring storitev kot priložnost v krizi
 18. Katja Kokovnik: Zaposlovanje mladih in medgeneracijsko sodelovanje v sodelovanju s podjetjem
 19. Klemen Tratar: Posebnosti razvoja lastne blagovne znamke v grafični industriji
 20. Karmela Miškić: Analiza učinkovitosti ukrepov za zmanjšanje obsega slabih terjatev v bankah
 21. Boštjan Andrejčič: Dejavniki uspeha poslovanja cestno-transportnega podjetja
 22. Špela Rošer: Izpopolnjevanje koncepta vitke proizvodnje na osnovi managementa znanja
 23. Lucian Perger: Posebnosti oblikovanja strategije vstopa na tuje trge za družinska podjetja z inovativnimi izdelki

Diplomska dela (46)

 1. Mersija Ramić: Razrešitev krize s stečajem ali prisilno poravnavo
 2. Karmen Žnidarko: Prednosti učinkovitega internega komuniciranja
 3. Rok Smaka: Dejavniki uspešenga [!] plasmaja novega izdelka na domačem trgu
 4. Emili Šahmanović: Značilnosti in posebnosti pogajanj z ruskimi poslovneži
 5. Tanja Vetmić: Značilnosti in posebnosti pogajanj v mednarodnem okolju
 6. Manca Ojsteršek: Značilnosti in posebnosti pogajanj s kitajskimi poslovneži
 7. Kristina Žolger: Vloga marketinga dolgoročnih odnosov v slovenskem turizmu
 8. Maruša Marinič: Vloga in pomen poznavanja različnih kultur v mednarodnem poslovanju
 9. Urška Sternad: Uvedba novega projekta: investiranje v naložbeno zlato z večkratnimi vplačili
 10. Jerneja Rošer: Uporaba offshore con in posebnosti poslovanja na Kanarskih otokih
 11. Vili Zupančič: Ukrepi aktivne politike zaposlovanja v funkciji obvladovanja gospodarske krize
 12. Terezija Mohorko: Strategija načrtovanja in vodenje krizne situacije ob naravni nesreči - posledično poplave
 13. Amanda Bračko: Spremembe vedenjskih vzorcev interesnih skupin v podjetniški krizi
 14. Luka Verstovšek: Primerjava stečajnih postopkov Slovenije in Španije z vidika razrešitve krize
 15. Tina Gorinšek: Primerjalna analiza vzrokov krize v malem in velikem podjetju
 16. Nuša Drofenik: Primerjalna analiza vloge upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti
 17. Natalija Čakš: Poslovna darila kot del mednarodnega komuniciranja
 18. Janja Daković: Posebnost reševanja krize z insolvenčnimi postopki
 19. Sanja Tjukajev: Posebnosti premagovanja krize v mikro podjetju
 20. Jan Oblak: Posebnosti nastanka in reševanja krize v malem podjetju
 21. Anja Planovšek: Poplačila upnikov v postopkih osebnega stečaja
 22. Dijana Vrejić: Pomen poznavanja kulture za uspešno poslovanje z Nemčijo
 23. Milka Kovačević: Pomen načrtnega pristopa k pripravi in izvedbi izvoznega posla
 24. Tilen Gaber: Pomen kriznega managementa pri obvladovanju krize ob naravni nesreči
 25. Zdenka Zupančič: Položaj žensk v managementu
 26. Monika Dražetić: Podobnosti in razlike med stečajem in prisilno poravnavo z vidika obvladovanja krize
 27. Tatjana Šalej: Načini obvladovanja tveganj neplačila terjatev
 28. Lucian Perger: Menjava generacije kot pomembno in posebno problemsko področje v družinskem podjetništvu
 29. Marko Kotnik: Kulturološki izzivi pri poslovanju z Indijo
 30. Natalija Bratina: Kriza kot odpiranje novih priložnosti v storitveno-logističnih podjetjih
 31. Maruša Rajovec: Konflikti v organizacijah v času gospodarske krize
 32. Klavdija Komerički: Koncept učeče se organizacije kot dejavnik za preprečitev krize
 33. Stanka Žičkar: Izpopolnjevanje embalaže kot dejavnik za povečanje prodaje živilskih izdelkov
 34. Jasmina Jančič: Inovativno tržno komuniciranje kot pogoj za uspeh v živilskem podjetju
 35. Adela Lučić: Analiza vzrokov krize in predlogi za njeno razrešitev na izbranih primerih
 36. Zdenka Grčar Pulko: Analiza primera uporabe modela uravnoteženega merjenja uspešnosti poslovanja
 37. Nataša Ogris: Oblikovanje strateške nabave v proizvodnem podjetju
 38. Andreja Rosman: Načrt izvoza slovenskega vina na Kitajsko
 39. Luka Milutinović: Headhunting as international business
 40. Katja Lekan: Pomen logistike v mednarodnem poslovanju
 41. Saša Artnak: Odziv dobaviteljev avtomobilske industrije na posledice globalne krize
 42. Katja Krstić: Vrednotna orientacija in integracija organizacijske kulture v mednarodnem poslovanju
 43. Suzana Grieme: Posebnosti zagotavljanja kakovosti v franšiznem sistemu SAE
 44. Ines Čigoja: Analiza poslovnega okolja in poslovnih priložnosti na Madžarskem
 45. Roman Vozel: Pasti deregulacije in liberalizacije letalskega prometa
 46. Goran Ristić: Analiza načina vstopa na tuji trg s selitvijo proizvodnje - primeri uspešnih praks