Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (4)

 1. Marko Šidjanin: Pobratim in narodna legija, pravnozgodovinski vidik
 2. Nina Pavlin: Pravna kultura v slovenskih osnovnih šolah s poudarkom na mirnem reševanju sporov z uporabo mediacije
 3. Mario Krešić: Obvezatno pravosuđenje kao nužan element prava
 4. Petja Mihelič: Univerzalna temeljna norma prava

Magistrska dela (28)

 1. Črt Jereb Skrt: Iracionalnost prava - vpliv vrednot in čustev na objektivnost
 2. Katarina Podgoršek: Pravni postopki izvedenca za slikovno gradivo, fotografijo in video na področju civilnega, gospodarskega, delovno-socialnega in kazenskega prava
 3. Marica Radotič: Primerjalnopravna analiza družinskih prejemkov
 4. Vanesa Kočevar: Neodvisnost sodne veje oblasti - med idealnim in dejanskim stanjem
 5. Saša Pucelj: Postmodernistični pogled na krizo sodobnega prava
 6. Tilen Vesenjak: Nedoločni pravni pojmi skozi perspektivo pravnega pravila in sodne prakse
 7. Bruno Vehar: Razumevanje prava in pravičnosti v Starem Egiptu
 8. Mija Rus: Pravni pozitivizem kot vzrok sodobne krize človeka in prava
 9. Boštjan Celar: Koncept pravičnosti talionskega načela
 10. Matej Rupnik: Spremembe zakonodaje z vidika pravne varnosti državljanov
 11. Natalija Marinčič: Stečaj in vprašanje poslovne etičnosti
 12. Katerina Fabrizio: Značilnosti nordijske pravne družine v primerjavi s srednjeevropsko pravno družino
 13. Suzana Kundija: Analiza insolvenčnega prava skozi načeli pravne in socialne države
 14. Anita Blažič: Probacija v Sloveniji
 15. Iztok Praznik: Šeriatsko pravo v sodobnih družbah
 16. Tomaž Švara: Pravna ureditev in obeti ARSS v Republiki Sloveniji
 17. Matevž Tratar: Razsežnosti korupcije v slovenskem pravosodju
 18. Mihael Pangeršič: Avtoriteta policije
 19. Petra Breben: Pravna ureditev presaditve človeških organov in možni pravni problemi
 20. Tomaž Napečnik: Neposredna demokracija v pogojih ustavne demokracije
 21. Mateja Malnarič: Korupcija kot problem sodobne družbe v povezavi z lobiranjem za doseganje političnih interesov
 22. Kaja Krump: Grška polis kot država
 23. Marko Hanc: Pravna zgodovina Prekmurja po prvi svetovni vojni
 24. Katja Jereb: Dostopnost do orožja v Sloveniji in ZDA ter povezanost s strelskimi napadi posameznikov
 25. Sendi Bolčina: Dopuščena revizija po Zakonu o pravdnem postopku kot pravno sredstvo za enotenje sodne prakse
 26. Ruth Martinčič: Vpliv pravne terminologije Evropske unije na slovensko pravno terminologijo
 27. Toni Žitek: Zgodovinski razvoj Evropske unije in širitev v prihodnosti z vidika primerjalnega prava
 28. Jasna Sraka: Vloga in pomen Državnega sveta Republike Slovenije v parlamentarni demokraciji

Diplomska dela (14)

 1. Mateja Berke: Pravna ureditev notariata - s posebnim ozirom na njegovo vlogo v zapuščinskem postopku
 2. Luka Milavec: Sodstvo v srednjem veku na slovenskem
 3. Petra Zupan: Odvetniški poklic v Sloveniji in ZDA
 4. Bruno Vehar: Hammurabijev zakonik
 5. Matevž Tratar: Etična edgovornost odvetnikov
 6. Nevenka Lučić Stanimirović: Državno-pravna zgodovina Kosova
 7. Tjaša Križnik: Razvoj zemljiške knjige in njen današnji pomen
 8. Marjan Korošec: Pravnozgodovinski vidiki nastajanja ODZ in njegova umestitev v slovenski prostor
 9. Kristian Remškar: Namenska razlaga v praksi ustavnega sodišča Republike Slovenije
 10. Špela Mavsar: Naslov: medčloveški odnosi - kršitev človekovih pravic
 11. Kristina Grm: Socialnopravni položaj invalidov v slovenski zakonodaji
 12. Roza Kodelja: Pravičnost v pravu
 13. Diana Dević: Pravice pacientov v zdravstvu
 14. Anja Jankovič: Plačilna nedisciplina v Republiki Sloveniji in pravni ukrepi za izboljšanje plačilne discipline

Druga dela (1)

 1. Jernej Letnar Černič, Matej Avbelj, Marko Novak, Dejan Valentinčič: Reform of democracy and the rule of law in Slovenia