Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat prenešene datoteke tedna (zadnjih 7 dni).

1.
UČINKOVITOST VAJ ZA STABILIZACIJO TRUPA PRI PACIENTIH S KRONIČNO BOLEČINO V KRIŽU
Saraja Šribar, 2021

Opis: Bolečina v križu je eden največjih globalnih problemov, s katero naj bi se v svojem življenju srečale kar tri četrtine ljudi. Gre za kompleksno težavo, ki je posledica veliko soodvisnih biopshihosocialnih dejavnikov. Veliko pacientov trpi za kronično bolečino v križu, ki predstavlja velik zdravstveni in ekonomski problem. Fizioterapevtska obravnava bolečine v križu zajema različne metode, katerih del je tudi vadba. V zadnjih letih so priljubljene vaje za stabilizacijo trupa, zato smo z diplomsko nalogo želeli preveriti, ali so dejansko učinkovitejše od standardne vadbe, in podati predloge za vadbo pri pacientih s kronično bolečino v križu. Pregled literature je pokazal, da sta obe obliki vadbe srednje- in dolgoročno enako učinkoviti, vendar lahko zagovarjamo, da so vaje za stabilizacijo trupa učinkovitejše pri zmanjšanju bolečine in povečanju zmanjšanih zmožnosti samo kratkoročno. Prav zato v prvi fazi rehabilitacije priporočamo uporabo vaj za stabilizacijo trupa, da paciente naučimo aktivacije globokih mišic trupa. Izkazalo se je, da le malo študij paciente spremlja v daljšem časovnem obdobju, kar je pri kronični bolečini izjemnega pomena. Opazili smo veliko pomanjkanje dolgoročnih programov vadbe, saj se zdi, da so osnovne vaje za stabilizacijo trupa premalo intenzivne, da bi pacienti samo z njihovo uporabo ohranjali dolgotrajno stabilizacijo. Ker želimo, da stabilizacija trupa postane avtomatizirana, je ključno, da v drugem koraku rehabilitacije združimo vaje za stabilizacijo trupa in standardne vaje. Osnove stabilizacije uporabimo pri funkcionalnih vzorcih, kot sta hoja in počepanje, pa tudi standardnih vajah z lastno težo, proti uporu, povečanju mišične moči in drugih oblikah vadbe. Menimo, da bi morala stroka postaviti jasno definicijo obeh oblik vadbe, saj je ločnica med njima pogosto nejasna, nato pa pripraviti program varnih in ustreznih vaj glede na njihovo težavnost. Ker je bolečina v križu tako kompleksna, moramo vadbo vedno individualizirati ter upoštevati poklic pacienta in njegovo psihično stanje.
Ključne besede: kronična bolečina v križu, vaje za stabilizacijo trupa, standardne vaje
Objavljeno: 19.10.2021; Ogledov: 28; Prenosov: 16
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 16

2.
Ukrepi za varstvo koristi otroka po Družinskem zakoniku
Eva Vidič, 2019

Opis: Obravnavana tema diplomskega dela so ukrepi za varstvo koristi otroka po Družinskem zakoniku. Vselej, kadar starši, kot primarni nosilci starševske skrbi, neustrezno izvajajo starševsko skrb, nastopi dolžnost države, da otroka in njegove pravice ter koristi zavaruje. Družinski zakonik za osrednji instituciji za varstvo otrokove koristi postavlja sodišče in center za socialno delo, ki sta pooblaščena za izvedbo vseh potrebnih dejanj in ukrepov, ki jih terja varstvo otrokovih pravic ter koristi. Pogoj za izrek ukrepa za varstvo koristi otroka je otrokova ogroženost. Po novi ureditvi sme ukrepe po uradni dolžnosti ali na predlog izreči le sodišče, pri čemer mora upoštevati načelo najmilejšega ukrepa. Ker so otroci danes subjekt pravic in imajo pravico biti slišani v vseh zadevah v zvezi z njimi, imajo pri odločanju o ukrepu pravico izraziti svoje mnenje. Družinski zakonik ukrepe za varstvo koristi otroka deli na začasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepe trajnejšega značaja. Pristojnost za ukrepanje v nujnih primerih ima po Družinskem zakoniku center za socialno delo, ki sme v ta namen izvesti dejanje nujnega odvzema otroka. Center za socialno delo je hkrati zakoniti predlagatelj postopka za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka in izvajalec nadzora nad izrečenimi ukrepi, okrepljena pa je tudi njegova svetovalna ter podporna vloga.
Objavljeno: 30.10.2019; Ogledov: 1513; Prenosov: 335
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 11

3.
Problematika staranja prebivalstva Slovenije z vidika fizioterapije
Sara Sirše, 2020

Opis: Staranje je biološki proces v človeškem telesu, ki se kaže skozi faze poslabšanja funkcionalnosti človeškega telesa in paralelno tako zmanjša njegovo sposobnost vzdrževanja osnovnega ravnovesja. V starosti je potrebno obravnavati človeka iz več zornih kotov, saj je namreč starejši človek veliko bolj občutljiv ter dovzeten za določene dražljaje. Tako se geriatrija, ki je smer interne medicine, ukvarja z analizo in zdravljenjem starostnikov ter preprečevanjem poslabšanja njihovih zdravstvenih stanj, na drugi strani pa gerontologija raziskovalno spremlja staranje skozi biološki ter sociološki vidik in poizkuša izsledke aplicirati na družbo, politiko ter ostale sfere vsakdanjega življenja. V nalogi smo predstavili pomembnost specializirane obravnave starejše starostne skupine ter vrzel, praznino, ki na našem območju vlada na področju klinične in rehabilitacijske obravnave starejših v smislu zmanjšane kakovosti obravnave (pomanjkanje kadra in ustanov, ki bi nudile ustrezno izobrazbo in znanje). V diplomski nalogi smo predstavili tudi, kako zelo je dojemanje starostnika in procesa staranja površno (in pogosto negativno) ter kako zaradi upada gerontološkega in geriatričnega raziskovanja v Sloveniji starostnik ni enakovredno obravnavan pacient. Prav tako je predstavljena vrzel, ki je nastala v pomanjkanju kadra glede na število pacientov, ki izražajo potrebo po specifični (geriatrični) obravnavi.
Ključne besede: staranje, fizioterapija, geriatrija, gerontologija
Objavljeno: 03.07.2020; Ogledov: 938; Prenosov: 151
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 9

4.
VPLIV KOMUNIKACIJE NA FIZIOTERAPEVTOVO POČUTJE NA DELOVNEM MESTU
Maša Oblak, 2020

Opis: Namen raziskave je bil proučiti ali uspešna komunikacija pozitivno vpliva na fizioterapevtovo počutje v kolektivu, ali zadovoljstvo na delovnem mestu pozitivno vpliva na njihovo vzdušje ter, ali se jim zdi pomembna medosebna komunikacija, saj odločilno vpliva na uspešnost dela. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi je sodelovalo 80 fizioterapevtov in študentov fizioterapije. 97,50% anketirancev je menilo, da učinkovita komunikacija v ustanovi pomembno vpliva na lastno motivacijo in dobro počutje. 77 oseb ali 96,20% anketirancev je bilo mnenja, da zadovoljstvo na delovnem mestu pozitivno vpliva na vzdušje med zaposlenimi. Na vprašanje ali se jim medosebna komunikacija zdi pomembna, saj odločilno vpliva na uspešnost dela pa se je strinjalo vseh 100% anketirancev. Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je uspešna komunikacija ključnega pomena tako zasebno, predvsem pa na delovnem mestu. Da bomo na delovnem mestu imeli uspešne odnose s sodelavci je potrebno, da smo v komunikaciji z njimi odprti, da odkrito povemo svoje mnenje ter v primeru nesoglasij stvari razčistimo in se pogovorimo. Če se na delovnem mestu pojavijo konflikti ni to nič slabega. Konflikti namreč niso nič drugega kot drugačna mnenja, ki so izražena ob napačnem času in napačnem kraju ob neprimernem tonu sogovornika. V primeru konflikta pa je ključno, da se s pravilno komunikacijo stvari razrešijo. Posledica konflikta pa pripelje do slabega počutja, ki pogosto pogojuje tudi stres, ki ga lahko nehote prenašamo med sodelavce, ki pa so ključni za uspešno opravljeno delo. Zaradi konfliktnega okolja lahko trpi celoten kolektiv, posledično pa tudi kakovost in uspešnost dela.
Ključne besede: komunikacija (communication), zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu (job satisfaction), medosebni odnosi (interpersonal relations), konflikt (conflict), empatija (empathy), stres (stress), tim (team)
Objavljeno: 03.07.2020; Ogledov: 961; Prenosov: 114
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 9

5.
Vpliv fizioterapevtske obravnave pri uhajanju blata pri moških in ženskah
Laura Stamatović, 2021

Opis: Anorektalna enota je zaradi svoje strukture in funkcionalne celovitosti sposobna zadrževati blato. Če se poleg drugih dejavnikov pojavi še okvara anorektalne enote,je posledica uhajanje blata oz. fekalna inkontinenca (FI). Prizadene tako moške kot tudi ženske v vseh starostnih obdobjih. Poznamo več vrst FI. Dejavniki, ki vplivajo na pojav FI, so strukturna poškodba notranjega in/ali zunanjega analnega sfinktra, povzročena med porodom ali kirurškim posegom, nevrološke bolezni ter prirojene in funkcionalne motnje. Poznamo konservativni in kirurški način zdravljenja. Fizioterapija ima pomembno vlogo pri konservativnem zdravljenju FI. Pri zdravljenju FI je pomemben multidisciplinaren pristop. Fizioterapevt z ustreznim znanjem s področja patologije medeničnega dna lahko ustvari primeren in celosten program uspešnega podpornega zdravljenja FI. Za določitev ustreznega fizioterapevtskega programa je potrebna strokovna klinična ocena pacienta. Med fizioterapevtske postopke zdravljenja uvrščamo vadbo mišic medeničnega dna, elektrostimulacijo, biološko povratno zvezo in nevromodulacijo. Pomembno je, da pacienta izobrazimo o pravilni prehrani in vzpostavitvi rutine ter pravilnem odvajanju blata. Ugotovili smo, da je izbira fizioterapevtskih postopkov odvisna od podatkov, pridobljenih z oceno pacienta s FI, in da kombinacija fizioterapevtskih tehnik zmanjšuje simptom FI. Pri izvajanju terapije je pomembna individualna obravnava pacienta. Ta mora biti pripravljen sodelovati in motiviran, slediti mora navodilom, seveda pa mora biti tudi sposoben komunicirati.
Ključne besede: fizioterapija, uhajanje blata oz. fekalna inkontinenca, fizioterapevtski postopki, medenično dno
Objavljeno: 19.10.2021; Ogledov: 36; Prenosov: 8
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 8

6.
Prisotnost stresa pri fizioterapevtih v različnih delovnih okoljih
Rok Kladnik, 2016

Opis: Teoretična izhodišča: Stres je naraven odziv telesa na dogodke in spremembe, na katere se moramo navaditi oz. prilagoditi. Dejavniki stresa so prisotni povsod, tudi na delovnem mestu in vplivajo na vsakega posameznika drugače. Na nekaterih delovnih mestih, mednje spadajo tudi poklici v zdravstvu, pa so zaposleni lahko še posebej izpostavljeni stresu. Metoda: V raziskavi smo ugotavljali prisotnost stresa pri fizioterapevtih v različnih delovnih okoljih. Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskavo smo zajeli večino fizioterapevtov celjske regije zaposlenih v bolnišnici, zdravstvenem domu, zdravilišču in fizioterapevte zaposlene v lastnem podjetju. Rezultati: Ugotovili smo, da je 83 % anketirancev na delovnem mestu izpostavljenih stresu. Pri 45 % vprašanih dela v slabih delovnih pogojih in 60 % anketirancev nima ustrezne svetlobe. Ugotovili smo tudi, da 19 % fizioterapevtov dela v neustrezno prezračevanem prostoru. 37 % anketiranih je mnenja, da stres na delovnem mestu slabo vpliva na družino in partnerske odnose. Približno 50 % fizioterapevtov premaguje stres z redno telesno aktivnostjo. Razprava: Z našim raziskovalnim delom smo potrdili, da je stres prisoten tudi na delovnem mestu fizioterapevtov zaposlenih v javnem zdravstvu in v zdraviliščih. Presenetljivo fizioterapevti zasebniki menijo, da na delovnem mestu niso izpostavljeni stresu. Skrb za preprečevanje stresa pa je odgovornost vsakega posameznika zase, kakor tudi ustanove, kjer je zaposlen.
Ključne besede: delovno okolje, stres, fizioterapevti, diplomske naloge
Objavljeno: 25.04.2017; Ogledov: 5237; Prenosov: 882
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 8

7.
Poslovni načrt za podjetje API glambing, d. o. o.
Angelika Kejžar, 2021

Opis: V diplomskem delu smo predstavili poslovni načrt za podjetje Api glamping, d. o. o., ki je napisan kot osnova za realizacijo poslovne ideje. Kot je že iz imena podjetja razvidno, bomo povezali dve dejavnosti, ki sta v Sloveniji v trenutnem vzponu. Naša primarna dejavnost bo oddajanje glamping hišice, ki bo ena izmed najbolj glamuroznih pri nas in se bo lahko kosala s svetovno znanimi glamping destinacijami. Prvi del diplomskega dela zajema opis dejavnosti podjetja, panoge ter podrobnejšo razlago storitev, ki jih bomo opravljali. Temu sledi tržna raziskava. Del diplomskega dela predstavlja marketinški načrt in strategije, ki se jih bo podjetje posluževalo. V diplomskem delu smo uporabili več orodij za raziskavo trga, kot so SWOT analiza, poslovni model in Porterjev model petih silnic. V zadnjem delu diplomskega dela so izdelane finančne projekcije, na podlagi katerih smo pridobili podatke o smiselnosti investicije in poslovanju podjetja v prihodnjih štirih letih delovanja.
Ključne besede: Poslovni načrt, glamping, glamurozno kampiranje, apiterapija, apiturizem.
Objavljeno: 26.08.2021; Ogledov: 141; Prenosov: 22
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 8

8.
Uspešnost fizioterapevtske obravnave v podaljšanem bolnišničnem zdravljenju
Nadja Peterlin, 2018

Opis: Uvod in namen: Podaljšano bolnišnično zdravljenje (PBZ) je program Bolnišnice Sežana namenjen bolnikom, ki potrebujejo dodatno zdravljenje po akutni obravnavi. Fizioterapevtska obravnava predstavlja poglavitni del programa. Namen je ovrednotiti uspešnost fizioterapevtske obravnave v PBZ na podlagi primerjav rezultatov lestvice ocenjevanja motoričnih funkcij (MAS), razširjenega indeksa po Barthelovi (RBI) ter rehabilitacijskega lista (RL) ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice. Metode: V raziskavo so bili vključeni 303 bolniki (75 % žensk, 92 % travmatoloških bolnikov), ki so pričeli z rehabilitacijo v letu 2016. Podatki so bili pridobljeni iz lestvic MAS, RBI in RL ob sprejemu in odpustu iz bolnišnice ter analizirani s programom SPSS. Rezultati: Razlike med prvim in zadnjim ocenjevanjem so bile statistično značilne za vse tri ocenjevalne lestvice (p<0,05). Nevrološki bolniki dosegajo v primerjavi s travmatološkimi slabše rezultate, tako ob sprejemu kot odpustu iz bolnišnice. Primerjava med spoloma je pokazala statistično značilno razliko le pri lestvici MAS in fizičnemu delu lestvice RBI (p<0,05). Statistično značilno povezavo med časom bivanja in uspešnostjo fizioterapevtske obravnave smo ugotovili le pri lestvici RL. Uporabnost: PBZ sledi stabilizaciji po akutni obravnavi bolnika in je idealen za starejše. Zagotavlja jim telesno, delovno in drugo rehabilitacijo. Omejitve: V primerjavi s travmatološkimi smo imeli zelo majhen vzorec nevroloških bolnikov, zanesljivost statističnih ocen za travmatološke bolnike je manjša.
Ključne besede: Podaljšano bolnišnično zdravljenje, uspešnost, funkcijsko ocenjevanje, fizioterapevtska obravnava
Objavljeno: 08.12.2018; Ogledov: 2348; Prenosov: 389
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 7

9.
10.
Psihologija konj
Sandra Balanč, 2014

Ključne besede: konji, psihologija konj, konjeva govorica telesa, vedenjske motnje, TT metoda
Objavljeno: 17.03.2020; Ogledov: 659; Prenosov: 68
.pdf Polno besedilo
Prenosov v tednu: 7