Repozitorij samostojnih visokošolskih in višješolskih izobraževalnih organizacij

Statistika ReVIS
A+ | A- | SLO | ENG

Bibliografija osebe. Seznam zajema vsa gradiva in ne le tista, kje je oseba mentor.

Magistrska dela (96)

 1. Nenad Duvnjak: Analiza procesov nabave v povezavi z izvajanjem javnih naročil v Javnem podjetju Snaga, d. o. o.
 2. Tanja Selič: Trženje izdelkov s pomočjo digitalnega marketinga v podjetjih trgovske dejavnosti
 3. Monika Kovačič: Merjenje zadovoljstva potrošnikov s ponudbo izbranega podjetja
 4. Dejan Valenčak: Analiza nabavnega procesa v Komunalnem podjetju Velenje, d. o. o.
 5. Janja Slatnar: Prednakupno vedenje porabnikov mobilnih storitev
 6. Boris Kmetec: Pomen zaznane transparentnosti pri nabavi in vpliv na zadovoljstvo zaposlenih v izbrani bolnišnici
 7. Aljaž Kos: Etika v prodaji zavarovanj
 8. Aleksander Petrič: Odločanje in zvestoba potrošnikov pri nakupu športnih izdelkov
 9. Katarina Artnik: Izbor potencialnih in ocenjevanje obstoječih dobaviteljev v podjetju JUB, d.o.o.
 10. Klementina Sivka: Analiza prepoznavnosti blagovnih znamk podjetja Jeans, d.o.o.
 11. Anica Trauner: Analiza dejavnikov odločanja staršev pri izbiri vrtca in vloga tržnega komuniciranja
 12. Barbara Mljač: Motivi za nakup čebeljih izdelkov
 13. Aleksandra Breg: Vedenje potrošnikov v procesu nakupnega odločanja pri živilih lokalnega porekla
 14. Andreja Bergant: Razvoj in prepoznavnost blagovne znamke Lojze Slak
 15. Klavdija Zupančič: Analiza vplivnih dejavnikov pri nakupu čebeljih izdelkov
 16. Adem Dizdarević: Tranzicija avtomobilske industrije in vpeljava električnih vozil v Sloveniji
 17. Maja Gorjup Zdovc: Pomen odnosov z javnostmi pri trženju nevladnih organizacij - primer društva svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije
 18. Daliborka Brčan: Analiza zadovoljstva zaposlenih v dejavnosti zasebnega varovanja in vpliv le tega na naročanje storitev zasebnega varovanja
 19. Aleksandra Babič: Analiza vedenja potrošnikov v času pandemije COVID-19
 20. Barbara Košir: Znanje tržnika "ključ" za uspeh organizacije pred konkurenco
 21. Ida Rak: Znanje in inovativnost v odprtem sistemu inoviranja
 22. Nataša Užmah: Zavedanje pomena in uporabne vrednosti raziskav trga na primeru banke X
 23. Damjana Horvat: Zadovoljstvo porabnikov s storitvami v Vrtcu Mavrica Vojnik
 24. Renata Videčnik: Zadovoljstvo odjemalcev v povezavi s procesi managementa znanja
 25. Tjaša Klopčič: Vpliv pridobivanja znanja na zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji X
 26. Nuša Lilija: Vpliv prenosa znanja za uspešnejši nastop razstavljavcev na sejemski prireditvi MOS Celje
 27. Klemen Godicelj: Vpliv managementa znanja na inovativnost v slovenskih podjetjih
 28. Andreja Petric: Vloga znanja v procesu vrednotenja lastne blagovne znamke v podjetju X
 29. Petra Grajžl: Vloga strategije tržnega komuniciranja pri oglaševanju s pomočjo LED svetlobnih zaslonov
 30. Barbara Suholežnik Kugler: Uvajanje nove podobe blagovne znamke
 31. Elvedina Bešić Pobrić: Uporaba trženjskih znanj podjetja v tržnem komuniciranju
 32. Anita Jeneš Bartolme: Tržno komuniciranje storitve najema predpražnikov kot ključni element trženjskega spleta
 33. Evelina Krajnc: Tržna strategija ob uvedbi novega mesnega izdelka na slovenski trg
 34. Sabina Herman: Strategija trženja ob uvedbi novega izdelka na slovenski trg
 35. Mojca Kraner: Strategija trženja inovativnega podjetja
 36. Karmen Koželj: Strategija trženja blagovne znamke Tajfun na mednarodnih trgih
 37. Nataša Lojen: Sprememba vodstva in vpliv na organizacijsko klimo v podjetju X
 38. Ksenija Došler: Sejem kot komunikacijsko orodje za predstavitev in prenos znanja
 39. Sara Oset: Prodajna uspešnost svetovalcev v trgovini z oblačili
 40. Primož Bartolme: Proces nakupnega odločanja z vplivom zadovoljstva porabnikov na izvajanje geodetskih storitev
 41. Verica Seničar: Prenos znanja in zadovoljstvo zaposlenih v organizaciji skozi različna časovna obdobja
 42. Saša Borovnik: Predlog strategije trženja izdelkov trgovske blagovne znamke X
 43. Nina Marinčič: Pomen planiranja temeljnih strategij marketinga za uspešno poslovanje organizacije
 44. Dejan Cverlin: Pomen managementa znanja pri širitvi prodajnega programa z novim izdelkom lastne blagovne znamke
 45. Martina Barkovič: Pomen managementa znanja pri pozicioniranju blagovne znamke
 46. Karmen Pajmon: Pomembnost logističnega in špediterskega znanja v mednarodni menjavi blaga
 47. Sergeja Podkrajšek: Organizacijska klima in njen vpliv na zadovoljstvo zaposlenih
 48. Aleksander Strajnič: Optimizacija nabave materiala kot pomemben dejavnik pri uspešnem poslovanju podjetja
 49. Barbara Štancer: Oblikovanje strategije tržnega komuniciranja za izdelke brez glutena
 50. Suzana Sopek: Model trženja rokodelskih izdelkov Slovenije
 51. Lidija Žmavc: Kompetence učiteljev v družbi znanja
 52. Katica Škrinjar: Interno komuniciranje kot dejavnik doseganja večje prodaje storitev v podjetju
 53. Robert Ružman: Čustvena inteligenca, ključ do uspešnega podjetja
 54. Tanja Vetmić: Analiza vplivnih dejavnikov v procesu nakupnega odločanja pri izbiri telekomunikacijskega operaterja
 55. Romana Pavič: Analiza procesa strateškega marketinga v organizaciji z veleprodajo izdelkov
 56. Ksenija Arzenšek: Analiza prepoznavnosti in predlog strategije tržnega komuniciranja za blagovno znamko X
 57. Jure Zidar: Analiza notranjih potencialov podjetja za uspešno uvedbo toplotne črpalke na slovensko tržišče
 58. Domen Grudnik: Upravljanje blagovne znamke
 59. Lidija Pungeršek: Zadovoljstvo uporabnikov spletnega bančništva izbrane banke Slovenije
 60. Marija Flašker: Pomen zadovoljstva potrošnikov pri zagotavljanju kakovosti zdravstvenih storitev na primarni ravni
 61. Monika Slanc: Zadovoljstvo uporabnikov bančnih storitev
 62. Lidija Čadej: Predlog strategije trženja in njen pomen pri upravljanju izbrane blagovne znamke
 63. Valentino Valentine: Prenos znanja na končne kupce z uporabo marketinškega pristopa
 64. Tina Kavčič: Pomen tržnega komuniciranja podjetja Nigrad, d. d., pri izboljšanju ugleda podjetja in plačilne discipline uporabnikov storitev
 65. Sara Strmčnik Bastl: Uvajanje nove storitve na izbrano tuje tržišče
 66. Ben Jashari: Vpliv liberalizacije v železniškem prometu na trženje storitev prevozov
 67. Vesna Lainšček: Merjenje zadovoljstva potrošnikov s ponudbo izdelkov podjetja
 68. Amadeja Komprej Berce: Analiza strategije trženja izbranih podjetij pri poslovanju na tujem trgu
 69. Denis Blažan: Vpliv subliminalnih sporočil na nakupne odločitve potrošnikov
 70. Robi Ribežl: Pomen kompetenc trenerjev košarke za doseganje boljšega tržnega pozicioniranja Košarkarskega kluba Celje
 71. Miša Marinček Ribežl: Trženje blagovne znamke Rokometnega kluba Krim Mercator
 72. Katja Petek: Zadovoljstvo uporabnikov e-storitev Finančne uprave Republike Slovenije
 73. Tanja Vivod: Strategija trženja blagovne znamke "Mesto glasnik miru"
 74. Špela Uršič: Analiza prepoznavnosti izbrane blagovne znamke med potrošniki - študija primera
 75. Blažka Klemenčič: Vloga izobraževanja in usposabljanja pri prodajni uspešnosti svetovalcev v trgovini z oblačili
 76. Nika Veljanovski: Strategija trženja in predstavitev načrta za razvoj turizma občine Žalec
 77. Mia Miljković: Analiza priložnosti spletnega trženja na primeru podjetnika začetnika
 78. Suzana Špegu: Zadovoljstvo zaposlenih in bolnikov glede uporabe e-poslovanja v povezavi s trženjem v bolnišnici
 79. Tina Koštomaj: Spletno oglaševanje slovenskih podjetij na ruskem trgu
 80. Gregor Kadiš: Družabna omrežja kot del tržnega komuniciranja v podjetju GeniDarila, Natalija Kadiš, s. p.
 81. Kristina Zaponšek: Vloga spletne trgovine v sodobnem podjetniškem poslovanju
 82. Aljaž Tajnšek: Merjenje uspešnosti oglaševalske akcije na Facebooku - študija primera
 83. Sanja Žerak: Merjenje zadovoljstva uporabnikov s ponudbo bančnih storitev
 84. Hana Vrečer: Motivi za nakup izdelkov trgovskih blagovnih znamk
 85. Ksenija Vodišek: Analiza zadovoljstva potrošnikov z novimi izdelki blagovne znamke X
 86. Ksenija Vodišek: Analiza zadovoljstva potrošnikov z novimi izdelki blagovne znamke X
 87. Iva Ana Virant: Organizacija športne akcije "Razpnimo jadra" ter preverjanje zadovoljstva udeležencev
 88. Urša Šinkovec: Tržno komuniciranje na družabnih omrežjih in njegov vpliv na prepoznavnost blagovne znamke
 89. Lucija Pusovnik: Internetni marketing in uporaba socialnih omrežij v mikro podjetjih v Sloveniji
 90. Admir Omerović: Raba animiranih vsebin rokic v komercialne namene
 91. Simona Krajnc: Vloga managementa znanja pri pozicioniranju nove storitve na trg
 92. Kristina Babić: Analiza interne komunikacije in zadovoljstva zaposlenih v podjetju X
 93. Ksenija Jelen: Analiza odločitvenih dejavnikov za izbiro zavarovalnice pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj
 94. Daniel Čoklc: Uporaba orodij tržnega komuniciranja za povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Grad Podsreda
 95. Nina Bračun: Analiza pomembnosti dejavnikov nakupa izdelkov izbrane trgovske blagovne znamke pri potrošnikih
 96. Ingrid Prah: Analiza prepoznavnosti blagovne znamke Nivedur

Diplomska dela (15)

 1. Katja Žerjav: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin
 2. Anja Kolmanič: Vpliv uporabe orodij tržnega komuniciranja na prepoznavnost blagovne znamke
 3. Niko Plavčak: Vloga uporabe spletnih socialnih omrežij v tržnem komuniciranju s potrošniki
 4. Dunja Hvalec: Proces strateškega načrtovanja marketinga v nepridobitnih organizacijah
 5. Sanja Horvat: Odločanje in zvestoba potrošnikov pri nakupu izdelkov blagovne znamke S-budget
 6. Bojan Mastnak: Nagradne igre na družabnem omrežju Facebook, kot orodje za promocijo Facebook strani podjetja
 7. Marina Sever: Marketing neprofitnih organizacij na primeru organizacije X
 8. Ula Sotenšek Prcać: Embalaža in njen pomen za odjemalca v procesu nakupnega odločanja
 9. Vesna Gorjup: Celostna grafična podoba podjetja X
 10. Damjan Ojsteršek: Analiza zadovoljstva potrošnikov s trgovskimi blagovnimi znamkami prehrambnih izdelkov v Sloveniji
 11. Katja Simerl: Analiza tržnega vidika fotovoltaične elektrarne
 12. Petra Arzenšek: Analiza prepoznavnosti blagovne znamke x pri slovenskih potrošnikih
 13. Lidija Čadej: Analiza položaja in prepoznavnosti blagovne znamke cockta na slovenskem tržišču
 14. Kristina Peunik: Pomen in uporaba interneta v podjetniškem poslovanju
 15. Ingrid Prah: Analiza priljubljenosti nagradnih iger na družbenem omrežju Facebook