Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Doktorska dela (3)

 1. Vesna Rejec: Relevantnost dvofaktorske motivacijske teorije pri generaciji X in Y
 2. Egon Prijon: PSG (psiho-socialni genom), sončno znamenje natalnega horoskopa kot podlaga za promocijo v virtualnih omrežjih
 3. Jernej Agrež: Future knowledge and process pattern recognition in weakly defined organizational formations

Magistrska dela (23)

 1. Andrej Kramar: Prenova informacijskega sistema in prenova poslovnih procesov v izbrani očesni ordinaciji
 2. Jožica Gršič: Revizija stroškov dela v povezavi z revizijo računovodsko-informacijskega sistema v podjetju
 3. Martin Štojs: Varnost e-poslovanja, zaščita podatkovnih informacij ter IKT sistemov v državni upravi
 4. Peter Voglar: Obvladovanje in vrednotenje informacijskih tehnologij v organizaciji z okvirjem COBIT
 5. Darja Jankulov: Učinkovitost uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v računovodstvu občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
 6. Danijela Matešić: Informacijska podpora managementu znanja
 7. Tatjana Grahek: Vzpostavitev elektronskega dokumentnega sistema v javnem zavodu
 8. Mitja Kožar: Prenova in informatizacija upravnih procesov v Občini Krško
 9. Vanja Golob: Optimizacija nadzora uporabe industrijskega sladkorja pri odobrenem predelovalcu
 10. Janko Petan: Vpliv informacijske varnostne politike na učinkovito delovanje IKT opreme
 11. Jure Štangelj: Uporabniški vmesniki v menedžerskih informacijskih sistemih
 12. Matija Stele: Notranja revizija izplačevanja transferjev iz informacijskega sistema Centrov za socialno delo (IS CSD) na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve
 13. Bojan Štefančič: Vpeljava lahkih odjemalcev v obvladovano okolje kromatografskega podatkovnega sistema
 14. Damjan Bratkovič: Večkriterijski model za izbiro ERP sistema v podjetju Leso-pis Martin Žura s.p.
 15. Katja Sajtl: Optimizacija projektnega pristopa s poudarkom na celoviti informatizaciji projektne pisarne
 16. Karmen Levak: E-izobraževanje
 17. Helena Šašek: Vloga informacijske tehnologije pri upravljanju z znanjem
 18. Aleš Kuretič: Optimiranje procesa odločanja v upravnih postopkih na 1. stopnji na primeru Mestne občine Novo mesto
 19. Egon Prijon: Virtualno on-line, z IKT podprto poslovanje in razvoj transnacionalnega podjetja
 20. Gregor Gabrijel: Metode izboljšanja poslovnih procesov
 21. Miran Krevs: Revizija informacijskega sistema naročanja materiala in storitev v podjetju "X"
 22. Dušan Unger: Uvedba projektnega načina dela v podjetju T-PAC d. o. o.
 23. Anton Perme: Uvedba poslovne inteligence in podatkovnega skladišča z uporabo Pentaho BI strežnika

Diplomska dela (24)

 1. Miha Velušček: Prenova poslovnih procesov
 2. Edin Muratović: Optimizacija uporabniške izkušnje in poslovnega modela aplikacije prevoz.org
 3. Matjaž Jordan: Informatizacija upravljanja zahtev pri razvoju medicinskega izdelka ali storitve
 4. Dejan Umek: Zagotavljanje kakovosti in ustreznega izobraževanja v podjetju MBF auto, d.o.o.
 5. Mojca Majdič: Vloga informacijskih sistemov v organizaciji ter pomen revizije informacijskih sistemov
 6. Edo Simić: Izboljšanje procesa namestitve operacijskega sistema Windows v velikem poslovnem okolju
 7. Tina Jurman: Mnenja uporabnikov o marketingu podjetij na Facebooku
 8. Tina Konček: Spletno oglaševanje podjetja Castle storitve d.o.o.
 9. Maja Lisec: Uporaba spletnega nakupovanja na področju Bele Krajine
 10. Davor Oberč: Pregled informacijske tehnologije na Upravni enoti Novo mesto
 11. Nataša Bošnjaković: Mobilna aplikacija kot pomoč potrošnikom za lažje odločanje pri nakupih blaga široke potrošnje
 12. Maja Matkovič: Modeliranje poslovnih procesov v podjetju Iskra MIS
 13. Mateja Gruden: Izboljšanje finančno računovodskega poslovanja v podjetju Iskra sistemi d. d., PE Kondenzatorji
 14. Martin Kunej: Hotelska rešitev v oblaku za majhne hotele in pridobivanje konkurenčne prednosti
 15. Natalija Zoran: Uporaba Google Apps v manjšem gradbenem in računovodskem podjetju
 16. Marija Plesničar: Nadgradnja računalniške aplikacije za evidenco delovnega časa s sistema Regis vax na sistem Sap
 17. Peter Voglar: Prenova poslovnih procesov v tehnično-vzdrževalni službi Splošne bolnišnice Novo mesto
 18. Damjan Bratkovič: Kako uporaba spletne učilnice spodbuja interaktivni odnos med učencem in učiteljem v Osnovni šoli Stopiče
 19. Darko Jerković: Prenova sistema za upravljanje digitalnih uporabniških identitet
 20. Matej Barbo: Project Sunshine
 21. Jakob Muren: Uporaba Google apps v malem podjetju
 22. Egon Prijon: Modeliranje poslovnih procesov v podjetju
 23. Jožica Glavan: Informatizacija poslovnih procesov v podjetju X
 24. Damijan Kotnik: Vzpostavitev centra za zunanje izvajanje informacijskih storitev