Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG


Največkrat prenešene datoteke meseca (zadnjih 30 dni).

1.
Poslovni načrt podjetja Picerijar d. o. o.
Nino Jelenc, 2018

Opis: V diplomskem delu predstavljamo poslovni načrt za picerijo Picerijar, d. o. o., ki bo gostom ponujala prave napolitanske pice, narejene na tradicionalen napolitanski način. Picerija bo v središču Ljubljane; v prijetnem in sproščenem ambientu bodo naši gostje lahko uživali ob vrhunski napolitanski pici ter spremljajoči izvrstni ponudbi dobrega piva in drugih vrst pijače. Naš ciljni trg bodo prebivalci Ljubljane in okoliških mest ter turisti. Poslovno idejo smo preverili z anketnim vprašalnikom, s katerim smo zajeli 100 ljudi. Izvedeli smo, da imajo anketiranci zanimanje za odprtje tovrstnega lokala, kar 91 odstotkov pa bi jih našo picerijo obiskalo. Pri analizi konkurence smo ugotovili, da v Ljubljani trenutno ponujajo napolitanske pice, in sicer v piceriji Verace, vendar vidimo veliko razlik v poslovnem modelu. Ker je ta trend v porastu, pričakujemo prihod nove konkurence, vendar verjamemo, da se bomo s svojimi prednostmi uspešno utrdili na ciljnem trgu. Naši glavni konkurenčni prednosti sta skrbno dovršena ponudba, ki bo konstantno na visoki ravni, in to, da bo lastnik testo za napolitansko pico z uporabo droži pripravljal sam. Glavno tveganje nam predstavlja izbor lokacije, ki bo ključen dejavnik za uspešno poslovanje picerije. Oglaševali se bomo prek družbenih omrežij, kot sta Facebook in Instagram, ter prek lastne spletne strani. Celotno naložbo v opremo in začetne stroške poslovanja ocenjujemo na 95.000,00 EUR, kar bo v celoti lastniški kapital. Oblikovali smo cene izdelkov in na osnovi pričakovanega obiska letni promet. Na osnovi prihodkov in stroškov smo pripravili finančne projekcije za prva tri leta poslovanja. Ugotovili smo, da je odprtje picerije smiselno in dobičkonosno že v prvem letu poslovanja, rast dobička pa se nadaljuje tudi v prihodnjih letih.
Ključne besede: Picerijar, novo podjetje, napolitanska pica, droži, poslovni načrt, analiza, rast, dobiček
Objavljeno: 26.09.2018; Ogledov: 1495; Prenosov: 162
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 28

2.
Prisotnost stresa pri fizioterapevtih v različnih delovnih okoljih
Rok Kladnik, 2016

Opis: Teoretična izhodišča: Stres je naraven odziv telesa na dogodke in spremembe, na katere se moramo navaditi oz. prilagoditi. Dejavniki stresa so prisotni povsod, tudi na delovnem mestu in vplivajo na vsakega posameznika drugače. Na nekaterih delovnih mestih, mednje spadajo tudi poklici v zdravstvu, pa so zaposleni lahko še posebej izpostavljeni stresu. Metoda: V raziskavi smo ugotavljali prisotnost stresa pri fizioterapevtih v različnih delovnih okoljih. Kot raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik. V raziskavo smo zajeli večino fizioterapevtov celjske regije zaposlenih v bolnišnici, zdravstvenem domu, zdravilišču in fizioterapevte zaposlene v lastnem podjetju. Rezultati: Ugotovili smo, da je 83 % anketirancev na delovnem mestu izpostavljenih stresu. Pri 45 % vprašanih dela v slabih delovnih pogojih in 60 % anketirancev nima ustrezne svetlobe. Ugotovili smo tudi, da 19 % fizioterapevtov dela v neustrezno prezračevanem prostoru. 37 % anketiranih je mnenja, da stres na delovnem mestu slabo vpliva na družino in partnerske odnose. Približno 50 % fizioterapevtov premaguje stres z redno telesno aktivnostjo. Razprava: Z našim raziskovalnim delom smo potrdili, da je stres prisoten tudi na delovnem mestu fizioterapevtov zaposlenih v javnem zdravstvu in v zdraviliščih. Presenetljivo fizioterapevti zasebniki menijo, da na delovnem mestu niso izpostavljeni stresu. Skrb za preprečevanje stresa pa je odgovornost vsakega posameznika zase, kakor tudi ustanove, kjer je zaposlen.
Ključne besede: delovno okolje, stres, fizioterapevti, diplomske naloge
Objavljeno: 25.04.2017; Ogledov: 5237; Prenosov: 882
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 28

3.
Analiza poteka štetja vodnih ptic v Sloveniji
Žan Kunčič, 2020

Ključne besede: rečne ptice, metode popisa ptic, kajaki, Sava Bohinjka, zgornja Sava
Objavljeno: 01.12.2020; Ogledov: 541; Prenosov: 228
URL Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 26

4.
Novejši pristopi v rehabilitaciji oseb po preboleli ishemični možganski kapi
Nika Gombač, 2021

Opis: Uvod in namen: Več kot polovica oseb, ki preživijo ishemično možgansko kap (IMK), je nesamostojnih v vsakodnevnih aktivnostih in zato potrebujejo rehabilitacijsko obravnavo. Namen diplomske naloge je proučiti novejše pristope v rehabilitaciji oseb po preboleli IMK in predstaviti njihov pomen v procesu rehabilitacije. Metode: Znanstveno in strokovno literaturo smo iskali s pomočjo podatkovnih zbirk Google Scholar, DiKUL, PubMed in PEDro. Rezultati: Rezultati dokazujejo, da uporaba robotike in metod neinvazivne možganske stimulacije vpliva na izboljšanje motoričnih funkcij pri osebah po IMK in podpira večjo vključitev teh pristopov v proces rehabilitacije. Uporabnost: Raziskovani pristopi so zelo učinkovita dopolnitev h klasični fizioterapevtski obravnavi oseb po IMK, kar bi lahko bilo v rehabilitaciji bolj izkoriščeno. Na ta način bi lahko še izboljšali motorično okrevanje oseb po IMK. Omejitve: Omejitev so predstavljali znanstveni viri, ki niso zajemali vključitvenih kriterijev preglednega dela.
Ključne besede: Transkranialna magnetna stimulacija, transkranialna stimulacija z direktnim električnim tokom, transkranialna stimulacija z izmeničnim električnim tokom, robotska rehabilitacija, nevrorehabilitacija, ishemična možganska kap
Objavljeno: 30.09.2021; Ogledov: 97; Prenosov: 25
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 25

5.
Gradnja hleva za prosto rejo pitanega goveda
Matjaž Kuralt, 2021

Ključne besede: hlev, gradnja, pitano govedo, načrt hleva
Objavljeno: 25.08.2021; Ogledov: 118; Prenosov: 35
URL Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 24

6.
Gospodarjenje na visokogorski kmetiji
Mateja Gasser, 2021

Ključne besede: kmetovanje, podgorje, samooskrba, gospodarjenje, Ratitovec, prodaja
Objavljeno: 13.05.2021; Ogledov: 357; Prenosov: 163
URL Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 24

7.
Pogajanja : učinkovitost taktike dober - slab dečko v nepremičninskem sektorju
Gregor Koritnik, 2018

Opis: V magistrskem delu je izpostavljena pomembnost poznavanja pogajalskega procesa, strategij, slogov in taktik za dosego uspešnih izidov pogajanj. Izpostavljene so pogoste napake pogajalcev in podana navodila za uspešno reševanje le-teh. Z analizami primerov so natančneje opisane prednosti uporabe taktike dober – slab dečko. Anketa in poglobljeni intervjuji natančneje prikazujejo navade slovenskih pogajalcev in opozarjajo na pomembne vrzeli v slovenskem prostoru. Pogajanja so prisotna na vseh področjih življenja in potekajo med ljudmi, ki imajo različne vrednote, mišljenje in poglede. So nepredvidljivi in lahko prihajajo iz različnih okolij. Dnevno se srečujemo s pogajanji, da bi razrešili konflikte in dosegli realne rešitve. Ugotavljam, da spretnost pogajanja v poslovnem svetu vpliva na dosego ciljev na vseh drugih področjih, pri čemer pogajalske taktike predstavljajo orodje za dosego ciljev. Taktika dober – slab dečko je ena najuspešnejših, posebej kadar je v rabi z drugimi taktikami. Analize primerov kažejo, da je omenjena taktika zlahka prepoznavna; množično se je poslužujejo pogajalci iz nepremičninskega sektorja, saj znotraj nje uspešno izmenjujejo vloge. Anketirani jo označujejo kot težko, sam pa vidim težavo v pridobivanju vedno novih znanj s tega področja. Anketirani pogosto ne ločijo med strategijami, slogi, koncepti in taktikami in se ne zavedajo pomembnosti BATNE (dobre alternative). Po vzoru iz tujine bi morali pogajalci nenehno obiskovati treninge efektivne komunikacije, ki so bistvenega pomena za ustvarjanje dobrih odnosov in pridobivanja »občutka za ljudi«. Poznavanje procesov managementa bi prav tako sodilo v ta okvir. Raziskava opozori na nujnost organiziranja strokovnih izobraževanj na to temo v slovenskem prostoru. Pogajanja niso tekmovanja, temveč prizadevanja obeh strank, da dosežeta dogovor. Z lastnimi ugotovitvami lahko potrdim dejstvo, da je uporaba različnih strategij in taktik povsem moralna, in sicer do te mere, ko komunikacija med partnerjema spoštuje vse zahteve poslovnega bontona. Ob sočasnem upoštevanju načela win – win, ki ga zagovarjajo prav vsi izurjeni pogajalci, je nemogoče, da bi kakršne koli prijeme lahko označili kot nemoralne in neetične.
Ključne besede: pogajanja, pogajalec, poslovni bonton, komuniciranje, pogajalske strategije in taktike, taktika dober – slab dečko, morala, etika
Objavljeno: 28.02.2018; Ogledov: 2382; Prenosov: 162
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 24

8.
Odpadki na Zbirnem centru Zarica
Jure Varl, 2020

Ključne besede: količina odpadkov, popisovanje, sortirna analiza, vzorčenje
Objavljeno: 26.12.2020; Ogledov: 424; Prenosov: 184
URL Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 23

9.
Zagotavljanje upravno sodnega varstva
Saša Jerant, 2017

Ključne besede: splošni upravni postopek, upravno sodno varstvo, upravni spor, Ministrstvo za pravosodje, Slovenija
Objavljeno: 06.07.2018; Ogledov: 1545; Prenosov: 145
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 21

10.
Ukrepi za varstvo koristi otroka po Družinskem zakoniku
Eva Vidič, 2019

Opis: Obravnavana tema diplomskega dela so ukrepi za varstvo koristi otroka po Družinskem zakoniku. Vselej, kadar starši, kot primarni nosilci starševske skrbi, neustrezno izvajajo starševsko skrb, nastopi dolžnost države, da otroka in njegove pravice ter koristi zavaruje. Družinski zakonik za osrednji instituciji za varstvo otrokove koristi postavlja sodišče in center za socialno delo, ki sta pooblaščena za izvedbo vseh potrebnih dejanj in ukrepov, ki jih terja varstvo otrokovih pravic ter koristi. Pogoj za izrek ukrepa za varstvo koristi otroka je otrokova ogroženost. Po novi ureditvi sme ukrepe po uradni dolžnosti ali na predlog izreči le sodišče, pri čemer mora upoštevati načelo najmilejšega ukrepa. Ker so otroci danes subjekt pravic in imajo pravico biti slišani v vseh zadevah v zvezi z njimi, imajo pri odločanju o ukrepu pravico izraziti svoje mnenje. Družinski zakonik ukrepe za varstvo koristi otroka deli na začasne odredbe, nujni odvzem otroka in ukrepe trajnejšega značaja. Pristojnost za ukrepanje v nujnih primerih ima po Družinskem zakoniku center za socialno delo, ki sme v ta namen izvesti dejanje nujnega odvzema otroka. Center za socialno delo je hkrati zakoniti predlagatelj postopka za odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka in izvajalec nadzora nad izrečenimi ukrepi, okrepljena pa je tudi njegova svetovalna ter podporna vloga.
Objavljeno: 30.10.2019; Ogledov: 1513; Prenosov: 335
.pdf Polno besedilo
Prenosov v mesecu: 21